Dimenzija izmedju spoznaje i stvarnosti

Staljin je baš bio humanističan...
i te kako. Zato je SSSR bio svetska sila a ruski narod nije pao u americke robovske okove kao sto je to bio slucaj sa vecinom zemalja sveta.
Mi jugosloveni dobro znamo kome mozemo zahvaliti sto smo 45 godina ziveli u miru. Nazalost, Tito je dopustio da mu cetnici i ustase pobegnu u juznu i severnu ameriku, da prezive, da se konsoliduju i da se 1991 vrate u Jugoslaviju praveci klanicu medju narodima SFRJ.

Da bi 250 miliona gradjana SSSR-a zivelo u miru, Staljin je morao pobiti par miliona............koji su , de fakto, kao i ustase i cetnici, bili americka vojska......................ko sto su danas ukrajinci americka vojska.
 
Milune, sve si to dobro rekao. Mogao si još da dodaš da je i Steinadler "američka vojska", jer i on propoveda filozofiju prava jačega i prirodne selekcije, koja je uzrok svih svetskih nevolja i zala od kad svet postoji, a koja je glavna zapadnjačka filozfija. Koja je, već pod imenom "kapitalizam" i "demokratija", osvojila ceo svet i kao genetika celog Čovečanstva prenosi se kao osnovni prirodni zakon pomoću kojega se najlakše "napreduje", tj. obogaćuje. Gde se to napreduje...naravno u propast, jer da bi se filozofija prava jačega živela u praksi, težište razvoja celog Čovečanstva se stavlja na razvoj ratnih tehnologija. Koje su danas toliko moćne da je pomoću njih za nekoliko dana, a možda i sati, moguće uništiti celu našu planeti i sve živo na njoj. Pa se onda s pravom zapitajmo, da li je to bio cilj evolucije života na Zemlji i da li je to ono što su ljudi uvek podrazumevali pod rečju i pojmom "napredak"?

Ima negde u Jovanovom Otkrivenju gde se pominje nekakva "velika aždaja" gde se kaže "i dade joj se da osvoji ceo svet". To je ono što nam se upravo i desilo pod nazivom "Novi svetski poredak", u kojem oni koji su po "pravu jačega" došli na čelo sveta planiraju da pobiju 80% čovečanstva, a to su oni siromašni, zbog navodne prenaseljenosti. Zašto da ne, može im se, oni su sada gospodari sveta. I u najkraćem vremenu, kako je u Otkrivenju prorokovano, pod imenom "Apokalipsa" to će i da se ostvari, jer Satana već uveliko vlada celim svetom.

Ali nije tu Satana ništa kriv. I on je samo naš UČITELJ. naravno, učitelj koji je zadužen da nas pouči o zlu. Ljudi nemaju tokom života šta drugo da uče, već samo o DOBRU I ZLU. Isto onako kako su se tokom istorije pojavljivali i učitelji dobra i ljude poučavali o dobru, tako su se pojavljivali i učitelji zla, koji su ljude učili o zlu, jer i kroz zlo može da se uči o dbru. Sve u skladu one narodne izreke, koja kaže "ako ne znaš kako valja, ti radi kako ne valja, pa ćeš znati kako valja". Nažalost, svet je do danas samome sebi učinio neviđena zla i još uvek ništa nije naučio o zlu. Doduše, posle Drugog svetskog rata činilo se da je došla pamet u glavu, osnovane su Ujedinjene nacije i bili su počeli razgovori o opštem svetskom razoružanju, ali su se bili odužili, rešenje nije nađeno, a u međuvremenu je ona starija generacija, koja je kroz Drugi svetski rat naučila sve o zlu, poumirala, a nakon nje je došla nova generacija koja nije ništa znala o zlu, pa sada i ona treba da kroz Treći svestki rat i Apokalipsu nauči šta je zlo i ona će sada sve na Zemlji da pretvolri u pepeo.

A možda i neće, jer u Otkrivenju se pominje i nekakav "Narod u čistim belim haljinama, od svake narodnosti, plemena i jezika, kojeg niko ne može izbrojati". Mitar Tarabić takođe najavljuje taj narod pod imenom "Novi narod" koji će da se pojavi u Srbiji i preko njenih granica. Za kojeg Mitar kaže da će voleti jedni druge kao da su svi braća rođena". Što znači da je prorokovano da će na kraju filozofija i genetika zla, tj. Satanina škola "prirodne selekcije i prava jačega" da padne i da će Hristova zapovest "Ljubi bližnjega kao samoga sebe da pobedi i da će Novo doba, mira, jedinstva sveta, ljubavi i pravednosti ipak da pobedi.

