prizrensko-timočki govori

  1. bernardo

    Бугарски или српски језик?

    Лепа тема за дебату. Ради се о такозваним "западним бугарским говорима", који по Бугарима уз источне чине бугарски језик, с тим да је књижевни бугарски утемељен на источном говору, говору који се говори око Великог Трнова. Такозвани "западни бугарски говори" по особинама које их чине посебним...
  2. bernardo

    Све о призренско-тимочком дијалекту српског језика

    Све о призренско-тимочком дијалекту српског језика. Пошто се ради о угроженом дијалекту у фази нестајања, ову тему ћу писати на призренско-тимочком. Значи, тој је време да почнам с'с своје излагање. Призренско-тимочко наречје је наречје којо се зборува на југ и исток од Србију, како и у западну...
Back
Top