Šta je smisao vašeg postojanja

Šta je razlog ? Šta vam to daje smisao ? Koja je to vaša misija ? Ispričajte nam je...

Misliš, čime se samoobmanjujem? Kako kad, imam čitav arsenal tih lakih samoobmana u momentima slabosti ega i aktivacije nagona samoočuvanja...Nekad su to nagoni reprodukcije, pa mi smisao deca, nekad mi kešovina, nekada da vidim što više različitih mesta, nekada da steknem što više znanja, nekada da upoznam samoga sebe, nekada mi smisao da proniknem u smisao....a desi se nekada i da budem iskren...
 
...volio bih
da sam tu zbog sebe
i da sam oddužio dug mladosti
a sad polako za sebe
i usljed sebe
da potražim nekog i nešto
ne znajući koga
i šta
...volio bih
kad bi se ostvario san nesanjan
a tako lijep
da ga ostvarenjem
mogu nazvati...
...eto razloga za jedan povod postajanju
ili poziciji bivstvovanja
tom atributu nepovjerljivom ...
 

Back
Top