Da li je Isus Hristos Bog?

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
34.413
.....
FB_IMG_1576696130456.jpg
 

aeternum

Elita
Banovan
Poruka
15.710
Sta cemo sa ime sto je
Bog sa neba tri puta je posveocio da je Isus Bozji Sin
a ne Bog.
dokazi:

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)


Jedan je Jedini Bog JHVh Tvorac svega.
Nigde ne pise da je Hrist jednak sa Bogom


Bog se nikada se nije izjednacavao sa Isusom
niti Isus nije nikada izjednacavao sa Bogom
Isus je rekao "Moj je Otac veci od mene" Jovan 14:28

28 Čuli ste da sam vam rekao: ’Odlazim i vratiću se k vama.‘ Ako me volite, radovaćete se što odlazim k Ocu, jer je Otac veći od mene.

Dakle preskaces dokaze da je Isus Bozji Sin
Nigde Isus ne kaze : Ja sam Bog.
Vec kaze: Ja sam Bozji Sin"
Jovan 10:36

Kada to nadjes javi mi se
evo da se podsetimo dokaza iz Biblije daje Isus Bozji Sin

ima ih malo vise od tih tvojih navodnih dokaza

Biblija kaze jasno za Isusa da je Bozji Sin.
Bog je sa neba posvedocio da je Isus Bozji Sin
Isus je za sebe rekao da je Bozji Sin.
"Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Isus nije nikada rekao ja sam Svemoguci BOG
dokazi:
1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji? (1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.

Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)

Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)

: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)


eto pise ko je Isus - Bozji Sin [/spoilr]
 
Poslednja izmena od moderatora:

aeternum

Elita
Banovan
Poruka
15.710
A da li je time negirao da je Isus Bog? Dakle, tebi je negiranje Isusovog Božanstva to što Isus ima naziv "sin Božiji".

No, ti podrazumevaš nešto što ne piše. Ako piše da je Sin Božiji nigde ne piše da to znači da Isus nije Bog.
Naravno. Ili je Bog ili Bozji Sin.
Gde za JHVH Boga pise da je Bozji SIn? nigde.
ne moze jer je Bog.
Isto Bozji Sin ne moze biti Bog.

Posto pise hiljadu puta da je Isus Bozji Sin onda je Bozji Sin.
Dovoljno je Sto je Bog sa neba svojim glasom rekao tri puta posvedocio da je Isus Njegov Sin.

Sin ne moze biti Bog jednostavno je.

A vec postoji Jedan Jedini Bog tovrac svega JHVH Jehova.
To iskljucuje druge.

Psalam 83:18 da bi se znalo da si jedino ti, kojemu je ime Jehova,
Svevišnji koji je nad svom zemljom!

Jehovini Svedoci veruju Onako kako kaze Bozja rec

da je Bog jedan JHVH Jehova Svevisnji nad celom Zemljom.


Dostojan si, Jehova, Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer si ti SVE stvorio
i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je.” ”(Otkrivenje 4:11)

Bog JHVH je jedini tvorac svega tako pise.
 

Glasnik.

Buduća legenda
Poruka
34.413
Sta cemo sa ime sto je
Bog sa neba tri puta je posveocio da je Isus Bozji Sin
a ne Bog.
dokazi:

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)


Jedan je Jedini Bog JHVh Tvorac svega.
Nigde ne pise da je Hrist jednak sa Bogom


Bog se nikada se nije izjednacavao sa Isusom
niti Isus nije nikada izjednacavao sa Bogom
Isus je rekao "Moj je Otac veci od mene" Jovan 14:28

28 Čuli ste da sam vam rekao: ’Odlazim i vratiću se k vama.‘ Ako me volite, radovaćete se što odlazim k Ocu, jer je Otac veći od mene.

Dakle preskaces dokaze da je Isus Bozji Sin
Nigde Isus ne kaze : Ja sam Bog.
Vec kaze: Ja sam Bozji Sin"
Jovan 10:36

Kada to nadjes javi mi se
evo da se podsetimo dokaza iz Biblije daje Isus Bozji Sin

ima ih malo vise od tih tvojih navodnih dokaza

Biblija kaze jasno za Isusa da je Bozji Sin.
Bog je sa neba posvedocio da je Isus Bozji Sin
Isus je za sebe rekao da je Bozji Sin.
"Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Isus nije nikada rekao ja sam Svemoguci BOG
dokazi:
1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji? (1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.

Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)

Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)

: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)


eto pise ko je Isus - Bozji Sin [/spoilr]
A sta cemo sa ovim da je i Bog?
Isus je i sin Bozji, postavsi to na mesto Adama
Isus je i sin covecji.
Postavsi to mesto Adama.
Ali on je Bog koji nas je stvorio i koji je odlucio da iz ljubavi prema nama, plati nasu kaznu.
Zato kaze Filibljanima 2.

Iako je Bog, unizio je sam sebe uzevsi i nasu prirodu.

Sta cemo sa time?
Praviti se da ga nema u bibliji.

Ili sa ovim:
Da vas niko ne prevari nekim nacinom ili ljudskom filozofijom.
U Hristu zivi sva punina Bozanstva telesno
Sva.
 

aeternum

Elita
Banovan
Poruka
15.710
Ali gde stoji da Božiji sin nije Bog? Opet lična projekcija. Nije zasnovano na tekstu Pisma.
To su osnovni pojmovi koje trebas znati.
Nigde se za Boga JHVH ne kaze da je Bozji Sin jer to ne moze biti.
Ako je Bozji Sin onda nije Bog.

Da je Bog pisalo bi samo Bog.
Malo zdrave logike nije na odmet.

To je Biblijska istina a ti projektujes sve i svasta
 

aeternum

Elita
Banovan
Poruka
15.710
A sta cemo sa ovim da je i Bog?
Isus je i sin Bozji, postavsi to na mesto Adama
Isus je i sin covecji.
Postavsi to mesto Adama.
Ali on je Bog koji nas je stvorio i koji je odlucio da iz ljubavi prema nama, plati nasu kaznu.
Zato kaze Filibljanima 2.

Iako je Bog, unizio je sam sebe uzevsi i nasu prirodu.

Sta cemo sa time?
Praviti se da ga nema u bibliji.

Ili sa ovim:
Da vas niko ne prevari nekim nacinom ili ljudskom filozofijom.
U Hristu zivi sva punina Bozanstva telesno
Sva.
Bog ne moze da se unizi i da uzme nasu prirodu evo kao sto sam vecn napisala
Nigde se za Boga JHVH ne kaze da je Bozji Sin jer to ne moze biti.
Ako je Bozji Sin onda nije Bog.

Da je Bog pisalo bi samo Bog.
Bozji Sin je taj koji je uzeo ljudsko oblicje
jer je tako trebalo.
Bog ga je poslao da da svoj savrsen zivot kao otkupnu zrvu
na temelju koje imamo spasenje

evo kako Filipljanima 2 govore o Isusu Hristu

5 Razmišljajte onako kako je razmišljao i Hrist Isus,
6 koji, iako je bio u Božjem obličju, nije pomišljao na otimanje — da bude jednak Bogu.
7 Naprotiv, odrekao se samog sebe i uzeo obličje roba i postao sličan ljudima.
8 Osim toga, kad je po obličju postao čovek, ponizio se i postao poslušan sve do smrti,
i to smrti na mučeničkom stubu.*
9 Zato ga je Bog i uzvisio i dao mu ime koje je iznad svakog drugog imena,
Eto Bog ga je uzvisio

Jasno pise da Isus Hris nije pomišljao na otimanje — da bude jednak Bogu.
 
Poslednja izmena:

Jovan Prezviter

Iskusan
Poruka
5.448
Nigde se za Boga JHVH ne kaze da je Bozji Sin jer to ne moze biti.
Ako je Bozji Sin onda nije Bog.

Izraz "Sin Božiji" sam po sebi ne govori da Isus nije Bog. Takođe mislim da ne razumeš koncept "sinovstva" kod Isusa Hrista. Ti misliš da je to poredak između Boga i Isusa ali to nije tako.

Isus je po Jovanu 1,1-3 reč Božija..pre svega stvorenog Isus je Reč..koja je Bog. A u kontekstu spasenja Isus je POSTAO Sin.

