Čemu istorija? Šta je za vas ili šta treba da bude istorija?

On kao nema svoj stav, nego citira najstrucniju literaturu. I onda je to stav nauke a ne njegov licno.
A literaturu citira po ključu, uzima iz literutere jedino delove koji idu direktno protiv srpskih nacionalnih interesa

Daj, ne laži. :roll:

Kad god me je bilo ko pitao za moje mišljenje o nekom pitanju (naravno, kulturno i iz znatiželje, a ne kroz neka vređanja ili ismevanje) uvek sam ga izneo. Nikada nisam izbegavao da saopštim šta je moj stav. To ti može cela hrpa forumaša ovde i potvrditi.

I to čak i kad je neko strašno vanredno bezobrazan, ja praštam i kad se upristoji ja mu ne tražim ni izvinjenje nužno, pa opet iznesem svoj stav o nekom pitanju ako ga interesuje.

A ništa manje nisi slagao ni vezano za moje citiranje literature. I s obzirom da dolazi od tebe, poprilično je i licemerno.
 
Poslednja izmena:
Erističku dijalektiku vežbati na pogodnijem subjektu. OK?

Dalako bilo. Ne, naravno da nije OK; pomeri se s smesta, pu, pu.

Kako se možeš stalno vrtiti u krug u ciklusu hoću-pričam-neću-pričam? Ne možeš insistirati na razgovoru (i to baš uporno, navalentno) a onda iz njega bežati.
 
Poslednja izmena:
Istorija daje odgovor na pitanje kako smo stigli dotle gde smo sada.
Usko je isprepletana, ili je nekad i sinonim, sa politikom, diplomatijom, sociologijom, ekonomijom, nešto indirektnije i sa psihologijom...
Uči nad toletanciji, jer uviđamo da smo apsolutno svi potpuno isti. Kako je bilo pre nekoliko milenijuma, tako je sada. Naši najcrnji neprijatelji ipak nisu toliki đavoli, a ni mi toliko zlatni. Ako npr. upadneš u grupu koja ima nešto proriv druge grupe, sasvim prirodno je da to ponašanje jednostavno usvojiš. Meɗutim istorija će ti dati odgovore zašto je to tako i mogućnost da sam odlučiš.
Onaj ko poznaje istoriju oseća se ispunjenije, naspram nekog osećaja izgubljenosti i tumaranja. Ko poznaje svoju istoriju ne smatra da je tikva bez korena.
Istorija u školi jeste propaganda, ali ok. Koga istorija interesuje, kad odraste nastaviće da je uči i stvaraće celovitu sliku, pod uslovom da uči iz relativno objektivnijih izvora. Koga ne interesuje zaboraviće sve što je znao. U svakom slučaju bar neke osnovne informacije će imati, koje jesu tačne.
kako sam samo nadasve nadareno pametan
 
Istorija ili istoriografija kada se nekad kaže i govori u kontekstu napisane literature, kroz ne samo milenijume, već i vekove, imala je značenje koje je evoluiralo, u zavisnosti od konteksta, raznih uticaja i razvoja novih ideja. Retko kada je postojao jedinstveni odgovor na pitanje šta je istorija, a u neku ruku tako je možda čak i danas.

Tokom većine prošlosti, istorija nije bila jasno (ako i uopšte) razdvojena od književnosti. Uglavnom se smatra da au prve kamene temeljce njoj postavili antički istoriografi u vreme zlatnog doba stare Helade, kao i da je ključna figura za dotično bio slavni istoričar Peloponeskog rata, Tukidid (značajno više nego Herodot, kako se kolokvijalno i često popularno smatra, a koji je pored Oca istorije poneo i nadimak Oca laži). Sad procvatom humanizma i renesanse dolazi do izvesnog oživljavanja antike i započinje se sa procesom koji će potom nezaustavno razviti sve do konačnog razvoda istorije od književnosti u XIX veku izgradnje onoga što smatramo kritičkom istoriografijom, posle velikog talasa revolucije čovekove misli i usavršavanja onoga što nazivom naučnim metodom.

No, o istoriji, o različitim pravcima u njoj i o njenom mestu u naucnoj zajednici i u svetu, neprekidno se diskutuje. Od vremena pozitivističke istoriografije, kada je istorija tumačena kao prava pravcata nauka pod uticajem naučnog pozitivizma do današnjih vremena kada se sve više govori o njoj kao o naučnoj disciplini, umesto o nauci.

Jedno od najvećih pitanja o kojima se diskutuje jeste i kakvu ulogu ona ima, odnosno šta je uopšte njena svrha? I naravno, jedno totalno zasebno pitanje u odnosu na istoriju kao istraživački poduhvat jeste i čemu istorija u nastavi. Ako uzmete primera radi školske udžbenike, oni su posebno kontaminirani političkom realnošću vremena kojem pripadaju. Oni koji su malo stariji sećaju se dobro svih 7 ofanziva, a danas, posle petooktobarskih promena 2000. godine, i po zvaničnim propisima koji su na snazi u Republici Srbiji svrha nastave istorije jeste da razvije toleranciju i percepciju multikulturalnog društvenog poretka, dobrim delom u kontekstu evropskih integracija Srbije. S druge strane, pak, mnogi smatraju da postoje dva školska predmeta koji se posebno izdvajaju zbog nacionalnog značaja (drugi je jezik i književnost) i bilo je ideja da se uvede državni monopol za njih i jasnije regulisanje. O tome je i predsednik države svojevremeno nekoliko puta govorio. Nesporno je da mnogi smatraju da se nacionalni identitet kao takav temelji u istoriji, koja je vezivno tkivo koje spaja društvenu grupu u zajednicu ljudi koje ima neko kolektivno viđenje o sopstvenoj povesti.

