stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Основна особина западних бугарских говора јесте да су они екавски - уместо старословенског јата (Ѣ) доследно се изговара е. Источни говори припадају јакавици, где се старо јат изговара као два гласа "ја". Ово је првенствени разлог зашто су неки дијалектолози (попут Александра Белића) ове говоре сматрали делом српског језика.

Остале особине које ове дијалекте повезују са српским (и македонским) језиком су:

Изговор гласова ћ (ќ), ђ (ѓ): цвèће, грòзђе (уместо бугарског к, г и сл.)
Сачувано старословенско Ѕ (сливено дз) које се изговара и у македонским и староштокавским и средњоштокавским српским говорима: ѕвезда, ѕид, ѕвоно, ѕвер, итд.
Наставак -ње за глаголске именице: орàње, косèње, спањè, мèсење, ỳчење (уместо бугарског наставка -ние и -не)
Множина именица понекад на -е уместо на бугарско -и: прстèње, чàше, шàпке, жàбе
Наставак -ам и -ем за прво лице множине презента: читам, четем, пишам (уместо бугарског -(ј)а)
Наставак -ме за прво лице множине презента: јадèме, мòлиме, нòсиме, свѝриме, дàваме, купỳваме (уместо бугарског наставка -м)
Прво лице једнине личног глагола: ја и јас (уместо бугарског: аз)
Треће лице једнине личног глагола: он, она (уместо бугарског: тој, тја)
Треће лице множине личног глагола: они (уместо бугарског: те)
Српско штокавско што уместо бугарског какво
Коришћењем српских и македонских речи којих нема у бугарском језику: нога (буг. крак - премда се реч "крак" јавља и у западним дијалектима па чак дијалектално и у јужносрпском дијалекту), разбој (буг. стан), кошуља (буг. риза), жежак/жежок (буг. горещ=горешт), немој (буг. недей=недеј), мачка (буг. котка), итд.
Бугарске особине ових говора јесу:

Западни бугарски говори имају аналитичку структуру, немају падеже и користе предлошке конструкције
Поседовање пост-позитивних чланова
Једноставнији систем акцентовања (мада није исти као у бугарском књижевном језику)
Синтакса
Demarkaciona linija prema Bugarima je veoma jasna - gde se slavi slava (srpski ali ne i bugarski običaj) tu se govori neki dijalekt srpskog - sa one druge strane su bugarski dijalekti. Lingvistički isto - spojeni jerovi koji su dali glas “a” ili zadržali izgovor tankog jer su srpski. Gde je malo jer dalo “e”, a veliko jer “a” ili se zadržalo (izgovara se kao glas schwa) tu su bugarski dijalekti - tek je pad jerova (prestanak izgovaranja) označio kraj opšteslovenske zajednice - dok su se izgovarali postojali su dijalekti opšteslovenskog, posle toga nastaju posebni jezici.

Dakle etnografija i lingvistika - slavljenje slave, i bez različitih refleksa jerova (moguće čuvanje tankog) = srpski dijalekti. Ostalo bugarski, uz par tranzicionih dijalekata - bugarima bugarski iz grada Trna (nama zvuči bugarski) zvuči previše srpski.

Zbog znatno složenije gramatike (svih govora, čak i staroštokavskih Istočne Srbije) srpski Bugarima zvuči kao “pijani bugarski”, narodski objašnjenje je: kao kad se neko napije pa poćne da govori “visokim stilom” i pomalo zapliće jezikom. :D
 
Poslednja izmena:
Ne, nikada nisu postojali ti post-pozitivni članovi (valjda se tako zovu) u prizrensko-južnimoravskom dijalektu. Bar ih ja nisam čuo. Ma nisu sigurno to sam tek kod Piroćanaca prvi put čuo.
Postojali su u selima oko Vranja. Ja sam čuo starije ljude u jednom selu kako govore deteto i ženata. Sumnjam da mlađi uopšte znaju za to.
 
