Zabranjeno je...

Na ovom forumu filozofije, jedino je, izgleda, zabranjena filozoifja. Svega i svačega ovde ima, a od filozofije ni "F". Kakva je to filozofija nabrajati šta je zabranjeno... nije nikakva. Filozofija u ovoj temi, na primer, trebalo bi da bude traženje odgovora na pitanje da li pstoji neko univerzačno, životno, odnosno ETIČKO pravilo i rešenje, po kojem lako i nedvosmislemo može svako da zna šta je zabranjeno i šta ne sme da se ćini, a šta se dozvoljava i sme da se čini? Kako bi to etičko pravilo bilo glavni predmet obrazovanja, počev od dečjih vrtića, pa tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa ako treba i tokom visokog obrazovanja. Pa da onda, poznavajući to etićlo pravilo, rešenje ili zakon, svako može po njemu sam da se upravlja i živi, bez potrebe postojanja državnih političkih sistema i zakona, kao i društvenih moralnih sistema koji zabranjuju ovo ili ono. Kao i bez vojske i policije i pravnog sistema. I bez zatvora i kazneno-popravnih domova u kojima ispašatju oni koji su se ogrešili o te državne iii društvene zakone i moralne sisteme.

Uz npomenu da takav Univerzalni i jedinstveni etički sistem postoji i da su po njemu sve materijalne forme u Svemiru napravljene, među koje spada i ljudski organizam kao jedan od najsavršenijih. Ovo dole ispod je simbol to Univerzalnog etičkog sistema. Šta mislite o tome?
xjpg.1164611.jpg
 
Na ovom forumu filozofije, jedino je, izgleda, zabranjena filozoifja. Svega i svačega ovde ima, a od filozofije ni "F". Kakva je to filozofija nabrajati šta je zabranjeno... nije nikakva. Filozofija u ovoj temi, na primer, trebalo bi da bude traženje odgovora na pitanje da li pstoji neko univerzačno, životno, odnosno ETIČKO pravilo i rešenje, po kojem lako i nedvosmislemo može svako da zna šta je zabranjeno i šta ne sme da se ćini, a šta se dozvoljava i sme da se čini? Kako bi to etičko pravilo bilo glavni predmet obrazovanja, počev od dečjih vrtića, pa tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa ako treba i tokom visokog obrazovanja. Pa da onda, poznavajući to etićlo pravilo, rešenje ili zakon, svako može po njemu sam da se upravlja i živi, bez potrebe postojanja državnih političkih sistema i zakona, kao i društvenih moralnih sistema koji zabranjuju ovo ili ono. Kao i bez vojske i policije i pravnog sistema. I bez zatvora i kazneno-popravnih domova u kojima ispašatju oni koji su se ogrešili o te državne iii društvene zakone i moralne sisteme.

Uz npomenu da takav Univerzalni i jedinstveni etički sistem postoji i da su po njemu sve materijalne forme u Svemiru napravljene, među koje spada i ljudski organizam kao jedan od najsavršenijih. Ovo dole ispod je simbol to Univerzalnog etičkog sistema. Šta mislite o tome?
Pogledajte prilog 1497129
Nekim ljudima ne dolazi ono sto je dobro kao prirodno, nemaju osecaj u sebi koji bi bio isti kao i kod svih ostalih. A i ne bi se ni svi koji poimaju neko eticko resenje odmah ni slozili oko toga sta je ispravno, u zavisnosti od specificnosti odredjenog slucaja
 
A i ne bi se ni svi koji poimaju neko eticko resenje odmah ni slozili oko toga sta je ispravno, u zavisnosti od specificnosti odredjenog slucaja
Oko toga šta je etićno, a šta nije, nema pogađanja, to se zna. Priroda nije od juče i veći deo prirode zna šta nije etično, a šta jeste i po etičkim zakonima živi. I ljudi kad budu shvatili šta je etično, a šta nije, svi će da se slože da po etičkim pravilima i zakonima i oni treba da počnu da žive, prosto iz razloga što im je to svima na korist, dok im je svaki drugi način života na štetu.

U društvima koje žive po etićkim zakonima, niko nikome ništa NE ZABRANJUJE, do jedino svi pojedinci sami sebi staaavljaju razne zabrane, jer znaju da im je jedino to na korist, a sve drugo na štetu. Upravo onako kako je Sv, Pavle rekao: "Sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist". I kad iljudi to budu shvatili i oni će početo po etičkim pravilima da žive, bez potrebe da im iko propisuje bilo kakve zakone i tim zakonima bilo šta ZABRANJUJE ili ih kažnjava ako te zakone krše.

