Quantcast

Žig zveri

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Biblija kaže:
On im reče: Nije vaše da znate vremena ili rokove koje je Otac odredio svojom vlašću (Djela 1:7)
1847. godine Ellen White je vidjela u viziji dvije ploče od 10 zapovijesti. Po njoj je poseban zakon bio četvrti koji se odvajao od ostalih.
Biblija kaže:
Jedan razlikuje dan od dana, a drugi smatra da su svi dani jednaki; neka je samo svaki potpuno uveren u svoje mišljenje. Ko polaže na izvestan dan, čini to Gospodu, a ko jede Gospodu na slavu jede, jer Bogu zahvaljuje; i koji ne jede Gospodu za ljubav ne jede, te i on zahvaljuje Bogu.(Rimljanima 14:5-6)
Novi zavjet potvrđuje od deset zapovijesti samo devet.
1. Obožavanje Boga → 50 puta
2. Izbjeći idolopoklonstvo → 12 puta
3. Ne zloupotrebljavati ime Boga→ 4 puta
4. Svetkujte subotu →0 puta
5. Dati čast roditeljima → 6 puta
6. Ne ubijati → 6 puta
7. Ne učiniti preljubu → 12 puta
8. Ne krasti → 16 puta
9. Ne svjedočiti lažno → 4 puta
10. Ne poželjeti tuđe→ 9 puta
Nema zapovijesti o suboti u Novome zavjetu za Hrišćane, naprotiv.
Biblija kaže:
Da vas, dakle, niko ne osuđuje za jelo, ili za piće, ili za kakav praznik, ili mladinu, ili subotu; ovo je svesamo senonoga što će doći,a stvarnost je Hristos.(Kološanima 2:16-17)
Adventisti tvrde da je nedeljno slavljenje antihrišćanski (Danijel 7:25).
Biblija kaže:
Svakodnevnosu bili stalno i jednodušno u hramu,lomili su hleb po kućama, primali su hranu s radošću i prosta srca,(Djela 2:46). A kad smo se uprvi dan nedelje sastali da prelomimo hleb, Pavle im je propovedao; kako je nameravao sutradan da otputuje, produži govor do ponoći.(Djela 20:7)
Adventisti tvrde da zapovijesti o suboti važe i za Hrišćane.
Biblija kaže:
Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu praznujući subotu od kolena do kolena zavetom večnim. To je znak između mene i sinova Izrailjevih doveka; jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se.(2. Mojsijeva 31:16-17)
I subote svoje dadoh im da su znak između mene i njih (Jevreji) da bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećujem.(Ezekilj 20:12)
A tako i čašu po večeri, govoreći: Ova je čaša novog zaveta mojom krvi koja se za vas proliva.(Luka 20:22)
Subota je vječni savez između Jevreja i Boga JHVH. To je znak za Izrael. Isusova krv je znak novoga saveza.
Adventisti tvrde da je zapovijest o suboti najvažnija zapovijest i mjerilo vjere.
Biblija kaže:
I pristupi jedan od književnika koji ih je čuo kako se prepiru, znajući da im je dobro odgovorio, zapita ga:koja je prva od svih zapovesti?Isus odgovori da je prva: »Slušaj, Izrailju,Gospod Bog naš - jedini je Gospod,(Marko 12:28-29)
A on mu reče: »Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom«. Ovo je najveća i prva zapovest.(Matej 22:37-38)
Blagodat Božiju ne odbacujem; jer ako pravednost dolazi posredstvom zakona, onda je Hristos uzalud umro. (Galaćanima 2:21)
Odvojili ste se od Hrista vi koji se zakonom opravdavate, otpali ste od blagodati.(Galaćanima 5:4)
Proročica Ellen White je prorekla događaje koje se nijesu ispunile. Oni su jednostavno uklonjene iz njenih spisa.
Biblija kaže:
Šta bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je reč koje nije rekao Gospod; nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj ga se (5. Mojsijeva 18:22)
