Odpriznavanje Privremene Drzave Hrvatske!

27f.jpg
 
"Trijebalo" je da Srbija prva proglasi nezavisnost, a onda prizna sve republike SFRJ i sporazume se oko prava Srba UNUTAR tih republika.
SFRJ preurediti u Jugoslovensku Konfederaciju.
Posle 5-10 godina svi da uđu u EU i NATO.

Najbolji scenario.
Ali, nažalost, nastupio je Najgori Scenario... "vjekovna ognjišta... goloruka nejač... Narod... SAO...gde su srpski grobovi, tu su srpske zemlje.." i slične gluposti.
Ništa se nije promenilo od tada. Na osmoj sednici Staljinisti zamenjuju Titoiste i prave svinjariju za ruske interese.
 

Back
Top