Da li je Srbija 1918. osvojila ili oslobodila Hrvatsku i Sloveniju?

Kad smo već kod plave krvi, kraljeva i gadljivosti elite na plebs, predstaviću vam jednog od najcenjenijih ljudi početkom XIX veka, čoveka iz naroda, revolucionara ( sličnost sa Karađorđem je slučajna ) koji je postao kralj Švedske i Norveške iako sa njima nikakve veze nije imao, parlament ga je izabrao da bude monarh te stare evropske zemlje.
https://sr.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Јуан_Шведски
 
Ja bih rekao da je Srbija oslobodila Hrvate i Slovence, budući da su njihovi narodni prvaci, okupljeni u Skupštini Države SHS pozvali na ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom. Srpska vojska je odgovorila na taj poziv i ušla na teritorije preko Drine koje će postati deo Kraljevine Jugoslavije.

Država SHS je poprilično nebitna; to je bila kratkotrajna ad hoc nepriznata tvorevina.

Kao npr. Banatska republika koja je koliko-toliko postojala nekoliko meseci.
 
Država SHS je poprilično nebitna; to je bila kratkotrajna ad hoc nepriznata tvorevina.

Kao npr. Banatska republika koja je koliko-toliko postojala nekoliko meseci.
Nema veze, njeni narodni prvaci su pozvali na ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom, tako da su oni u neku ruku predstavljali narod sa teritorija preko Drine.
 
Nema veze, njeni narodni prvaci su pozvali na ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom, tako da su oni u neku ruku predstavljali narod sa teritorija preko Drine.

Pa u tom smislu se može reći da je iz te perspektive oslobođenje, da. Došla je vojska uz poziv lokalaca i to sa ciljem da stane na granicu, kako bi se sprečili drugi da zauzmu teritorije. Pre svega, radi poništavanja Londonskog sporazuma iz 1915. godine.
 
Država SHS je poprilično nebitna; to je bila kratkotrajna ad hoc nepriznata tvorevina.

Kao npr. Banatska republika koja je koliko-toliko postojala nekoliko meseci.
не баш, били су битни преко Србије колико и Србија и не само то него је Србија подредила вођење рата томе и увијек на томе инсистирала што је стварало савезницима сталне главобоље
од Руса (Сазонов "не знам шта ћу више с њима") до Енглеза ("пун нам је к. њихови срња") па до Француза ("не будите ретарди, немојте се самоуништавати")

па замало "није мала није мала, па 4 пута ратовала као тотални ретард" против свога савезника
 
Ja bih rekao da je Srbija oslobodila Hrvate i Slovence, budući da su njihovi narodni prvaci, okupljeni u Skupštini Države SHS pozvali na ujedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom. Srpska vojska je odgovorila na taj poziv i ušla na teritorije preko Drine koje će postati deo Kraljevine Jugoslavije.
било је то пуно сложеније од тога
можда да прочиташ војне извјештаје Срба, Талијана, те Савезничке команде за Балкан? јако је корисно за разумјевање "како је то све текло".
 
Pa u tom smislu se može reći da je iz te perspektive oslobođenje, da. Došla je vojska uz poziv lokalaca i to sa ciljem da stane na granicu, kako bi se sprečili drugi da zauzmu teritorije. Pre svega, radi poništavanja Londonskog sporazuma iz 1915. godine.
Oprosti, ali kakvo oslobođenje? Od koga? Ulaziš na poziv druge strane, u "praznu zemlju". Bez otpora. Od koga je točno bilo to oslobođenje? Na stranu sad što je poziv jedne strane bio u jednom "duhu", a namjere "oslobodioca" u drugom "duhu" i što će događaji uskoro vrlo brzo pokazati da su Hrvati tad zbilja bili "guske u magli".
 
