Istorijat uvođenja paradigme jedinstvenog "srpskohrvatskog" kao štokavskog, čakavskog i kajkavskog - jezička podela između Srba, Hrvata i Slovenaca

A koja je to Vukova zasluga za hrvatski standard i što je on to izumio što već nije bilo korišteno kod Hrvata.
Sasvim precizno, odgovor glasi: godine 1892. ukazom bana Hedervarija u Hrvatsku i Slavoniju uveden je vukov standardni jezik, za šta su tehničku podrušku odradili Broz-Iveković rečnikom sačinjenom na korpusu srpskih autora (sami navode u Predgovoru) i Maretić u gramatici.

Do tada, praktično od Gaja (Lekizan je dao i citat) bio je u opštoj upotrebi ilirski jezik "Zagrebačke škole" Webbera i kompanije. Dakle, to je bio malo drugačija gramatika i malo drugačiji pravopis od vukovskog koji je uveden 1892. po sili Herdervarijevog naređenja.

A nisam ti ja kriv što vas u školi ne uče istinu. Valjda ti je veći prijatelj onaj koji te ne laže.

Ovde o toj godini koje ne uspeva da dođe u udžbenike istorije jezika, nekoliko citata pod pseudonimom je ostavio Bulču Laslo:

https://forum.krstarica.com/threads/rece-mi-jedan-coek-ljeta-gospodnjeg-1892.874958/
 
Ne znam ima li smisla da pišem veliki post, koga će ovdje razumjeti jedino Igar (i možda još tko, no sumnjam), dok su ostali sudionici jednostavno neobrazovani i/ili glupi (Slaven će skontati dio, no ne znam koliki; Mrki će nastaviti s bedastoćama, a ostali, napose Hrvati- ne znam koliko toga uopće i znaju).

Dakle, riječ je o vukovcima, o kojima postoji golema knjiga Nataše Bašić, no ni ona nije uspjela, zbog njekih antisrpskih kompleksa, dati uravnoteženu sliku, pa je knjiga samo napol uspjela (iako je knjižurina): https://www.libgen.is/book/index.php?md5=5C6B1EB15376CE71700D89D4E2C32D36

Sumarno:

Od 1850ih do vukovaca je vladala u hrvatskom jeziku Zagrebačka škola. To je jezik Vebera, Šenoe, Ante Kovačića, Račkog, Kvaternika, sabora u Zagrebu i Zadru...dakle štokavsko jekavski pisan morfemskim pravopisom pod slavenskim utjecajem (težko, izsjeći, koristno, ...; dugi jat se pisao kao -ie-: bielo, cielo, ..; a množinski padeži su bili različiti u DLI množine - ženah, ženami,...). Naravno, to su samo površinske razlike od zreloga jezika Karadžića i Daničića, jer se razlikovalo praktički u važnijim stvarima- npr. participi ( On vidi napadajućega konjanika, a ne - On vidi konjanika koji napada; dakle, manje zavisnih rečenica; zatim većinski vokabular i niz gramatičkih,a ne samo pravopisnih detalja, i to onih potječućih iz povijesti i kulture).


Dakle, Hrvati su imali gotov i proširen jezik u Hrvatskoj, BiH među katolicima, a priča o filološkim školama (riječka, zadarska) ne daje realnu sliku, jer njihovo je vrijeme 1860. već prošlo, a i bile su ograničene na 2-4 osobe.) Jezik Zagebačke škole je dominirao u Zagrebu, Istri, Lici, Srijemu, Dalmaciji, Slavoniji, dijelu Bosne, u Boki među katolicima (Vulović itd.)

Hrvatski vukovci se dijele na 3 naraštaja, od kojih su samo prvi vukovci (Brlić i još njeki), dakle simpatizeri Karadžića; drugi bi bili daničićevci (Budmani, Broz, Maretić,..), a treći maretićevci (Ivšić, Rešetar, Skok, Andrić,..). Protuvukovci su bili braća Radić, Jozo Dujmušić, ..i to uglavnom oko pravopisa.

Djelovanje vukovaca, a u ovom slučaju daničićevaca (Broz itd.) svelo se skoro isključivo na promjenu pravopisa, koji nije prevažan kao ruho jezika, no upada u oči, dok se gramatiku i ne da baš mijenjati, pa ni niz drugih stvari, napose iz rječnika.

Sve je počelo zbog jugoslavenske orijentacije JAZU (Strossmayer, Jagić, Rački,..) koji su htjeli zajednički jezik sa Srbima, a znali su da preko jezika zagrebačke škole to ne bi išlo, a ni preko srpskog jezika 1870ih, koji se već profilirao kao pretežito ekavski uz dosta pomaka na istok u gramatici i pravopisu. Oni, a uz njih i Marcel Kušar te njeki drugi, Gledajući sada, oni su izgledali dosta naivni jer su mislili da jezik čine samo pravopis i jat (ijekavica), a da sve ostalo, or rječnika do sintakse i stilistike nije kao važno. Čini se da su mislili - no nije sigurno- da će Srbi napustiti ćirilicu.