Moje lično iskustvo ASTRALA i "drugovanja i sa "anđelima" i "đavolima" je veliko. Zato i pominjem ova proročanstva jer znam odakle ona dolaze i znam da su istinita. Moj životni zadatak je bio da primim od "Anđela" ono isto "VEČITO EVANĐELJE" koje je takođe u Otkrivenju najavljeno. To je ovo što sam ja objavio pod imenom "ZAKON POSTOJANJA". Njegova namena je da se pomoću njega obori Satanina filozofija zla "prava jačega i prirodne selekcije" kao neprirodna i lažna, po kojoj nije Bog stvorio ovaj svet, već po Hristovoj zapovesti "Ljubi bližnjega kao samoga sebe". To može da se vidi na primerima svih materijalnih formi od kojih se Svemir sastoji. A najbolje na primeru ljudskog organizma, koji je isključivo i samo ekonomska, visoko organizovana zajednica ćelija i organa. U kojoj nema nikakvih političkih, verskih, nacionalnih i klasnih podela, koje inače za život nemaju apsolutno nikakvu vrednost. Za život je vredana samo pravedna podela rada i rezultata rada i ništa drugo. Sve po principu "Svi za jednoga, jedan za sve".

Moja dužnost, koju sam primio od Boga je da u Srbiji objavim "Zakon postojanja", tj. "Večito evanđelje" i ja sam to već učinio. I da tu počnem da zagovaram malo drugačiji svetski poredak od ovoga, tj. jedinstveni svetski pravedni društveni i ekonomski poredak, tj. poredak bez političkih, verskih, nacionalnih i klasnih podela i pripadnosti. Koje su inače bile uzrokom svih svetskih istorijskih zala, u Otkrivenju nazvane imenom "Četiri jahača apokalipse". I ja već više od 40 godina na razne načine u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, preko foruma filozofije i na druge načine, propagiram ideju "Novog naroda", jedinstva sveta i pravednog poretka. Što se može postići samo uz pomoć propagiranja te ideje, tj. samo uz pomoć ovog njenog trobojnog simbola, koji je ujedno i simbol Božanske trojednosti. Ali zgleda da na prostorima Srbije, Hrvatske i Bosne nema inteligentnoh ljudi koji bi ovo mogli da shvate. Na hrvatskom i Bosnaskom forumu filozofije su me čak i banovali, tj. zabrabili dalji pristup. Jer njima je nezamisliv svet bez političkih nacionalnih, veskih i klasnih podela i borbe skaoga sa svakim, u kojoj jači preživljava i u kojoj su dozvoljena sva sredstva. Sdeći po Steinadleru koji još uvek zagovara i divi se ideji "prava jačega i prirodne selekcije", izgleda da na prostorima bivše Jugoslavije, iako smo nedavno zbog tih podela doživeli jednu strašnu tragediju, nema dovoljno inteligentnih ljudi da shvate univerzalni prirodni zakon Harmonje i dobra, po kojem je Bog stvorio svet i po njemu se spase.

 
Poslednja izmena:
Milune, sve si to dobro rekao. Mogao si još da dodaš da je i Steinadler "američka vojska", jer i on propoveda filozofiju prava jačega i prirodne selekcije, koja je uzrok svih svetskih nevolja i zala od kad svet postoji, a koja je glavna zapadnjačka filozfija. Koja je, već pod imenom "kapitalizam" i "demokratija", osvojila ceo svet i kao genetika celog Čovečanstva prenosi se kao osnovni prirodni zakon pomoću kojega se najlakše "napreduje", tj. obogaćuje. Gde se to napreduje...naravno u propast, jer da bi se filozofija prava jačega živela u praksi, težište razvoja celog Čovečanstva se stavlja na razvoj ratnih tehnologija. Koje su danas toliko moćne da je pomoću njih za nekoliko dana, a možda i sati, moguće uništiti celu našu planeti i sve živo na njoj. Pa se onda s pravom zapitajmo, da li je to bio cilj evolucije života na Zemlji i da li je to ono što su ljudi uvek podrazumevali pod rečju i pojmom "napredak"?

Ima negde u Jovanovom Otkrivenju gde se pominje nekakva "velika aždaja" gde se kaže "i dade joj se da osvoji ceo svet". To je ono što nam se upravo i desilo pod nazivom "Novi svetski poredak", u kojem oni koji su po "pravu jačega" došli na čelo sveta planiraju da pobiju 80% čovečanstva, a to su oni siromašni, zbog navodne prenaseljenosti. Zašto da ne, može im se, oni su sada gospodari sveta. I u najkraćem vremenu, kako je u Otkrivenju prorokovano, pod imenom "Apokalipsa" to će i da se ostvari, jer Satana već uveliko vlada celim svetom.

Ali nije tu Satana ništa kriv. I on je samo naš UČITELJ. naravno, učitelj koji je zadužen da nas pouči o zlu. Ljudi nemaju tokom života šta drugo da uče, već samo o DOBRU I ZLU. Isto onako kako su se tokom istorije pojavljivali i učitelji dobra i ljude poučavali o dobru, tako su se pojavljivali i učitelji zla, koji su ljude učili o zlu, jer i kroz zlo može da se uči o dbru. Sve u skladu one narodne izreke, koja kaže "ako ne znaš kako valja, ti radi kako ne valja, pa ćeš znati kako valja". Nažalost, svet je do danas samome sebi učinio neviđena zla i još uvek ništa nije naučio o zlu. Doduše, posle Drugog svetskog rata činilo se da je došla pamet u glavu, osnovane su Ujedinjene nacije i bili su počeli razgovori o opštem svetskom razoružanju, ali su se bili odužili, rešenje nije nađeno, a u međuvremenu je ona starija generacija, koja je kroz Drugi svetski rat naučila sve o zlu, poumirala, a nakon nje je došla nova generacija koja nije ništa znala o zlu, pa sada i ona treba da kroz Treći svestki rat i Apokalipsu nauči šta je zlo i ona će sada sve na Zemlji da pretvolri u pepeo.