Vizije Ellen White nisu u skladu s Biblijom.
Biblija kaže:
Ništa ne dodaj k rečima Njegovim, da te ne ukori i ne nađeš se laža.(Izreke 30:6)
Jer svedočim svakome koji čuje reči proroštva knjige ove; ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj; (Otkrivenje 22:18)
Adventisti tvrde da su spisi Ellen White cjelovitiji i savremeniji od Biblije.
Biblija kaže:
Ništa ne dodajte k reči koju vam ja zapovedam, niti oduzmite od nje, da biste sačuvali zapovesti Gospoda Boga svog koje vam ja zapovedam.(5. Mojsijeva 4:2)
Adventisti tvrde da jedesetak(10 posto prihoda) božanska zapovijest.
Biblija kaže:
Svako neka daje kako je u srcu odlučio,ne odžalosti ili odmoranja; jer Bog voli radosnog davaoca.(2. Korinćanima 9:7)
Adventisti tvrde da je krštenje potrebno za spasenje.
Biblija kaže:
I reče mu Isus: Zaista ti kažem danas, bićeš sa mnom u raju. (Krivac nije bio kršten) (Luka 23:43)
Adventisti tvrde da se nečista životinja ne smije jesti.
Biblija kaže:
Ali jelo nas ne postavlja pred Bogom: jer niti ćemo biti veći ako jedemo, ni manji ako ne jedemo.(1. Korinćanima 8:8)
Znam i uveren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano po sebi, osim kadko mislida je pogano, onome je pogano.(Rimljanima 14:14)
Adventisti tvrde da konzumiranje alkohola nije dopušteno.
Biblija kaže:
A trećega dana beše svadba u Kani galilejskoj, i majka Isusova beše onde. Pozvaše na svadbu i Isusa i njegove učenike. I kad je nestalo vina, reče Isusova majka njemu: nemaju vina. Isus joj pak reče: šta ja imam s tobom, ženo? još nije došao moj čas. Majka njegova reče slugama: što god vam kaže, učinite. A onde beše šest kamenih sudova po propisu judejskog čišćenja, koji su zahvatali po dva ili tri metrita. Reče im Isus:napunite sudove vodom. I napuniše ih do vrha. Tada im reče: zahvatite sad i nosite trpezaru. I odneše. A kad trpezarokusi vodu koja je postala vino- i nije znao otkuda je, a sluge koje su zahvatile znale su - pozva trpezar mladoženju i reče mu: svaki čovek iznosi prvo dobro vino, a kad seopiju- onda slabije; ti si čuvao dobro vino do sada.Ovo učini Isus u Kani galilejskoj kao početak čudai objavi svoju slavu, te učenici njegovi poverovaše u njega. (Jovan 2:1-11)
Više ne pij vode, negopij po malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti.(1. Timotejeva 5:23)
Među Adventistima ima sigurno puno iskrenih vjernika. Ako si Adventista zapitaj se da li je tvoje vjerovanje u skladu sa Novim savezom Isusa Hrista. I Avram nije svetkovao subotu ili razmišljao šta smije da jede, jer je zakon došao 430 godina nakon Avrama.
A obećanja su rečena Avraamu i njegovom potomstvu. Ne kaže: »i potomcima«, kao mnogima, nego kao jednom: »i tvom potomku«, koji je Hristos. Nego ovo velim:zakon, koji je postao posle četiri stotine i trideset godina, ne poništava zavet koji je Bog pre potvrdio, niti uništava obećanja. Jer ako nasledstvo dolazi od zakona, ne dolazi više od obećanja; Bog ga je, međutim, obećanjem darovao Avraamu. Šta će onda zakon?On je određen posredstvom anđela, rukom jednog posrednika,pa je poradi prestupa dodat -dok ne dođe potomakkome je obećanje dano.(Galaćanima 3:16-19)
evo ovde baš ima dosta razoblicavanja adventista,tj.drzanje subote,jela,a posto vidim da se na ovoj temi o tome dosta priča.