Kako god bilo, koje je vaše viđenje istorije? Šta od nje očekujete? Koja joj je svrha, kao nastavnoj jedinici, a koja kao istrivačkoj disciplini? Šta treba da otkrije? Šta mislite da u vezi nje treba da se promeni da bi bila bolja?

Moje viđenje idealnog istoričara jeste vizija samotnjaka-isposnika koji živi na Sinajskoj gori, sa svojom bibliotekom u kojoj čita i piše, daleko van domašaja ljudske civilizacije i njene komntaminacije. Postavljanje pitanja čemu služi istorija po moj mišljenju je pogrešno, zato što ne bi trebalo da služi - ničemu. Ili bar, ničemu sem samoj sebi, a ne ikome drugome ili ikakvog svrsi. Poziciju istoričara vidim sličnu onog teorijskog astrofizičara koji pokušava da upozna i otkrije Vasionu, bez (ili barem bez mnogo) interesa za primenjenu fiziku ili neku praktičnu primenu novih naučnih otkrića. Sama otkrića su svrha istorije, kao sastavnog dela večne potrage za upoznavanjem sveta. A istorija daje između ostalog i neverovatan uvid u psihologiju čoveka (izokrenuo bih naopačke tradicionalni pristup koji sve proglašava pomoćnim istorijskim nauka a i istoriju opisao kao - pomoćnu naučnu disciplinu psihologije i sociologije).

Kakvo je vaše?
Meni istorija služi da opet i ponovo hvatam srpsku istoriografiju u najsnoshodljovijem ophođenju sa svakom mitologijom iz susedstva, pođimo na primer od Crvene Hrvatske, čuvenih“ilirskih” Albanaca i korišćenja naziva savremenog naroda Bugara za Onogure, Kutrigure i Utrigure, Rame, Bosne, Kalajeve i Brozove “BiH”, da ne pominjem one s kojima se još nismo pobili.
 
Meni istorija služi da opet i ponovo hvatam srpsku istoriografiju u najsnoshodljovijem ophođenju sa svakom mitologijom iz susedstva, pođimo na primer od Crvene Hrvatske, čuvenih“ilirskih” Albanaca i korišćenja naziva savremenog naroda Bugara za Onogure, Kutrigure i Utrigure, Rame, Bosne, Kalajeve i Brozove “BiH”, da ne pominjem one s kojima se još nismo pobili.

Ne znaš ti uopšte šta je srpska istoriografija jerbo je nisi ni čitao i zato pišeš takve stvari.
 
Ne znaš ti uopšte šta je srpska istoriografija jerbo je nisi ni čitao i zato pišeš takve stvari.
Prvo objasni zbog čega se posttitoisticke teorije Tibora Živkovića onoliko razlikuju od pisanja Vladimira Ćorovića i Georgija Ostrogorskog, pa onda idemo dalje.

Takođe, da vidimo da li ona sumnjiva jednačina savremeni Bugari = onogurski Bulgari = Kutriguri = Utriguri i Albanci = Iliri ima rešenja i u prostoru u kom važe zakonitosti komparativne lingvistike? Citiranje bilo koga nije validan dokaz, to se pozitivno zna otkad je otkriven algebarski dokaz Pitagorine teoreme koju su Putagorejci dokazivali sa “učitelj je tako rekao” - geometrijski dokaz kakav se navodi u srednjoj školi zahteva rigoroznu teoriju geometrijskih konstrukcija, kompletirana kako treba je tek u XIX veku.

Isto tako i one teorije o “tursko-mongolskom” narodu: takva grupa jezika ne postoji. Da ne prelazimo na legendarno kraljevstvo Rame i BiH Tibora Živkovića, nisam jedini kog zanima malo preciznije datiranje, a i kada je dotična državna formacija prešla na Islam?

Takođe, koji je razlog što srpska istoriografija potpuno ignoriše period pre Nemanjića? I da li je srpskoj istoriografiji uopšte poznat pojam ‘Halkedonskog hrišćanstva”, onog pre Velike šizme i pre četvrtog krstaškog rata?

Da li je recimo i Rimska crkva bila baš katolička pre Kontrareformacije, ili bar pre prvih nekoliko Lateranskih sabora, ili je možda u najranijem periodu bila prosto Latinska crkva?
 
Onda uživaj u procvatu autohtonizma. Vi za to vreme izvidite da li bi nekako bilo moguće još malo suziti definiciju Srba i potkresati srpsku državu, da nam se susjedi slučajno ne uvrede.

@Mrkalj @NickFreak @Kole11 @dulesrbenda

Nemoj nešto da se previše potresaš. Nema nikakve veze ni autohtonizam, niti apsolutno išta što se tiče istorije.

Iskljiučivo je lično (čitaj: do tebe).
 

Back
Top