Žena kažnjena bičevanjem zbog seksa pre braka

Nina

Zlatna tastatura
Supermoderator
Poruka
326.520
U Indoneziji, kao i u većini muslimanskih zemalja, praksa kaznjavanja žena koje imaju seksualne odnose pre braka može varirati i zavisi od lokalnih zakona i interpretacija verskih normi.U nekim zajednicama, moguće su stigmatizacija i društvena osuda, dok zakonske kazne obično zavise od specifičnih propisa regije.
Sada je na društvenim mrežama isplivao jedan mučni snimak na kojem se vidi kako je nesrećna žena kao kaznu za stupanje u seksualne odnose pre braka dobila sto udaraca bičem.Ona je sedela mirno dok ju je jedan muškarac bičevao, a ostali držali. Inače ovo je bilo javno, dok su očevici nemo posmatrali i snimali ovaj gnusan događaj.

Inače, u nekim područjima, kazne za predbračni seks mogu uključivati društvene sankcije, poput osude zajednice ili porodice. Zakonske kazne, ako postoje, mogu uključivati novčane kazne ili druge oblike disciplinovanja.
Važno je napomenuti da je Indonezija raznovrsna zemlja s različitim kulturnim, etničkim i verskim grupama, što može uticati na lokalne norme i prakse.


(B92)
 
Razumem pravila u svakoj veri koja treba da se poštuju ako su realna ali da su i danas u 21.veku žene i dalje obespravljene i da se nad njima sprovode ovakve drakonske kazne , da se hapse sve one koje se bore za prava žena u islamskom svetu ne shvatam..mada ima islamskih država koje su ublažile pravila prema ženama i dala im veca prava,ali te su države u manjini

I zasto se na seks skoro u svim religijama gleda kao na nešto ružno osim kada se produžava vrsta
 
bez uvrede,ali mislim da je islamska religija zajedno sa kuranom čist primitivizam
ne slažem se sa tobom...možda možemo reci za neka pravila da su primitivna--kao sto ima primitivizm i u drugim religijama ali ceo Islam sigurno ne

Islam (arap. إسلام) je monoteistička religija koja potiče od učenja Muhameda iz 7. veka. Zasniva se na veri u jednog Boga (Alah), izabranost Muhameda za božijeg poslanika, predodređenost ljudske sudbine, nagradu za dobra dela i kaznu za loša, sudnji dan i vaskrsenje mrtvih. Postulati islama objavljeni su u Hadisima odn. Zbirkama islamskih knjiga, a u sam temelj islama spada i sveta knjiga Kuran. Kuran je pisan na arapskom jeziku i sadrži 114 sura (poglavlja). Kuran je zbirka otkrovenja koji su isključivo od Svevišnjeg Boga i predstavlja isključivo Božiju reč. Ta poslanica je Muhamedu prenošena preko anđela Gavrila (arap: meleka DŽibrila). On je u pustinjskoj pećini voleo da se osamljuje i razmišlja o Stvoritelju čitavog sveta i svih bića i sila. NJemu tada jednom prilikom silazi sa nebesa anđeo Gavrilo i prikazuje mu se u liku anđela i nalaže mu odmah da uči u ime Gospodara svih svetova koji stvara...

Sledbenici islama se nazivaju muslimani, „oni koji se potčinjavaju“ Božjoj volji.U svetu ima preko 2 milijardi muslimana, što čini islam drugom najvećom religijom posle hrišćanstva Osnovne obaveze svakog muslimana su vera u jednog Boga (Alaha) i Muhameda kao njegovog poslanika, molitva pet puta dnevno, post u mesecu Ramazanu, davanje milostinje i hadžiluk (hodočašće u Meku) bar jednom u životu. Gotovo svi muslimani pripadaju jednoj od dve glavne islamske grupe: sunitima (80%) ili šiitima (20%). Islam je preovlađujuća religija na Srednjem istoku, kao i mnogim državama Afrike i Azije. Muslimanske zajednice postoje takođe u Srbiji i zemljama Balkana.
 