A možda i neće, jer u Otkrivenju se pominje i nekakav "Narod u čistim belim haljinama, od svake narodnosti, plemena i jezika, kojeg niko ne može izbrojati". Mitar Tarabić takođe najavljuje taj narod pod imenom "Novi narod" koji će da se pojavi u Srbiji i preko njenih granica. Za kojeg Mitar kaže da će voleti jedni druge kao da su svi braća rođena". Što znači da je prorokovano da će na kraju filozofija i genetika zla, tj. Satanina škola "prirodne selekcije i prava jačega" da padne i da će Hristova zapovest "Ljubi bližnjega kao samoga sebe da pobedi i da će Novo doba, mira, jedinstva sveta, ljubavi i pravednosti ipak da pobedi.

Moje lično iskustvo ASTRALA i "drugovanja i sa "anđelima" i "đavolima" je veliko. Zato i pominjem ova proročanstva jer znam odakle ona dolaze i znam da su istinita. Moj životni zadatak je bio da primim od "Anđela" ono isto "VEČITO EVANĐELJE" koje je takođe u Otkrivenju najavljeno. To je ovo što sam ja objavio pod imenom "ZAKON POSTOJANJA". Njegova namena je da se pomoću njega obori Satanina filozofija zla "prava jačega i prirodne selekcije" kao neprirodna i lažna, po kojoj nije Bog stvorio ovaj svet, već po Hristovoj zapovesti "Ljubi bližnjega kao samoga sebe". To može da se vidi na primerima svih materijalnih formi od kojih se Svemir sastoji. A najbolje na primeru ljudskog organizma, koji je isključivo i samo ekonomska, visoko organizovana zajednica ćelija i organa. U kojoj nema nikakvih političkih, verskih, nacionalnih i klasnih podela, koje inače za život nemaju apsolutno nikakvu vrednost. Za život je vredana samo pravedna podela rada i rezultata rada i ništa drugo. Sve po principu "Svi za jednoga, jedan za sve".

Moja dužnost, koju sam primio od Boga je da u Srbiji objavim "Zakon postojanja", tj. "Večito evanđelje" i ja sam to već učinio. I da tu počnem da zagovaram malo drugačiji svetski poredak od ovoga, tj. jedinstveni svetski pravedni društveni i ekonomski poredak, tj. poredak bez političkih, verskih, nacionalnih i klasnih podela i pripadnosti. Koje su inače bile uzrokom svih svetskih istorijskih zala, u Otkrivenju nazvane imenom "Četiri jahača apokalipse". I ja već više od 40 godina na razne načine u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni, preko foruma filozofije i na druge načine, propagiram ideju "Novog naroda", jedinstva sveta i pravednog poretka. Što se može postići samo uz pomoć propagiranja te ideje, tj. samo uz pomoć ovog njenog trobojnog simbola, koji je ujedno i simbol Božanske trojednosti. Ali zgleda da na prostorima Srbije, Hrvatske i Bosne nema inteligentnoh ljudi koji bi ovo mogli da shvate. Na hrvatskom i Bosnaskom forumu filozofije su me čak i banovali, tj. zabrabili dalji pristup. Jer njima je nezamisliv svet bez političkih nacionalnih, veskih i klasnih podela i borbe skaoga sa svakim, u kojoj jači preživljava i u kojoj su dozvoljena sva sredstva. Sdeći po Steinadleru koji još uvek zagovara i divi se ideji "prava jačega i prirodne selekcije", izgleda da na prostorima bivše Jugoslavije, iako smo nedavno zbog tih podela doživeli jednu strašnu tragediju, nema dovoljno inteligentnih ljudi da shvate univerzalni prirodni zakon Harmonje i dobra, po kojem je Bog stvorio svet i po njemu se spase.

Ljubo, zakon jačeg i pravo jačeg su čista logika, to djeca uče još u osnovnoj školi kada onaj krupniji išamara nekog štrebera i uzme mu džeparac za užinu, a kasnije se to manifestuje sasvim i daleko drugačije, po principu um caruje, snaga klade valja...
Možemo zaključiti da čovjek ne može da leti sam od sebe kao što to ptica može ali, možemo vjerovati da možemo da poletimo, kao što ti vjeruješ u otkrovenje ili u to neko iskustvo iz svog sna koje uzimaš za nešto realno.
Jovan Bog da mu dušu prosti, možda bi ga danas doktori identifikovali sa nekom šifrom F...
 
