Bojite li se Pakla?

Bojite li se da ne završite u Paklu zbog svojih postupaka? U razgovoru sa ljudima kada ih pitam da li se plaše Pakla zbog njihovih postupaka većinom dobijem odgovore da se uopšte ne plaše Večnog ognja. Ja se iskreno bojim da ne budem odbačen od Gospoda, ali sam iznenađen ljudskom neustrašivošću u vezi sa ovim pitanjem. Bojite li se Pakla ili ne?

Bog kaze u Kuranu:
7:99 Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji.


396690846_801821241743519_2373060334184423290_n.jpg


 
aham idem u raj

evo ti se Bog javlja iz Kurana da ti nesto kaze po tom pitanju:

4:122 One koje vjeruju i čine dobra djela uvešćemo u Rajske/džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno i zauvijek ostati – Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovih istinitije

123 To neće biti ni po vašim(muslimanskim) željama ni po željama sljedbenika Knjige(zidova i krscana); onaj ko radi zlo biće kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača

124 a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je – ući će u Raj/Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda
 
evo ti se Bog javlja iz Kurana da ti nesto kaze po tom pitanju:

4:122 One koje vjeruju i čine dobra djela uvešćemo u Rajske/džennetske bašče kroz koje rijeke teku, u kojima će vječno i zauvijek ostati – Allahovo je istinito obećanje, a čije su riječi od Allahovih istinitije

123 To neće biti ni po vašim(muslimanskim) željama ni po željama sljedbenika Knjige(zidova i krscana); onaj ko radi zlo biće kažnjen za to i neće naći, osim Allaha, ni zaštitnika ni pomagača

124 a onaj ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je – ući će u Raj/Džennet i neće mu se učiniti ni koliko trun jedan nepravda
Ne cinim zlo
 

Back
Top