Na primeru ljudskog organizma, kao društva od preko 200 milijardi ćelija, koje živi po etičkim zakonima, lako je razmet da celo to društvo može da ima korist jedino ako svi članovi društva, po svojoj slobodnoj volji, bez da ih iko tera, te etičke zakone poštuju.

Šta je suština tog Univerzalnog etičkog zakona?

Suština je to da se ni jedan član takvog društva ne brine za svoj vlastiti opstanak. Nema potrebe, jer o opstanku svakkog pojedinaćnog člana brine se celo društvo.

A ko se brine o opstanku društva?

Brinu se svi pojedinci, na način što svaki pojedinac besprekorno da izvršava onaj de rada u društvu koji mu je pripao prema podeli rada. Jer svaki pojedinac zna, ako zbog svoje nebrige i nerada ugrozi društvo, jer u takvom društvo je sprovedena savršena podela rada i rezultta rada. u kojoj je sve lančano povezano jedno sa drugim i ako samo jedna karika pukne. celo društvo to oseti i strada. Zato svaki pojedinac mora da brine o celom društvu, jer ako društvo zbog nebrige i neraa pojedinaca strada, istovremeno će da stradaju i svi pojedinci, jer njihov opstnak je ovisan o opstanku celog društva. U takvim društvima važi princip "Svi za jednoga, jedan za sve". U prirodi su po tom principu napravljeni i atomi kao društva elementarnih čestica i nebeska tela kao društva atoma i galaksije kao društva nebeskih tela i tela ćelija kao društva atoma i tela biljaka, životinja i ljudi kao drušva ćelija. Po tom etičkom principu žive i društva pčela i mrava.

Kao što rekoh, najlakše je razumeti prednost ovog etičkom principa na primeru ljudskog tela, u kojem se svaka ćelija i organ brine o svom opstanku tako što radi i brine se za opstanak celog tela, a zauzvrat svi odgani i ćelije koriste rezultate rada celog tela. N primer u telu čoveka, ruke rade za celo telo, a koriste rezultate rada svih drugih delova tela. Mozak za njih misli, oči gledaju, noge ih nose, pluća dišu, želudac za njih vari hranu, srce im tu hranu dostavlja itd. Ako za primer uzmemo bilo koji organ u telu, isto je.

Dakle, u ljudskom organizmu sve ćelije i organi su slobodni i tu nikome niko ništa ne zabranjuje, do svi organi i ćelije sami sebi zabranjuju da krše taj etički zakon, jer znaju da im to nije na korist, već na štetu. A samo onaj ko je lud, može da krši taj zakon i tako radi "u korist svoje štete". Kao na primer kad su Jugosloveni srušili Jugoslaviju i tako u želji da se okoriste, napravili štetu.

Dakle, primer društva koje živi i radi "u korist svoje štete", je naravno, ljudsko društvo, u kojem, živeći po principu prirodne selekcije i prava jačega", svi već hiljadama godina rade "u korist svoje đtete" i upravo zbog toga svi već hiljadama godina na razne bačine stradaju.

U Jovanovom Otkrivenju u Bibliji, prorokovani "Narod u čistim belim haljinama, od svih naroda, plemena i jezika, kojeg niko ne može izbrojati", kako tu piše ili Tarabićev "Novi narod" koji će svi voleti jedni druge kao da su svi braća rođena, koji će da se pojavi u Srbiji i preko njenih granica", u oba ova proročanstva reč je upravo o ljudima koji su shvatili suštinu "Večitog evanđelja", tj. "Zakona postojanja" i njegovog univerzalnog, etičkog principa harmonije i dobra i koji su počeli po njemu da žive. Odnosno, nisu još počeli jer još uvek taj etički zakon ne mogu da razumeju. Ljudima, jednostavno, ne rade "klikeri", ma na koji način da im se to objasni.
xjpg.1164611.jpg
 
Ja se duboko izvinjavam, evo prepuštam temu.
Nema nikakve potrebe za izvinjnjem... nastavi da se družimo. U ovom slučaju, tvoje izvinjenje za mene je kao nekakav znak si razumela o čemu sam pisao i da me podržavaš i to je za sasvim dovoljno. A ako nije tako, reci ako nešto zameraš, pa da nastavimo diskusiju.

Inače, slažem se da je "zabranjeno piti koka kolu, jesti čips i slatkiše, jer to goji".
 