Drugo je bilo politički, jer kad je došla Ugarsko-hrvatska nagodba 1868., a okupacija BH 1878., vidjelo se da će u Bosni i Dalmaciji prevladati fonološki pravopis (teško, isjeći, ...i bijelo, cijelo,..), pa onda sjeverni Hrvati ne će imati utjecaja na školstvo u BiH i Dalmaciji, a to uza svu "ljubav" prema Srbima, nisu htjeli dopustiti.

Treće je bio stručni i znanstveni razlog, budući da je proučavanje hrvatske starije književnosti, napose renesansne i barokne, dovelo do spoznaja da se pisalo pretežito fonološki (opći, slatko, teško, isjeći,..i u svim narječjima).

Glavni vukovci su bili hrvatski nacionalisti (Armin Pavić, Broz, Kušar, Iveković,..), dok je Maretić bio jugoslavenski Hrvat, a Budmani i Rešetar srbokatolici koji su postali "Jugoslaveni". Nadzornik svega, Jagić, nije bio vukovac, no vrludao je oko raznih pitanja.

Spremajući teren za promjenu pravopisa koja se zbila 1892., Maretić je napisao knjižurinu od preko 400 stranica "Istorija hrvatskoga pravopisa latinskjem slovima", 1889., u kojoj je učeno, iako tendenciozno, obradio hrvatske pisce od 1495. do 1835., njih 95- kajkavce, čakavske, Istrane, štokavske Bošnjake, Dubrovčane, Slavonce, Bokelje, Srijemce.. i pokazao da je dominirao fonološki pravopis (teško, slatko, ispuniti, ..pa i tako da se ..). išlo preko zrele Vukove norme: š njim, gracki, bracki,..).

Dokazao je da u zrelu Karadićevu jeziku, pravopisno, nema ničeg čeg nije bilo u hrvatskih autora pred 400 godina. Iste je godine izašla Kušareva knjiga, koji je htio još veći pomak, tj. pisanje pretsjednik, hrvacki, otšteta, gracki, .. te istočne oblike pošljednji i sl.

Presjekao je Broz 1892., no on je radio po naputku Pavića, koji nije htio podpuni Karadžićev pravopis, nego samo blizak. Tako je ostavljen rastavljeni futur (pisat ću), strana izvorna imena (Goethe, Bach,..), prostor za čuvanje d i t u pluralu (mladac/mladci, ledac/ledci,..), a gramatički je odbačen i Karadžićev tip pisanja u prijevoju, koji je isti za srpski ijekavski i ekavski (Vuk- poticati, doticati,...- Broz: potjecati, dotjecat). Tu je isto odmak s /č/ i (ć/ i predmetcima (Vuk-otčepiti, otcijepiti,..... Broz- odčepiti, odcijepiti). U ostalom je slijedio Karadićevu normu koja je bila prevladavajuća u starijem hrvatskom pravopisu (slatko, teško, ..), no slijedio je dio koji je Karadžić propisao, a koji nije dominantan u hrv. staroj normi (pefiks ob-: opkoliti, opstati...a i mijenjanje /b/ gdje nije bilo jasne norme u hrv. pisaca koji su pisali i opći, ali i robski, srbski,... dočim je Vuk pisao sve sa /p/- ropski, srpski,..).

Dakle, unatoč predgovoru, Broz je slijedio poglavito hrvatsku stariju pisanu tradiciju- koju je izvrsno znao (3 puta je izdao "Osmana"!). Da je to i napisao u 1-2 rečenice u predgovoru i spomenuo Maretićevu studiju, sva bi srpska naklapanja pala u vodu.

Pravopis se brzo raširio u knjigama, no sporije u novinama, pa su mnogi pisali i Zagrebačkim, i Brozovim (Vjekoslav Klaić, Tadija Smičilas, Eugen Kumičić,..) a većina je odmah prešla na Brozov ( Šurmin, Medini, Nazor, Šišić, Prelog, Pilar, ..). Braća Radić su pisala i ovako i onako, ovisno o situaciji, a tako je bilo i sa stenogramima Sabora u Zagrebu i Zadru. Njeki, kao Rešetar, pisali su i "istočnije",kao Srbi (pretsjednik, govoriću, ko,..), no praktički svi po Brozu (predsjednik, govorit ću, tko,..).

