(Razno, Humor) With great power...

Jednostavan način da se proceni vrednost potencijalno revolucionarnog otkrića u fizici (ali i drugim naukama):

1. 5 poena početna ocena.
2. 1 poen za svaki iskaz za koji se generalno smatra da je neistinit.
3. 2 poena za svaki iskaz koji je očigledno "isprazan".
4. 3 poena za svaku tvrdnju koja je logički nekonzistentna.
5. 5 poena za svaki iskaz koga se autor pridržava, bez obzira na pažljiva upozorenja od strane drugih da je iskaz pogrešan.
6. 5 poena za korišćenje "misaonog eksperimenta" koji protivreči prihvaćenim rezultatima realnog eksperimenta.
7. 5 poena za svaku reč napisanu velikim slovima (osim kad vam je pokvarena tastatura).
8. 5 poena za svako pominjanje ajnaštajna, hokinga ili fejnmana.
9. 10 poena za svaku tvrdnju da je kvantna mehanika fundamentalno loše postavljena.
10. 10 poena za isticanje toga da je autor završio neku školu, kao da je to dovoljan dokaz autorovog mentalnog zdravlja.
11. 10 poena ako teorija počinje opisom koliko je vremena autor proveo baveći se njom.
12. 10 poena ako autor pošalje poštom svoju teoriju nepoznatoj osobi, i zamoli je da o teoriji nikome ne govori u strahu da će mu ideje biti ukradene.
13. 10 poena ako autor nudi novčanu naknadu onome ko dokaze/pronadje greške u njegovoj teoriji.
14. 10 poena za svaki novi termin koji je uveden, a nije precizno definisan.
15. 10 poena za svaki iskaz kao: "nisam dobar s matematikom, ali moja teorija je idejno dobra, samo mi sada treba neko da moje ideje izrazi pomoću jednačina".
16. 10 poena za argument da je trenutno prihvaćena teorija "samo teorija", kao da je ovo svojevrstan i dovoljan argument protiv nje.
17. 10 poena za argument da, iako prihvaćena teorija ispravno predvidja fenomene, ona ne objašnjava "zašto" se oni dešavaju, ili ne precizira "mehanizam" dešavanja.
18. 10 poena za svako povoljno poredjenje sebe sa ajnštajnom, ili tvrdnjom da su specijalna ili opšta teorija relativnosti pogrešno zasnovane.
19. 10 poena za tvrdnju autora da je njegov pronalazak "na samom frontu" paradigmatične promene u svesti ljudi.
20. 20 poena ako mi pošaljete e-mail i žalite se na ovaj indeks (na primer kazete da se time "ometaju originalni mislioci" ili da sam pogrešno napisao ime "ajnštajn" u tački 8. gore).
21. 20 poena za nagoveštaj da autor zaslužuje nobelovu nagradu.
22. 20 poena za svako povoljno poredjenje sebe sa njutnom, ili tvrdnjom da je klasična mehanika u suštini pogrešno postavljena.
23. 20 poena za svako korišćenje podataka iz naučno-fantastičnih romana, ili mitologije, kao da su oni činjenice.
24. 20 poena ako se branite time da su i vaše prethodne teorije bile izložene poruzi ili sprdnji (stvarnoj ili umišljenoj).
25. 20 poena ako nešto nazovete po sebi (npr. "milojkove jednačine polja", a vi se, naravno, zovete milojko).
26. 20 poena ako samo pričate kako je fantastična vaša teorija, bez ikakvog objašnjenja iste.
27. 20 poena za svaku upotrebu fraze "prikriveni reakcionar".
28. 20 poena za svaku upotrebu fraze "samozvani branitelj ortodoksije".
29. 30 poena za tvrdnju da je neki slavni naučnik zapravo sumnjao u teoriju koju je javno podržavao (na primer da je fejnman bio prikriveni protivnik specijalne teorije relativnosti, kao što se moze pročitati izmedju redova u njegovom udžbeniku za studente nižih godina).
30. 30 poena za trvdnju da je ajnštajn, u kasnijim godinama, počeo polako da se okreće ka teoriji koju vi sada zagovarate.
31. 30 poena za tvrdnju da su vaše teorije razvili vanzemaljci.
32. 30 poena za nagoveštaj da ste ometani u radu jer ste bili pritvoreni u mentalnoj instituciji, ili pozivanje na psihijatra koji je pokušavao da vas odgovori od vaše teorije.
33. 40 poena ako one koji se sa vašom teorijom ne slažu poredite sa nacistima, crnokošuljašima, ili stormtruperima.
34. 40 poena ako tvrdite da je "naučni establišment" u zaveri protiv vas kako bi sprečili da vaša teorija vidi svetlo dana ili stekne slavu kakvu zaslužuje.
35. 40 poena ako sebe poredite sa galilejom i tvrdite da vam je moderna inkvizicija za petama.
36. 40 poena za iskaz da, kad se najzad uvidi vrednost vaše teorije, današnja nauka će biti do kraja raskrinkana kao prevara koja ona zaista jeste (još 30 poena ako fantazirate da će na kosmičkom sudjenju naučnici koji vas sada ismevaju biti primorani da se izvinjavaju i preinače svoje mišljenje o vama).
37. 50 poena za tvrdnju da imate novu, revolucionarnu teoriju, ali da ne ponudite nikakva predviđanja te teorije koja bi se mogla eksperimentalno proveriti.
 
Poslednja izmena:
Jedna anegdota o Bertrandu Raselu.

Nekom prilikom, na nekom predavanju, on je rekao da, ako pođeš od pogrešne pretpostavke, logičkom analizom možeš da dokažeš bilo šta.
Neko iz publike se javi i kaže: "Zamislimo pretostavku da je 1=2. Dokažite da ste vi Papa". Rasel: "Veoma prosto. Papa i ja smo dva čoveka.
Ako je 2=1, onda smo Papa i ja isti čovek!"
 
18424106_1238303746282231_6294678641676599245_n.png


:D
 

Back
Top