Poslednja izmena:
Oko toga šta je etićno, a šta nije, nema pogađanja, to se zna. Priroda nije od juče i veći deo prirode zna šta nije etično, a šta jeste i po etičkim zakonima živi. I ljudi kad budu shvatili šta je etično, a šta nije, svi će da se slože da po etičkim pravilima i zakonima i oni treba da počnu da žive, prosto iz razloga što im je to svima na korist, dok im je svaki drugi način života na štetu.
Kako bismo se odnosili prema ubici, siledziji, nasilniku ili zlostavljacu, koji nikako ne bi zeleo da promeni svoj stav i odnos prema drugima? Kako ce on da shvati sta je dobro? Drugo, mnogo ljudi zdravo za gotovo shvata ubijanje zivotinja od kojih dobijamo meso, kozu, krzno... Sta je tu ispravno? Trece, cak i nenamerno gazimo insekte, bube, gliste i ostale male zivotinje i time ih ubijamo, a one nemaju snage niti sile, a time ni prava, jer su male i nama "nistavne". Dakle ovo vezano za zivotinje i insekte vecina ljudi zapravo shvata normalnim, a samo nekolicina smatra nenormalnim.
 
Smesan je nivo na kome razmisljate...ono bas smesan...
Isto kao što je i meni smešan sistem vrednosti u okviru kojeg ti i svi drugi učesnici ovog foruma razmišljate. To je zato jer nam genetika nije ista. Ne mislim na genetiku po kojoj se ljudska tela grade, koja je, manje-više, kod svih ljudi ista, već na genetiku pojedinih svetskih društava, po kojoj se ljudi različito vaspitavaju i stiču različita životna ubeđenja i različite životne navike po kojima žive. Koja se prenpsi sa generacije na generaciju u vidu raznih zabluda - naučnih, filozofskih, verskih, nacionalističkih, klasnih i drugih, koje sa istinom o postojanju stvarnosti nemaju nikakve veze.

Kod mene je drugi slučaj. Ja se nisam vaspitavao i sticao žovotne navike po ovozemaljskim, "smešnim", sistemima vrednosti.

Na temu "Pogrešna genetika Čovečanstva", nešto malo biše ću reći u mom narednom postu.
 
Kako bismo se odnosili prema ubici, siledziji, nasilniku ili zlostavljacu, koji nikako ne bi zeleo da promeni svoj stav i odnos prema drugima? Kako ce on da shvati sta je dobro?
Da bi se ovo objasnilo, prvo treba shvatiti da i Čovečanstvo ima svoju genetiku, koja se već hiljadama godina prenosi sa generacije na generaciju i po kojoj ljudi stvaraju životne navike po kojima žive. Ta genetika opravdava ratove, masovna ubijanja ljudi, razne oblike nasilja, pljačke, eksploataciju itd. Ta genetika temelji na ubeđenju svih ljudi sveta, da je podela, konkurencija, mržnja i borba svakoga sa svakim, u kojoj su dozvoljena sva sredstva, najbolji način samoodržanja.

Ova genetika Čovečanstva je, naravno, pogrešna. Cilj života i sveukupnog postojanja nije podela, mržnja i borba svakoga sa svakim, a time ujedno, ni smrt, samouništenje i svi mogući oblici zla, već samoodržanje i duhovno i materijalno blagostanje sa značenjem dobra. Po ovoj Univerzalnoj genetici harmonije i dobra, građene su sve materijalne forme u Svemiru, među koje spada i ljudski organizam kao jedan od najsavršenijih. To podrazumeva da Čovečanstvo, ako ne želi na kraju da se samouništi živeći po svojoj pogrešnoj genetici, treba da razume i usvoji tu Univerzalnu genetiku DOBRA i po njoj se ujedini, napravi trajbi mir i jedinstveni pravedni svetski društveni i ekonmski poredak i tako se spasi.

I ti, Marzivu, sada pitaš, "Kako bi se u takvom pravednom poretku odnosili prema ubici, siledziji, nasilniku ili zlostavljacu, koji nikako ne bi zeleo da promeni svoj stav i odnos prema drugima? Kako ce on da shvati sta je dobro?"