Ljubo, zakon jačeg i pravo jačeg su čista logika, to djeca uče još u osnovnoj školi
Od starijih ljudi, koji pojma nemaju o životu, deca mogu svašta da uče. Uče prvo od roditelja, pa u osnovnoj školi, pa srednjoj i na kraju na fakultetu, ako uspiju do fakulteta da stignu. i tu im svašta nameće kao nauka, zakon i znanje, ali činjenica je da su sva ljudska znanja još uvek samo obične laži i prevare i da ljudi još uvek ne znaju istinu ni o čemu. Naime, istina je da fizičari koji izučavaju materiju, još uvek pojma nemaju šta je materija. Niti biolozi koji izučavaju žuvot još uvek znaju šta je život. Niti psiholozi, psihijatri, neuropsihijatri koj pokušavaju da objasne Svest,bilo šta o svesti znajui. Niti vernici širom sveta koji na razne načine veruju u Boga i kunu se u njega, čak ne znaju ni dali Bog uopšte i postoji, a kamo li da ga objasne, već svi samo veruju da postoji. Elem sve kad se uzme u obzir svo ljudsko znanje i sva ljudska nauka i mudrost, na koju ljudi potroše godune života učeći, da bi na kraju dobili diplomu kao priznanje da su učeni, pamtni i da sve znaju znaju, na kraju ispada da je svo to ljudsko znanje nije nikakvo znanje, već su sve to obične svetske prevare i laži, pomoću kojih oni koje ti smatraš da su jaći. manipulišu svetom da bi njime lakše vladali, vršili razne oblike nasilja nad svetom, pljačkali ga ili ga u svetskim ratovima masovno klali. U svakom slučaju svet još uvek živi u velikom neznanju i Iaži i ti meni sada pokušavaš da meni zo neznanje prodaš kao istinu u vidu "Zakona jačega", koja je, navodno, logična i koju i mal deca znaju.

Ne, Stainadleru, svo ljudsko znanje, je jedna velika laž kojom su svi ljudi sveta izmanipulisani i po toj laži se trude da žive i sa njom i svoju decu truju. I kada pogledamo ceo svet koji po toj laži živi i danas, isto kao i pre više hiljada godina, onda se ćini da je pravo jačega zaista nekakv prirodni zakn, jer svi znaju da je tako uvek do bilo, pa onda zaključuju, isto kao i ti, da to tako mora, jer je logično i da će tako uvek i da bude.

Ne, Stainadleru, to nije Istina već jedna velika svetska laž i prevara. I ljudi će po toj laži da žive i dalje i stradaju, u ubeđenju da po Istini žive. Zakon jačega uopšte nije prirodni zakon DOBRA, već ZLA, kojeg su ljudi, praktično živećii po njemu hiljadama godina, učinili prirodnim. Prosro iz razuloga što ljudi još uvek ne znaju Istinu o postojanju materije, života i Svemira, niti o osnovnom priroodnom zakonu po kojem sve to postoji. Ljudi ne znaju kakav je cilj života i sveukupnog postojanja, ne znaju šta je njihov cilj, smiso, ni svrha.

A ja ću ti sada reći šta je glavni cilj, smisao i svrha života i sveukupnog postojanja. a ti proveri u sebi samome, jer i ti si od tog istog života sagrađen, pa reci da li je to logično ili i ja lažem

Samo je jedan cilj, svrha i smisao živta, a to je DUHOVNO I MATERIJALNO BLAGOSTANJE i ništa drugo. Život u duhovnom blagostanju je to kada čovek može da proživi ceo svoj život, a da ga niko ne zlostavlja, ne maltretira, ne mući, ne pljačka, ne sili ni na šta ili, ne daj Bože, da ga neko ubija, stavlja mu nož pod vrat i kolje. A materijalno blagostanje se svodi samo na to da čovek ima krov nad glavom i da on i njegova poredica nisu gladni i to je sve. A dobro ekonomski organizovano društvo to može da postigne bez napora, a da radno vreme ne bude duže od 3-4 sada, da bi ljudima ostalo što vie vremena za zabavu i igru, kako im se žovot ne bi sveo samo na to da rade da bi živeli i žive da bi radili. Kao danas kada se pola Ćovečanstva ne bavi društveno opravdanim i korisnim radom, već radom od kojeg niko nema nikakve koristi ili, što je gore, radom koji je celom svetu na šetu.

I sada, kada znamo i svo se slažemo da je duhovno i materijalno blagostanje cilj, svrha i smiso života,, ostaje nam još samo to da pronađemo najbolji način kako svi ljudi na svetu da to duhovno i materijalno blagostanje i ostvarimo.

I tu nema šta mnogo da se misli, jer postoje samo dve mogućnosti, odnosno, dva načina da se to postigne. Jedan je taj za koji si ti ubeđen da je priodan i ispravan, a to je politička, nacionalna, verska i klasna podela sveta, konkurencija, mržnja i borba do istrebljenja svakoga sa svakim i to sve radi duhovnog i materijalnog blagostanja. Borba u kojoj jači preživljava, u kojoj je pravo jačega njegovo prirodno pravo i u kojoj su dozvoljena sva sredstva.

A drugi način je jedinstvo celog sveta, bez političkih, nacionalnih, verskih i klasnih poela i pripadnosti, uzajamno poštovanje, pomaganje, ljubav i iznad svega, pravedna podela rada i rezultata rada.