Maretić je pohvalio pravopis, kao i praktički svi (Jagić, Klaić, Pasarić, Supilo,..) i nitko nije imao prigovora osim Kumičića, no on je prigovarao uvedbi grafema /đ/, a ne pravopisu. Znakovito, Brozov stric Iveković je bio vrlo protiv uvedbe toga grafema, i ustrajao je u pisanju gj ( tugji, mlagji,..).

Maretićeva velika gramatika iz 1899. krcata je Karadžićem i Daničićem, no u njoj nema nijednog hrvatskog djela ni pisca. Doduše, Maretić je 1933. u drugom izdanju dodao njeke hrvatske pisce jer su mu prigovarali da je ispao izdajnik i glupan jer piše hrvatsku gramatiku po srpskim piscima. Nu, pogleda li se pozornije ta gramatika, vidi se da u njoj Maretić koleba. To je zapravo gramatika novoštokavštine, najbolja no uzusima onodobne mladogramatičarske filologije, a Jagić ju je jedva propustio u recenziji zbog sužena korpusa (Jagić je htio gramatiku u kojoj bi bili i hrvatski i srpski autori).

Maretić u velikoj gramatici uglavnom slijedi hrvatsku tradiciju, iako njekad miješa obje. Npr. jasno propisuje hrvatsku nornu oko prijevoja (potjecati, utjecati,..), no dopušta i tko i ko; usto dopušta dublete gdje je jasna hrvatska norma i tu je poremetio stvari- npr. dativ u hrvatskom je komu, a lokativ o kom/e. Po Maretiću, može i komu i kome, i to se zadržalo u hrvatskoj normi i danas, i nije jasno riješeno- npr. po zagrebačkoj normi bi bilo. komu kažem? a po Maretiću može i komu kažem? i kome kažem?).

Drugdje, Maretić s više ili manje uspjeha rješava pitanja pravopisa koja nemaju veze s Vukom (npr. predlaže da se piše Kaukaz, a koleba oko njihovih i njihovijeh ..a htio da bude ijekavski svugdje - prijevoz (prošlo), prijegled (nije), koleba oko prijeslov i prijekid..)

Iz Karadžića je uzeo niz srpskih dijalektizama koji su već onda djelovali smiješno, no Maretić ih je naveo "kako narod govori" (medecina, đevojka, apateka,..), što je kod kritika izavalo ruganje, napose kod Antuna Radića.

Normativna gramatika Maretića iz 1901. daje samo hrvatsku normu (tko, potjecati, pisat ću,..) bez pozivanja na Karadžića.

Rječnik iz 1901. počeo je Broz, no kako je umro 193..dovršio ga je njegov ujak, kanonik Franjo Iveković. To je nješto prošireni Karadžićev rječnik iz 1852., uz nješto materijala dodanih iz Stullija, a i iz Akademijina rječnika, te 2-3 druga autora. Ima 56.000 natuknica, i opće je osuđen kao neuspjelo djelo. Bizarno, nažešće ga je napao "Jugoslaven" Jagić, navodeći niz običnih riječi iz Mažuranića, Pavlinovića, Šenoe,...kojih u rječniku nema. S druge strane- po nekim čudnim porivima- branio ga je Antun Radić, koje pak napao Maretićevu veliku gramatiku. Jagićev je prigovor opravdan, a Radićev je slab- onda kad kritizira- jer Radić navodi oko 20 riječi kojih nema, a kajkavski su dijalektizmi zakoje je on žalio da ih nema, a spadaju u lokalne govore.


Zaključno bi bilo ovo:

* s tim vukovcima hrvatski je doživio restandardizaciju u pravopisu, koji je ionako povijesno bio pretežno fokološki do Iliraca. Nema u Karadžića čeg nema u Hrvata 5 stoljeća prije njega (ne govorim o srpskom jeziku ni ćirilici).

* glede množinskih padeža, oni su već dominatni u hrv.pisanju u 17. i 19. st., kao novoštokavski, no Ilurci su reterirali zbog panslavizma. Zabilježen su već u Kašićevoj gramatici 1604., a razlikovanje nije nacionalno, jer su se i Srbi (D. Obradović, Karađorđevi pisari,... probali služiti njima ("svim konjanikom"), no nije im išlo za rukom, a ni većem dijelu Hrvata koji su griješili u 19. st., pa su spontano prelazili na izjednačene padeže i 1870ih i prije Broza i Maretića).

* u naglascima su vukovci formalno uspjeli, no hrvratski ih književnici nisu slijedili u praksi, kao ni u normi drugdje- npr.Maretić je htio da kao u Karadžića dugi jat bude dva sloga (bijelo- tri sloga), ni to nije prošlo ni u pisaca ni u kasnijim gramatikama (bijelo-dva sloga)

* ono u čem su vukovci uspjeli je da su unekoliko usporili hrvatsku novotvorbu riječi, no poglavito u javnom jeziku, a ne u književnosti i umjetnosti.