Kao prvo, treba shvatiti da bi sa stvarenjem pravednog svetskog društvenog i ekonomskog poretka, istovremeno bila ukinuta sva genetika po kojoj su ljudi do danas živeli i uzajamno se mrzeli, ubijali, eksploatisali i pljačkali. A sa tom genetikob bi bila ukinuta i sva organizacija života i rada ljudi koja se po toj genetici hiladama godina rzvijla, i zahtevala od ljudi da jedni prema drugima moraju da budi zli, da bi jedino tako mogli kao pojedici da prežive. Dakle, u pravednom poretku sve političke, nacionalne, verske i klasne podele i peipadnosti bi bile ukinute, na koji način bi bio odstranjen jedan od glavnih uzroka zbog kojeg su ljudi jedni prema drugima nasilni. Takođe bi bio ukinut i novac, kao glavno sredstvo eksploatacije ljudi, bogaćenja i stvaranja klasnih razlika i međuklasnih mržnji i ratovva. Bilo bi ukinuto i prvatno vlasništvo i slobodno tržište, jer po prirodnim zakonima pravo vlasništva, ne postoji, već samo pravo korisništva. Tako, na primer, čovek ne može da bude vlasnik ni svog tela, već samo korisnik. Ma koliko ga pazio i negovao, na kraju jednog dana mu telo postaje ostaro, nemoćno i neupotrebljivo i čovek je prinuđen da izađe iz njega i baci ga na đubrište.

Dakle, ako si razumeo ovo što sam napred rekao, jasno je da ljudi nisu zli sami po sebi, jer se zli ne rađaju, već da je zla genetika po kojoj stvaraju navike da po zlu žive. I da bi od zlih ljudi napravili dobre ljude, treba im samo promeniti zlu genetiku i zle uslove života i problem rešen. I kad bi hteli da budu i dalje zli, neće moći, jer više ne postoje ni okolnosti, ni uslovi, ni razlozi zbog kojih bi neko mogao da bude zao. Aako se zbog zlih navika dasi da i u pravednom poretku neko poželi da bude zao, da bi uživao ćineći zlo, to će da se dešava, ali vrlo retko, samo u prelaznom periodu, dok generacija koja je navikla da u nepravednom poretku živi po zlu, ne ostari i ne ode sa svetske scene i bude zamenjena mlađom generacijom koja je vaspitanja da živi po pravedbosti i dobru. A ta smega generacija se brzo odvja, svakih 50-60 godina.

A da bi shvatili kolika je moć genetike, nebitno da li je ona dobra ili loša, pogledajmo to na primerima prelaska neorganske materije u organsku. Neorganska materija, to su minerali, voda i vazduh. Neroganska materija je takođe živa i svesna, tj. i ona raspolaže sa sedam fzičkih i psihičkih sposobnosti, ali dok se ona nalazi u sastavu planeet Zemlje, ona tada živi po genetici planete Zemlje. I kad, na primer, neka biljka hoće da sagradi svoje telo, ona nema od čega drugog da ga sagradi, već od neorganske materije, tj. od minerala, vode i vazduha. I šta se dešava kada biljka usisa u sebe miberale,vodu i vazduh? Dešava se to da u telu biljke više ne važi genetika planete Zemlje, već genetika tala biljke, pa su minerali, voda i vazduh u telu biljke prinuđeni da menjaju svoju genetiku, da bi počeli da žive po genetici biljke. I ta promena genetike i oblika života minerala, vode i vazduha se u biljci veoma lako, brzo i bez ikakve greške desi.

A šta se desi kada jagnje pojede biljku? U telu jagnjeta je genetika drugačija nego u telu biljke, pa sada ti isti minerali, voda i vazduh u telu jagnjeta veoma brzo i lako promene svoju genetiku i počnu da žive po genetici jagnjeta.

Isto se desi i kad čovek pojede jagnje. Ti isi minerali, voda i vazduh sada u telu čoveka, veoma brzo i lako promene svoju genetiku i počnu da žive po genetici čoveka i životom tela čoveka.

Isto tako lako i brzo može i od zlog Sataninog Čovečanstva i Satanine genetike po kojoj Čovečanstvo još uvek živi, da se napravi dobro, Hristovo Čovelanstvo. Samo mu Sataninu genetiku promenimo sa Hristovom i problem za sva buduća vremena i sve buduće generacije, rešen.