Prvi način, princip ili zakon je zakon HAOSA I ZLA. Ovaj zakon je - ti si u pravu - takođe prirodan. ali nije večan, jer on vlada samo u početku razvoja sveta, tj. vreme NEZNANJA najboljeg prirodnog načina, principa ili zakona ostvarivanja opšteg duhovnog i materijalnog blagostanja. To je ZAKON HARMONIJE I DOBRA.

I kad ljudi otkriju Zakon Harmonije i dobra i počnu po njemu da se organizuju i žive, tada je svim ljudima sveta DOBRO, svi su zdravi, živi, veseli i bogati. niko nikoga ne mrzi, ne maltretira, ne pljačka i ne eksploatiće, ne muči, niti ubija i svi se uzajamno poštuju, pomažu i vole.

I kada ljudi nikada ne bi otkrili Zakon harmonije i dobra i ne bi počeli po njemu da žive, njihove ratne tehnologije koje su smislili u skladu sa uverenjem da samo jači prživljava, bi ih nezaustavljivo na kraju odvele u totano samouništenje i propast. Ali nevolja je što totalno samouništenje, smrt i propast nije CILJ, SVRHA i SMISAO života i sveukupnog postojanja. I u tome je celog Čvečanstva najveći problem, što sve ljude sveta od detinjstva ubeđuju da mogu najlakše ostvariti svoje zadovoljstvo i dobro, čineći drugima nezadovoljstvo i zlo. Da li je to logično, to ti meni reci.
Možemo zaključiti da čovjek ne može da leti sam od sebe kao što to ptica može ali, možemo vjerovati da možemo da poletimo, kao što ti vjeruješ u otkrovenje ili u to neko iskustvo iz svog sna koje uzimaš za nešto realno.
"Zakon postojanja" koji sam otkrio pomoću tih mojih, kako ih ti zoveš, "snova" je nešto najistinitije i najrealnije od svega što su ljudi do danas smislili ili otkrili. Od kada postoje, ljudi pokušavaju i žele da otkriju istinu o postojanju materije, života, svesti, Svemra i Boga i niti i jednom naučniku sveta, filozofu ili teologu to nije pošlo od ruke. I meni je Bog omogućio da ta čast pripadne meni. I niti i jedan naučnik, filozof ili teolog, niti i jedno pero od Zakona postojanja, nikada neće moći da odbije. I nemoj da se čudiš što mi je to znanje dato kroz neku vrtu vantelesnih iskustava, telepatski ili kroz budne snove. To je ono što se zvove imenom "metafizika". Ni Tesla nikada ne bi mogao da postane tako slavan i cenjen naučnik da svoja znanja iz oblasti elektrotehnike nije primao na isti način kao i ja. O mnogi drugi duhovno napredni ljudi slična iskustva imaju. Što važi i za sve poznate svetske proroke, utemeljivače svetskih religija. Koji su takođe prenosili svetu ovaj isti prirodni Zakon harmopnije i dora kao i ja. Razlika je samo što su oni to znanje prenosili kao Božije objave i naredbe, a sada je taj isti prirodni zakon dat svetu kao osnovna prirodna nauka o Svesti i njenih sedam sposobnosti, s obzirom da sem svesti i njenih sedam sposobnosti (Ja+7) ničeg drugog nema. Jer ljudska znanja iz oblsti prirodnih nauka i psihologije i metafizike su danas na tom nivou razvoja da je bilo moguće ovaj osnocni prirodni Zakon dati svetu kao lako proverljivu i do kraja lako objašnjivu i razumljivu nauku. Do sada to nije bilo moguće jerr su ljudska znanja iz oblati prirodnih nauka, psihologije i metafizike bila na niskom razvojnom nivou.
Jovan Bog da mu dušu prosti, možda bi ga danas doktori identifikovali sa nekom šifrom F...
Naravno, ti si ubeđen da ti tvoji nazovi "doktori" o vantelesni metafizičkim iskustvima nešto znaju. Naravno da ne znaju. Pojma nemaju. Oni takva pranormalna iskustva kvalifikuju kao psihićke poremećaje, šizofreniju, ludilo itd, a redovno su ti tvoji doktori , zbog svog neznanja, luđi od svojih pacijenata.
 
Od starijih ljudi, koji pojma nemaju o životu, deca mogu svašta da uče. Uče prvo od roditelja, pa u osnovnoj školi, pa srednjoj i na kraju na fakultetu, ako uspiju do fakulteta da stignu. i tu im svašta nameće kao nauka, zakon i znanje, ali činjenica je da su sva ljudska znanja još uvek samo obične laži i prevare i da ljudi još uvek ne znaju istinu ni o čemu. Naime, istina je da fizičari koji izučavaju materiju, još uvek pojma nemaju šta je materija. Niti biolozi koji izučavaju žuvot još uvek znaju šta je život. Niti psiholozi, psihijatri, neuropsihijatri koj pokušavaju da objasne Svest,bilo šta o svesti znajui. Niti vernici širom sveta koji na razne načine veruju u Boga i kunu se u njega, čak ne znaju ni dali Bog uopšte i postoji, a kamo li da ga objasne, već svi samo veruju da postoji. Elem sve kad se uzme u obzir svo ljudsko znanje i sva ljudska nauka i mudrost, na koju ljudi potroše godune života učeći, da bi na kraju dobili diplomu kao priznanje da su učeni, pamtni i da sve znaju znaju, na kraju ispada da je svo to ljudsko znanje nije nikakvo znanje, već su sve to obične svetske prevare i laži, pomoću kojih oni koje ti smatraš da su jaći. manipulišu svetom da bi njime lakše vladali, vršili razne oblike nasilja nad svetom, pljačkali ga ili ga u svetskim ratovima masovno klali. U svakom slučaju svet još uvek živi u velikom neznanju i Iaži i ti meni sada pokušavaš da meni zo neznanje prodaš kao istinu u vidu "Zakona jačega", koja je, navodno, logična i koju i mal deca znaju.