- - - - - - - - - -

19Šta će dakle zakon? Radi greha dodade se dokle dođe seme koje mu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.
2 Moj. 20:19, 5 Moj. 5:5, Jn. 15:22, Dela 7:53, 1 Tim. 1:9, Jev. 2:2
20Ali posrednik nije jednog; a Bog je jedan.
Rim. 3:29
21Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživeti, zaista bi od zakona bila pravda.
Rim. 7:13
22Ali pismo zatvori sve pod greh, da se obećanje dade kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju.
23A pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se htela pokazati.
Gal. 4:1
24Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se verom opravdamo.
Mt. 5:17, Dela 13:39, Rim. 6:14
25A kad dođe vera, već nismo pod čuvarom.
26Jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa;
Jn. 1:12, Rim. 8:14, Filip. 2:15, Jev. 2:10
27Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.
1 Kor. 10:2
28Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.
Jn. 10:16, Jn. 11:52, Rim. 10:12, 1 Kor. 7:21, 1 Kor. 12:13
29A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avraamovo, i po obećanju naslednici.
 

SDG (Soli Deo Gloria)

Veoma poznat
Poruka
10.049
10Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
5 Moj. 27:26, Jer. 11:3, Jak. 2:10

QUOTE:evo vam.knjiga zakona,vi se rukovodite po TORI,ne po Jevandjelju!ZAŠTO NE POSTUJTE SVE ZAKONE,zasto se ne obrezujete,ne vršite prinošenje zrtve,i ko zna koliko jos judejskih zakona?mi se rukovodimo prema veri,prema Jevandjelju radosnoj vesti.
Sve ste pogrešno shvatili.

Ne može se čovek opravdati pred Bogom uzdajući se u svoje držanje zakona. To Pavle govori Galatima.

Gal 3:3 Zar ste toliko nerazumni? Počeli ste u Duhu pa zar da sada završite u telu?
Gal 3:4 Zar ste uzalud onoliko prepatili? Ako je zaista bilo uzalud!
Gal 3:5 Da li, dakle, Onaj koji vam daje Duha i čini među vama dela sile, to čini zbog dela Zakona ili zbog vere u ono što ste čuli?
Gal 3:6 Pogledajte Avraama: "On poverova Bogu i to mu se uračuna u pravednost."
Gal 3:7 Shvatite, dakle: oni koji veruju, to su Avraamovi sinovi.
Gal 3:8 A Pismo je predvidelo da će Bog pagane opravdati na osnovu vere pa je Avraamu evanđelje unapred objavljeno: "Preko tebe će biti blagosloveni svi narodi."
Gal 3:9 Tako su, zajedno s Avraamom, čovekom vere, blagosloveni svi koji veruju.
Gal 3:10 Oni koji se uzdaju u dela Zakona, pod prokletstvom su. Jer, zapisano je: "Neka je proklet svako ko ne istraje u izvršavanju svega što je zapisano u Knjizi zakona."
Gal 3:11 A jasno je da se pred Bogom niko ne opravdava na osnovu Zakona, jer: "Pravednik će živeti od vere."
Gal 3:12 Zakon nije zasnovan na veri, nego: "Ko ga čini, u njemu će naći život."
Gal 3:13 Hristos nas je otkupio od prokletstva Zakona tako što je radi nas postao prokletstvo. Jer, zapisano je: "Neka je proklet svako ko je obešen o drvo" -

Ne govori Pavle da smo slobodni da kršimo Božji zakon, već koristi analogiju da onaj ko se uzda u dela zakona i sam i dalje stoji pod prokletstvom jer je potrebno da ispuni svaki aspekt Božjeg zakona. A to grešnik bez Hristove sile ne može da ispuni. I to apostol Pavle jasno govori...

Rom 7:9 A ja življah nekad bez zakona; a kad dođe zapovest, onda greh ožive,

Kada čovek shvati da Zakon zahteva da misli budu svete, onda grešnik shvata da stoji osuđen pred Bogom...

Rom 7:7 Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože sačuvaj! Nego ja greha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju da zakon ne kaza: Ne zaželi.

... i tada osvedočeni grešnik može da zavapi svome Spasitelju (od greha) da ga izbavi robovanja grehu!

Problem je što lažna religija omogućuje grešniku da se oseća pravedan a da i dalje greši.

To je razlog zašto imate na terenu...

Rev 17:4 Žena je bila obučena u purpur i skerlet i nakićena zlatom, dragim kamenjem i biserima. U ruci je imala zlatnu čašu punu gadosti i prljavštine svoga bluda,
Rev 17:5 a na čelu joj je bio ovaj natpis: TAJNA VELIKI VAVILON MAJKA BLUDNICA I ZEMALJSKIH GADOSTI
Rev 17:6 Videh da je žena pijana od krvi svetih i od krvi Isusovih svedoka. A kad sam je video, veoma se začudih.
 
Poslednja izmena:

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
To Pavle govori svima,nije to samo Galatima,to su osnove hrisćanske vere.

- - - - - - - - - -

Zašto bi to bilo uvrsteno u Svetom Pismu ,da je striktno vazilo samo za njih?nemojte,molim vas,.