Naravno, možda će za neke sataniste ovo moje rešenje od zla ka dobru, kako ovaj gore reče za moje postove, da bude "SMEŠNO". Ali nema veze, samo neka se satanisti i dalje smeju mojim postovima, ali smehom ne mogu promeniti prirodne zakone, tj. genetike dobra ili zla. Mogu samo da biraju između ove dve genetike. Ako biraju Sataninu genetiku zla, smouništenje im ne gine. A ako ne žele da se samounite, ne preostaje im drugo do Hristova genetika.
xjpg.1164611.jpg
 

Prilozi

  • xjpg.1164611.jpg
    xjpg.1164611.jpg
    3,3 KB · Pregleda: 1
Dobro je ljupdhe, filozofijom se ti bavi, mi imamo ozbiljnije teme...:)
Pa, nije baš da je ovo čime se ja bavim, filozofija. To je NAUKA o Svesti, tj. o životu i njegovim zaknima. I jedino po moću znanja ovih zakona možemo da se spasimo od samouništenja. Sve drugo čime ljudi mogu da se bave su razna verovanja i zablude, po kojima su ljudi do sada živeli, koje su ih dovele do ivice samouništenja. I ako su te vaše zablude i samoubištenje, to što zoveš imenom "ozbiljnije teme", onda neka vam je sa srećom, samo napred. Vidimo se u Paklu!
 
Drugo, mnogo ljudi zdravo za gotovo shvata ubijanje zivotinja od kojih dobijamo meso, kozu, krzno... Sta je tu ispravno? Trece, cak i nenamerno gazimo insekte, bube, gliste i ostale male zivotinje i time ih ubijamo, a one nemaju snage niti sile, a time ni prava, jer su male i nama "nistavne". Dakle ovo vezano za zivotinje i insekte vecina ljudi zapravo shvata normalnim, a samo nekolicina smatra nenormalnim.
To sam već mnogo puta objasnio u raznim temama na ovom forumu. I taj problem ubijanja drugih bića i čovekov zao odnos prema njima, mada se ni ona gotovo ni po čemu ne razlikuju od ljudi, do jedino po obliku tela i veličini, može iz temelja da se promeni samo pomoću ujedinjenja sveta i uspostavljanja trajnog svetskog mira i jedinstvenog pravednog svetskog društvenog i ekonomskog poetka. Jer to je uslov da sve ljude sveta i sva ostala ćiva bića obuhvati naša KOLEKTIVNA SVEST, u Jovanovom Otkrivenju u Bibliji nazvana imenom "Jagnje". I kad se to desi sve će na našoj planeti iz temelja da se promeni. Jer ta naša Kolektivna svest će sve ljude i sva živa bića telepatski da poveže u jedinstvenu živu celinu i biće, kao što ljudska duša, tj. aura, sve ćelije i organe u ljudskom telu povezuje u jedinstvenu živu celinu i biće. I kad se to desi, tada više niko nikoga neće moći da ubija, mući i jede, jer će tada, zbog telepatske pvezanosti, svako tuđe zlo i patnju da doživljava kao svoju vlastitu. Isto kao kada u ljudskom telu strada i pati bilo koji, pa to stradanje i paznju oseća celo telo i hita da pomegne i spasi taj deo tela koji strada i pati.

A odgovor na pitanje, šta ćemo tada da jedemo i kako ćemo da preživljavamo kad niko nikoga ne bude smeo da ubija i jede, to pitanje će se takođe rešiti uz pomoć naše KOlektivne sveti, tako što će i ljudi i sva ostala živa biča energiju svoga tela da obnavlju putem disanja, direktno iz te naše Kolektivne svesti. Svetlosna bića, koja brinu o razvoju Čovečanstva, su omogućila Argentincu Viktoru Truvianu da može na taj način da živi i bez hrane i bez vode, da ljudima posluži kao primer da je to moguće. Postoje i neki drugi poznati primeri ljudi u svet, koji su mogli da žive i bez hrane i vode. Upišite u "serch" na Youtube ime Viktor Truviono i pogledajte njegove intevjue u kojima on objašnjva kako useva već punih sedam godina da živi i bez hrane i vode.

I oni ljudi koji se gnušaju kada se ljudi uzajamno ubijaju ili kad ubjaju životinje ili insekte, ne postoji drugi način da to spreče, već da sebe obeleže simbolom Svesti i simbolm jedinstva sveta i jedinstvenog svetskog pravednog društvenog i ekonomskog poretka i tako aktivno počnu da to zagovaraju i rade na tome.

I ne zaboravite, ove "SMEŠNE" informacje o tome kako sspasiti svet od samouništenja, ne dolaze od mene. Ja ih ne izmišljam, već dolaze od Svetlosnih bića koja brinu o razvoju Čovečanstva. Ja te njihove poruke samo vama prenosim. Ne kao prork, u vidu tamo nekakvih proročanstva i proročkih objava, več kao NAUKU O SVESTI, pod nazivom ZAKON POSZOJANJA, sa značenjem Večite i konačne istine o postojanju materije, života i Svemira. Na planeti Zmlji nema tog naučnog, filozofsko, verskog ili ideološko-političkog genija koji bi ovu NAUKU mogao argumentovano i logički da opovrgne, jer sve što se danas u okrviru prirodnih i drugih nauka zna o postojanju materije. života i svemira, može da se upotrebi kao rgunent pomoću kojega se dokazuje ispravnost i istinitist ove NOVE NAUKE.