Postojali su u selima oko Vranja. Ja sam čuo starije ljude u jednom selu kako govore deteto i ženata. Sumnjam da mlađi uopšte znaju za to.
То се слаже и са мојом теоријом да се члан говорио на читавом простору ПТ дијалекта, али да је под утицајем књижевног полако бледео.

Мада, за разлику од македонаца који га умећу малтене свуда (најновата понудата), у ПТ се члан умеће, изгледа, само у именицама (жената, детето, ч(л)овек'т...)
 
Postojali su u selima oko Vranja. Ja sam čuo starije ljude u jednom selu kako govore deteto i ženata. Sumnjam da mlađi uopšte znaju za to.
Поента је ући у развој ПТ али искључити утицаје говора и њихових особина који нису ПТ и са простора ПТ.

Многи када пишу на ПТ, нису доследни у свим његовим особинама. Деси се да у једној песми, пошто писање на ПТ на југу полако постаје популарно, некад напишу "дојдем", некад "дођем"... Некад к'г, некад каг, некад к'д или к'т... (кад - к'г, сад - с'г, тад - т'г)...

Такође, некад је вук, некад влук, некад и влок и волк, некад је слунце, слонце а некад најправилнији облик, тј нај "призренско-тимочкији🤣" облик би био слнце.

Ту су и речи. 99% словенских речи су истоветне са словенским речима у Македонији, за разлику од словенских парњака у Србији. Мислим да би у ПТ већу предност имало "искам", него "оћем". И "сакам", пре него "волем", "работа" пре него "рад", "голем" пре него "велик"... И тако.

Ипак, става сам да је ПТ чист српски (српскохрватски) дијалект, а да је македонски његов природни наставак са већим утицајем бугарског, јер су особине ПТ готово све српске (в - у), (все - све) и да не набрајам даље...
 
Основна особина западних бугарских говора јесте да су они екавски - уместо старословенског јата (Ѣ) доследно се изговара е. Источни говори припадају јакавици, где се старо јат изговара као два гласа "ја". Ово је првенствени разлог зашто су неки дијалектолози (попут Александра Белића) ове говоре сматрали делом српског језика.

Остале особине које ове дијалекте повезују са српским (и македонским) језиком су:

Изговор гласова ћ (ќ), ђ (ѓ): цвèће, грòзђе (уместо бугарског к, г и сл.)
Сачувано старословенско Ѕ (сливено дз) које се изговара и у македонским и староштокавским и средњоштокавским српским говорима: ѕвезда, ѕид, ѕвоно, ѕвер, итд.
Наставак -ње за глаголске именице: орàње, косèње, спањè, мèсење, ỳчење (уместо бугарског наставка -ние и -не)
Множина именица понекад на -е уместо на бугарско -и: прстèње, чàше, шàпке, жàбе
Наставак -ам и -ем за прво лице множине презента: читам, четем, пишам (уместо бугарског -(ј)а)
Наставак -ме за прво лице множине презента: јадèме, мòлиме, нòсиме, свѝриме, дàваме, купỳваме (уместо бугарског наставка -м)
Прво лице једнине личног глагола: ја и јас (уместо бугарског: аз)
Треће лице једнине личног глагола: он, она (уместо бугарског: тој, тја)
Треће лице множине личног глагола: они (уместо бугарског: те)
Српско штокавско што уместо бугарског какво
Коришћењем српских и македонских речи којих нема у бугарском језику: нога (буг. крак - премда се реч "крак" јавља и у западним дијалектима па чак дијалектално и у јужносрпском дијалекту), разбој (буг. стан), кошуља (буг. риза), жежак/жежок (буг. горещ=горешт), немој (буг. недей=недеј), мачка (буг. котка), итд.
Бугарске особине ових говора јесу:

Западни бугарски говори имају аналитичку структуру, немају падеже и користе предлошке конструкције
Поседовање пост-позитивних чланова
Једноставнији систем акцентовања (мада није исти као у бугарском књижевном језику)
Синтакса
Ово бих поновио.
 