- - - - - - - - - -

Pa i moji preci su pagani,ne vidim poentu,i moji preci se opravdali verom.

- - - - - - - - - -

6
14Jer se sav zakon izvršuje u jednoj reči, to jest: Ljubi bližnjeg svog kao sebe.
3 Moj. 19:18, Mt. 22:40, 1 Tim. 1:5
15Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugog ne istrebite.
16Velim pak: po duhu hodite, i želja telesnih ne izvršujte.
Rim. 6:12
17Jer telo želi protiv duha, a duh protiv tela; a ovo se protivi jedno drugom, da ne činite ono šta hoćete.
Rim. 7:15, Rim. 7:23
18Ako li vas duh vodi, niste pod zakonom.
Rim. 6:14
19A poznata su dela telesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,
Ef. 5:3, Jak. 3:14
20Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,
21Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakva za koja vam napred kazujem kao što i kazah napred, da oni koji tako čine neće naslediti carstvo Božije.
1 Jn. 3:15, Otk. 22:15
22A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera,
Jn. 15:2, Rim. 15:30, 1 Kor. 13:7, Jak. 3:17
23Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
24A koji su Hristovi, raspeše telo sa slastima i željama.
4 Moj. 6:18, Kol. 3:9
25Ako u duhu živimo po duhu i da hodimo,
26Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugog, i zavideći jedan drugom.
 

SDG (Soli Deo Gloria)

Veoma poznat
Poruka
10.049
Hoćete li molim Vas da mi odgovorite na pitanje...

Hajde da se vratimo na proroka Danila i da zaključimo koga predstavljaju simboli koji su nam tamo opisani.

Ako budete pošteni i iskreno sami sebi budete odgovorili onda ćemo znati ko je prva zver koja nameće svoj žig svim ljudima.

Ali Vi nećete da priznate gorku istinu.
Da li hoćete da razgovaramo o proročanstvima koja nam pomažu da razumemo koga predstavlja zver iz Otkrivenja?
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Original SDG ... i tada osvedočeni grešnik može da zavapi svome Spasitelju (od greha) da ga izbavi robovanja greha!
Problem je što lažna religija omogućuje grešniku da se oseća pravedan a da i dalje greši.
To je razlog zašto imate na terenu...
QuOTE
OPET IZMIŠLJATE I LAŽETE.baš naprotiv ja se uopste ne osećam da sam "pravedan"nego VELIKO DJUBRE OD ČOVEKA.,to me moja vera,religija tako UČI.
Aha ,samo se vi nadajte da ćete se izbaviti odmah bez greha,sta ste vi pentekostalci?to je sektaško učenje,to je hrišćanstvo bez KRSTA..I ZNATE STA ,BOGU HVALA DA SAM DJUBRE OD ČOVEKA,A NE Izvikani i nabedjeni "pravednik".
 

snouden

Poznat
Poruka
8.608
"žig zveri"?

nevernici., zar ono nije hrist shebo sotonu u adu?
postoji li Bog i može li ga zver nadvisiti?

svi vi koji mračnjaštvo zvano "žig zveri" uzimate ozbiljno shvatite to kao vlastitu neveru.
 

SDG (Soli Deo Gloria)

Veoma poznat
Poruka
10.049
To Pavle govori svima,nije to samo Galatima,to su osnove hrisćanske vere.
Galati su bili novo obraćeni hrišćani koji su se dvoumili između onoga što su saznali od apostola a sa druge strane od uticaja Jevreja koji su ih podsticali da se drže svih običaja i praznika.

Apostol Pavle jasno obrazlaže da se grešni čovek opravdava verom u Isusa Hrista. A nikako se ne može opravdati držanjem zakona. Jer onda nam ne bi trebao Spasitelj da možemo samo da držimo zakon.

Ali grešni čovek ne može bez direktne veze sa svojim Tvorcem da poštuje Božji zakon.

Isus je jedina veza sa Bogom!

Ako se grešni čovek obrati Bogu preko zasluga Isusa Hrista on može ne samo dobiti oproštenje greha, već i silu da ne greši. Što je zapravo i svrha obnovljenja za šta je Isus i došao na ovaj svet.

Galaćani su bili zbunjeni. Isto tako i Kološani. I vernici u Korintu. I mnogi drugi vernici.

I svima njima reči apostola jesu jasno obrazloženje gde greše.

Ne moramo mi grešiti ako su oni grešili. To je poenta pisama upućenim crkvama.


