Quantcast

Da li je Isus bogocovek ili sin boziji ?

Nikita Kulganov

Iskusan
Poruka
6.117
Da li je Isus bogocovek ili sin boziji ?
U pravoslavlju :ОСНОВНА ИСТИНА ПРАВОСЛАВЉА - БОГОЧОВЕК
Све се истине Православља изводе из једне истине и своде на једну истину, безграничну и вечну. Та истина је Богочовек Христос. Ако до краја проживите ма коју истину Православља, мораћете пронаћи да је њено срце - Богочовек Христос.
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Apologetika/Osnovna_istina_Pravoslavlja.htm
Sin Božji je izraz koji je u različita vremena imao različita značenja. Izrazi „sin božji“ i „sinovi božji“ se nalaze u hebrejskoj Bibliji. U Isusovo vreme, rimski carevi su upotrebljavali izraz „sin Božji“ kao titulu. Isus je sebe i svoje učenike nazivao sinovima Božjim.U hrišćanskom kontekstu se danas pod ovim izrazom misli na Isusa Hrista, za kojeg mnogi hrišćani veruju da je Bog Sin.Neposredno pred pogubljenje, izveden je pred sud sanhedrina gde su ga verski vođi ponovo optuživali zbog korišćenja tog naziva za sebe. Nakon što su ga upitali da prizna: „Ti li si, dakle, Sin Božiji?“ Isus im je odgovorio: „Vi kažete da sam ja.“
Neki naučnici dokazuju da izrazom „božji sin“ (ili „božje dete“) Isus nije označavao bukvalan porod, već pre na posebnu bliskost s Bogom. Bez obzira, kasnije hrićanske dogme taj izraz uzimaju doslovno, formulišući učenje o Isusu kao Bogu Sinu. Obzirom da se izraz „Bog Sin“ (grčki: Ο Θεός Υιός ho Theos Uios) ne može naći u Novom zavetu, netrinitarni hrišćani odbacuju taj termin.
:think:
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.452
dokaz da je Isus Bozji SIn ima bas previse u celoj Bibliji

