Hipervakcinisan: Nemac je navodno primio 217 vakcina protiv kovida, naučnici objavili analize njegove krvi

Znači po vama lekari su pacijente ubijali putem vakcina i putem invazivnog respiratora.
To tvrdite a nemate nikakvih dodirnih tačaka sa medicinom.
Nema ni policajac, pa utvrdi da je neko upucan, ili omlaćen sekirom.
Ako čovek dobije vakcinu, pozli mu i umre posle toga - od čega je umro?
 
I, gde su izveštaji patologa, kojima je utvrdjeno da je 18.000 ljudi umrlo od korone?
Pravo na privatnost i poverljivost

Član 14

Pacijent ima pravo na poverljivost svih ličnih informacija, koje je saopštio nadležnom zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku, uključujući i one koje se odnose na stanje njegovog zdravlja i potencijalne dijagnostičke i terapijske procedure, kao i pravo na zaštitu svoje privatnosti tokom sprovođenja dijagnostičkih ispitivanja i lečenja u celini.

Zabranjeno je da nadležni zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik, saopšti drugim licima lične informacije iz stava 1. ovog člana.
 

Back
Top