Zašto bi to bilo uvrsteno u Svetom Pismu ,da je striktno vazilo samo za njih?nemojte,molim vas,.
Vi izvrćete moje reči.

Galati su prihvatali zabludu koju apostol Pavle razobličuje jasnim rečima.

A Vi koristite Božju reč da biste osporili IV Božju zapovest.


Pa i moji preci su pagani,ne vidim poentu,i moji preci se opravdali verom.
Protestantizam je upravo zbog toga nastao.

Ljudi su se uzdali u sve samo ne u svoga Spasitelja. I dan danas je tako.

Ljudi ne poznaju Boga niti šta On govori. Oni se uzdaju u ono što im je rečeno od zvanične crkve!

A crkva izvrće Božju reč i tako uči ljude. Ne biste Vi mene napadali da nije tako.

Hajde recite nam koga predstavljaju zveri iz knjige proroka Danila. Hoćemo li diskutovati o proročanstvima ili ćete kao opadač da iznosite sve moguće što nađete na internetu protiv Božjeg naroda.
 
Poslednja izmena:

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
SDG Ako se grešni čovek obrati Bogu preko zasluga Isusa Hrista on može ne samo dobiti oproštenje greha, već i silu da ne greši. Što je zapravo i svrha obnovljenja za šta je Isus i došao na ovaj svet.

A čekaj vi smatrate sebe da ste bezgrešni,da vi nemate GREHA?mislite da postovanjem zakona ste opravdani ,i da vas to od svakog greha štiti?to što vi pričate to nije hrišćanstvo koje je Gospod učio,to je prelest,i to veoma teška.u toj vašoj veri nema duhovne borbe,protiv tela,sveta i djavola.Gospod nam je rekao da ćemo u svetu imati mnogo žalosti ,i bola,a ne da ćemo uživati i odjednom biti oslobodjeni od svakog greha.
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Original SDG Protestantizam je upravo zbog toga nastao.
Ljudi su se uzdali u sve samo ne u svoga Spasitelja. I dan danas je tako.
Ljudi ne poznaju Boga niti šta On govori. Oni se uzdaju u ono što im je rečeno od zvanične crkve!
A crkva izvrće Božju reč i ako uči ljude. Ne biste Vi mene napadali da nije tako.

Ne napadam ja licno nikoga,ja samo razobličavam jeretička učenja.a vi se uzdate u neku subotu,a ne u BOGA,pošto samo o tome pričate,a to rade ljudi kojima je mozak ispran deterdzentom iz AMERIKE.i normalno da ću da branim svoju veru,zar da dozvolim da trujete ljude koji ovo čitaju!
 

SDG (Soli Deo Gloria)

Veoma poznat
Poruka
10.049
Besmisleno je da stalno ponavljam jedno te isto.

Da se ne opravdavam držanjem zakona, već verom u Isusa Hrista.

Božji zakon držim iz ljubavi prema svome Spasitelju!

Ne smatram da sam savršen, već smatram da je Isus Hrist savršen i u Njega se uzdam da mi da svoju silu da ne činim po svojoj volji nego po Njegovoj.

Ja se učim od Isusa Hrista. I poštujem zapovesti svoga Tvorca koji je Isus držao i poštovao. I na taj način omogućio i meni i Vama da imamo život večni.

Hoćete li da razgovaramo o proročanstvima?

Vi možete takva ista pitanja koja mi sada postavljate da ostavite za drugu temu.

Kažite nam koga predstavljaju zveri iz Danila 7. glave?

Ukratko recite!

4 Svetska carstva

1. Vavilon
2. Medo-Persija
3. Grčka
4. ???

Koje je 4. svetsko carstvo bilo na planeti?

Hoćete li nam reći šta kaže istorija?
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Original SDG Hajde recite nam koga predstavljaju zveri iz knjige proroka Danila. Hoćemo li diskutovati o proročanstvima ili ćete kao opadač da iznosite sve moguće što nađete na internetu protiv Božjeg naroda.
Poslednji put ažurirao/la SDG (Soli Deo Gloria) : danas u 20:02

ja ne znam zasto vam smeta ,sto vam razoblicavam veru,ako ste u pravoj veri,ČEGA SE BOJITE?ja se ne bojim ničega,i ne krijem ništa,i ispitujem učenje svoje vere,i Crkve,i sto sam vise ispitivao ,video sam da je to OK, pravo.i kroz diskusije ,čovek moze da ispita itekako,zašto bih svemu verovao tek tako.lično vas nisam psovao,izneo sam par citata iz Novog Zaveta,i to je to,ne znam zasto vam to smeta,ja na taj nacin i svoju veru ispitam i opravdam.
 