* u ostalim su područjima propali (fonologija, morfologija, sintaksa, stilistika, semantika, tvorba riječi,...)

Nisu uspjeli u trima glavnim smjerovma:

* propao im je štokavski purizam, pa su morali priznati čakavske i kajkavske oblike i riječi (kajkavski prefiks protuprirodan nasuprot štokavskom protivprirodan)

* jezičnopovijesni nihilizam, budući da je u hrvatskoj pisanoj kulturi ostala životvorna pisana baština od srednjega vijeka nadalje

* tvorbeni smjer u jeziku, kog su u manjoj mjeri zakočili, no nisu ga uspjeli spikečiti. sadašnja popalava anglizama i reakcije na nju nemaju veze, budući da bi se vukovci borili protiv anglizama kao što su se borili i protiv germanizama i hungarizama i turcizama.
 
Poslednja izmena:
Zar se Vukov rad može i zamisliti bez hrvatske jezične prošlosti, i nije li baš protivno istina: da je Vuk upravo na temelju hrvatske stoljetne muke izgradio jezični zakonik, da ga nametne svom narodu?
Објаснити како се то на темељу хрватске стољетне муке прави језик који Вук НАМЕЋЕ свом народу (Србима), који се онда у југоћетнићким деценијама намеће истом том хрватском народу од кога је узет, могуће је само у неком паралелном универзуму.
 
Bitno je za reći da je među Srpskim svećenstvom u Vojvodini kao i među nekim jezikoslovcima tog vremena bilo otpora prema Vukovom prijedlogu da štokavski bude baza za moderni jezik iz razloga što je Vukov jezik bio gotovo strani jezik za to svećenstvo.
Битно је за рећи? Јесте ако је намјера испасти глуп. Свештенство се није саморазмножавало, свештеници су били прво дјеца која су у кући научила свој народни говор, а онда касније и тадашњи црквени језик као страни. „Заборављали” су свој матерњи само они с менталитетом покондирених тикви типа Светозара Ружичића или рецимо у хрватској паралели Рудимира Бомбардировича Шајковског илити Ибрице Шпичека из Воловшчине (ако се добро сјећам).
 
Bitno je za reći da je među Srpskim svećenstvom u Vojvodini kao i među nekim jezikoslovcima tog vremena bilo otpora prema Vukovom prijedlogu da štokavski bude baza za moderni jezik iz razloga što je Vukov jezik bio gotovo strani jezik za to svećenstvo.
Наравно да је било отпора јер су они користили славеносрпски као књижевни језик, то је био језик цркве, и настао је мешавином руских речи и црквених израза али њиме обичан народ никада није говорио.Вук се залагао да српски народни језик постане и књижевни што је природно, и за њега је написао речнике и граматику.
 
Речи код јужњака су обично истоветне као у македонији
Uopšte nisu, svaka se razlikuje, potpuno drugačiji refleksi jata, poluglasova i praslovenskih nazala. A još ni dva sela ne govore istovetno: za Šokića ti ne treba prevodilac niti bili kakva objašnjenja, a bio si u Makedoniji pa znaš koliko se razlikuje.

Stvar percepcije.
 
Наравно да је било отпора јер су они користили славеносрпски као књижевни језик, то је био језик цркве, и настао је мешавином руских речи и црквених израза али њиме обичан народ никада није говорио.Вук се залагао да српски народни језик постане и књижевни што је природно, и за њега је написао речнике и граматику.
Vukov jezik nije smeo da se uvodi, a pogotovo ne kao jedina norma. Norveška je bila mnogo pametnija.
 
Pa evo, kaže profesor zagrebačkog sveučilišta Mario Grčević (od 01:11:11):


Grčević kaže, formirana škola hrvatskih vukovaca, koja je i pobedila, te normirala hrvatski književni jezik. Posle Drugog svetskog rata prošao je kroz neke manje izmene, ali vukovska suština je opstala.

Evo i iz predgovora koji je sastavio Franjo Iveković za rečnik hrvatskoga jezika (njega i Ivana Broza) 1900. godine:

Pogledajte prilog 1417386
Pogledajte prilog 1417387

https://archive.org/details/rjenikhrvatskoga01ivek/page/n9/mode/2up

Piše da je Srpski rječnik Vuka Karadžića poslužio kao temelj za izradu Rječnika hrvatskoga jezika. U celini uzev, ovi se svi (Tomislav Maretić i ostali) smatraju učenicima Vuka Karadžića, odnosno nastavljačima njega i Đure Daničića.