Neki općeprihvaćeni stav o Jugoslavijama među razumnijim Hrvatima bi bio onaj Bilandžića:

Bivša Jugoslavija je u času raspada 1991. imala 23.472.000stanovnika. Bila je sastavljena od šest republika,ustavno definiranih kao države. U sastavu Republike Srbije bile su dvije autonomne pokrajine, ustavno definirane kao federalne jedinice, kao i republike.Kao multinacionalnu državu činilo ju je šest nacija:Crnogorci (600.000 - 2,6%), Hrvati (4.650.000- 19,6%), Makedonci (1.420.000 - 6%), Muslimani(2.200.000 - 8,9%), Slovenci (1.820.000 - 7,8%),Srbi (8.460.000 - 36,3%). Iako tretirani kao narodnost,Albanci (2.150.000 8%) su bili brojniji od triju južnoslavenskih nacija: Crnogoraca, Slovenacai Makedonaca. Slijede Mađari koji su s 426.000činili 2%.

Goleme razlike u brojnosti, najveća nacija bila je 14 puta veća od najmanje, bitno su utjecale na politički život zemlje.

Velike razlike u pogledu broja stanovnika po republikama pokazuju brojke u nastavku:


Područje Br. stanovnika

BiH 4.366.000

CrnaGora 616.000

Hrvatska 4.760.000

Makedonija 2.034.000

Slovenija 1.974.000

Srbijauži dio 5.754.000

Kosovo(u Srbiji) 1.955.000

Vojvodina(u Srbiji) 2.013.000Na području Jugoslavije govorila su se četiri službena jezika. Jugoslavija je bila i multireligijska zemlja: Srbi, Crnogorci i Makedonci su pravoslavci(45,4%); Hrvati, Slovenci, zatim Mađari, Slovaci,Česi, Talijani su katolici (30,8%), a Bošnjaci i Turci su (sunitski) muslimani (17%).

Jugoslavija je dakle bila konglomerat nacija, jezika, kulturai religija. Uz to, iz prošlosti su naslijeđeni elementi iz četiri različita kulturno-civilizacijska kruga: bizantskog, mediteranskog, srednjoeuropskogi islamskog, koji su ostavili pečate u društvenom životu južnoslavenskih naroda. Razlike u stupnju moderniteta bile su veće nego između najrazvijenijei najzaostalije europske zemlje. Tako, npr., nacionalni dohodak per capita u Sloveniji je bio sedam puta veći od onoga na Kosovu.

U Europi, a možda i u svijetu, ne postoji tako maleni geografski prostor na kojemu su se stekle tako velike razlike kao sto je to bio slučaj s Jugoslavijom.Može se reći da su se u njoj isprepleli svi glavni problemi suvremene svjetske civilizacije. Uz spomenute razlike, valja znati da su do osnivanja Jugoslavije1918. njezini narodi milenij i pol živjeli odvojeno.

Jugoslavija je za 70 godina testirala sve moguće drustvene sustave 20. stoljeća, što je jedinstven slučaj u Europi. Od 1918. do 1941. osam je godina živjela u sustavu kraljevom voljom ograničene parlamentarne demokracije (1921-1929), zatim šest godina u sustavu vojno-monarhističke diktature s elementima fašizma(1929-1935), a nakon toga šest godina u obnovljenom pseudoparlamentarizmu (1935-1941). U II. svjetskomratu (1941-1945) doživjela je, osim oslobodilačkog,i surov međunacionalni građanski rat u kojemuje poginulo oko milijun ljudi, od toga vise u međusobnim sukobima nego u borbi protiv okupatora.Za 46 godina nakon II. svjetskog rata (1945-1991)Jugoslavija je od 1945. do 1952/53. imala staljinistički sustav; zatim ga je mijenjala i tijekom 26 godina(1965-1991) od izrazito centralističke postala konfederalna zajednica s razvijenijim tržišnim mehanizmom od bilo koje socijalističke zemlje Europe.

Dakle,Jugoslavija je imala i kapitalizam i komunizam- oba i u "mekšem" i u "tvrđem" obliku - ali i fašizam, okupaciju i građanski rat 1941-1945.