Ne, Stainadleru, svo ljudsko znanje, je jedna velika laž kojom su svi ljudi sveta izmanipulisani i po toj laži se trude da žive i sa njom i svoju decu truju. I kada pogledamo ceo svet koji po toj laži živi i danas, isto kao i pre više hiljada godina, onda se ćini da je pravo jačega zaista nekakv prirodni zakn, jer svi znaju da je tako uvek do bilo, pa onda zaključuju, isto kao i ti, da to tako mora, jer je logično i da će tako uvek i da bude.

Ne, Stainadleru, to nije Istina već jedna velika svetska laž i prevara. I ljudi će po toj laži da žive i dalje i stradaju, u ubeđenju da po Istini žive. Zakon jačega uopšte nije prirodni zakon DOBRA, već ZLA, kojeg su ljudi, praktično živećii po njemu hiljadama godina, učinili prirodnim. Prosro iz razuloga što ljudi još uvek ne znaju Istinu o postojanju materije, života i Svemira, niti o osnovnom priroodnom zakonu po kojem sve to postoji. Ljudi ne znaju kakav je cilj života i sveukupnog postojanja, ne znaju šta je njihov cilj, smiso, ni svrha.

A ja ću ti sada reći šta je glavni cilj, smisao i svrha života i sveukupnog postojanja. a ti proveri u sebi samome, jer i ti si od tog istog života sagrađen, pa reci da li je to logično ili i ja lažem

Samo je jedan cilj, svrha i smisao živta, a to je DUHOVNO I MATERIJALNO BLAGOSTANJE i ništa drugo. Život u duhovnom blagostanju je to kada čovek može da proživi ceo svoj život, a da ga niko ne zlostavlja, ne maltretira, ne mući, ne pljačka, ne sili ni na šta ili, ne daj Bože, da ga neko ubija, stavlja mu nož pod vrat i kolje. A materijalno blagostanje se svodi samo na to da čovek ima krov nad glavom i da on i njegova poredica nisu gladni i to je sve. A dobro ekonomski organizovano društvo to može da postigne bez napora, a da radno vreme ne bude duže od 3-4 sada, da bi ljudima ostalo što vie vremena za zabavu i igru, kako im se žovot ne bi sveo samo na to da rade da bi živeli i žive da bi radili. Kao danas kada se pola Ćovečanstva ne bavi društveno opravdanim i korisnim radom, već radom od kojeg niko nema nikakve koristi ili, što je gore, radom koji je celom svetu na šetu.

I sada, kada znamo i svo se slažemo da je duhovno i materijalno blagostanje cilj, svrha i smiso života,, ostaje nam još samo to da pronađemo najbolji način kako svi ljudi na svetu da to duhovno i materijalno blagostanje i ostvarimo.

I tu nema šta mnogo da se misli, jer postoje samo dve mogućnosti, odnosno, dva načina da se to postigne. Jedan je taj za koji si ti ubeđen da je priodan i ispravan, a to je politička, nacionalna, verska i klasna podela sveta, konkurencija, mržnja i borba do istrebljenja svakoga sa svakim i to sve radi duhovnog i materijalnog blagostanja. Borba u kojoj jači preživljava, u kojoj je pravo jačega njegovo prirodno pravo i u kojoj su dozvoljena sva sredstva.

A drugi način je jedinstvo celog sveta, bez političkih, nacionalnih, verskih i klasnih poela i pripadnosti, uzajamno poštovanje, pomaganje, ljubav i iznad svega, pravedna podela rada i rezultata rada.

Prvi način, princip ili zakon je zakon HAOSA I ZLA. Ovaj zakon je - ti si u pravu - takođe prirodan. ali nije večan, jer on vlada samo u početku razvoja sveta, tj. vreme NEZNANJA najboljeg prirodnog načina, principa ili zakona ostvarivanja opšteg duhovnog i materijalnog blagostanja. To je ZAKON HARMONIJE I DOBRA.

I kad ljudi otkriju Zakon Harmonije i dobra i počnu po njemu da se organizuju i žive, tada je svim ljudima sveta DOBRO, svi su zdravi, živi, veseli i bogati. niko nikoga ne mrzi, ne maltretira, ne pljačka i ne eksploatiće, ne muči, niti ubija i svi se uzajamno poštuju, pomažu i vole.