A ko želi da se uveri u postojanje Svestlosnih bića, može da ih vidi na mnogim video snimcima na Intenetu. Čak i na nekim snimcima kako crtaju one krugove na žitnim poljima Engleske i nekim drugim delovima sveta. Ovo dole su snimci nekoliko različitih varijanti ovog trobojnog sibola, koje su Svetlosna bića iscrtala na žitnim pljima. To je simbol TROJEDNOSTI SVESTI kao jedinstvene prirodne sile i pojave koja postoji, od čijih čestca i delova je u Svemiru sve sagrađeno.

xxxxxx.jpg
 
To sam već mnogo puta objasnio u raznim temama na ovom forumu. I taj problem ubijanja drugih bića i čovekov zao odnos prema njima, mada se ni ona gotovo ni po čemu ne razlikuju od ljudi, do jedino po obliku tela i veličini, može iz temelja da se promeni samo pomoću ujedinjenja sveta i uspostavljanja trajnog svetskog mira i jedinstvenog pravednog svetskog društvenog i ekonomskog poetka. Jer to je uslov da sve ljude sveta i sva ostala ćiva bića obuhvati naša KOLEKTIVNA SVEST, u Jovanovom Otkrivenju u Bibliji nazvana imenom "Jagnje". I kad se to desi sve će na našoj planeti iz temelja da se promeni. Jer ta naša Kolektivna svest će sve ljude i sva živa bića telepatski da poveže u jedinstvenu živu celinu i biće, kao što ljudska duša, tj. aura, sve ćelije i organe u ljudskom telu povezuje u jedinstvenu živu celinu i biće. I kad se to desi, tada više niko nikoga neće moći da ubija, mući i jede, jer će tada, zbog telepatske pvezanosti, svako tuđe zlo i patnju da doživljava kao svoju vlastitu. Isto kao kada u ljudskom telu strada i pati bilo koji, pa to stradanje i paznju oseća celo telo i hita da pomegne i spasi taj deo tela koji strada i pati.

A odgovor na pitanje, šta ćemo tada da jedemo i kako ćemo da preživljavamo kad niko nikoga ne bude smeo da ubija i jede, to pitanje će se takođe rešiti uz pomoć naše KOlektivne sveti, tako što će i ljudi i sva ostala živa biča energiju svoga tela da obnavlju putem disanja, direktno iz te naše Kolektivne svesti. Svetlosna bića, koja brinu o razvoju Čovečanstva, su omogućila Argentincu Viktoru Truvianu da može na taj način da živi i bez hrane i bez vode, da ljudima posluži kao primer da je to moguće. Postoje i neki drugi poznati primeri ljudi u svet, koji su mogli da žive i bez hrane i vode. Upišite u "serch" na Youtube ime Viktor Truviono i pogledajte njegove intevjue u kojima on objašnjva kako useva već punih sedam godina da živi i bez hrane i vode.

I oni ljudi koji se gnušaju kada se ljudi uzajamno ubijaju ili kad ubjaju životinje ili insekte, ne postoji drugi način da to spreče, već da sebe obeleže simbolom Svesti i simbolm jedinstva sveta i jedinstvenog svetskog pravednog društvenog i ekonomskog poretka i tako aktivno počnu da to zagovaraju i rade na tome.

I ne zaboravite, ove "SMEŠNE" informacje o tome kako sspasiti svet od samouništenja, ne dolaze od mene. Ja ih ne izmišljam, već dolaze od Svetlosnih bića koja brinu o razvoju Čovečanstva. Ja te njihove poruke samo vama prenosim. Ne kao prork, u vidu tamo nekakvih proročanstva i proročkih objava, več kao NAUKU O SVESTI, pod nazivom ZAKON POSZOJANJA, sa značenjem Večite i konačne istine o postojanju materije, života i Svemira. Na planeti Zmlji nema tog naučnog, filozofsko, verskog ili ideološko-političkog genija koji bi ovu NAUKU mogao argumentovano i logički da opovrgne, jer sve što se danas u okrviru prirodnih i drugih nauka zna o postojanju materije. života i svemira, može da se upotrebi kao rgunent pomoću kojega se dokazuje ispravnost i istinitist ove NOVE NAUKE.

