Hemija - pomoć pri rešavanju zadataka (obavezno pročitati uputstva u prvom postu)

Molim za pomoc pokusavam da rijesim 2 dana
Koje zapremine 70% rastvora gustine 1.4 g/cm(3) i 20% rastvora NaOH3(nitratna kiselina) gustine 1.1 g/cm(3) treba pomijesati da se dobije 500cm(3) 40% rastvora te kiseline
Resenje 171,88cm3 70% i 328.13 cm3 20%

nadji na netu ''racun mesanja''. nikakva druga magija ti nece pomoci osim ako ne izvedes formulu za racun mesanja sam.
 
U seceru(C12H22O11) se nalazi 3,3*10 na 22 atoma kiseonika.U kolikoj masi secera se nalazi taj broj atoma kiseonika? Resenje je 1,71g,ali nikako ne mogu da dobijem to resenje.Znam da prvo treba da broj atoma kiseonika prebacim u 0,33*10 na 23 i onda preko formule N=n*NA izracunam broj mol-ova,ali sta dalje?Moze pomoc?

ako u jednom molu secera imas 11*6*10^23 atoma kiseonika,onda ces u x molu secera da imas 3,3*10^23 atoma kiseonika.Resavanjem proporcije dobijas 0,05 mol secera.E sad ako jedan mol secera ima masu 342g,onda ce 0,05 mol secera da ima xg secera.Resavanjem proporcije dobijas 1,71g,sto je i resenje ovog zadatka.
 
Da li neko moze da mi kaze kako da odredim valence elemenata u viseatomnim jedinjenjima,npr. u H2SO4 da odredim valencu sumpora.Mislim da li postoji neko pravilo kao kod odredjivanja valence u oksidima.
U molekulima sa tri atoma yna se valenca prvog i poslednjeg,a centralniatom se traži.Vodonik je jednovalentan.Njegovu valencu množimo sa njegovim indeksom u formuli i dobijamo 2.Kiseonik je dvovalentan i njegovu valencu množimo sa njegovim indeksom 4 i dobijamo broj osam.Od veeg broja oduzimamo manji 8-2 je 6.Taj broj delimo sa indeksom sumpora u formuli tj sa jedan i dobijeni broj je 6Znači valenca sumpora u H2SO4 je VI.
Ako si shvatio uradi valencu u H2B4O7 i treba da dobješ da je valenca bora III,tj.da je trovalentan,pozdrav.
 
Pritisak i temperatura su u direktnoj proporciji tako da zavi sledeca relacija: P1/T1=P2/T2.
Porastom temperature rast zapremina gasa (materija se na toploti siri) a porast zapremine dovodi do porasta pritiska. Sto je veca temperatura, veci je i pritisak koji gas vrsi na zidove suda u kome se nalazi. U ovom zadatku (kao i u svakom drugom) je temperaturu datu u Celzijusovim stepenima potrebno pretvoriti u stepene Kelvina (TK)= t(C) + 273.15.
 
Hajde makar da pokrenem temu, mada bi bilo bolje da piše neko ko je u ovom veku poslednji put radio hemiju...


CaCl2 + (NH4)2C2O4 → CaC2O4 + 2 NH4Cl

- Zapremina prvog rastvora je 20 cm^3 a ukupna masa je 20* 1,009 = 20,18g.
Masa CaCl2 je 20,18*0,005 = 0,1009 g
Molarna masa CaCl2 je 40,078+2*35,45 = 110,798 g/mol
Odatle nam je količina = 0,1009 g / (110,798 g/mol) = 0,91 mmol

- Količina (NH4)2C2O4 je 0,01dm^3 * 0,1 mol/dm^3 = 1 mmol

To znači da je CaCl2 ograničavajući faktor u jednačini i da će samo 0,91 mmmol C2O4 učestvovati u stvaranju konačne količine CaC2O4.


Ukupna količina rastvora je 30 cm^3 = 0,03 dm^3, pa će koncentracije obe supstance u njemu biti:
0,91mmol / 0,03 dm^3 = 30,33 mmol / dm^3

Da bi nastao talog CaC2O4 proizvod koncentracija datih jona mora biti veci od proizvoda rastvorljivosti:
[Ca]*[C2O4] > P
30,33 mmol / dm^3 * 30,33 mmol / dm^3 = 1,01x10^-3 * mol^2/ dm^-6
 
  1. Koliko je kubnih centimetara 96 % H2SO4, gustine 1,84 g /cm3 potrebno za pripremanje 0,1 dm3 rastvora količinske koncentracije 0,5 mol / dm3. Molarna masa sumporne kiseline je 98 g /mol.
Ajmo redom.
V ras.H2SO4 =?
Vras = m rastvora/gustina
znači m rastvora=?

II rastvor:
0,1 dm3 C= 0,5 mol/dm3
1 dm3 : 0,5 mol čiste = 0,1 dm3 : x mol čiste
x= 0,5 mol čiste H2SO4

m čiste H2SO4 = x * M(H2SO4) = 0,5 mol * 98 g/mol
m = 49 g čiste H2SO4

I rastvor , polazni:
m rastvora =?
maseni udeo = 96%
100 g: 96 g čiste = m rastvora : 49 g čiste
m rastvora = 51,04 g

V rastvora= m/gustina= 51,04 g/ 1,84 g/cm3
V rastvora = 27,7 cm3 H2SO4

princip je jasan, dalje sam :)
 
Ajmo redom.
V ras.H2SO4 =?
Vras = m rastvora/gustina
znači m rastvora=?

II rastvor:
0,1 dm3 C= 0,5 mol/dm3
1 dm3 : 0,5 mol čiste = 0,1 dm3 : x mol čiste
x= 0,5 mol čiste H2SO4

m čiste H2SO4 = x * M(H2SO4) = 0,5 mol * 98 g/mol
m = 49 g čiste H2SO4

I rastvor , polazni:
m rastvora =?
maseni udeo = 96%
100 g: 96 g čiste = m rastvora : 49 g čiste
m rastvora = 51,04 g

V rastvora= m/gustina= 51,04 g/ 1,84 g/cm3
V rastvora = 27,7 cm3 H2SO4

princip je jasan, dalje sam :)
Zar nije uobičajeno(?) za tečnosti navoditi VOLUMNE procente?
 

Back
Top