bog ovog sveta

Jao ciko idu na vesanje i svi da gledaju.Ne zezaj.
Hrist govori o svom drugom dolasku, na zemlju...

Matej 6,10Da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu;

Matej 5,5Blago krotkima, jer će naslijediti zemlju;

Je li sada volj Božija na zemlji?
Nikako...


Hrist je očistio nebo i satanu bacio u predeo zemlje..ovo se desilo...

Otkrivenje 12,9I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.

Otkrivenje 12,12Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima.

I satana zna da ima malo vremena...
Nakon toga ide bitka zvana armagedon...koja će biti pred našim očima...
Ovce na jednu stranu, jarci na drugu...
Kada pošalje one koji predstavljaju jarce na mesto koje su zaslužili...tek tada kreće volja Božija i na zemlji za koju se molimo....

Nakon toga satana ide u bezdan...

Otkrivenje 20,2I uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,
Otkrivenje 20,3I u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom, da više ne prelašćuje naroda, dok se ne navrši hiljada godina; i potom valja da bude odriješena na malo vremena.

Gde je bezdan...pa u središtu zemlji ili Tartar...gde se već nalaze pali anđeli u vremenu potopa...pa i mnogi drugi koje je Hrist dok je bio na zemlji, poslao tamo...

Onda ide vaskrsenje...

Jovan 5,28Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božijega,
Jovan 5,29I izići će koji su činili dobro u vaskrsenije života, a koji su činili zlo u vaskrsenije suda.

Svi ustaju i zli i dobri...a zašto to pitaj Hrista...

Ali neće svi ustati odjednom...

Otkrivenje 20,5A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina. Ovo je prvo vaskrsenije.

Hrist će vladati 1000 godina dok ne uništi i poslednjeg neprijatelja, a to je smrt...
Nakon toga vlast predaje Ocu...

Da ne tražim te stihove sada...verovatno znaš...

Pavle opisuje da će prvo vaskrsnuti oni koji su u Gospodu...to jes...Oni koji su bili u veri i živeli po moralnim načelima i verovali u vaskrsenje...
Biće preko potrebni takvi ljudi na zemlji gde će vladati sasvim drugačiji uslovi od ovih koje sada znamo...

Tek nakon 1000 godina...po mom ličnom mišljenju vaskrsavaju zli...i šta se posle 1000 godina dešava...

Otkrivenje 20,7I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,
Otkrivenje 20,8I izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, da ih skupi na boj, kojijeh je broj kao pijesak morski.

Kao što vidiš ponovo će uspeti da prevari mnoge...a ti mnogi su zli koji su vaskrsnuli...

Da se osvrnem na pakao...

Otkrivenje 20,13I more dade svoje mrtvace, i smrt i pakao dadoše svoje mrtvace; i sud primiše po djelima svojima.

Pakao je predeo mrtvih i to ni jedna denominacija ne spori...
Ali ovde vidimo da će taj predeo i svi drugi gde leže mrtvaci biti prazan...u potpunosti će se ispraznite...niko neće biti u paklu tj. Šeolu ili Hadesu...

Nakon 1000 godina i puštanja satane...Hrist će se sa svim zlima obračunati za sva vremena tako što ih šalje u jezero ognjeno...

Otkrivenje 20,14I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.
Otkrivenje 20,15I ko se ne nađe napisan u knjizi života, bačen bi u jezero ognjeno.

Sad kako 'pakao' može biti bačen u jezero ognjena?

Jezero ognjeno predstavlja trajnu ili drugu smrt nakon koje nema vaskrsenja i povratka u život...
Iz prve smrti da, zato što si u Šeolu ili paklu, a iz druge nema...
Za Boga si pa i za sve koji ostanu da žive neko ko da nikad nije postojao...

Pakao ili ti predeo mrtvih je bačen u isto jezero i neće postajati....nema mrtvih i nema predela mrtvih...

Isaija 65,16Ko se uzblagosilja na zemlji, blagosiljaće se Bogom istinijem; a ko se uskune na zemlji, kleće se Bogom istinijem; jer će se prve nevolje zaboraviti i sakrivene će biti od očiju mojih.
Isaija 65,17Jer, gle, ja ću stvoriti nova nebesa i novu zemlju, i što je prije bilo neće se pominjati niti će na um dolaziti.

Nakon toga..
Otkrivenje 21,1I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

More predstavlja narod...

Posle svega ovog novi Jerusalim ili Hrist i 144.000 sulaze na zemlju...

Otkrivenje 21,4I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.
Otkrivenje 21,5I reče onaj što sjeđaše na prijestolu: evo sve novo tvorim. I reče mi: napiši, jer su ove riječi istinite i vjerne.
 
Ako je lopta koja se vrti kao sto se prica nema dno.Biblija je onda laz.E ako nije lopta ravna u horizontali ima dno .Od severnog do juznog pola.
Ček nisam te razumeo. Ti smatraš da je Zemlja ravna ploča i da se ne vrti oko svoje ose? A za drugi deo tvog posta me interesuje koliki ti je IQ kad ovako nešto izjavljuješ XD
 

Back
Top