Da li je Srbija 1918. osvojila ili oslobodila Hrvatsku i Sloveniju?

Pa ne verujem da je imala, naročito ne vojsku i ministarstvo spoljnih poslova. Policiju možda. Mislim da ti mešaš pojam autonomije sa pojmom državnošću. Hrvatska nije bila država već je bila teritorijalna jedinica sa određenim stepenom autonomije u okviru AU.

,,Na taj je način Hrvatski sabor, zapravo, definirao minimum autonomije koju bi Hrvatska, u okviru Ugarske, ubuduće morala uživati." Ovo stoji u tekstu koji si mi poslao.
Pa gdje sam ja rekao da je Hrvatska bila država? Ja sam rekao da je imala nekakav oblik državnosti, kao što ti i piše.
"Nagodbom je Hrvatskoj zajamčena autonomija sa značajkama državnosti.
...
Nagodba Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju definira kao »politički narod« (čl. 59). O posebnome državnopravnom položaju Hrvatske u okviru Ugarske svjedoče i odredbe koje propisuju da je hrvatski jezik isključivo službeni jezik u zakonodavstvu i sudstvu, u organima hrvatske autonomne uprave, odnosno u tijelima zajedničke vlade (čl. 56–60)...

Znači, opet ponavljam, Hrvatska nije bila država, ali je imala nekakav oblik državnosti, a koji je potpuno izgubila ulaskom u državnu zajednicu sa Srbijom.
 
Znači, opet ponavljam, Hrvatska nije bila država, ali je imala nekakav oblik državnosti, a koji je potpuno izgubila ulaskom u državnu zajednicu sa Srbijom.
Hrvatska nije imala nikakav oblik državnosti u okviru AU već samo određeni stepen autonomije. Pojmovi državnost i autonomija nisu isti. Hrvatksa je izgubila državnost 1102. godine i povratila je tek 1992. godine.
 
Hrvatska nije imala nikakav oblik državnosti u okviru AU već samo određeni stepen autonomije. Pojmovi državnost i autonomija nisu isti. Hrvatksa je izgubila državnost 1102. godine i povratila je tek 1992. godine.
U redu stari moj. Ako ti tako kažeš. I onda se čudite što nema razumijevanja između Srba i Hrvata, kako ovo, kako ono...
Ja to govorim da su Hrvati imali više i veća prava u AU monarhiji, nego u zajednici sa Srbima, a ti kažeš to nije istina, iako imaš dokaze da je. Ali dobro, ti nastavi po svom..
 
Titova Jugoslavija joj je priznala državnost. Dakle od 1943-5. A pre toga i Sile Osovine.
Ne, nije joj priznala državnost. Tito im je definisao teritoriju i isto neku vrstu autonomije u okviru Jugoslavije. SR Hrvatska nije imala ni vojsku ni ministarstvo spoljnih poslova. Sad za policiju nisam siguran kako je to bilo uređeno.
 
Koji oblik državnosti? Kolika je bila teritorija te teritorijalne jedinice koja se zvala Kraljevina Hrvatska? Hrvatska je bila deo AU monarhije čije je sedište bilo u Beču. Zašto se ranije nije otcepila od Beča? Jer nije mogla, jer bi došla vojska iz ostatka AU i ugušila svaki pokušaj osamostaljivanja Hrvata. Toliko o državnosti i samostalnosti Hrvata i Hrvatske u njoj.

Za ovakvu diskusiju treba postaviti pitanje šta uopšte znači da neki entitet ima oblike državnosti.

Nesporno je da je Hrvatska-Slavonija bila deo Ugarske. E sad, šta to znači da neki deo neke druge države ima određene elemente državnosti? Koji su kriterijumi kojima se to utvrđuje?
 
Ne, nije joj priznala državnost. Tito im je definisao teritoriju i isto neku vrstu autonomije u okviru Jugoslavije. SR Hrvatska nije imala ni vojsku ni ministarstvo spoljnih poslova. Sad za policiju nisam siguran kako je to bilo uređeno.

Meliote, formalno je bila nazvana državom. Članicom federacije nekoliko država. I kao država, imala je sopstvenu državnu bezbednost.
 
Za ovakvu diskusiju treba postaviti pitanje šta uopšte znači da neki entitet ima oblike državnosti.

Nesporno je da je Hrvatska-Slavonija bila deo Ugarske. E sad, šta to znači da neki deo neke druge države ima određene elemente državnosti? Koji su kriterijumi kojima se to utvrđuje?
Svaka država ima svoju vojsku i policiju, svog suverena iznad koga nema niko više i mnistarstvo spoljnih poslova.
 

Back
Top