Поента је ући у развој ПТ али искључити утицаје говора и њихових особина који нису ПТ и са простора ПТ.

Многи када пишу на ПТ, нису доследни у свим његовим особинама. Деси се да у једној песми, пошто писање на ПТ на југу полако постаје популарно, некад напишу "дојдем", некад "дођем"... Некад к'г, некад каг, некад к'д или к'т... (кад - к'г, сад - с'г, тад - т'г)...

Такође, некад је вук, некад влук, некад и влок и волк, некад је слунце, слонце а некад најправилнији облик, тј нај "призренско-тимочкији🤣" облик би био слнце.

Ту су и речи. 99% словенских речи су истоветне са словенским речима у Македонији, за разлику од словенских парњака у Србији. Мислим да би у ПТ већу предност имало "искам", него "оћем". И "сакам", пре него "волем", "работа" пре него "рад", "голем" пре него "велик"... И тако.

Ипак, става сам да је ПТ чист српски (српскохрватски) дијалект, а да је македонски његов природни наставак са већим утицајем бугарског, јер су особине ПТ готово све српске (в - у), (все - све) и да не набрајам даље...
Iskam za hoću govore Crnotravčanje, nisam čuo da neko drugi osim njih govori tako.
 
Источни штокавски, пре великих миграција на Балкану изазваних османским освајањима.
Pogledajte prilog 1312514
Ово су фантомске мапе са хрватске википедије. За почетак не постоји никакав западни штокавски дијалекат, то је усташка измишљотина. Под два нико не зна где су биле границе дијалеката пре доласка Турака. Под три торлачки је бугарска измишљотина.
 
*Постоји један нагласак, налик краткосилазном, који може бити на било ком слогу у речи. Нагласак није променио положај у речи у односу на старосрпски. Положај нагласка је сличан оном у косовско-ресавском дијалекту, као и свим староштокавским дијалектима.

*Падежни систем је аналитички - у синтетичком облику постоји номинатив, акузатив и вокатив, где је акузатив, уз предлог, преузео улогу коју у стандардном језику има већина других падежа (дошъл са снају - дошао са снахом, разговара од дете - разговара о детету).

Преглед падежа по изворима [1] из 1903. године:

1. падеж. - У 1. падежу стоји предмет: Ја говорим. - Ти писуеш (пишеш). - Он спие (спава). - Ми појемо (певамо). - Ви обедуете.

2. падеж. - 2. падежом казује се присвајање и припадање:

Ова је кућа на мојега брата. Ја стадо куде (код) врата, а искочи на нашег Петра мајка. (у неким крајевима - нашему Петру мајка) Од овуја девојку брат и од њојног оца сестра одоше на жетву. (у неким крајевима - Ове девојке брат и њојном оцу сестра отоше на жетву.)

Дај на то дете леба да не плаче.

3. падеж. - 3. падеж иде са свим предлозима: У наше село има свакави луђи, с'с неки живујем, с'с неки с'м у омражу. - Куд мојега брата у бачу (башту) славуји појев (славуји певају). - Јутредан (сутрадан) дојде Милева у нашу кућу а по њума (за њом) идеше њојна ћерка.

4. падеж. - У 4. падежу стоји предмет: Куј си нема оно што му треба, мора да си набави.

5. падеж. - 5. падеж се користи за дозивање! - Мој девере, грано од босиљак! - Мој синко! - Мајке моја!

Облика других падежа нема.

*Без Х​

Сугласника х нема (грехота - греота; хлеб - леб; страх - стра (Стра лојзе чува.); механа - меана; махала - ма'ала - мала (Из коју си малу?). Тамо где се без х губи смисао речи, х прелази у к - плех - плек. У аористу првог лица једнине се уместо Х на крају речи наглашава самогласник - Виде ли? - Видо'. Чу ли ме ти ја што ти зборим? - Чу'. Тури ли кафу? - Тури'. Написа ли домаћи? - Написа'. Уради ли све? - Уради'.