SDG (Soli Deo Gloria)

Veoma poznat
Poruka
10.049
Ako ste tako iskreni kao što tvrdite za sebe, šta Vam onda smeta da zajedno analiziramo proročke knjige koje nam pomažu da razumemo koga zaista predstavlja zver koja nameće žig svim ljudima?

Pokažite nam svoju iskrenost u sopstvenom nepristrasnom proučavanju Božjih proročanstava!

Ako ste iskreni Vi nećete bežati od nepristrasne analize Božjih proročanstava.

Kažite nam koga predstavljaju simboli zveri iz Danila 7. glave!

A isto tako i šta predstavlja kip koji je sanjao Nebuhodonosor.
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Besmisleno je da stalno ponavljam jedno te isto.
Da se ne opravdavam držanjem zakona, već verom u Isusa Hrista.
Božji zakon držim iz ljubavi prema svome Spasitelju!
Ne smatram da sam savršen, već smatram da je Isus Hrist savršen i u Njega se uzdam da mi da svoju silu da ne činim po svojoj volji nego po Njegovoj.
Ja se učim od Isusa Hrista. I poštujem zapovesti svoga Tvorca koji je Isus držao i poštovao. I na taj način omogućio i meni i Vama da imamo život večni.

Pa koja vera,kada vi stalno pričate o suboti ?o zakonima?cela diskusija se na tome svodi.

Baš bi bilo dobro o veri da se priča,o Jevandjelju,sta nam je Isus zapovedio da radimo.a ne samo o starom zavetu,stari zavet je prevazidjen odavno.stari zavet je za decu ,a NOVI ZAVET JE za odrasle ljude.

- - - - - - - - - -

Hoćete li molim Vas da mi odgovorite na pitanje...
Ako ste tako iskreni kao što tvrdite za sebe, šta Vam onda smeta da zajedno analiziramo proročke knjige koje nam pomažu da razumemo koga zaista predstavlja zver koja nameće žig svim ljudima?

Pokažite nam svoju iskrenost u sopstvenom nepristrasnom proučavanju Božjih proročanstava!

Ako ste iskreni Vi nećete bežati od nepristrasne analize Božjih proročanstava.

Kažite nam koga predstavljaju simboli zveri iz Danila 7. glave!

A isto tako i šta predstavlja kip koji je sanjao Nebuhodonosor.
ja sebe ne smatram verodostojnim da JA LICNO TUMAČIM I ANALIZIRAM PROROČANSTVA,Bože sačuvaj.a ne verujem ni da vi to radite,nego koristite vaše izvore.

- - - - - - - - - -

A i na dosta pitanja ste izbegli da odgovorite.sto ste tice proroka Danila,morao bih opet da pročitam ,jer to nisam skoro čitao,i ne bih da se upustam u neka sozercanja napamet.
 

SDG (Soli Deo Gloria)

Veoma poznat
Poruka
10.049
Gospodine,

Imamo glavu i Vi i ja. Imamo Božju reč. Bog nam je dao proročanstva! I na nama je da ih razumemo.

Nije Bog dao proročanstva da ih Vi ne možete razumeti. Naprotiv! Mogu se razumeti. Samo Vi izbegavate da analizirate ova proročanstva!

Već sam Vam ranije citirao tekstove iz kojih se može zaključiti šta i koga predstavljaju simboli koje nam je Bog dao.