I kada ljudi nikada ne bi otkrili Zakon harmonije i dobra i ne bi počeli po njemu da žive, njihove ratne tehnologije koje su smislili u skladu sa uverenjem da samo jači prživljava, bi ih nezaustavljivo na kraju odvele u totano samouništenje i propast. Ali nevolja je što totalno samouništenje, smrt i propast nije CILJ, SVRHA i SMISAO života i sveukupnog postojanja. I u tome je celog Čvečanstva najveći problem, što sve ljude sveta od detinjstva ubeđuju da mogu najlakše ostvariti svoje zadovoljstvo i dobro, čineći drugima nezadovoljstvo i zlo. Da li je to logično, to ti meni reci.

"Zakon postojanja" koji sam otkrio pomoću tih mojih, kako ih ti zoveš, "snova" je nešto najistinitije i najrealnije od svega što su ljudi do danas smislili ili otkrili. Od kada postoje, ljudi pokušavaju i žele da otkriju istinu o postojanju materije, života, svesti, Svemra i Boga i niti i jednom naučniku sveta, filozofu ili teologu to nije pošlo od ruke. I meni je Bog omogućio da ta čast pripadne meni. I niti i jedan naučnik, filozof ili teolog, niti i jedno pero od Zakona postojanja, nikada neće moći da odbije. I nemoj da se čudiš što mi je to znanje dato kroz neku vrtu vantelesnih iskustava, telepatski ili kroz budne snove. To je ono što se zvove imenom "metafizika". Ni Tesla nikada ne bi mogao da postane tako slavan i cenjen naučnik da svoja znanja iz oblasti elektrotehnike nije primao na isti način kao i ja. O mnogi drugi duhovno napredni ljudi slična iskustva imaju. Što važi i za sve poznate svetske proroke, utemeljivače svetskih religija. Koji su takođe prenosili svetu ovaj isti prirodni Zakon harmopnije i dora kao i ja. Razlika je samo što su oni to znanje prenosili kao Božije objave i naredbe, a sada je taj isti prirodni zakon dat svetu kao osnovna prirodna nauka o Svesti i njenih sedam sposobnosti, s obzirom da sem svesti i njenih sedam sposobnosti (Ja+7) ničeg drugog nema. Jer ljudska znanja iz oblsti prirodnih nauka i psihologije i metafizike su danas na tom nivou razvoja da je bilo moguće ovaj osnocni prirodni Zakon dati svetu kao lako proverljivu i do kraja lako objašnjivu i razumljivu nauku. Do sada to nije bilo moguće jerr su ljudska znanja iz oblati prirodnih nauka, psihologije i metafizike bila na niskom razvojnom nivou.

Naravno, ti si ubeđen da ti tvoji nazovi "doktori" o vantelesni metafizičkim iskustvima nešto znaju. Naravno da ne znaju. Pojma nemaju. Oni takva pranormalna iskustva kvalifikuju kao psihićke poremećaje, šizofreniju, ludilo itd, a redovno su ti tvoji doktori , zbog svog neznanja, luđi od svojih pacijenata.
Mislim da filozofija ipak mora da se oslanja na nauke, kao na nešto specijalizovano u odredjenoj oblasti mnogih pitanja.
Baš kao i u svijetu medicine, postoje doktori opšte prakse i doktori specijalisti, u tom pogledu filozofija je opšta praksa, a nauka specijalnost.
Griješe i doktori, ali griješe i filozofi, ljudski je griješiti.
Mi pored nauke za sada nemamo precizniji alat kojim dajemo odgovore.

Carl Jung kaže: "Gdje vlada ljubav, nema volje za moći, a gdje moć prevladava tu ljubav nedostaje, jedno je sjena drugoga"
Istina i poenta ovog što govorim je činjenica, da do dan danas preovladava zakon jačeg, zakon moći, zakon i pravo moćnijeg.
To što ti Ljubo njeguješ ideal ljubavi i humanizma kao savršenu projekciju blagostanja medj' ljudima, da, lijep je to ideal, ali u praksi za našeg života nedostižan, a nama se žuri sa pitanjem šta nam je činiti, sada...
 