Vuk ima značajne zasluge, nesporno, ali obično se zbog njegove slave i statusa zapostavlja Daničićeva uloga, koja je sa nekih aspekata i veća (primera radi, za uvođenje grafema đ; pitanje je koliko prosečnih Hrvata koji koriste to slovo kada zapisuju ili kucaju zna dotično).
Štokavski se službeno koristio u Hrvatskoj, u Zagrebu, dosta prije nego u Srbiji.
Ljudevit Gaj je bio lokalnog značaja, ima zasluge što se u Zagrebu kao sjedištu Hrvatske u sklopu Iliraca suprotstavio germanizaciji i mađarizaciji kroz lokalni kajkavski govor, ali većina Iliraca su koristili štokavski. Uskoro i on prelazi na štokavski.

Štokavskih rječnika na hrvatskim podrucjima i gramatika, književnih djela je bilo stoljećima prije Vuka koji je za svoj rječnik napravio svojevrsnu kompilaciju većinom iz hrvatskih rječnika.
Vukovci u Hrvatskoj su bili pokret koji je htio sa Srbima napraviti isti jezik u sklopu jugoslavenske ideje. Naravno nije išlo, ali su neke reforme, poput đ, zadržane. Austrougarskoj politici je to išlo na ruke jer su preko toga imali izvjesnog utjecaja i kontrole i u Srbiji, do prevrata u Srbiji 1903.

Ironija je da su Srbi koji su tek otkrili da govore štokavski, pomislili da su svi štokavci Srbi, nesvjesni prave situacije ili svjesno posežući za tuđim tvrdeći da je to srpsko, postigli da drugi naprave odmak od daljnjeg zbližavanja s njima i pojave se pokreti koji su išli u drugu krajnost.
 
Ironija je da su Srbi koji su tek otkrili da govore štokavski, pomislili da su svi štokavci Srbi, nesvjesni prave situacije ili svjesno posežući za tuđim tvrdeći da je to srpsko, postigli da drugi naprave odmak od daljnjeg zbližavanja s njima i pojave se pokreti koji su išli u drugu krajnost.
Јес, Срби колико јуче открили да говоре штокавски па им се толико допало да су силне претке поваскрсавали да им спјевају штогод штокавске народне епике... а неписмени им преци испреписивали све од Хрвата. :dash:
 
Uopšte nisu, svaka se razlikuje, potpuno drugačiji refleksi jata, poluglasova i praslovenskih nazala. A još ni dva sela ne govore istovetno: za Šokića ti ne treba prevodilac niti bili kakva objašnjenja, a bio si u Makedoniji pa znaš koliko se razlikuje.

Stvar percepcije.
Да али пироћанац и скопљак се разумеју дефинитивно боље него скопљак и сарајлија
 
Tačno, samo Piroćanac ipak bitno bolje razume Sarajliju nego nekog iz Skoplja.
Не бих се сложио. Централномакедонски дијалекти се природно надовезују на призренскотимочки који се говори у пироту

 
Не бих се сложио. Централномакедонски дијалекти се природно надовезују на призренскотимочки који се говори у пироту

Izvini, ali to nije tačno: ljudi iz istočne Srbije a koji su studirali u Skoplju su morali prvo da uče makedonski da bi mogli da prate nastavu. Moj otac je poznavao nekoliko njih, i svi su u početku imali izvesnih problema, mada se uči neuporedivo brže nego bilo koji drugi jezik.

To što nekome ko sam ne govori nekim dijalektom/jezikom nešto zvuči slično sa nečim drugim uopšte ne znači da su govornici ta dva jezika/dijalekta u stanju da se međusobno sporazumevaju baš bez problema. Za govor Sarajeva istočnoj Srbiji ne treba nikakav prevodilac, za makedonski treba bar rečnik: osnovne reči umeju toliko da se razlikuju da nije moguće nikako pogoditi značenje ukoliko se ne zna baš ta reč.

Sa Skopljancima mogu da se sporazumevaju samo Srbi sa druge strane granice, ono što se govori već u istočnoj Srbiji (npr Pirot) samo nekog ko nije nikada slušao govornike toj dijalekata jedne pored drugih može da podseća na npr vranjanski ili govor iz okoline Preševa: dijalekti nisu standardizovani i baš svako selo ima svoj jezik.
 
Poslednja izmena:
Не бих се сложио. Централномакедонски дијалекти се природно надовезују на призренскотимочки који се говори у пироту

Postoji dijalekatski kontinuum ali samo najseverniji deo Makedonije govori jezikom koji je nastao od starog oblika štokavskog, ostali su slični jer ima geografske blizine, ali su divergirali od praslovenskog bitno više.
 
