prizrenskotimočki

  1. bernardo

    Све о призренско-тимочком дијалекту српског језика

    Све о призренско-тимочком дијалекту српског језика. Пошто се ради о угроженом дијалекту у фази нестајања, ову тему ћу писати на призренско-тимочком. Значи, тој је време да почнам с'с своје излагање. Призренско-тимочко наречје је наречје којо се зборува на југ и исток од Србију, како и у западну...
Back
Top