NUSEJRIJE – PAGANSKA SEKTA

Abdullah

Domaćin
Banovan
Poruka
3.616
NUSEJRIJE – PAGANSKA SEKTA

21. April 2014 Autor El-Tewhid.com nema komentara 236
Nusejrije su jedna od ekstremnih rafidijskih (ši’tiskih) sekti koja je nastala u trećem hidžretskom vijeku. Različite nevjerničke sekte, poput Batinija, Ismailija i drugih sekti koje su proizašle iz vatropokloničke vjere (Medžusije) su se okupili i formirali Nusejrijsku sektu čiji pripadnici većinom žive na području Sirije i njenih susjeda.

Nusejrije su ekstremna ši’tiska sekta koja se posebno ističe po veličanju i obožavanju Alija, radijAllahu anhu, ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem i četvrtog halife. Pored upadanja u širk u uluhijjetu, Nusejrije vjeruju i tvrde da je Ali gospodar, onaj koji daje život i onaj koji je stvorio smrt, upadajući time i u širk u rububijjetu.

U knjizi “Kitab ta’lim ed-dijanah En-Nusejrijjah” pojašnjeno je vjerovanje ove paganske sekte, a tu se, između ostalog, pojašnjava kako je Ali Bog, da nas Allah sačuva od ove zablude. Također su došli sa tvrdnjom da je Ali sebe nazvao Aristotelom, filozofom iz 4. vijeka prije Isaa, alejhis-selam.

Slijedi nekoliko pitanja i dogovora iz gore spomenute nusejrijske knjige.

Pitanje: Ko nas je stvorio?
Odgovor: Ali ibn Ebi Talib, emiru-l-mu’minin.

Pitanje: Kako znamo da je Ali Bog i da ga moramo obožavati?
Odgovor: To znamo na osnovu onoga što je rekao u hutbi pojašnjenja kada je rekao: “Ja sam tajna svih tajni, ja sam drvo od svjetla, ja sam prvi i zadnji i ja sam najbliži i najuzvišeniji.” (Hvala Allahu, islam je čist od ovakvih i sličnih paganskih ideja)

Pitanje: Koje ime nosi naš zaštitnik, emiru-l-mu’minin Ali?
Odgovor: Arapi ga zovu Ali. On je sebi dao ime Aristotel. U Indžilu ga zovu Ilija, a u Indiji ga zovu Ibn Kankara.

Pitanje: Koji je znak naše braće, mu’mina?
Odgovor: Ajn, mim i sad, a ovo je kelimetu-t-tewhid. Harf ajn stoji za Alija, mim za Muhammeda, a sin za Selmana.

Ovo su samo neki primjeri vjerovanja ove šejtanske sekte koja je na vlasti u Siriji i koja je odgovorna za svirepi masakr hiljada ljudi. Neki “učenjaci”, poput Ramadana Butija, kojeg je sirijski režim likvidirao jer im nije više bio potreban, su podržavali vlastodržce u Siriji, smatrajući ove nusejrijske/alevijske pagane legitimnim vladarima. Hvala Allahu pa je odmorio muslimane od ovih sluga taguta.


http://www.el-tewhid.com/ehlul-bidah/nusejrije-paganska-sekta.aspx
 

Back
Top