ISUS HRIST JE BOZJI SIN

Tako za njega kaze Bozja Rec, tj Bog preko svoje pisane reci Biblije..…

1. Kušač mu se približi i reče mu: Ako si Sin Božji, zapovedaj da se ovo kamenje pretvori u hlebove. (Matej 4:3)
2. i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer je napisano: "Anđelima svojim zapovediće za te, i oni će tebe na ruke uzeti, da gde nogom svojom za kamen ne zapneš." (Matej 4:6)
3. Oni koji bejahu u lađi približiše se Isusu i pokloniše mu se, govoreći: Zaista si ti Sin Božji! (Matej 14:33)
4. Prvosveštenik mu reče: Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos, sin Božji. (Matej 26:63)
5. i govoreći: Ti koji hram razvaljuješ i za tri dana opet sagrađuješ, pomozi sad sam sebi! Ako si Sin Božji, siđi s krsta! (Matej 27:40)
6. Centurion i oni koji s njim čuvahu Isusa, pošto videše kako se zemlja zatrese i šta bi, obuze veliki strah, i oni rekoše: Ovo je zaista bio Sin Božji! (Matej 27:54)
7. I dusi nečisti, kad ga viđahu, pripadahu k njemu i vikahu: Ti si Sin Božji! (Marko 3:11)
8. Kad centurion koji stajaše prema njemu vide kako izdahnu, reče: Ovaj je čovek zaista bio Sin Božji! (Marko 15:39)
9. Anđeo joj odgovori: Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji. (Luka 1:35)
10. Reče mu đavao: Ako si Sin Božji, zapovedaj ovome kamenu da postane hleb. (Luka 4:3)
11. Đavo ga odvede još u Jerusalim, postavi ga na vrh hrama, i reče mu: Ako si Sin Božji, skoči odavde dole, (Luka 4:9)
12. Iz mnogih iziđoše i zli duhovi vičući i govoreći: Ti si Sin Božji! Ali im on zaprećivaše, i ne davaše im da govore, jer oni znadijahu da je on Hristos. (Luka 4:41)
13. Svi rekoše: Ti li si dakle Sin Božji? A on im reče: Vi kažete, jesam. (Luka 22:70)
14. I ja videh i zasvedočih da je on Sin Božji. (Jovan 1:34)
15. Natanailo odgovori i reče mu: Ravi!, Ti si Sin Božji, ti si kralj Izrailjev. (Jovan 1:49)
16. i mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Božji. (Jovan 6:69)
17. kako vi govorite onome koga Otac posveti i posla na svet: Hulu govoriš! I to zato što rekoh: Ja sam Sin Božji? (Jovan 10:36)
18. Kad to Isus ču, reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi Sin Božji s nje. (Jovan 11:4)
19. Reče mu ona: Da, Gospode! Verujem da si ti Hrist, Sin Božji, koji je trebao da dođe na svet. (Jovan 11:27)
20. a ova su napisana da verujete da Isus jeste Hristos, sin Božji, i da, verujući, imate život u imenu njegovom. (Jovan 20:31)
21. Filip mu reče: Ako veruješ od svega srca svoga, možeš. A evnuh odgovori: Verujem da je Isus Hristos Sin Božji. (Dela 8:37)
22. i odmah je propovedao po sinagogama da je Isus Sin Božji. (Dela 9:20)
23. Jer sin Božji, Isus Hristos, koga propovedasmo vama ja, Silvan i Timotej, ne bi "da i ne", nego u njemu bi "da". (2. Korinćanima 1:19)
24. nauči se - i ako je Sin Božji bio - poslušanju, po onome što podnese, (Jevrejima 5:8)
25. Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božji zato javi da uništi dela Đavolja. (1. Jovanova 3:8)
26. Ko prizna da je Isus Sin Božji, Bog u njemu stoji i on u Bogu. (1. Jovanova 4:15)
27. Ko je koji svet pobedi, osim onoga koji veruje da je Isus Sin Božji?
(1. Jovanova 5:5)
28. A znamo da Sin Božji dođe i dade nam razum da poznamo Boga istinitoga, i da budemo u istinitom Sinu njegovom Isusu Kristu. On je koji je istiniti Bog i život večni. (1. Jovanova 5:20)
29. Anđelu Tijatirske Crkve napiši: Evo šta govori Sin Božji, koji ima oči kao plamen ognjeni, i noge kao usjali bakar. (Otkrivenje 2:18)
30. Ja vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; (Luka 12:8)
31. On se uzdao u Boga; neka mu pomogne sad, ako ga voli, jer govoraše: "Ja sam Sin Božji". (Matej 27:43)
Jovan 3:16 Jer Bog toliko ljubi svet, da je Sina svoga jedinorođenoga dao, da ni jedan koji u njega veruje ne propadne, nego da ima život večni.
Jovan 17:3 A život je večni u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista.

Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin i ako kome Sin hoće objaviti. (Matej 11:27)

Simon Petar odgovori: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. (Matej 16:16)

: A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)


Sam Bog je sa neba posvedocio nakon Isusovog krstenja u vodi…da je ISUS njegov SIN

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...


I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče: Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori: Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)

(Исаија 42:1) Ево мог слуге, кога подупирем, изабраника мога, који је по вољи душе моје. У њега сам ставио свој дух, и он ће народима донети правду.
(Матеј 12:18) „Ево мог слуге кога сам изабрао, мог вољеног, који је по вољи душе моје! На њега ћу ставити свој дух, и он ће обзнанити народима шта је правда.


:heart:
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.452
Evo sta Biblija kaze...
najpre
Isusu je Jehova Bog rekao: “Načinimo čoveka na sliku svoju, nama sličnog” (1. Mojsijeva 1:26).