Заменица Си​

Честа употреба повратне заменице "си“:

Идем си дома. Ћути си. Спремише си једење и једоше си. Одоше си гости. Глеј си работу (гледај своја посла).

Типично Ги, Га, Гу​

Једна од најупадљивијих карактеристика овог дијалекта су заменице за треће лице које у већини случајева почињу са Г; уместо облика "њој" или "јој" користи се "гу": Да јој дам - да гу дадем; "њих" или "их" је "ги": Ете ги па - ето их опет. Дај ги да једев - дај им да једу. Али, "њима", "њих" постају "њи", у многим случајевима: Иди с њи - иди с њима; Дај то њима - дај тој на њи (дај ги). Био сам са њима - бија сам с њи.

Ћу/Ће на почетку​

Реченице у футуру почињу са Ће, односно Ћу: Ће дојдем вечерас. - Доћи ћу вечерас. Ће ти дам, њекња. - Даћу ти, мало сутра. (њекња значи пре неки дан). Ће дојдеш јутре? - Хоћеш ли доћи сутра?

Кво/Што​

У неким крајевима се уместо упитне речце шта користи речица какво или кво, а негде и које (са акцентом на крају речи). Какво/Кво/Које работиш? - Шта радиш? Какво/Кво си работил? - Шта си радио? (у неким крајевима је работио уместо работил; Јужније се каже работија (Лесковац, Врање). У Врању се кво и какво не користе, већ облик што: Што си ги там причаја за мене? Што оћеш? Што ти неје јасно? (Шта ти није јасно?)

Самогласно л​

Дијалект је на много места сачувао старо самогласно /л/, које, као и самогласно /р/ може без самогласника чинити слог. Ова особина се сачувала само још у чешком и словачком. У стандардном српском, хрватском и бошњачком, самогласно /л/ је постало /у/ или /о/. У бугарском, пре оваквог /л/ је обично полугласник ъ. Нису сви торлачки поддијалекти сачували ову особину у потпуности, већ се она на неким местима и мења у [ə], , [ɔ] или [a].[1]

Призренско-
тимочки
дијалект
Крашованивлк /vlk/пек'л /pεkəl/с'лза /səlza/жлт /ʒlt/
Северни (Сврљиг)вук /vuk/пекал /pεkəl/суза /suza/жл'т /ʒlət/
Централни (Лужница)вук /vuk/пек'л /pεkəl/сл'за /sləza/жл'т /ʒlət/
Јужни (Врање)в'лк /vəlk/пекал /pεkal/солза /sɔlza/ж'лт /ʒəlt/
Западни (Призрен)вук /vuk/пекл /pεkl/слуза /sluza/жлт /ʒlt/
Источни (Трн, Брезник)вукпеклслзажлт
Североисточни (Белоградчики)влкпеклслзажлт
Југоисточни (Куманово)вукпекълслъзажут
Стандардни српски
вук /vuk/пекао /pεkaɔ/суза /suza/жут /ʒut/
Стандардни бугарски
вълк /vəlk/пекъл /pεkəl/сълза /səlza/жълт /ʒəlt/
Стандардни македонски
волк /vɔlk/пекол /pεkol/солза /sɔlza/жолт /ʒɔlt/
Ovo nije faktualno tačno:

Gu/Gi/Ga nije uopšte “tipično” za Prizrensko-timočki dijalekt - u velikom broju govora Timočko-lužničkog poddijalekta se koristi ju/ji/ga umesto nju/njih/njega (ga).
 
Само три чувена падежа у призренско-тимочком дијалекту, номинатив, вокатив и генитив. Номинатив са предлозима преузима функцију осталих падежа.

Промена личне заменице ти:
1. Ти
2. Од тебе
3. На тебе
4. Тебе
5. Ти
6. Са тебе
7. О тебе
Rumunski ima 5 (pet) padeža a samo 3 (tri) različita padežna oblika - dva padeža se skoro u svim slučajevima (arhaizmi?) konstruišu različitom predlozima.

