ko su teroristi u EU?

semir1

Primećen član
Poruka
931
U
zapadnom
medijskom
i
političkom
diskursu
sve
više
i
sve češće se čuje i ustaljuje
pogubna tvrdanja kako "nisu svi
muslimani teroristi, ali (gotovo)
svi teroristi su muslimani." Takav
tendenciozan i stigmatizirajući
pristup koji promoviraju pojedini
ekstemni krugovi i političke
opcije, a javnosti plasiraju
posredstvom medijskih kuća,
odlučno demantiraju same
činjenice.
Naime, Europol u Godišnjem
izvještaju o terorizmu i
terorističkim prijetnjama u 2009.
godini u zemljama Evropske
unije, navodi da su 99,74 %
terorističkih napada izvršile
različite terorističke organizacije,
grupe i pojedinci koji nemaju
nikakve veza sa islamom i
muslimanima.
U izvještaju Europola, objavljen
2010. godine i dostupan na
zvaničnoj internet stranici
Europola: http://
www.europol.europa.eu/, ističe
se da su u 2009. godini, u šest
država članica EU registrirana
ukupno 294 neuspjela,
osujećena ili izvršena teroristička
napada, dok su dodatna 124
napada evidentirana u Sjevernoj
Irskoj. Po Europolovoj
klasifikaciji terorističkih
aktivnosti, „islamisti" su počinili
1 napad ili 0,34 %; separatisti
237 napada ili 80,61 %; ljevičari i
anarhisti 40 napada ili 13,61 %;
desničari 4 ili 1,36 %;
pojedinačni slučajevi 2 ili 0,68 %;
neklasificirani 10 ili 3,4 %. Dakle,
od ukupno 294 teroristička
napada na „islamiste" otpada 1 ili
0, 34%.
Statistika osumnjičenih
uhapšenih osoba tokom 2009.
godine je sljedeća: „islamisti"
110 ili 18,74 %; separatisti 413 ili
70,36 %; ljevičari i anarhisti 29 ili
4,94%; desničari 22 ili 3,75%
pojedinačni slučajevi 2 ili 0,34 %;
neklasificirani 11 ili 1,87 %.
Ukupno 587 osoba, od čega
18,74 % su klasificirani kao
„islamisti".
Također, Europolovi izvješataji
za prethodne godine pokazuju
da je preko 99,6% terorističkih
napada u EU bilo povezano sa
grupama i pojedincima koji nisu
muslimani: 84,8% napada
počinile su separatističke grupe,
ljevičarske grupe stajale su iza
šesnaest puta više terorističkih
napada od svih radikalnih
„islamističkih" skupina. Prema
ovim izvještajima, manje od
0,4% terorističkih napada od
2006. do 2009. može se pripisati
muslimanskim ekstremistima.
S druge strane, veoma su
znakoviti podaci američkog FBI.
Naime, prema službenim
zabilješkama FBI-a: http://
www.fbi.gov/stats-services/
publications/
terrorism-2002-2005/
terror02_05, oko 6% terorističkih
napada na američkom tlu od
1980. do 2005. godine izvršili su
„islamstički" ekstremisti.
Preostalih 94% su počinile druge
grupe: 42% skupine latino-
američkog porijekla; 24%
ekstremne ljevičarske grupe; 7%
grupe ekstremističkih Židova;
5% komunisti; 16% sve ostale
grupe.
 
Činjenice jedno, percepcija
drugo
Činjenice govore o veličini i
obimu pravih prijetnnji za
sigurnost i na čemu se temelje
tvrdnje o muslimanskoj prijetnji
Zapadu. Također ovi podaci
jasno pokazuju postojanje i
aktivnosti mnogih grupa koje se
bave terorizmom mnogo većih
razmjera, ali i o minimiziranju tih
i takvih terorističkih aktivnosti,
dok se djelima terorizma čiji su
akteri muslimani daje
senzacionalistički pristup i
stavljaju se u prvi plan.
Terorističke aktivnosti ljudi koji
se pozivaju na islam jesu
razlogom zabrinutosti, ali treba li
zbog toga proizvoditi masovnu
histeriju i posezati za
pretjerivanjem?
Pored toga, u izvještaju Europola
za 2009. godinu, ističe se kako se
u zemljama Evropske unije
„islamistički terorizam još uvijek
percipira kao najveća prijetnja za
većinu država članica, unatoč
činjenici da se dogodio u
Evropskoj uniji u 2009. godini
samo jedan islamistički
teroristički napad - bombaški
napad u Italiji."
Nadalje u izvještaju se elaborira
da islamistički teroristi prijete
državama članicama EU
neselektivnim napadima radi
činjenja masovnih ubojstava, da
je broj hapšenja u vezi s
islamstičkim terorizmom u 2009.
smanjen za 41% i nastavlja se
trend stalnog pada od 2006., te
da je opasnost koja dolazi od
ove vrste terorizma unutar EU
pod utjecajem i povezana s
razvojem događaja u zonama
sukoba i politički nestabilnim
zemljama izvan EU, poput
Afganistana, Pakistana, Iraka,
Somalije i Jemena.
Isto tako se naglašava kako će
terorizam motiviran
separatizmom i dalje biti ona
vrsta terorizma koja će, obzirom
na broj izvršenih napada, najviše
utjecati na EU. Ova vrsta
terorizma obuhvaća baskijski
separatistički terorizam u Španiji
i Francuskoj i korzikanski
separatistički terorizam u
Francuskoj.
Europol je Evropska agencija za
provedbu zakona koji ima za cilj
poboljšanje efikasnosti i
saradnje nadležnih tijela u
državama članicama Evropske
unije u sprečavanju i borbi
protiv terorizma, nezakonite
trgovine drogom i drugim
teškim oblicima organiziranog
kriminala. Sjedište Europola je u
Hagu, Holandija.
 

Back
Top