Da, Bog se obraćao onome koga je stvorio prije bilo koga i bilo čega drugoga, koji je bio “uz njega kao vešt graditelj” (Mudre izreke 8:22-30).

Dakle Isus je stvoren pre svega ostalog... i ovo je dokaz

On je “prvorođenac svega što je stvoreno”. On je “početak Božjih dela stvaranja”, a postojao je čak i prije nego što je stvoren materijalni svemir (Kološanima 1:15; Otkrivenje 3:14).

Otkrivenje 3:14 Anđelu skupštine u Laodiceji napiši: Ovo govori Amen, svjedok vjerni i istiniti, početak Božjih dela stvaranja

Kolosanima 1
15 Он (Исус ) је слика невидљивог Бога, првенац свега што је створено. 16 Јер је преко њега све било створено на небесима и на земљи, видљиво и невидљиво, било да су то престоли или управе или поглаварства или власти. Све је створено преко њега и за њега. 17 Он је пре свега другог и све је преко њега постало.

ili Kološanima 1:15 On je slika nevidljivog Boga, prvorođenac svega što je stvoreno

Jovan 3: 18 Ko veruje u njega, neće biti osuđen. Ko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije verovao u ime jedinorođenog Sina Božjeg.

Jovan 1:2 On (ISUS ) je u početku bio kod Boga.
2 Sve je postalo preko njega i bez njega nije postalo ništa.


......................

dakle jasno pise za Isusa da je

početak Božjih dela stvaranja Otkrivenje 3:14

првенац свега што је створено
Kolosanima 1:15

a preko njega je sve ostalo stvoreno... Kolosanima 1:1
.........

dakle to su dokazi da je ISUS STVOREN i da je BOZJI SIN.


Dakle da zakljucimo

ISUS JE BOZJI SIN I STVOREN JE OD STRANE BOGA TAKO DA NE MOZE BITI BOG

Isus HRIST JE BOZJI SIN :heart:
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.452
evo poreklo trojstva

The Origin of the Trinity: From Paganism to Constantine

http://www.heraldmag.org/olb/Contents/doctrine/The Origin of the Trinity.htm

- - - - - - - - - -


Одакле потиче наука о Тројству?

Једна енциклопедија каже: „Ни реч Тројство, а ни та наука не појављују се у Новом Завету, нити су Исус и његови ученици имали намеру да противрече Шеми из Старог Завета: ’Чуј, Израеле: Јехова, наш Бог, један је Јехова‘ (П. зак. 6:4)... Та доктрина се постепено развијала током неколико векова и око ње су вођене многе полемике... До краја 4. века... наука о Тројству је попримила облик који је сачуван све до данас“ (The New Encyclopædia Britannica, 1976, Micropædia, 10. том, страна 126).

„Формулација ’један Бог у три Особе‘ није била чврсто утемељена, и сасвим сигурно није била потпуно прихваћена у хришћанском животу и исповедању вере све до краја 4. века. Али управо је та формулација прва носила назив Наука о Светом Тројству. Међу апостолским оцима ништа чак ни из далека не указује на такав став или мишљење“ (New Catholic Encyclopedia, 1967, 14. том, страна 299).

„Хришћанство је произашло из јудаизма, а у јудаизму се искључиво веровало да је Бог једна особа. Пут који је водио од Јерусалима до Никеје сасвим сигурно није био раван. Тринитаризам четвртог века није исправно одражавао учење раних хришћана о природи Бога; насупрот томе, било је то одступање од тог учења“ (The Encyclopedia Americana, 1956, 27. том, страна 294L).

„Изгледа да је платонско тројство, које је у ствари само преуређивање старијих тројстава која сежу у прошлост до древних народа, рационално филозофско тројство особина из ког су настале три хипостазе или божанске особе о којима се научава у хришћанским црквама... Концепт овог грчког филозофа [Платона, четврти век пре н. е.] о троједном богу... може се наћи у свим древним [паганским] религијама“ (Nouveau Dictionnaire Universel, Париз 1865-1870, уредник М. Лашатр, 2. том, страна 1467).