U stvaranju, održavanju, životu i smrti Jugoslavije sudjelovale su i velesile, možda i više nego njezini narodi. Sile pobjednice u I. svjetskom ratu -Velika Britanija, Francuska, SAD i Italija - podržale su 1918. stvaranje Jugoslavije, i to priključenjem južnoslavenskih naroda poražene Austro-Ugarske,tj. Hrvata, Slovenaca i Srba, odnosno Hrvatske,Slovenije, BiH i Vojvodine, imajući na umu dva osnovna cilja: stvoriti od nove države snažnu barijeru protiv mogućeg obnavljanja novoga njemačkog imperijalizma (Drang nach Osten) i uključiti ju u cordon sanitaire protiv širenja boljševizma iz Rusije. Time je Jugoslavija postala važan element europskoga versailleskoga poretka između dva svjetska rata.
Jugoslaviju,instrumentaliziranu od strane Antante između dva svjetska rata, sile Osovine - Hitlerova Njemačkai Musolinijeva Italija - razbile su 1941. što na drugi, tragičan način potvrđuje tezu da njezina sudbina nije bila u rukama njezinih naroda.


Sile pobjednice u II. svjetskom ratu - Velika Britanija,SAD i SSSR - podržale su obnovu Jugoslavije jer im je ratni cilj bio obnoviti sve zemlje kojeje Hitler bio razbio.

Po svršetku II. svjetskog rata Titova je komunistička Jugoslavija od 1945. do 1948. bila najvjerniji,najdosljedniji i najekstremniji saveznik SSSR-a.Nakon sukoba Tito-Staljin 1948, Jugoslavija je izborila status izvanblokovske države ali je na specifičan način bila uključena u takozvani hladni rat. Naime, ona se 1948. istrgnula iz sovjetskoga satelitskog režima. Budući da je to bilo prije stvaranja NATO pakta 1949. i prije stvaranja Varšavskogugovora 1955, oba su ta pakta tolerirala izvanblokovsku poziciju Jugoslavije sve do raspada sovjetskog imperija.

Suština međunacionalnih sukoba i trajne sedamdesetgodišnje krize i raspada Jugoslavije u ideologijama je stvaranja nacionalnih država. U tom se pogledu južnoslavenske nacije ne razlikuju od procesa i stvaranja nacionalnih država u Europi i svijetu.Svi europski narodi - veliki i mali, razvijeni i zaostali - oblikovali su nacionalne ideologije koje su većinom željele stvoriti velike nacionalne države, a koje su obuhvaćale i najudaljenije ogranke svoje nacije i najudaljenija područja koja su bilo kada bila u okviru "stare, ranije" države. Presudna je bila povijesna činjenica da su južnoslavenske nacije nastale prije stvaranja Jugoslavije 1918.i u nju ušle sa svojim ideologijama stvaranja samostalnih država. I tada je nastala konfliktna situacija.Pobjednička Srbija doživjela je stvaranje Jugoslavije kao ostvarenje svoje nacionalne ideologije, s nadom da ce se ostale nacije stopiti u jugoslavensku,a s vremenom u srpsku naciju. Hrvati i Slovenci su se pak, zbog višestoljetne opasnosti od njemačkoga,talijanskog i mađarskog imperijalizma htjeli spasiti ulaskom u "veliku" jugoslavensku državu. Makedonce nitko nije ništa pitao - njih su podijelili Srbi,Bugari i Grci. Albance i muslimane također nitko ništa nije pitao. Srbija je 1918. anektirala CrnuGoru.


Budući,dakle, da su sve nacije bile formirane već prije,u novoj su državi nastavile borbu za svoju državnosti time došle u sukob sa Srbijom, koja je Jugoslaviju doživjela kao svoju jedinu, užu i širu domovinu,tim više što je oko 40% Srba živjelo u svim jugoslavenskim zemljama, osim u Sloveniji.
X
 
Kriva argumentacija.