A ko želi da se uveri u postojanje Svestlosnih bića, može da ih vidi na mnogim video snimcima na Intenetu. Čak i na nekim snimcima kako crtaju one krugove na žitnim poljima Engleske i nekim drugim delovima sveta. Ovo dole su snimci nekoliko različitih varijanti ovog trobojnog sibola, koje su Svetlosna bića iscrtala na žitnim pljima. To je simbol TROJEDNOSTI SVESTI kao jedinstvene prirodne sile i pojave koja postoji, od čijih čestca i delova je u Svemiru sve sagrađeno.

Pogledajte prilog 1497550
Ljubo s obzirom da navodiš Jovanovo otkrovenje, koje je čist determinizam, pitao bih te onda da li vjeruješ u slobodnu volju?
 
Ljubo s obzirom da navodiš Jovanovo otkrovenje, koje je čist determinizam, pitao bih te onda da li vjeruješ u slobodnu volju?
Verujem u skladu sa izrekom sv, Pavla, koja glasi: "Sve nam je dozvoljeno, ali nam nije sve od koristi".

U skladu sa ovom izrekom. sve što ima značenje zla, nije od koristi, a sve što ima značenje dobra, korisno je. A pošto zlo nije svrha i cilj života i sveukupnog postojanja, već sobro, to se evolucija svih stvari i pojava u Univerzumu svodi na njihov prelazak iz stanja haosa i zla u stanje harmonije i dobra.

Ovo podrazumeva da slobodna volja uvek postoji. Na niskom stupnju razvoja, kada se veruuje da so pomoću činjenja zla najlakše ostvaruje cilj života, a to je zadovoljstvo i dobro, mi ćemo po svojij slobodnoj volji tako i da činimo. Sve dok kroz iskustvo dobra i zla ne steknemo znanje da sezadovoljstvo i dobeo ne mogu ostvaroti pomoću činjenja zla, već samo činjenja dobra, kada počinjeno, opet po svojoj slobodnoj volji, da čnimo samo dobro.
 
Verujem u skladu sa izrekom sv, Pavla, koja glasi: "Sve nam je dozvoljeno, ali nam nije sve od koristi".

U skladu sa ovom izrekom. sve što ima značenje zla, nije od koristi, a sve što ima značenje dobra, korisno je. A pošto zlo nije svrha i cilj života i sveukupnog postojanja, već sobro, to se evolucija svih stvari i pojava u Univerzumu svodi na njihov prelazak iz stanja haosa i zla u stanje harmonije i dobra.

Ovo podrazumeva da slobodna volja uvek postoji. Na niskom stupnju razvoja, kada se veruuje da so pomoću činjenja zla najlakše ostvaruje cilj života, a to je zadovoljstvo i dobro, mi ćemo po svojij slobodnoj volji tako i da činimo. Sve dok kroz iskustvo dobra i zla ne steknemo znanje da sezadovoljstvo i dobeo ne mogu ostvaroti pomoću činjenja zla, već samo činjenja dobra, kada počinjeno, opet po svojoj slobodnoj volji, da čnimo samo dobro.
I ja bih povjerovao pre Pavlu nego Jovanu koji determiniše i odredjuje sudbinu, ali ajde..
Što se tiče haosa i harmonije to je druga i bitna tema, mislim da je ljudski ideal života negde u dostizanju potpune harmonije, ali ako uzmemo u obzir vrste, mi vidimo da su vrste prirodno dizajnirane da prave haos jedne drugima te da na taj način prežive, uslovljene su da to urade zarad sebe i svog opstanka, da li ćemo to nazvati harmonijom ili haosom?
 
I ja bih povjerovao pre Pavlu nego Jovanu koji determiniše i odredjuje sudbinu,
I ovo Jovanovo ima svoje opravdanje u stvarnosti. Naime, Univerzum se uvek na isti način večito, po istoj informaciji ponavlja, kao i sve ono iz čega se Univerzum sastoji.Na primer "koka-jaje"...sve je unapred određeno i sve se unapred zna. Isto je i sa Čovečanstvom. I ono se razvija po nekakvoj svojoj genetici koja je unapred poznata, čiji su geni Svetlosna bića koja brinu da se po toj genetici sve pravilno razvija.

