Prečani vs Starosrbijanci

Za tvoju informaciju austrougarska vojska je pobedila vojsku Srbije kada su na front došle nove jedinice iz drugih delova carstva. Lojalne katoličke jedinice Austrougarskog carstva.
Za tvoju informaciju austrougarska vojska nije probila front nego nemačka 11. armija uz veliku asistenciju 1. bugarske armije na jugu.
Austrijanci su i tu zajebali stvar pa se srpska armija izvukla na njenom pravcu nastupanja, a usput su im crnogorci uzeli meru na Mojkovcu ;)
 
Za tvoju informaciju austrougarska vojska nije probila front nego nemačka 11. armija uz veliku asistenciju 1. bugarske armije na jugu.
Austrijanci su i tu zajebali stvar pa se srpska armija izvukla na njenom pravcu nastupanja, a usput su im crnogorci uzeli meru na Mojkovcu ;)
Nema veze, ja koliko sećam Austrijanci su morali da dovlače nove pouzdane snage iz drugih delova carstva. A i te snage su razvukle srpsku odbranu i ona je negde na drugom kraju probijena.
 
Ma ti vidiš Albamce i tamo gde ih uopšte nema. Kao da ti je Abazović neki rođak.

- Zeta (u srednjem vijeku "Zenta") - alb. Zymtë - "Crnina/Crna". Zetska planina (katunska nahija) = ,,Crna" Gora

- Čoče - alb. Shoqe - "Prijatelj"

- Katun - alb. Katund - "Selo"

- Čuš - alb. Qysh - "Kako"

- Brav - alb. Beri/Bri - "Stoka"

- Baljov - alb. Ballë - "Čelo/glava"

- Đesi - alb. Gjesi - "Dobro jutro"

- Škrape - alb. Shkrep "Oštar krš"

- Kuč - alb. Kuq - "Crveni"

- Bjelopavlici - alb. Paljobardhe, Bijeli Pavle sin Leke Dukadjina

- Ljesanska nahija - alb. Lezhë

- Cuce - alb. Cucë "Dječaci"

- Piper - alb. Pipëri

- Balša - alb. Ballë "Čelnik" (Postoji i grad Ballsh u Albaniji)

- Labud/Laban - alb. ime Labinot (Od ilirskog plemena Labeati sa skadarskog jezera)

- Šćepan - alb. Shqiponja "Orao"

- Lovćen - alb. Lëvqen (od Lëvd) "Slava/Slavno mjesto" (Ista morfologija kao "Shkumbin")

- Leka - alb. ime Lekë (raspostranjeno ime u istoriji CG, Lekovici, Lekici itd)

- Kilibarda - alb. Kal i Bardhe "Bijeli konj"

- Zogovic - alb. Zog "Ptica"

- Djalovic - alb. Djallë "Djecak"

- Ljumovic - alb. Lumë "Rijeka"

- Lim - alb. Lumë "Rijeka"

- Kalezic/Kaleza - alb. Kal i zi - "Crni konj"

- Kolašin - alb. Kollë Shin - "Sveti Nikola"

- Berane - alb. Bëri - "Stočarsko mjesto" (Ista morfologija kao "Tiranë")

- Mareza - alb. Mar e zi - "Crna Mara"

- Mataruge - alb. Matraxha - "Narod rijeke Mat"

- Kriči - alb. Kryçi - "Glavari"
 
- Zeta (u srednjem vijeku "Zenta") - alb. Zymtë - "Crnina/Crna". Zetska planina (katunska nahija) = ,,Crna" Gora

- Čoče - alb. Shoqe - "Prijatelj"

- Katun - alb. Katund - "Selo"

- Čuš - alb. Qysh - "Kako"

- Brav - alb. Beri/Bri - "Stoka"

- Baljov - alb. Ballë - "Čelo/glava"

- Đesi - alb. Gjesi - "Dobro jutro"

- Škrape - alb. Shkrep "Oštar krš"

- Kuč - alb. Kuq - "Crveni"

- Bjelopavlici - alb. Paljobardhe, Bijeli Pavle sin Leke Dukadjina

- Ljesanska nahija - alb. Lezhë

- Cuce - alb. Cucë "Dječaci"

- Piper - alb. Pipëri

- Balša - alb. Ballë "Čelnik" (Postoji i grad Ballsh u Albaniji)

- Labud/Laban - alb. ime Labinot (Od ilirskog plemena Labeati sa skadarskog jezera)

- Šćepan - alb. Shqiponja "Orao"

- Lovćen - alb. Lëvqen (od Lëvd) "Slava/Slavno mjesto" (Ista morfologija kao "Shkumbin")

- Leka - alb. ime Lekë (raspostranjeno ime u istoriji CG, Lekovici, Lekici itd)

- Kilibarda - alb. Kal i Bardhe "Bijeli konj"

- Zogovic - alb. Zog "Ptica"

- Djalovic - alb. Djallë "Djecak"

- Ljumovic - alb. Lumë "Rijeka"

- Lim - alb. Lumë "Rijeka"

- Kalezic/Kaleza - alb. Kal i zi - "Crni konj"

- Kolašin - alb. Kollë Shin - "Sveti Nikola"

- Berane - alb. Bëri - "Stočarsko mjesto" (Ista morfologija kao "Tiranë")

- Mareza - alb. Mar e zi - "Crna Mara"

- Mataruge - alb. Matraxha - "Narod rijeke Mat"

- Kriči - alb. Kryçi - "Glavari"
Molim te zaobiđi me ilirsko/arbanaških izmišljotinama.
 
431106497_797329319103765_5875076386436152053_n.jpg
 

Back
Top