a Kuran je sveta knjiga

Kuran (kara'a - čitati, kazivati) za muslimane je reč Božja koju je anđeo Gavrilo (Džibril) preneo preko proroka Muhameda, poslednjeg u nizu biblijskih proroka. Prvobitna namera Kurana je bila da uvede Arape u zajednicu naroda Knjige, i to u red sa Jevrejima koji su primili Toru i Zavete. U neku ruku, to je „Najnoviji Zavet“, a naziva se još i "Poslednji zavet" koji ne osporava već potkrepljuje i nastavlja jevrejsku (hrišćansku Bibliju). Muhamed i njegovi tadašnji sledbenici - ashabi (apostoli) zabeležili su kompletan Kuran pisanim putem kao sekundarni vid stožiranja objave, dok je kao primarni bio učenje svega napamet (hifz). Tako i posle njegove smrti ostalo je sve zapisano, a mnoge su ga generacije još i tada znale napamet. U današnjem vremenu je čast svakom muslimanu da nauči Kuran napamet, čime stiče titulu Hafiza Kurana. Inače Kuran je podeljen je u 114 poglavlja koja se nazivaju surama i koja sadrže različit broj stihova (nazvanih ajeti). Poglavlja nisu raspoređena hronološki niti tematski, već prema uputstvu od poslanika Muhameda. Zajedno sa kratkim naslovima, sve osim jedne, sure počinju sa bismilom: „U ime Gospoda Boga, milostivog i milosnog“.

Dve najveće teme Kurana su jedinstvenost i moć Božja i priroda i sudbina ljudi u odnosu sa Bogom. Bog je jedini stvoritelj univerzuma, ljudi, duhova, svih svetova, svih stvorenja i svih sila, blagotvoran i pravedan. Njemu su data opisna imena kao što su Sveznajući i Svemoćni. LJudska bića su Božji robovi (rab Božiji) i svojom slobodnom voljom ona se često oglušuju o Božje zapovesti. U većini slučajeva onaj kime se ljudi iskušavaju jeste neko od zlih duhova (iz armije zlog duha Iblisa (Satana, Lucifer) koji je sopstveni pad prouzrokovao time što je odbio da se pokloni Adamu). Na dan dolazećeg suda, svi će ustati iz mrtvih, a biće proživljeni iz repne kosti (repnjače kako kaže poslanik Muhamed) a za koju današnja medicina nema objašnjenja zašto je neuništiva. Nakon proživljenja biće i ljudima i svim stvorenjima (osim životinja) prikazana sva njihova dela i biće pitani od Stvoritelja za sve svoje misli, te će tada jedni ljudi drugima biti svedoci u vezi svojih (ne)dela. Nakon toga će biti izvagana sva dela i onda će Svevišnji Gospod Bog suditi svakom. Nakon toga će osobe biti poslane u raj (Dženet) ili u pakao (Džehenem). Kuran takođe uključuje i iznova tumačene pripovesti iz hebrejske Biblije, kao što su kazivanja o Adamu i Evi, Josifovim "avanturama" i Avramovom monoteizmu.Pored sune, moralnih propovedi sa običajima iz prorokovog života, Kuran je glavni izvor islamskog zakona, šerijata.
vikipedija
 
inače kamenovanje žena nije islamska izmišljotina to piše u starom zavetu ako se ispostavi da ti žena nije devica tokom prve bračne noći treba je odvesti na kućni prag njenog oca valjda i tamo je kamenovati do smrti ali niko živi ne praktikuje takva sranja osim kod šerijatskog islama jer se nisu reformisali ostali su nekako zaglavljeni u 7 veku nikako da isplivaju
 
U Indoneziji, kao i u većini muslimanskih zemalja, praksa kaznjavanja žena koje imaju seksualne odnose pre braka može varirati i zavisi od lokalnih zakona i interpretacija verskih normi.U nekim zajednicama, moguće su stigmatizacija i društvena osuda, dok zakonske kazne obično zavise od specifičnih propisa regije.
Sada je na društvenim mrežama isplivao jedan mučni snimak na kojem se vidi kako je nesrećna žena kao kaznu za stupanje u seksualne odnose pre braka dobila sto udaraca bičem.Ona je sedela mirno dok ju je jedan muškarac bičevao, a ostali držali. Inače ovo je bilo javno, dok su očevici nemo posmatrali i snimali ovaj gnusan događaj.