Jugoslavija je nastala kad su njezini narodi već bili uglavnom formirani, a oni koji to i nisu svjesno (Muslimani, Makedonci) bili su drugo, samo to nisu bili artikulirali.

Paralela s Indijom nema smisla, jer to je carstvo raznih vladara, a kad se raspala, raspala se golema britanska kolonija u kojoj i nije bil osamosvjesnih naroda kao Tamila, Bengalaca itd.

I Jugoslavija bi se bila mirno razišla kao Čehoslovačka da Srbi nisu bili alavi i nasilni još od 1918. i dalje, i onda se stvar zakuhala u 2. svj. ratu, pa lažnim ideologijama nakon 1945. i dalje.

Ako bih bio do kraja iskren- Srbe je povijest zeznula što nemaju prirodni geografski kontinutet, nego je dio gdje su imali dosta ljudi, a to je Bosanska krajina plus Banija-Kordun-Lika, bio prirodno odvojen većinsko hrvatsko-bosanskim dijelom većine srednje Bosne i Hercegovine, pa je zemljopisni raspored učinio prirodnu želju Srba da žive u jednoj državi nemogućom, jer im to priječi hrvatsko-muslimanska kralježnica koja se proteže od Dalmacije preko većeg dijela BH do Slavonije, čime se prekida kontinuitet Srba sa solidnom enklavom na zapadu.

Da su Srbi centrirani na istoku, recimo oko Drine, pa da imaju Tuzlu, dio sve oko Bijeljine, Romaniju i istočnu Hercegovinu, a da ih nema u BL i Drvaru i Banovini i sl.- onda bi razlaz bio možda potencijalno miran.

Ovako, kako su htjeli svi u jednu državu- ne.
X.

OC nas raspršilo za svoje vojevanje.
Akindžije, postrojbe pljačke, paleži
 
Ja sam govorio o nečem drugačijem, o značaju plave krvi. Možda je danas, posle svih revolucija i društvenih promena i u Evropi u kojoj je monarhija izumiruća pojava koja se održala mahom tek na severu, ali treba se staviti u ljudi tog vremena. Kada kažemo ljudi početka XX stoleća, to znači ljudi koji su odrasli i stasali u drugoj polovini XIX stoleća, kada se taj svet kreirao. Nije se ovo odnosilo samo na percepciju koja je postojala samo kod tadašnje hrvatske intelektualne elite (ili, barem, njenog značajnog dela) već i na neka generalna shvatanja.

To se razumevalo i u Srbiji. Upravo su zato Obrenovići pokušavali po svaku cenu da dokažu da su plave krvi. Nakon što se knez Milan proglasio za kralja 1882. godine, mnogi su to percipirali kao travestiju; kao jedan moralni i civilizacijski ponor Beča i Pešte, koji su to dopustili, umesto da osude kao svojevrsni skandal. Zato su Obrenovići na sve moguće načine pokušavali da dokažu da su potomci srednjovekovne zetske feudalne porodice Balšić, za koju su potom insistirali da je poreklom od francuske velikaške kuće Bo (Baux). Po tom tumačenju, oni su bili potomci familije koja je dala ni manje ni više no kneževe Oranža. Čedomilj Mijatović je bio angažovan specifično od strane države da to stručno, istoriografski dokaže, kako bi se objasnilo zašto Obrenovići pripadaju visokorodnoj klasi evropskih uzvišenih i drevnih porodica i kako bi se oslobodili takve loše reputacije koja je vladala u svetu o njima. Dosta se daleko išlo u tome, bilo je čak i nekih pisanja da su Obrenovići ni manje ni više no direktni potomci jednog od tri Mudraca koji su došli da se poklone Isusu Hristu, te da su među precima imali i nekog moćnog kralja u Indiji, za vreme podele Rimskog carstva (u vreme cara Teodosija, u drugoj polovini IV veka); kralja Baltazara (otud Balšići).