Ja Vas pozivam da zajedno gledamo Božju reč i da dođemo do zaključka koji Bog hoće da nam kaže.
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Svako treba da tumaci sveto pismo na svoj nacin jer moze se desiti da adventisticka crkva,pravoslavna crkva i katolicka crkva lose tumaci sveto pismo pa da tako zgresimo jos gore.
tako i nastaju jeresi,kada svako svojim umom tumači na svoj način Sveto Pismo,normalno dosta stvari u Pismu su i razumljive,ali sada ja da se drznem da tumačim proročanstva.Vi morate da shvatite,da ljudi koji su to tumačili,oni su ziveli Jevandjelje u potpunosti,bili su sasud blagodati Duha Svetoga.a i ujedno ,to je i dar da neko moze da tumači,ne daje se to svakome,kao što sam i napisao gore ,covek mora da ZIVI JEVANDJELJE.
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Ja mogu recimo da ispitujem Sveto Pismo,šta piše u njemu,da uporedim ova tumacenja,da li se slazu sa Isusovom rečju,mogu i vasa tumacenja da uporedim takodje,to sam i radio,u par postova,najčešće se ne slazemo oko nedelje.oko drzanja judejskih praznika,sam imao diskusiju sa Avakumom,i dao obrazlozenja,da je to bila starozavetna Crkva,i da je savez izmedju JHWH i Izrailjaca prekinut,uspostavljen je novi savez ,kroz Isusa Hrista,i Njegovom krvlju,a zapečaćeno vaskrsenjem,to nam je zalog budućeg zivota,ako ostanemo u Gospodu ,to je Njegovo obećanje.Hramovna zavesa se razdvojila na dva dela nakon Njegove smrti telesne

- - - - - - - - - -

Ja mogu recimo da ispitujem Sveto Pismo,šta piše u njemu,da uporedim ova tumacenja,da li se slazu sa Isusovom rečju,mogu i vasa tumacenja da uporedim takodje,to sam i radio,u par postova,najčešće se ne slazemo oko nedelje.oko drzanja judejskih praznika,sam imao diskusiju sa Avakumom,i dao obrazlozenja,da je to bila starozavetna Crkva,i da je savez izmedju JHWH i Izrailjaca prekinut,uspostavljen je novi savez ,kroz Isusa Hrista,i Njegovom krvlju,a zapečaćeno vaskrsenjem,to nam je zalog budućeg zivota,ako ostanemo u Gospodu ,to je Njegovo obećanje.Hramovna zavesa se razdvojila na dva dela nakon Njegove smrti telesne na krstu.
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Evo na primer kada kažete da mozda neko od nas lose tumači Sveto Pismo.u mojoj veri,Crkvi,sve se to dobro detaljno ispita ,sa svih strana,uzima se u obzir kakav život ima ili je imao tumač .recimo u islamu,njihov kuran tumače mule,zene,i kako one to protumače ,to je zakon,čak iako moze da bude pogresno,a poznato je da muslimani koriste taqiyu ,znaci lazu i stite kada je u pitanju vera,to im je Muhamed naložio.nego da se ne udaljavam sa teme,ali jeste zanimljivo.recimo vi ne priznajete svece,u Svetom Pismu kaže da svetitelji postoje,prvi hrišćani kada je Crkva bila gonjena ,su imali svet život,.
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
A da i ovo da ne zaboravim,vasa tumacenja su nekako povrsnija,Jevandjelje ima mnogo dublji smisao-DUHOVNI,i kada se sklopi taj mozaik duhovnog tumačenja,onda se uvidi da svaki potez koji je Isus uradio ima dublji smisao,i da je to vera po kojoj treba da hodimo,da težimo.mada taj duhovni smisao,se moze razumeti samo kada čovek počne da živi po Jevandjelju,da dise po Njemu,da se moli po Njemu ,da čini dobro po Njemu,znači vezbanjem u molitvi,u postu,u smiravanju,u trpljenju,u praštanju, u ljubavi...i sto se vise tako vežbamo vise ćemo ga razumeti.Znači Jevandjelje se najbolje svojim upravljanjem i zivljenjem po njemu moze shvatati,nikako drugačije.
 

Rocknrollsores

Poznat
Banovan
Poruka
9.402
Voleo bih ,i bilo bi dobro ,eto recimo sa adventistima ,da se izvrsi uporedno ispitivanje,Jevandjelja,sta nas je Isus tacno učio.znači ispitivanje,ne tumačenje,znaci ja bih uporedjivao kako su nam Oci Crkve ostavili,(mada sam to i radio)nego da i drugi vide,a vi bi uzeli u obzir vase autoritete.to jeste druga tema,ali je zanimljivo.
 

Avakum

Aktivan član
Poruka
1.116
Rocknrollsores, mnogo zasipaš postove. Ionako nemam dovoljno vremena da pišem na forumu, a pogotovu kad ovoliko pišeš. Nebitno je ko je u pravu, ko ne, bitna je istina kakva god da je. Hajde da polako jedno po jedno sve nepristrasno analiziramo radi istine.
 
Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.