Poslednja izmena:
Објаснити како се то на темељу хрватске стољетне муке прави језик који Вук НАМЕЋЕ свом народу (Србима), који се онда у југоћетнићким деценијама намеће истом том хрватском народу од кога је узет, могуће је само у неком паралелном универзуму.
To su rekli još u 18. st. Petrović i Edlinger, koji su štokavsko jekavski smatrali za hrvatski jezik. Nameće se ne njeki govorni jezik, nego književni (budući standardni).

https://hrcak.srce.hr/file/68919

Episkop Petrović također odbacuje zamisao o Stulićevu rječniku u pravo-
slavnim školama. Smatra da bi se time Srbima nametao »jezik hrvatski«,
koji se znatno razlikuje od »srpskoga«. Petroviću nije bitno kakvim jezi-
kom govori jednostavan narod, već ponajprije kakvim se književnim jezi-
kom služi njegova inteligencija
:
Slavenosrbi su svoj crkveni jezik kultivisali i on se kod njih sve više razvi-
jao, pa sad najedanput im se nameće mnogo različitiji jezik hrvatski. Ni za
naš narod ne bi dakle zgodan bio taj rečnik a kamo li za ostala slovenska
narečja u našoj državi. Hrvatski dijalekat je prema slavenosrpskom, kao
npr. gornjonjemački prema švapskom [...]
Naziv ilirski imao je dakle u Petrovićevu okružju dva osnovna značenja:
1. mlađe značenje u odnosu na Srbe i njihov književni jezik koje su u upo-
rabu uvele bečke kancelarije i 2. tradicionalno značenje hrvatski koje je pre-
vladavalo u uporabi na južnoslavenskom prostoru. Kako se razlikovanje
tih dvaju pojmova svojevremeno odražavalo u praktičnom životu u odno-
su na jezik, vidi se npr. u tome da Ivan Ambrozović iz Sombora 1808. go-
dine izdaje knjigu Proricsja i narecsenja... u kojoj je na ikavici »sa serbskoga
jezika na illyricski privedena, nadopunjena i sloxena« knjiga Jovana Muš-
katirovića Pričte iliti po prostom poslovice, temze sentencije iliti rečenija. Reci-
pročno tomu Georgije je Mihaljević 1803. godine Aždaju sedmoglavu Vida
Došena preveo s »dalmatinskoga« na »slaveno-srpski«, a 1818. tis kano je i
srpsko izdanje Kačićeve knjige Razgovor ugodni naroda slovinskoga pod na-
slovom Pěsnoslovka... iz knige Andrie Kačića izvedena, po obrazu, vkusu i gla-
golu serbskomu ustroena.

Da bi se odupro nametanju hrvatskoga književnojezičnoga tipa i hrvat-
skoga književnoga jezika putem zajedničkoga naziva ilirski, Petrović se u
svojem govoru na sjednici od 9. siječnja 1792. već u imenovanju jezikâ jas-
no razgraničio: Stulićev je »ilirski« nazvao onim nazivom iz sinonimno-
ga niza za koji je smatrao da je najprimjereniji svojem pojmu i da taj na-
ziv ujedno na nominalnoj razini primjereno razgraničuje Stulićev »ilirski«
od njegova »ilirskoga«, tj. slavenosrpskoga.
Pored toga, Petrović je za svo-
je imenovanje Stulićeva štokavsko-jekavskoga jezika mogao imati i jednu
dodatnu motivaciju. Radi se o tome da su neki Srbi ekavci svojevremeno
(i)jekavsku štokavštinu u cjelini smatrali »hrvatskim jezikom«, o čemu će
u ovom radu još biti riječi.
Petrović nije mogao znati da će već početkom
19. stoljeća dobar dio slavističke znanosti svim štokavcima nametati upra-
vo srpsko ime i da će to nametanje mnogi srpski javni djelatnici blagonak-
lono podupirati
 
Битно је за рећи? Јесте ако је намјера испасти глуп. Свештенство се није саморазмножавало, свештеници су били прво дјеца која су у кући научила свој народни говор, а онда касније и тадашњи црквени језик као страни. „Заборављали” су свој матерњи само они с менталитетом покондирених тикви типа Светозара Ружичића или рецимо у хрватској паралели Рудимира Бомбардировича Шајковског илити Ибрице Шпичека из Воловшчине (ако се добро сјећам).
Probaj citirati pisma ili zapise lokalnih ljudi u Srbiji unazad 100, 200, 300 pa ćeš vidjeti koliko je to razumljivo danas. Koji je to bio jezik kojim su oni tada govorili?
 