To se suštinski promenilo po pitanju Karađorđevića tek kada se kralj Aleksandar oženio rumunskom princezom Marijom fon Hoencolern-Sigmaringen. Time su se Karađorđevići orodili sa velikim evropskim dinastijama, uključujući i Romanovima i to bi značilo da će Aleksandrova deca biti potomci ruskog cara Aleksandra II, carske porodice Nemačke i još mnogih zemalja. Štaviše, Marija je čak bila i potak doslovno Nemanjića, što će reći da su preko tog braka Karađorđevići dobili krv najslavnije srednjovekovne srpske (svetorodne) dinastije.

Tako da sam ja pisao o nečem mnogo kompleksnijem i što je možda teško danas razumeti sem ako se ne stavimo u noge učenih i moćnih ljudi tog vremena, a ne o zavisti. Pokušaj zamisliti sebe kao nekog obrazovanog čoveka koji je celi život proveo u monarhijama i koji je školovan o velikim evropskim porodicama, učio istoriju Karolinga, Habzburgovaca i dr...i da čuješ da ćeš sutra morati da se zakuneš nekom čoveku koji je sin nekog seljačkog trgovca.
X...

Još ubojice Obrenovića...

Arbanaško cincarskog pidrjetla.
 
@Meliot A da se nadoveže i na ono drugo što sam kazao: Majski prevrat iz 1903. godine ostavio je izuzetno negativnu sliku. Bez obzira na to kakve god bila specifično umešanosti Karađorđevića, pa čak i Petra lično, to je postavilo temelje kraljevske dinastije Karađorđevića na jedan jako kontroverzan, pa možemo reći i negativan, način.

Kralj Petar nije po svojoj krvi nasleđe kralja Milana ili Aleksandra; nije se mogao čak ni po nekakvoj bočnoj liniji dovesti u vezu sa kraljem Milanom I.

To je značilo da je, govoreći naravno striknto sa regalnog aspekta, maja 1903. godine u jednoj krvavoj revoluciji na vlast doveden uzurpator; nelegitimna dinastija koja nije posedovala nikakva prava na kraljevski presto. To je reputacija koja je postojala pre stvaranja jugoslovenske države.
Đubrad Karadokua, ubojice narodnih
Obrenovićevaca.

Ja tko Nišlija štujem jedino Obrenovićevce, tko i minimum 4/5 južnjaka.

On je naš OSLOBODITELJ.
 
Kad smo već kod plave krvi, kraljeva i gadljivosti elite na plebs, predstaviću vam jednog od najcenjenijih ljudi početkom XIX veka, čoveka iz naroda, revolucionara ( sličnost sa Karađorđem je slučajna ) koji je postao kralj Švedske i Norveške iako sa njima nikakve veze nije imao, parlament ga je izabrao da bude monarh te stare evropske zemlje.
https://sr.wikipedia.org/wiki/Карл_XIV_Јуан_Шведски

To što si naveo sada je odličan primer nečega što odstupa od opšteg principa i što predstavlja prvu naznaku menjajućih promena, ali ovde je jako važno naglasiti da se radi o izuzetno proslavljenom, popularnom pojedincu čija je monarhijska vlast proizlazila na legitimitetu prethodnog kralja, koji je bio bez zakonitog muškog potomka i njega bukvalno usvojio kao sina. On je i promenio ime, usvojivši ime svog usvojenog oca, Karl.

I pored toga, samo pogledaj porodično stablo njegovog daljeg poroda i dinastije. Trudili su se da se pomešaju sa plemenitim evropskim kućama, vrlo očigledno, zato što se na njihovo poreklo gledalo negodovanjem. Tako da primerom koji si naveo nisi suštinski demantovao nešto od onog što sam naveo vezano za slabosti kuće Karađorđević i kralja Petra (parcijalno čak i potvrđuje).
 

Back
Top