A unutar Čovečanstva, ljudi kao pojedinci, ako i ne poznaju tu genetiku i žive svoje živote po svojoj vlastitoj volji, na kraju će ipak, kroz iskustvo dobra i zla, bežeći od zla, a težeći ka dobru, da dostignu vrrhunac svog razvoja koji je i planiran. Dakle, ljudima je sve ostavljeno na volju. Oni će sami, kroz iskustvo dobra i zla da dovedu ssebe u red, a svetlosna biča su tu samo da malo pripomognu, ako stvari krenu u neželjenom smjeru.

Uostalom, kad pogledamo istoriju razvoja Čovečanstva krz društvebe i ekonomske poretke, vidimo da je robovlasništvo bilo najsuroviji poredak, posle kojeg slede sve humaniji poreci, feudalizam, pa kapitalizam i na kraju smo imali pkušaj uspostavljanja komunizma kao pravednog poretka sa značenjem harmonije i dobra. Koji je zbog nesavršenstva ideje o tome kako treba da bude sagrađen idealan pravedan društveni i ekonomski poredak, propao. I treba očekivati da će u narednom pokušaju, ako se pre toga ne samouništimo. da bude postignut pun ispeh i da će se Jovanovo proročanstvo i unapred određena sudbina čovečanstva, ostvariti.
ali ajde..
Što se tiče haosa i harmonije to je druga i bitna tema, mislim da je ljudski ideal života negde u dostizanju potpune harmonije, ali ako uzmemo u obzir vrste, mi vidimo da su vrste prirodno dizajnirane da prave haos jedne drugima te da na taj način prežive, uslovljene su da to urade zarad sebe i svog opstanka, da li ćemo to nazvati harmonijom ili haosom?
Kada Čovečanstvo uspostavi pravedan svetski društveni i ekonomski poredak, kao uslov da sve ljude sveta i sva ostala živa bića obuhvati naša kolektivna svet, u Jovanovom Otkrivenju nazvana imenom "Jagnje", tada će uslovi života i ljudi i svih drugih živih bića drastično da se promene, tako da više niko nikoga neće morati da ubija i jede da bi preživeo. U drugim temama sam to nekoliko puta objašnjavao, navodeći za primer Argentinca Viktora Truviana, koji već seam godina potuno normalno živi, a niti šta jede, niti vodu pije. I da bi se to ostvarilo, treba samo da sledimo Jovanovo uputstvo o "Narodu u čistim belim halijanama" ili Tarabićevo uputstvo, odnosno proročanstvo o Novom narodu, kao pristalicama jedinstvenog sveskog pravednog društvenog i ekonomskog poreka. Tj. poretka bez političkihm verskih, nacionalnih i klasnih podela kao glavnih uzroka svih dosadašnjih svetskih zala.
 
Ljudi, vidi se, jedva čekaju da neko napiše bilo kakvu reč da bi se nastavili, nadovezali na razgovor.
Reč.
Ne spotove, i ne konstatacije, internet mudrolije... nego pitanja. Glupa pitanja ljude snažno angažuju, naročito ako ih se lično tiču.
Ono što ja vidim (izdaleka) vidi svaki slučajni prolaznik. Bilo bi mu draže da vidi makar kakvu diskusiju.
Svaki slučajni prolaznik bi se rado pridružio temi ili kafani u kojoj se makar šta razgovara, raspravlja. (Makar i na ivici incidenta.)
Rasprava, neslaganje, argumenti za i protiv... Dinamika. Zanimljivo za pristupiti, komentarisati, ubediti drugog da greši...

Džaba.
Sprečavaš.
Nemaš sluha.
Šteta je udvostručena: i ti gubiš vreme, i mušterije rasteruješ. Ne znaš šta bi od sopstvene dosade, a ne znaš gde da odeš.
Hrabrost je kad se suprotstaviš lenjoj sebi, dosadnoj i zarobljenoj. Hrabrost je plodno tlo, iz njega niče i korov i cveće.
Korov prvi niče, ako ga skroz zatreš neće iznići cveće..

Uđi u kafanu, bilo koju al ne praznu, počasti sebe. Čućeš i muziku - tačno, ali ona nikada ne može da nadjača razgovor.
Sterilan youtube koncert u kafani je loša stvar. Kafana nije muzika. Kafana je razgovor, rumor, i rasprava i šapat.

Umorila si se od nerada. Podigni bradu, zakorači u novo. Nemoj da potoneš.
Ne dolazi prvo hrabrost koja će te naterati na odluku. Ne, prvo ide odluka, iskorak. Tek onda će hrabrost imati gde da se useli.

Za tebe citiram hakim beja: Uznemiravanje je prvi korak ka buđenju.
 

Back
Top