Mislim da filozofija ipak mora da se oslanja na nauke, kao na nešto specijalizovano u odredjenoj oblasti mnogih pitanja.
To i ja tvrdim. Moje rešenje problema postojanja Svesti, po kojem postoji samo Svest i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji, ima svoj temelj u tvrdnji fizičara i biologa da samo energija i informacja postoji. Imajući u vidu da se energija manifestuje kao fizička ranja naprezanja i kretanja, a onformaija kao prihička tadnja opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja.
Baš kao i u svijetu medicine, postoje doktori opšte prakse i doktori specijalisti, u tom pogledu filozofija je opšta praksa, a nauka specijalnost.
Dobra analogija.
Griješe i doktori, ali griješe i filozofi, ljudski je griješiti.
Mi pored nauke za sada nemamo precizniji alat kojim dajemo odgovore.
Nauka je došla do kraja. Istražila je sve što se istražiti može i došla do saznannja da samo energija i informacija postoji. I sada je sve na filozofiji, da ona tu naučnu činjenicu uzme kao glavnu premisu, pomoću koje će da izvede sve potrebne zaključke sa značenjem Večite i KOnačne istine o postojanju materije, života i Svemira. Inače, filozofi su uvek težili da otkriju nekakvu početnu Istunu koja se podrezaumeva sama po sebi iz koje bi mogli da izvedu sve druge istine. A ta početna istina glasi da samo energija i informacija postoji, odnosno da samo Svest (Bog) i njenih sedam fizičkih i sposobnosti (JA+7) postoji i kad to znamo lako je znati i sve DRUGO. Zato jer ništa DRUGO od toga i ne postoji.
Carl Jung kaže: "Gdje vlada ljubav, nema volje za moći, a gdje moć prevladava tu ljubav nedostaje, jedno je sjena drugoga"
A ja kažem, tamo gde vlada znanje i Istina, tu vlada ljubav i dobro, a tamo gde vlada laž i neznanje, tu vlada volja za moć i zlo. Uz dodatak, da zlo nije cilj ni svrha života i sveukupnog postojanja, već, dobro.
Istina i poenta ovog što govorim je činjenica, da do dan danas preovladava zakon jačeg, zakon moći, zakon i pravo moćnijeg.
To je dokaz da svetom još uvek vlada LAŽ i NEZNANJE, a ne ISTINA I ZNANJE.
To što ti Ljubo njeguješ ideal ljubavi i humanizma kao savršenu projekciju blagostanja medj' ljudima, da, lijep je to ideal, ali u praksi za našeg života nedostižan, a nama se žuri sa pitanjem šta nam je činiti, sada...
Ja sam dao odgovor na pitanje "ŠTA NAM JE ČINITI SADA". Taj odgovor ili preporuka stoji i u Jovanovom Otkrivenju u Bibliji, kada se govori o "narodu u čistim belim haljinama". I ako nam se žuri i pitamo se "šta nam je činiti sada", sve može za tri dana da se reši. Pitanje je samo hoćemo li za tri dana da rešimo sve svetske probleme ili ne. Odnosno, da li želimo, kako u Jovanovom Otkrivenju stoji, da očistimo naše prljave haljine i "IZBELIMO" ih ili ne. Ako želimo i hoćemo, treba samo na sebe da okaćomo simbol Harmonije i dobra, a to znači trobojni simbol Božanske trojednosti i simbol Hristovog zakona "ljubi bližnjega kao samoga sebe". I ako to uradimo za tri dana, spasićemo se od laži, prevara, neznanja pohlepe, eksploatacoje, ratova i svih drugih oblika nasilja i za tri dana problem rešen. I Mitar Tarabić to preporučuje kada kaže da će se spasiti samo oni koji pobegnu u "tri krste gore". Tri krste gore, to je ovaj trobojni simbol. A zašto Tarabić tu pominje krst, je zato što na sva četiri kraka pravoslavnog krsta, takođe stoje tri kruga. Imajući na umu da su osnova ovog trovojnog simbola Harmonije i dobra, takođe tri manja kruga unitar jednog većeg. Ovp dole su nekoliko različitih varijanti tog istog simbola koje su Svestlosna bića iscrtala na žotnim poljima, kao savet nama ljudima na Zemlji šta treba da ćinimo. Dakle, ono što ovaj simbol simboliše, ima veliku moć i kad bi za tri dana ovaj simbol prekrio celu planetu, ono što ovaj simbol simboliše, a to je harmonij ai dobro, bi za tri dana bilo ostvareno. Ne mora za tri dana, može i za tri godine i sve će da bude dobro.
xjpg.1164611.jpg

THE LAW OF EXISTENCE.jpg

 
Mislim da su shvatanja materijalizma i realizma ipak bitnija.
Ako idealizam kaže za objekat da postoji samo dok je u našoj svijesti, pitanje bi bilo prosto, kada nešto gledamo, to vidimo (postoji), zatvorimo oči ne vidimo ("ne postoji"), zatim kada otvorimo oči gle čuda opet posoji, gde je to nešto bilo dok smo zatvorili oči? To se ipak objašnjava realizmom i materijalizmom, odnosno da stvarnost postoji nezavisno od ljudske svijesti...
Nisi ti jedini koji gledaš.. za nekoga to ne postoji za tebe postoji. Sve zavisi od tebe lično, šta će postojati. Postoji samo ono s čim imaš kontakt, a svi sa svim imamo kontakt. Znači sve postoji ali i ne postoji.
 
Nisi ti jedini koji gledaš.. za nekoga to ne postoji za tebe postoji. Sve zavisi od tebe lično, šta će postojati. Postoji samo ono s čim imaš kontakt, a svi sa svim imamo kontakt. Znači sve postoji ali i ne postoji.
Jedan od odgovora je takodje u tome da je svačija svijest, um itd. ograničeno shvatanjem i saznanjem.
Dakle to je činjenica.
To znači, da mnogo toga i štošta postoji i postojalo je izvan našeg uma i svijesti.
A i postojaće.
Npr. kako bi ti objasnio uopšte svoje postojanje?
Pa u tvoj život su uključene hiljade pokojnih predaka koji nisu živi.
Po toj logici, onda oni nisu postojali, što naravno nije čista logika.
Logikom dolazimo samo do determinizma, koji se tiče uzroka i posledice.
 

Back
Top