Џон. Л. Мекензи у свом делу каже: „Тријада особа унутар јединства природе дефинисана је изразима ’особа‘ и ’природа‘ што су у ствари грчки филозофски изрази, то јест изрази који се не појављују у Библији. Дефиниције Тројства настале су као резултат дугих полемика у којима су неки теолози те и друге изразе као што су ’суштина‘ и ’супстанција‘ погрешно примењивали на Бога“ (Dictionary of the Bible, Њујорк, 1965, страна 899).
 

forum romanum

Domaćin
Poruka
3.058
onaj koji pronadje nacin da spase covecanstvo(a on je upravo to ucinio, menjajuci mu obrazac razmisljanja u korist tog istog covecanstva) je i bogocovek i sin boziji u jednom, jer je uspeo da pronadje na nivou genijalnih ostvarenja kako funkcionisu mehanizmi ne samo u prirodi i vaseljeni vec u okviru svega postojeceg, vidljivog i nevidljivog.
hriscanstvo je genijalan izum i u mnogome je koncipirano da spase ljudski duh i dusu.
(to sto ga zloupotrebljavaju gde stignu, ne tice se ni Autora ni Tvorca a ni nas.)
 

PLP

Poznat
Banovan
Poruka
9.849
Da li je Isus bogocovek ili sin boziji ?
U pravoslavlju :ОСНОВНА ИСТИНА ПРАВОСЛАВЉА - БОГОЧОВЕК
Све се истине Православља изводе из једне истине и своде на једну истину, безграничну и вечну. Та истина је Богочовек Христос. Ако до краја проживите ма коју истину Православља, мораћете пронаћи да је њено срце - Богочовек Христос.
 

Pozudan

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.725
Da li je Isus bogocovek ili sin boziji ?
U pravoslavlju :ОСНОВНА ИСТИНА ПРАВОСЛАВЉА - БОГОЧОВЕК
Све се истине Православља изводе из једне истине и своде на једну истину, безграничну и вечну. Та истина је Богочовек Христос. Ако до краја проживите ма коју истину Православља, мораћете пронаћи да је њено срце - Богочовек Христос.
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Apologetika/Osnovna_istina_Pravoslavlja.htm
Sin Božji je izraz koji je u različita vremena imao različita značenja. Izrazi „sin božji“ i „sinovi božji“ se nalaze u hebrejskoj Bibliji. U Isusovo vreme, rimski carevi su upotrebljavali izraz „sin Božji“ kao titulu. Isus je sebe i svoje učenike nazivao sinovima Božjim.U hrišćanskom kontekstu se danas pod ovim izrazom misli na Isusa Hrista, za kojeg mnogi hrišćani veruju da je Bog Sin.Neposredno pred pogubljenje, izveden je pred sud sanhedrina gde su ga verski vođi ponovo optuživali zbog korišćenja tog naziva za sebe. Nakon što su ga upitali da prizna: „Ti li si, dakle, Sin Božiji?“ Isus im je odgovorio: „Vi kažete da sam ja.“
Neki naučnici dokazuju da izrazom „božji sin“ (ili „božje dete“) Isus nije označavao bukvalan porod, već pre na posebnu bliskost s Bogom. Bez obzira, kasnije hrićanske dogme taj izraz uzimaju doslovno, formulišući učenje o Isusu kao Bogu Sinu. Obzirom da se izraz „Bog Sin“ (grčki: Ο Θεός Υιός ho Theos Uios) ne može naći u Novom zavetu, netrinitarni hrišćani odbacuju taj termin.
:think:
bog je titula :) Isus je Sin Boziji
 

Muertero

Veoma poznat
Poruka
11.583
bog je titula :) Isus je Sin Boziji
Isus Hrist je Bog.