Evo stiha kada je to Isus "postao Sin":"I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od Oca", Jovan 1,14

Dakle, prilikom utelovljenja. Zato je Isus "Sin" a ne kao večni poredak među Božanstvom.
 

aeternum

Elita
Banovan
Poruka
15.710
Izraz "Sin Božiji" sam po sebi ne govori da Isus nije Bog. Takođe mislim da ne razumeš koncept "sinovstva" kod Isusa Hrista. Ti misliš da je to poredak između Boga i Isusa ali to nije tako.

Isus je po Jovanu 1,1-3 reč Božija..pre svega stvorenog Isus je Reč..koja je Bog. A u kontekstu spasenja Isus je POSTAO Sin.

Evo stiha kada je o Isus "postao Sin":"I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od Oca", Jovan 1,14

Dakle, prilikom utelovljenja. Zato je Isus "Sin" a ne kao večni poredak među Božanstvom.
Ja sam ti lepo napisala.
Nigde se za Boga JHVH ne kaze da je Bozji Sin jer to ne moze biti.
Ako je Bozji Sin onda nije Bog.

Da je Bog pisalo bi samo Bog.

Takodje Isus Hrist nije nikada rekao: Ja sam Bog.

Isus je rekao:" Ja sam Bozji Sin"

Ti ne razumes koncept monoteizma hriscanstva
nego filozofiras
 

aeternum

Elita
Banovan
Poruka
15.710
Jovan 1,14..sve je jasno
Zao mi je ja imam mnogo vise dokaza Isus je samo Bozji Sin.
https://forum.krstarica.com/threads/da-li-je-isus-hristos-bog.510469/page-124#post-38860439
a Bog je samo Jedan JHVH.

Jer jedan je Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos (1. Timotiju 2:5)


Psalam 83:18 da bi se znalo da si jedino ti, kojemu je ime Jehova,
Svevišnji koji je nad svom zemljom!

Dostojan si, Jehova, Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer si ti SVE stvorio

i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je.” ”(Otkrivenje 4:11)
 
Poslednja izmena:

aeternum

Elita
Banovan
Poruka
15.710
A šta kaže Jovan 1,1-3? Je li piše "u početku beše Sin"? Ili nešto drugo?
I Sin bese kod Boga :)
a moje postove ne smes ni da citas

sta pise ko je jedini Svevisnji i Tvorac svega?

Psalam 83:18 da bi se znalo da si jedino ti, kojemu je ime Jehova,
Svevišnji koji je nad svom zemljom!

Dostojan si, Jehova, Bože naš, primiti slavu i čast i moć, jer si ti SVE stvorio

i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je.” ”(Otkrivenje 4:11)
 

MurphyP

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.085
Ne piše "Sin" nego Reč..da li čitaš tekst Pisma? U početku beše Reč a ne Sin.

Hajde da citiramo Jovana:

"U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč", Jovan 1,1

Gde ti vidiš Sin?
Poslacu ti privatno odgovor :)
Rec je Sin - Isus
i Isus je kod Boga.
evo Jovan 1:1 objasnjenje ....

ISUS - OSOBA BOZANSKE PRIRODE: https://forum.krstarica.com/threads/ja-sam-onaj-jesam-sta-nam-to-govori.894941/page-2#post-38471033

https://forum.krstarica.com/threads/ja-sam-onaj-jesam-sta-nam-to-govori.894941/page-2#post-38471117
 
Poslednja izmena:

Jovan Prezviter

Iskusan
Poruka
5.448
Poslacu ti privatno odgovor :)
Rec je Sin - Isus
i Isus je kod Boga.


Upravo ti navodim šta Jovan 1,1-3 govori. Isus nije nazvan Sinom već rečju...jer pazi, Jovan 1,1-3 ide "od početka" tj. od najstarijih vremena.."u početku beše Reč". Dakle, od početka Isus nije bio Sin. Zato je pogrešno graditi dogmu na "Sinovstvu" posebno u kontekstu odnosa Jednog Lica Božanastva i Drugog.

Vidiš, od početka Isus je Reč i Bog....

Tek u stihu 14 kada Jovan govori o utelovljenuju tj.:"Reč postade telo" tek tada se govori o slavi "slavi jedinorodnoga od Oca".

Dakle, šta bi u početku? Sin ili Reč?