Nemački i francuski imaju po četiri padeža a nemaju niti jedan padežni oblik (nema nastavaka već se jedino menjaju predlozi/član.
 
Само три чувена падежа у призренско-тимочком дијалекту, номинатив, вокатив и генитив. Номинатив са предлозима преузима функцију осталих падежа.

Промена личне заменице ти:
1. Ти
2. Од тебе
3. На тебе
4. Тебе
5. Ти
6. Са тебе
7. О тебе
Lične zamenice imaju po više padežnih oblika, ovo važi samo za imenice, mada se tu i tamo provuku i dativ i akuzativ kao radni padež - nije u pitanju standardizovani jezik pa se govori dosta međusobno razlikuju.
 
То се слаже и са мојом теоријом да се члан говорио на читавом простору ПТ дијалекта, али да је под утицајем књижевног полако бледео.

Мада, за разлику од македонаца који га умећу малтене свуда (најновата понудата), у ПТ се члан умеће, изгледа, само у именицама (жената, детето, ч(л)овек'т...)
Toga nije bilo. Tvoj sagovornik je inače Bugarin iz Dimitrovgrada koji svuda traži “bugarske korene” jezika i stanovništva.
 
Ово су фантомске мапе са хрватске википедије. За почетак не постоји никакав западни штокавски дијалекат, то је усташка измишљотина. Под два нико не зна где су биле границе дијалеката пре доласка Турака. Под три торлачки је бугарска измишљотина.
💯%
 
Ово су фантомске мапе са хрватске википедије. За почетак не постоји никакав западни штокавски дијалекат, то је усташка измишљотина. Под два нико не зна где су биле границе дијалеката пре доласка Турака. Под три торлачки је бугарска измишљотина.
Prizrensko-timočki je jedan od dva najranije dokumentivana srpska dijalekta: ima markera Prizrensko-moravskih (tada je PT bio samo metohijski govor) još u Miroslavljevom jevanđelju. Inače, sadašnji Prizrensko-timočki dijalekt je pod Turcima nastao od više razlićitih dijalekata kojima se govorilo u državi Nemanjića (prizrenski) i Moravskoj Srbiji (ostatke ostataka nekadašnjeg moravskog dijalekta predstavlja svrljiško-zaplanjski - neki manji zaplanski govori - par sela npr još uvek čuvaju i dvojinu).


B05F2E43-D9D6-4BA6-92A1-6F1271519B06.png

B1E9B374-A0E3-4F43-A60B-A7565813738D.jpeg
 
Ovo nije faktualno tačno:

Gu/Gi/Ga nije uopšte “tipično” za Prizrensko-timočki dijalekt - u velikom broju govora Timočko-lužničkog poddijalekta se koristi ju/ji/ga umesto nju/njih/njega (ga).
Мислим да је гу најчешећ, ал има и то ју и не знам ни ја сад скроз
 
Нишлије. У зони замфировој
Naknadno rekonstruisan govor. Upitno da li se u Nišu ikad govorilo tako. Danas Nišlijama treba prevodilac da razumeju Pirotski.
Мислим да је гу најчешећ, ал има и то ју и не знам ни ја сад скроз
Da, gu se koristi. Videja sam gu bate, pratija sam gu ali umesto kratke forme zamenice dativa ide vu odnesja sam vu, pratija sam vu pismo... samo jedan padež se upotrebljava tj. Akuzativ i to uglavnom za ženski rod.
 
Naknadno rekonstruisan govor. Upitno da li se u Nišu ikad govorilo tako. Danas Nišlijama treba prevodilac da razumeju Pirotski.

Da, gu se koristi. Videja sam gu bate, pratija sam gu ali umesto kratke forme zamenice dativa ide vu odnesja sam vu, pratija sam vu pismo... samo jedan padež se upotrebljava tj. Akuzativ i to uglavnom za ženski rod.
Kosovari ne placaju struju, opste poznato.
Нишлије. У зони замфировој
Naknadno rekonstruisan govor. Upitno da li se u Nišu ikad govorilo tako. Danas Nišlijama treba prevodilac da razumeju Pirotski.