"Gospod moj i Bog moj!" (Jovan 20:28)

"Za Sina pak: Prijesto je tvoj, Bože, vavijek vijeka, žezal pravičnosti je žezal carstva Tvojega. Zavolio si pravdu i omrzao bezakonje, zbog toga Te, Bože, pomaza Bog tvoj " (Jevrejima 1:8-9)

"Jer se javi blagodat božija spasonosna svim ljudima, koja nas uči da se odreknemo bezbožnosti i zemaljskih požuda i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku, očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga spasa našeg Isusa Hrista" (Titu 2:11-13)

"Pazite dakle na sebe i sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom". (Dap 20:28)


"Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u Njemu, po blagodati Boga našeg i Gospoda Isusa Hrista." (2. Sol 1:12)


"Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista" 2. Petrova 1:1


"A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni." 1.Jovanova 5:20


"U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč." Jovan 1:1

U svim ovim citatima koji dokazuju da je Hrist Bog, reč "Bog" je prevdena sa originalnog grčkog teksta u kojem stoji reč Theos, Θεός, koja znači "Bog".
 
Poslednja izmena:

leeekmi

Primećen član
Poruka
547
Da li je Isus bogocovek ili sin boziji ?
U pravoslavlju :ОСНОВНА ИСТИНА ПРАВОСЛАВЉА - БОГОЧОВЕК
Све се истине Православља изводе из једне истине и своде на једну истину, безграничну и вечну. Та истина је Богочовек Христос. Ако до краја проживите ма коју истину Православља, мораћете пронаћи да је њено срце - Богочовек Христос.
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/Apologetika/Osnovna_istina_Pravoslavlja.htm
Sin Božji je izraz koji je u različita vremena imao različita značenja. Izrazi „sin božji“ i „sinovi božji“ se nalaze u hebrejskoj Bibliji. U Isusovo vreme, rimski carevi su upotrebljavali izraz „sin Božji“ kao titulu. Isus je sebe i svoje učenike nazivao sinovima Božjim.U hrišćanskom kontekstu se danas pod ovim izrazom misli na Isusa Hrista, za kojeg mnogi hrišćani veruju da je Bog Sin.Neposredno pred pogubljenje, izveden je pred sud sanhedrina gde su ga verski vođi ponovo optuživali zbog korišćenja tog naziva za sebe. Nakon što su ga upitali da prizna: „Ti li si, dakle, Sin Božiji?“ Isus im je odgovorio: „Vi kažete da sam ja.“
Neki naučnici dokazuju da izrazom „božji sin“ (ili „božje dete“) Isus nije označavao bukvalan porod, već pre na posebnu bliskost s Bogom. Bez obzira, kasnije hrićanske dogme taj izraz uzimaju doslovno, formulišući učenje o Isusu kao Bogu Sinu. Obzirom da se izraz „Bog Sin“ (grčki: Ο Θεός Υιός ho Theos Uios) ne može naći u Novom zavetu, netrinitarni hrišćani odbacuju taj termin.
:think:
Hoces da kazes da pravoslavlje kaze da Isus nije Sin Boziji?
Sta uopste hocete da postignete ovakvim temama?
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.452
Daj mi dokaze odmah.I sta to ti zelis da dokazes?
Reci bilo sta sto negira da Isus nije Bogocovek,da cujem...
dala sam iznad hgiljadu dokaza
a izraz bogocvek ne postojio u Bibliji
Bog je nesto zaboravio da ga stavi

- - - - - - - - - -

Samo pravoslavlje kaze da je Isus bogocovek ( vidis valjda sajt svetosavlje ).
Ovakve teme sluze da se utvrsi istina.
Istina je u Bibliji koju sam iznela :hvala:
 

Muertero

Veoma poznat
Poruka
11.583
Iz Biblije:

Isus Hrist je Bog.