To su rekli još u 18. st. Petrović i Edlinger, koji su štokavsko jekavski smatrali za hrvatski jezik. Nameće se ne njeki govorni jezik, nego književni (budući standardni).

https://hrcak.srce.hr/file/68919

Episkop Petrović također odbacuje zamisao o Stulićevu rječniku u pravo-
slavnim školama. Smatra da bi se time Srbima nametao »jezik hrvatski«,
koji se znatno razlikuje od »srpskoga«. Petroviću nije bitno kakvim jezi-
kom govori jednostavan narod, već ponajprije kakvim se književnim jezi-
kom služi njegova inteligencija
:

Naziv ilirski imao je dakle u Petrovićevu okružju dva osnovna značenja:
1. mlađe značenje u odnosu na Srbe i njihov književni jezik koje su u upo-
rabu uvele bečke kancelarije i 2. tradicionalno značenje hrvatski koje je pre-
vladavalo u uporabi na južnoslavenskom prostoru. Kako se razlikovanje
tih dvaju pojmova svojevremeno odražavalo u praktičnom životu u odno-
su na jezik, vidi se npr. u tome da Ivan Ambrozović iz Sombora 1808. go-
dine izdaje knjigu Proricsja i narecsenja... u kojoj je na ikavici »sa serbskoga
jezika na illyricski privedena, nadopunjena i sloxena« knjiga Jovana Muš-
katirovića Pričte iliti po prostom poslovice, temze sentencije iliti rečenija. Reci-
pročno tomu Georgije je Mihaljević 1803. godine Aždaju sedmoglavu Vida
Došena preveo s »dalmatinskoga« na »slaveno-srpski«, a 1818. tis kano je i
srpsko izdanje Kačićeve knjige Razgovor ugodni naroda slovinskoga pod na-
slovom Pěsnoslovka... iz knige Andrie Kačića izvedena, po obrazu, vkusu i gla-
golu serbskomu ustroena.

Da bi se odupro nametanju hrvatskoga književnojezičnoga tipa i hrvat-
skoga književnoga jezika putem zajedničkoga naziva ilirski, Petrović se u
svojem govoru na sjednici od 9. siječnja 1792. već u imenovanju jezikâ jas-
no razgraničio: Stulićev je »ilirski« nazvao onim nazivom iz sinonimno-
ga niza za koji je smatrao da je najprimjereniji svojem pojmu i da taj na-
ziv ujedno na nominalnoj razini primjereno razgraničuje Stulićev »ilirski«
od njegova »ilirskoga«, tj. slavenosrpskoga.
Pored toga, Petrović je za svo-
je imenovanje Stulićeva štokavsko-jekavskoga jezika mogao imati i jednu
dodatnu motivaciju. Radi se o tome da su neki Srbi ekavci svojevremeno
(i)jekavsku štokavštinu u cjelini smatrali »hrvatskim jezikom«, o čemu će
u ovom radu još biti riječi.
Petrović nije mogao znati da će već početkom
19. stoljeća dobar dio slavističke znanosti svim štokavcima nametati upra-
vo srpsko ime i da će to nametanje mnogi srpski javni djelatnici blagonak-
lono podupirati
To šta je neko nekada nešto smatrao za ovo ili ono nije nikakav dokaz ni za šta.
 
Наравно да је било отпора јер су они користили славеносрпски као књижевни језик, то је био језик цркве, и настао је мешавином руских речи и црквених израза али њиме обичан народ никада није говорио.Вук се залагао да српски народни језик постане и књижевни што је природно, и за њега је написао речнике и граматику.
Slažem se ali je stvar da dio Srpskog svećenstva Vukov jezik ne vidi kao narodni. Njima je nešto drugo prihvatljivije. Pitanje je zašto je tom svećenstvu taj jezik djelovao strano ako Srbi u Vojvodini govore taj isti jezik svakodnevno. Ne znam povijest Srba u Vojvodini tako da ne mogu reći kojim oni tada jezikom govore. Trebalo bi vidjeti ako postoje neki izvori koji to obrađuju.
 
Misliš na slavjanoserbski jezik?
Mislim da sam na ovom forumu vidio da je netko postavljao te stare isprave ili slično i bile su dosta nerazumljive. Nažalost ne mogu naći znanstveni rad ili knjigu gdje postoje sve te stare isprave pisane Srpskim. Sad je li to pisano na narodnom ili slavjanoserbskom ne znam, trebalo bi vidjeti jedne i druge isprave.
 