Inače, u nekim područjima, kazne za predbračni seks mogu uključivati društvene sankcije, poput osude zajednice ili porodice. Zakonske kazne, ako postoje, mogu uključivati novčane kazne ili druge oblike disciplinovanja.
Važno je napomenuti da je Indonezija raznovrsna zemlja s različitim kulturnim, etničkim i verskim grupama, što može uticati na lokalne norme i prakse.


(B92)
U Libiji je otac imao zakonsko pravo da ubije oboje ukoliko cerka pre braka stupi u seksualni odnos...
Hriscanstvo, verujem da je imalo slicne kazne, izopstenje iz porodice, gubitak nasledstva i slicno..
 
a Kuran je sveta knjiga

Kuran (kara'a - čitati, kazivati) za muslimane je reč Božja koju je anđeo Gavrilo (Džibril) preneo preko proroka Muhameda, poslednjeg u nizu biblijskih proroka. Prvobitna namera Kurana je bila da uvede Arape u zajednicu naroda Knjige, i to u red sa Jevrejima koji su primili Toru i Zavete. U neku ruku, to je „Najnoviji Zavet“, a naziva se još i "Poslednji zavet" koji ne osporava već potkrepljuje i nastavlja jevrejsku (hrišćansku Bibliju). Muhamed i njegovi tadašnji sledbenici - ashabi (apostoli) zabeležili su kompletan Kuran pisanim putem kao sekundarni vid stožiranja objave, dok je kao primarni bio učenje svega napamet (hifz). Tako i posle njegove smrti ostalo je sve zapisano, a mnoge su ga generacije još i tada znale napamet. U današnjem vremenu je čast svakom muslimanu da nauči Kuran napamet, čime stiče titulu Hafiza Kurana. Inače Kuran je podeljen je u 114 poglavlja koja se nazivaju surama i koja sadrže različit broj stihova (nazvanih ajeti). Poglavlja nisu raspoređena hronološki niti tematski, već prema uputstvu od poslanika Muhameda. Zajedno sa kratkim naslovima, sve osim jedne, sure počinju sa bismilom: „U ime Gospoda Boga, milostivog i milosnog“.

Dve najveće teme Kurana su jedinstvenost i moć Božja i priroda i sudbina ljudi u odnosu sa Bogom. Bog je jedini stvoritelj univerzuma, ljudi, duhova, svih svetova, svih stvorenja i svih sila, blagotvoran i pravedan. Njemu su data opisna imena kao što su Sveznajući i Svemoćni. LJudska bića su Božji robovi (rab Božiji) i svojom slobodnom voljom ona se često oglušuju o Božje zapovesti. U većini slučajeva onaj kime se ljudi iskušavaju jeste neko od zlih duhova (iz armije zlog duha Iblisa (Satana, Lucifer) koji je sopstveni pad prouzrokovao time što je odbio da se pokloni Adamu). Na dan dolazećeg suda, svi će ustati iz mrtvih, a biće proživljeni iz repne kosti (repnjače kako kaže poslanik Muhamed) a za koju današnja medicina nema objašnjenja zašto je neuništiva. Nakon proživljenja biće i ljudima i svim stvorenjima (osim životinja) prikazana sva njihova dela i biće pitani od Stvoritelja za sve svoje misli, te će tada jedni ljudi drugima biti svedoci u vezi svojih (ne)dela. Nakon toga će biti izvagana sva dela i onda će Svevišnji Gospod Bog suditi svakom. Nakon toga će osobe biti poslane u raj (Dženet) ili u pakao (Džehenem). Kuran takođe uključuje i iznova tumačene pripovesti iz hebrejske Biblije, kao što su kazivanja o Adamu i Evi, Josifovim "avanturama" i Avramovom monoteizmu.Pored sune, moralnih propovedi sa običajima iz prorokovog života, Kuran je glavni izvor islamskog zakona, šerijata.
vikipedija
koji komentar imas na ove citate iz kurana?