"Gospod moj i Bog moj!" (Jovan 20:28)

"Za Sina pak: Prijesto je tvoj, Bože, vavijek vijeka, žezal pravičnosti je žezal carstva Tvojega. Zavolio si pravdu i omrzao bezakonje, zbog toga Te, Bože, pomaza Bog tvoj " (Jevrejima 1:8-9)

"Jer se javi blagodat božija spasonosna svim ljudima, koja nas uči da se odreknemo bezbožnosti i zemaljskih požuda i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku, očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga spasa našeg Isusa Hrista" (Titu 2:11-13)

"Pazite dakle na sebe i sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom". (Dap 20:28)


"Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u Njemu, po blagodati Boga našeg i Gospoda Isusa Hrista." (2. Sol 1:12)


"Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista" 2. Petrova 1:1


"A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni." 1.Jovanova 5:20


"U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč." Jovan 1:1

U svim ovim citatima koji dokazuju da je Hrist Bog, reč "Bog" je prevdena sa originalnog grčkog teksta u kojem stoji reč Theos, Θεός, koja znači "Bog".
 

RickRoss

Elita
Poruka
23.786
Da Isus je prvensveno Bozji Sin

Dok je bio na Zemlji nazivao se i sin covecji,
Iz Biblije
a to nije paganizam? jel znas da u grckoj mitologiji isto postoje polubogovi i poluljudi?

zar to ne cini onda i JS paganima?

- - - - - - - - - -

Iz Biblije:

Isus Hrist je Bog.

"Gospod moj i Bog moj!" (Jovan 20:28)

"Za Sina pak: Prijesto je tvoj, Bože, vavijek vijeka, žezal pravičnosti je žezal carstva Tvojega. Zavolio si pravdu i omrzao bezakonje, zbog toga Te, Bože, pomaza Bog tvoj " (Jevrejima 1:8-9)

"Jer se javi blagodat božija spasonosna svim ljudima, koja nas uči da se odreknemo bezbožnosti i zemaljskih požuda i da poživimo razborito, pravedno i pobožno u sadašnjem vijeku, očekujući blaženu nadu i javljanje slave velikoga Boga spasa našeg Isusa Hrista" (Titu 2:11-13)

"Pazite dakle na sebe i sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope da napasate crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom". (Dap 20:28)


"Da se proslavi ime Gospoda našeg Isusa Hrista u vama i vi u Njemu, po blagodati Boga našeg i Gospoda Isusa Hrista." (2. Sol 1:12)


"Od Simona Petra, sluge i apostola Isusa Hrista, onima što su primili s nama jednu časnu veru u pravdi Boga našeg i spasa Isusa Hrista" 2. Petrova 1:1


"A znamo da Sin Božji dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni." 1.Jovanova 5:20


"U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč." Jovan 1:1

U svim ovim citatima koji dokazuju da je Hrist Bog, reč "Bog" je prevdena sa originalnog grčkog teksta u kojem stoji reč Theos, Θεός, koja znači "Bog".
mozes i iz Starog i iz Novog Zaveta dokazati da je Isus Bog... cak mi se cini da je lakse preko Starog Zaveta

cak postoji i grupa Jevreja - Mesijanski Jevreji, koji smatraju Isusa Bogom
 

Glasnik.

Elita
Poruka
21.074
Treba biti oprezan jer neki navodeci Biblijske stihove da bi dokazali da je Isus Sin Bozji interpretiraju namerno pogresno. Isus jeste sin Bozji. ali nije sa time on postao ili dosao u postojanje. Isus je postao sin Bozji kaze Biblija. pre toga on to nije bio. mi bi smo rekli posinjen. on je inace u potpunosti jednak Bozanskoj osobi koju nazivamo Otac.

- - - - - - - - - -

isus je sin Bozji posto je u dogovoru sa Ocem bio posinjen. ali on je i Bog. on nije samo Sin. on ima mnostvo titula kao sto ih ima i Otac i Duh sveti. Neki pogresno naglasavaju samo jedni njegovu titulu.
 
Top