U početku "beše Reč". Nema dileme.

Ps..odgvoor je ovde..hvala ti nema potrebe za privatnim što se ovog tiče. Ovo je javni razgovor :).

Pozdrav.
 

MurphyP

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.085
Upravo ti navodim šta Jovan 1,1-3 govori. Isus nije nazvan Sinom već rečju...jer pazi, Jovan 1,1-3 ide "od početka" tj. od najstarijih vremena.."u početku beše Reč". Dakle, od početka Isus nije bio Sin. Zato je pogrešno graditi dogmu na "Sinovstvu" posebno u kontekstu odnosa Jednog Lica Božanastva i Drugog.

Vidiš, od početka Isus je Reč i Bog....

Tek u stihu 14 kada Jovan govori o utelovljenuju tj.:"Reč postade telo" tek tada se govori o slavi "slavi jedinorodnoga od Oca".

Dakle, šta bi u početku? Sin ili Reč?

U početku "beše Reč". Nema dileme.

Ps..odgvoor je ovde..hvala ti nema potrebe za privatnim što se ovog tiče. Ovo je javni razgovor :).

Pozdrav.
Kako Isus nije nazvan Sinom kada cela Biblija stalno ponavlja da je Isus Bozji Sin.
Na kolko mesta treba da ti pise da bi ti video da je Isus Bozji Sin?
https://forum.krstarica.com/threads/isus-hrist-bozji-sin-svedocanstvo-boga.650812/
 

Jovan Prezviter

Iskusan
Poruka
5.448
Kako Isus nije nazvan Sinom kada cela Biblija stalno ponavlja da je Isus Bozji Sin.


"U početku beše Reč i Reč beše u Boga i Bog beše Reč", Jovan 1,1

Šta bi u početku?

Na kolko mesta treba da ti pise da bi ti video da je Isus Bozji Sin?

Od kada je On Sin? Od početka? Ne.

Od kada je onda?

"I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od Oca", Jovan 1,14

Dakle, od trenutka utelovljenja. Ne, od uvek.

A od utelovljenja jeste Sin. Ali to nije Njegova prava priroda. Njegova priroda je Božanstvo..to nam Jovan i kaže:"Bog beše Reč", Jovan 1,1.
 

Jovan Prezviter

Iskusan
Poruka
5.448
No, da uputim i na druge stihove koji daju smisao ovome oko "sinovstva".

Apostol Pavle koristi iz Torah stihove koji koji upućuju na Hrista i to na Njegovo "sinovstvo". Koristi stihove iz 2.Samuilove 7.

On citira ove reči i kaže da se odnose na Hrista (tj. Njegovo sinovstvo):"I opet ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin", Jevrejima 1,5

Da li zapažaš da je odnos Otac-Sin nešto što je u budućnosti? Nešto što postaje u jednom momentu a ne kao kao večan nepromenljiv odnos. Dakle, to je odnos koji nastaje.

Jasno je zašto nastaje. Zato što Isus nije Sin po prirodi i od početka...od početka "beše Reč-Bog". Ovaj odnos nastaje od utelovljenja što će reći od početka procesa spasenja..on je otpočeo kada je Hristos došao na zemlju.

Tada je Isus uzeo ulogu Sina (primio posinaštvo ili sinovstvo) i svakako da je od tada na mnogo mesta u Bibliji nazvan Sin. Zato što se govori o Njemu utelovljenom.


Pozdrav.
 

kainos

Zainteresovan član
Poruka
103
Izraz "Sin Božiji" sam po sebi ne govori da Isus nije Bog. Takođe mislim da ne razumeš koncept "sinovstva" kod Isusa Hrista. Ti misliš da je to poredak između Boga i Isusa ali to nije tako.

Isus je po Jovanu 1,1-3 reč Božija..pre svega stvorenog Isus je Reč..koja je Bog. A u kontekstu spasenja Isus je POSTAO Sin.

Evo stiha kada je to Isus "postao Sin":"I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od Oca", Jovan 1,14

Dakle, prilikom utelovljenja. Zato je Isus "Sin" a ne kao večni poredak među Božanstvom.

Isus je dvaput postao Sin Božji. Jednom u vječnosti, jednom u Betlehemu. Mihej 5,2.
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.