Da, gu se koristi. Videja sam gu bate, pratija sam gu ali umesto kratke forme zamenice dativa ide vu odnesja sam vu, pratija sam vu pismo... samo jedan padež se upotrebljava tj. Akuzativ i to uglavnom za ženski rod.
Netačno, pojma nemaš o govoru o kome ovde držiš predavanja: to tvoje ‘videja si gu’ je moravski. U Lužnici se još čuvaju starosrpsko vokalno ‘l’ i (naravno i ‘r’) i tamo kažu ‘videl sam ju’, po negde čak još ima i ‘tvrdog l’, tj glasa ł, druga najarhaičnija fonetika na Balkanu. Baš zbog tog vokalnog ‘l’ se ti ovde ubi dokazujući kako je tamo “potreban” veliki jer, u svim srpskim govorima r i l mogu da budu i samoglasnici, u istocnojužnoslovenskom bugarskom jeziku nikada.
Što se tiče padeža, koriste se bar dva kosa, tj zavisna padeža, dativ i akuzativ, bez daljnjeg, što uz nominativ i vokativ daje ukupno 4. Pa još i veoma nepravilna množina i pravcata dvojina, pa posebni padežni oblici za neke imenice (vo se kaže vol, dva vola su ‘dva volove, a celo krdo je ‘krd’ volovi’) pa je pravilno samo tako.

Još jednom: Lužnički poddijalekt je mnogo arhaičniji od govora Leskovca, i još je tu donešen iz okoline Prizrena. Inovacije tipa “videja” se tamo ne koriste.

Stevan Sremac je u Nišu bio u dodiru sa čorbadžijskim slojem koji je definitivno govorio južnomoravskim dijalektom - jezik Zone Zamfirove, inače sama okolina Niša govori bitno drugačije, nekako tvrđe, ne pravim zaplanjskim niti svrljiškim, ali govorima bliskim tim. Jezik čaršije se i u Nišu razlikovao od jezika siromašnog naroda.

Od ljudi koji su iz okoline Niša koji su studirali književnost sam čuo da u okolnim selima imac govora različitih tipova, i južnomoravskog tipa, i istočnog i neke vrste prokupačkog.
 
То се слаже и са мојом теоријом да се члан говорио на читавом простору ПТ дијалекта, али да је под утицајем књижевног полако бледео.

Мада, за разлику од македонаца који га умећу малтене свуда (најновата понудата), у ПТ се члан умеће, изгледа, само у именицама (жената, детето, ч(л)овек'т...)
Iskam za hoću govore Crnotravčanje, nisam čuo da neko drugi osim njih govori tako.
a) U Timočko-prizrenskom glagol iskati znači biskati. Infinitiv je živ i zdrav, i u najživljoj upotrebi, ima i narodnih izreka sa infinitivom. Kakav je ovo starosrpski oblik Crnotravčanje? Misliš na Crnotravce?

b) Neki dokaz ovde iznešene teorije o “članu” u bilo kom srpskom dijalektu, recimo kako bi se u Lužnici reklo englesko “the house” ili nemačko “das Haus”? Kaže se samo ‘kuća’ => gramatički to nije nikakav “određeni član”. Postpozitivne luzničko-timočke foneme (15-18 ukupno) koje se ovde tako rado navode nisu nikakav “određeni član”. Za pravi član se mora ići istočno od Jatove granice, u zapadnoj Bugarskoj i u govore Makedonije to je uvedeno dekretom. Ko ne veruje nek proveri kako se recimo u Babušnici i Pirotu kaže Srbi ili Makedonci - samo Srbi i Makedonci, oblici kao npr Makedoncite je apsolutno nepoznat, kao recimo i u Kumanovu, a i zapadna Bugarska i dan danas vrlo nerado koristi član i lepo pamti četvoropadežni morfološki sistem trećeg, istočnog jezika srpskohrvatskog dijasistema, a dijalekti o kojima se ovde diskutuje su iz srpskog dela trisistema.
 