"Pa kad naiđete na one koji ne vjeruju, sasječite im vratove." (Kuran, 47:4)
"I borite se protiv njih dok se ne obustavi svako zlostavljanje i dok vjera ne bude samo Allahova." (Kuran, 2:193)
"A kad prođu četiri meseca, a vi ih nađete gdje god da su, uhvatite ih i zatočite i sačekajte ih na svakom prolazu." (Kuran, 9:5)
 
Razumem pravila u svakoj veri koja treba da se poštuju ako su realna ali da su i danas u 21.veku žene i dalje obespravljene i da se nad njima sprovode ovakve drakonske kazne , da se hapse sve one koje se bore za prava žena u islamskom svetu ne shvatam..mada ima islamskih država koje su ublažile pravila prema ženama i dala im veca prava,ali te su države u manjini

I zasto se na seks skoro u svim religijama gleda kao na nešto ružno osim kada se produžava vrsta
Seksala se sama sa sobom? Ne razumem što je samo ona bičevana.
A još manje razumem ove žene što je pod ruku vode na bičevanje.
 
Na osnovu ovih nekoliko primera koje ste izneli i primer iz uvodnog posta ove teme

Da li mislite da bi skoro sve religije trebale da se reformišu i usklade prema danasnjim uslovima i nacinima života

Религије могу да се реформишу или не, а појединци могу да исповедају коју год хоће веру, реформисана или не.

Држава не сме да примењује шеријетско право.
 
Na osnovu ovih nekoliko primera koje ste izneli i primer iz uvodnog posta ove teme

Da li mislite da bi skoro sve religije trebale da se reformišu i usklade prema danasnjim uslovima i nacinima života
Religije su uglavnom usklađene sa današnjim uslovima života. Sve koriste
novac, savremenu tehnologiju i slično. Ono gde bi religije trebale da odustanu
je mešanje u život vernika. Ko ima potrebu za duhovnim radom sam će priči
kada i koliko hoće.
 
Религије могу да се реформишу или не, а појединци могу да исповедају коју год хоће веру, реформисана или не.

Држава не сме да примењује шеријетско право.
Zavii od stepena sekularnosti..Iran je na primer država koja hapsi žene koje ne nose maramu prema propisima
dok na primer Jordan koja je takodje muslimanska država daleko je tolerantnija prema oblacenju žena u islamskom svetu

Šerijatsko pravo je pravo koje se zasniva na islamskoj religiji i Kuranu kao osnovnom izvoru prava, koji, pored prava, obuhvata i osnovne principe vere i morala. Ono je jedan od pet osnovnih velikih pravnih sistema; ostala četiri su:

evropsko-kontinentalno,
anglosaksonsko (tzv. common law),
indijsko i
kinesko.

Pošto se smatra objavljenom Alahovom voljom tj. skupom Alahovih propisa oličenih pre svega u stihovima Kurana, ono se doživljava kao zaokružen pravni sistem, savršeno i nepromenljivo. U njemu je određeno šta je pravedno i dozvoljeno to jest halal, a šta zabranjeno ili haram.
Propisi šerijata se mogu svrstati uglavnom u dve kategorije: uredbe vezane za religiju i vršenje obreda, tj. versko pravo u užem smislu i propisi pravnog i političkog karaktera.

Pored Kurana, drugi izvor islamskog prava je suna, koju čini skup hadisa, koji predstavljaju svako pojedinačno zapisano svedočanstvo o nekom događaju iz života Muhameda, neki njegov propis ili savet. Zbog toga što su inertni i statični, ni Kuran ni suna nisu izvori koje u sudskom postupku primenjuju sudije. Ti izvori se stvaraju pomoću fikha, tj. pravne nauke čiji je zadatak njihovo tumačenje i obuhvata moralne i pravne zapovesti.

Kako se jedinstvena muslimanska zajednica (Uma) dosta rano iz političkih razloga podelila na tri verska pravca
sunite,
šiite i
haradzite

otuda i različito poimanje šerijatskog prava.
 
koji komentar imas na ove citate iz kurana?

"Pa kad naiđete na one koji ne vjeruju, sasječite im vratove." (Kuran, 47:4)
"I borite se protiv njih dok se ne obustavi svako zlostavljanje i dok vjera ne bude samo Allahova." (Kuran, 2:193)
"A kad prođu četiri meseca, a vi ih nađete gdje god da su, uhvatite ih i zatočite i sačekajte ih na svakom prolazu." (Kuran, 9:5)
Pokušavam da pronađem ajet iz Kur'ana koji si citirao a pronalazim ovo, da li je do prijevoda, prevoditelja ili već iz kojeg razloga ali ne pronalazim istu stvar.
Screenshot_20231206_110259.jpg
 

Back
Top