Moze li dokazati postojanje boga bez biblije

Mislim da sam vec napisala da Boga mi ne zanimamo....ali, svako zrnce dobre duse stici ce do tvorca univerzuma bez ikakve pomoci.
Ako verujemo Pavlu da smo mi ćelije Hristovog tela, ćelije božijeg tela, a Hristos je Um Božiji, što će reći da smo mi umovi Hristovog uma. Gospod nas doživljava kroz svoje misli, isto kao što mi svoje ćelije čujemo kroz svoje misli. To je zato što smo po obrazu božijem stvoreni.
Ali da objasnim ovo kako mi svoje ćelije čujemo kroz svoje misli.
Na ćeliskoj opni postoje receptori za razne materije koje sućeliji potrebne, I kad čovek pone da pušui stvore se i receptori za nikotin. I kada nema nikotina u krvinaše ćelije signaliziraju našem intelektu da nema nikotina, Tada intelekt krira misi kojima nas nagovara da zapalimo jednu i mi verujući svome intelektu to i uradimo, Kada momak vidi zgodno žensko odmah krenu misli koje ga nagovaraju na neku akciju povodom toga, to je zato što naše ćelije zadužene za reprodukciju traže od intelekta da ga pokrene kako bi se rod proširio, Rod je na Grčkom Gen, da bi se proširili geni.
eto toje jedan primer kako naše ćelije kroz intelekt mislima utiču na nas i naše ponašanje,
Tako i mi kao ćelije Gospodnjeg tela utičemo na to kako će se gospod ponašati osećati i misliti. I gospod je vrlo zainteresovan da njegove ćelije ispravno misle kako bi bile izvor radosti u njegovom životu. Njemu nisu potrebne ćelije koje potenciraju, gnev, bes, ljutnju, jad, patnju, strahove....On želi da bude radostan i da ima mir. I budući da mi unoseći nemir u božansko biće pravimo štetu on će jednoga trenutka promeniti svoj odnos prema nama i počeće da posvećuje pažnju samo dobrim mislima, sa lepim osećanjima. A njegova pažnja je za nas život kao št je naša pažnja život našim ćelijama, misli kojima ne želimo da posvećujemo pažnju vode te ćelije koje ih produkuju u smrt jer u našem umu za njih više nema mesta.
Eto malo da vidiš da je Bog vrlo zainteresovan za to kakvog smo mi karaktera. I da on zavisi od nas kao i mi od njega.
 

Back
Top