Quantcast

Ne postoji ništa posle smrti

Zoran Štros

Primećen član
Poruka
548
SMRT ČOVJEKA – USKRS
================================


1.
kad čovjek umre - umre zato jer mu je Bog Otac JHVH
oduzeo svoj DAH-DUH ŽIVOTA
2.
TIJELO čovječje se raspadne
3.
DUH čovjeka je ono što je vječno i čeka uskrs
DUH čovjeka počinje egzistirati činom rođenja
DUH čovjeka je čovječja osobnost, memorija, soft ware, inetelekt,…
DUH čovjeka se počinje „puniti“ od rođenja
4.
DUH mrtvoga je u stanju spavanja - nesvjesnoti
i čeka uskrs
gdje je mjesto gdje su uspavani duhovi mrtvih -
ne kaže se točno u Bibliji - ali su svi zajedno - i spašenici i ne-spašenici
5.
na PRVI uskrs svi dobri DUHOVI mrtvih
bit će probuđeni i spojeni sa novim Neraspadljivim tijelom
i sa tada živima dobrima - kojima će se tijela isto promijeniti
u Neraspadljiva - biti UZNESENI na Nebo
na 1.000 godina
---------------------------------------------
za veliku većinu Neodabranih Nespašenika je ZATOR – većina će biti istrebljena,
ubijena, smaknuta od G Yehošue i anđela,
ALI – neće SVI biti ubijeni.

NEKI će ostati na Zemlji živjeti i razmnožavati se u sljedećem 1.000 ljeću.

TI preživjeli će na kraju T-ljeća biti zavedeni i krenut će na
Kraljevski Nebeski Jeruzalem koji se spušta sa Neba sa svim spašenicima.

TADA – Bog Jedini Otac JHVH – spaljuje – ubija SVE ZLE
i nema više niti jednog zlog živog
NAKON TOGA:
6.
na DRUGI uskrs za ZLE DUHOVE mrtvih
bit će probuđeni i spojeni sa novim Neraspadljivim tijelom
ići će na sud i na izvršenje kazne
u vječnu muku u vječno ognjeno jezero vječne muke
koje će TADA Bog Otac JHVH stvoriti daleko od oka svoga.
7.
dobrima će Bog Otac JHVH
stvoriti Novu Zemlju na kojoj će svi dobri
vječno biti u Raju
 

Top