Nikola Petanović - Intelektualac i prorok Crne Gore

Nikola Petanović, crnogorski publicista i pjesnik (1892-1932) koji je stekao fakultetsko obrazovanje u SAD i tamo nakon aneksije Crne Gore od strane Srbije 1918. godine pocinje casopis ,,Crnogorsko Ogledalo", u kojem je pisao i promovisao ideju nezavisne Crne Gore.

Petanović ne samo sto je bio vjest poznavalac istorije i daroviti pjesnik, vec i veliki vizionar svijeta, daleko ispred svog vremena.

Petanović je medju prvima pisao i obrazlozio o porijeklu i zasebnom identitetu Crnogoraca:

,,Crnogorci kao narod su proizvod slovensko-ilirske mješavine – i upravo je taj ilirski karakter ono što ih čini superiornijim od Srba i ostalih susjeda, ne samo u herojskim djelima veći u domenu kulture“
Petanović je isto predvidio 1927. godine da ce Amerika biti vodeca supersila svijeta, i da ce Crna Gora biti lider Balkana:

,,Crnu Goru vidim kao budućeg lidera zemalja na Balkanu, okrenutu ne prema evropskim silama, več prema SAD kao budućoj svjetskoj velesili"

Danas, sve sto je Petanović predvidio prije 100 godina - obistinilo - nezavisnu, ekonomsku jaku Crnu Goru, Ameriku kao vodecu svjetsku silu, i propast Srbije. Da li smatrate da je Nikola Petanović bio vidovit covjek?

Bio je blizak prijatelj princa Mila Petrovic-Njegośa, i unukom Marka Miljanova Milene Gvozdenović


Pogledajte prilog 1558596
Pogledajte prilog 1558598

https://www.montenegrina.net/pages/pages1/dijaspora/crnogorsko_ogledalo.htm
O kom to “heroizmu”, leba ti?
 
O kom to “heroizmu”, leba ti?

Najbolje je objasnio Puškin

Puskin-Bonaparta-i-Crnogorci.jpg
 
Nikola Petanović, crnogorski publicista i pjesnik (1892-1932) koji je stekao fakultetsko obrazovanje u SAD i tamo nakon aneksije Crne Gore od strane Srbije 1918. godine pocinje casopis ,,Crnogorsko Ogledalo", u kojem je pisao i promovisao ideju nezavisne Crne Gore.

Petanović ne samo sto je bio vjest poznavalac istorije i daroviti pjesnik, vec i veliki vizionar svijeta, daleko ispred svog vremena.

Petanović je medju prvima pisao i obrazlozio o porijeklu i zasebnom identitetu Crnogoraca:

,,Crnogorci kao narod su proizvod slovensko-ilirske mješavine – i upravo je taj ilirski karakter ono što ih čini superiornijim od Srba i ostalih susjeda, ne samo u herojskim djelima veći u domenu kulture“
Petanović je isto predvidio 1927. godine da ce Amerika biti vodeca supersila svijeta, i da ce Crna Gora biti lider Balkana:

,,Crnu Goru vidim kao budućeg lidera zemalja na Balkanu, okrenutu ne prema evropskim silama, več prema SAD kao budućoj svjetskoj velesili"

Danas, sve sto je Petanović predvidio prije 100 godina - obistinilo - nezavisnu, ekonomsku jaku Crnu Goru, Ameriku kao vodecu svjetsku silu, i propast Srbije. Da li smatrate da je Nikola Petanović bio vidovit covjek?

Bio je blizak prijatelj princa Mila Petrovic-Njegośa, i unukom Marka Miljanova Milene Gvozdenović


Pogledajte prilog 1558596
Pogledajte prilog 1558598

https://www.montenegrina.net/pages/pages1/dijaspora/crnogorsko_ogledalo.htm
to sa amerikom je u pravu. Steta sto nije zavrsio tu svoju "viziju" o americi..............i uverio "publiku" u istinitost tih svojih vizija.
 

Back
Top