Poslednja izmena:
a) U Timočko-prizrenskom glagol iskati znači biskati. Infinitiv je živ i zdrav, i u najživljoj upotrebi, ima i narodnih izreka sa infinitivom. Kakav je ovo starosrpski oblik Crnotravčanje? Misliš na Crnotravce?

b) Neki dokaz ovde iznešene teorije o “članu” u bilo kom srpskom dijalektu, recimo kako bi se u Lužnici reklo englesko “the house” ili nemačko “das Haus”? Kaže se samo ‘kuća’ => gramatički to nije nikakav “određeni član”. Postpozitivne luzničko-timočke foneme (15-18 ukupno) koje se ovde tako rado navode nisu nikakav “određeni član”. Za pravi član se mora ići istočno od Jatove granice, u zapadnoj Bugarskoj i u govore Makedonije to je uvedeno dekretom. Ko ne veruje nek proveri kako se recimo u Babušnici i Pirotu kaže Srbi ili Makedonci - samo Srbi i Makedonci, oblici kao npr Makedoncite je apsolutno nepoznat, kao recimo i u Kumanovu, a i zapadna Bugarska i dan danas vrlo nerado koristi član i lepo pamti četvoropadežni morfološki sistem trećeg, istočnog jezika srpskohrvatskog dijasistema, a dijalekti o kojima se ovde diskutuje su iz srpskog dela trisistema.
Ti ocigledno ne kapiras šta je član, a vidim da ne znaš ni da Makedonci ne zovu sebe "Makedoncite". Ajde da ti oprostimo nekako što uporno mesecima mešaš Lužnicu i Zaplanje iako su to dve razlicite oblasti sa dva razlicita dijalekta.
 
a) U Timočko-prizrenskom glagol iskati znači biskati. Infinitiv je živ i zdrav, i u najživljoj upotrebi, ima i narodnih izreka sa infinitivom.
Izmisli sledeći put nešto originalnije, a ne neke nepostojeće glagole. Šta ti je to uopšte biskati? Hoćeš da kažeš da Crnotravci ne govore "Iskam da ti kažem" nego "Biskam da ti kažem". Daj da čujemo neku tvoju narodnu izreku sa infinitivom.
Kakav je ovo starosrpski oblik Crnotravčanje? Misliš na Crnotravce?
Tako Crnotravci zovu sebe i ne samo oni nego cela ta istočna strana. Božičanje, Bosilegradčanje, Kratovčanje, Palančanje...
 
b) Neki dokaz ovde iznešene teorije o “članu” u bilo kom srpskom dijalektu, recimo kako bi se u Lužnici reklo englesko “the house” ili nemačko “das Haus”? Kaže se samo ‘kuća’ => gramatički to nije nikakav “određeni član”. Postpozitivne luzničko-timočke foneme (15-18 ukupno) koje se ovde tako rado navode nisu nikakav “određeni član”. Za pravi član se mora ići istočno od Jatove granice, u zapadnoj Bugarskoj i u govore Makedonije to je uvedeno dekretom. Ko ne veruje nek proveri kako se recimo u Babušnici i Pirotu kaže Srbi ili Makedonci - samo Srbi i Makedonci, oblici kao npr Makedoncite je apsolutno nepoznat,
Ni u makedonskom, ni u bugarskom das haus ne bi se prevelo kao kućata nego samo kuća. Postpozitivni član se u nominativu koristi samo kada se pokazuje na pomenuti predmet ili objekat koji se pokazuje ili misli na njega. Ako stojiš ispred kuće i pokazuješ na nju onda će tada biti kućata.
Npr. na pirotskom: ubava ti kućata ali Tvojata kuća je daleko od mojutu.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top