To su rekli još u 18. st. Petrović i Edlinger, koji su štokavsko jekavski smatrali za hrvatski jezik. Nameće se ne njeki govorni jezik, nego književni (budući standardni).

https://hrcak.srce.hr/file/68919

Episkop Petrović također odbacuje zamisao o Stulićevu rječniku u pravo-
slavnim školama. Smatra da bi se time Srbima nametao »jezik hrvatski«,
koji se znatno razlikuje od »srpskoga«. Petroviću nije bitno kakvim jezi-
kom govori jednostavan narod, već ponajprije kakvim se književnim jezi-
kom služi njegova inteligencija
:

Naziv ilirski imao je dakle u Petrovićevu okružju dva osnovna značenja:
1. mlađe značenje u odnosu na Srbe i njihov književni jezik koje su u upo-
rabu uvele bečke kancelarije i 2. tradicionalno značenje hrvatski koje je pre-
vladavalo u uporabi na južnoslavenskom prostoru. Kako se razlikovanje
tih dvaju pojmova svojevremeno odražavalo u praktičnom životu u odno-
su na jezik, vidi se npr. u tome da Ivan Ambrozović iz Sombora 1808. go-
dine izdaje knjigu Proricsja i narecsenja... u kojoj je na ikavici »sa serbskoga
jezika na illyricski privedena, nadopunjena i sloxena« knjiga Jovana Muš-
katirovića Pričte iliti po prostom poslovice, temze sentencije iliti rečenija. Reci-
pročno tomu Georgije je Mihaljević 1803. godine Aždaju sedmoglavu Vida
Došena preveo s »dalmatinskoga« na »slaveno-srpski«, a 1818. tis kano je i
srpsko izdanje Kačićeve knjige Razgovor ugodni naroda slovinskoga pod na-
slovom Pěsnoslovka... iz knige Andrie Kačića izvedena, po obrazu, vkusu i gla-
golu serbskomu ustroena.

Da bi se odupro nametanju hrvatskoga književnojezičnoga tipa i hrvat-
skoga književnoga jezika putem zajedničkoga naziva ilirski, Petrović se u
svojem govoru na sjednici od 9. siječnja 1792. već u imenovanju jezikâ jas-
no razgraničio: Stulićev je »ilirski« nazvao onim nazivom iz sinonimno-
ga niza za koji je smatrao da je najprimjereniji svojem pojmu i da taj na-
ziv ujedno na nominalnoj razini primjereno razgraničuje Stulićev »ilirski«
od njegova »ilirskoga«, tj. slavenosrpskoga.
Pored toga, Petrović je za svo-
je imenovanje Stulićeva štokavsko-jekavskoga jezika mogao imati i jednu
dodatnu motivaciju. Radi se o tome da su neki Srbi ekavci svojevremeno
(i)jekavsku štokavštinu u cjelini smatrali »hrvatskim jezikom«, o čemu će
u ovom radu još biti riječi.
Petrović nije mogao znati da će već početkom
19. stoljeća dobar dio slavističke znanosti svim štokavcima nametati upra-
vo srpsko ime i da će to nametanje mnogi srpski javni djelatnici blagonak-
lono podupirati

Ta cela prepirka, u svojoj suštini, nije se uopšte toliko ticala samog jezika, koliko pisma. Ključ je bio u tome da se tako Srbima pokušavala uvesti latinično pismo i to je ono protiv čega su se pobunili i što su identifikovali sa hrvatskim jezikom, tj. kao pokušaj kroatizacije Srba.

Dakle, predlog iskiskivanja ćiriličnog pisma, kojem se učeni Srbi služe skoro 9 punih vekova, te njegove zamene latinicom, kojom su se do tada uglavnom zapisivali strani jezici. Prepirka se ticala pravopisa i bukvara koji bi se učio u školama.
 
Slažem se ali je stvar da dio Srpskog svećenstva Vukov jezik ne vidi kao narodni. Njima je nešto drugo prihvatljivije. Pitanje je zašto je tom svećenstvu taj jezik djelovao strano ako Srbi u Vojvodini govore taj isti jezik svakodnevno. Ne znam povijest Srba u Vojvodini tako da ne mogu reći kojim oni tada jezikom govore. Trebalo bi vidjeti ako postoje neki izvori koji to obrađuju.
Пробај да српску народну епику препишеш на црквено-руско-словенски и све ће ти бити јасно.
Шта мислиш из ког је разлога српска епика јединствена и зашто није заступљена код осталих словенских народа?
Цркви као тадашњем носиоцу историјске државотворности било је битно задржавање континуитета
са средњевековним списима и повељама владара. Могуће и да су били свесни овога што нам се у
међувремену догодило и о чему сада пишемо.

Којим језиком говоре Срби у Војводини? 100% турским.
Цео српски народ је одрастао на епској гусларској народној традицији а она је могућа само на овом језику којим сада пишемо.
gv-001.jpg
 
Vukov jezik nije smeo da se uvodi, a pogotovo ne kao jedina norma. Norveška je bila mnogo pametnija.
То је народни језик, и Вук је оставио сва три постојећа дијалекта само је тражио да се на сваком пише правилно.
И у Норвешкој постоје два дијалекта.
 

Back
Top