Митинг крајем јануара, испред парламента

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
Митинг крајем јануара, испред парламента
7. децембар 2010. | 19:08
--------------------------------------------------------------------------------

Про­тест­ни скуп Срп­ске на­пред­не стран­ке би­ће одр­жан у цен­тру Бе­о­гра­да у по­след­њој сед­ми­ци ја­ну­а­ра, ве­ро­ват­но на пла­тоу ис­пред До­ма На­род­не скуп­шти­не, на­ја­вио је ли­дер те стран­ке То­ми­слав Ни­ко­лић.

– По­сле тог ми­тин­га Вла­да би тре­ба­ло да уви­ди да не мо­же да во­ди др­жа­ву иг­но­ри­шу­ћи во­љу по­ло­ви­не гра­ђа­на Ср­би­је. Оче­ку­јем да ће власт си­ћи са обла­ка и од­лу­чи­ти да раз­го­ва­ра са они­ма ко­ји дру­га­чи­је ми­сле. Да сам на ме­сту Бо­ри­са Та­ди­ћа, ја бих ма­ло па­жљи­ви­је ослу­шки­вао шта се го­во­ри у на­ро­ду – ре­као је Ни­ко­лић.

Пред­сед­ни­штво стран­ке да­нас ће усво­ји­ти ко­нач­ни текст пи­сма ко­јим ће пред­сед­ни­ка Ср­би­је Бо­ри­са Та­ди­ћа и пре­ми­је­ра Мир­ка Цвет­ко­ви­ћа по­зва­ти на раз­го­вор о број­ним дру­штве­ним и по­ли­тич­ким те­ма­ма. Глав­не те­ме тог раз­го­во­ра, ка­же Ни­ко­лић, би­ће ван­ред­ни пар­ла­мен­тар­ни из­бо­ри, про­да­ја „Те­ле­ко­ма“, уре­ђи­вач­ка по­ли­ти­ка јав­них ме­ди­ја и ра­све­тља­ва­ње уби­ства Ран­ка Па­ни­ћа.

Ка­да је реч о са­рад­њи опо­зи­ци­је, Ни­ко­лић је ре­као да је и да­ље отво­рен за раз­го­во­ре са Де­мо­крат­ском стран­ком Ср­би­је, и да у Ср­би­ји по­сто­ји про­стор са­мо за два по­ли­тич­ка бло­ка – је­дан око СНС-а и дру­ги око Де­мо­крат­ске стран­ке.

Аг

Извор-дневне новине Правда.

Моје лично мишљење је да до пада власти може доћи или међусобним конфликтима изнутра (тешко остварљиво, поготово јер власт блиско сарађује са ЛДП, а ПУПС и Г17 ће тешко изаћи из владајуће већине) или исказивањем народног незадовољства кроз митинг/е.
Будући да од прве варијанте нема ништа, лично верујем да би једино неки масованији митинг могао довести до расписивања избора и пораза ДС.
Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене. Но, опет и у случају масовног митинга, поставља се питање, да ли ДС уопште намерава да одржи изборе пре пролећа 2012-е.
 

МАЧАК

Buduća legenda
Poruka
25.544
Тома строго нека води рачуна да се митинг одржи
кад буде највећа хладноћа.....


attachment.php
 

BLAJBI

Zaslužan član
Poruka
103.723
Извор-дневне новине Правда.

Моје лично мишљење је да до пада власти може доћи или међусобним конфликтима изнутра (тешко остварљиво, поготово јер власт блиско сарађује са ЛДП, а ПУПС и Г17 ће тешко изаћи из владајуће већине) или исказивањем народног незадовољства кроз митинг/е.
Будући да од прве варијанте нема ништа, лично верујем да би једино неки масованији митинг могао довести до расписивања избора и пораза ДС.
Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене. Но, опет и у случају масовног митинга, поставља се питање, да ли ДС уопште намерава да одржи изборе пре пролећа 2012-е.

Ja se secam jako velikih mitinga, pa nisu uspeli da skinu Milosevica....
 

gost 186118

Veoma poznat
Poruka
10.118
:hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:
:hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:
:hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:

ШОМИ!
Само да знаш да је збрањена страначка промоција!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:

П.С.
Да ли у Србији постоје још неке "опозиционе" новине сем Правде!?
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Друге опозиционе дневне новине не постоје, Постоје недељници и месечници.
Узгред, није страначка промоција јер није преузето са страначког сајта већ из дневних новина...:) :D
 

PAPRIKARIUS

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.082
Друге опозиционе дневне новине не постоје

И ШТА ТИ ТО ГОВОРИ!?:think::think::think:

Постоје недељници и месечници.
Узгред, није страначка промоција јер није преузето са страначког сајта већ из дневних новина...:) :D

ЗНАМ ШТА СИ И ОДАКЛЕ СИ ПОСТАВИО!
БАШ ЗАТО САМ ТИ И РЕКАО!
:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
 

antioksidans

Poznat
Poruka
8.406
Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене..A šta je sa milion potpisa? To nije bio "dovoljan pokazatelj"?:lol:

Fino je što će napredni dovesti svoje pristalice u januarsku zimu i kaljugu.
 

PAPRIKARIUS

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.082
Промена је неопходна па таман и са Томом. Да су у понуди Пол Пот и Борис Тадић не бих се нимало двоумио.

Е видиш
ја се исто тако секунде не бих двоумио да су и питању ТОМА ИЛ' ПРСОСРПСКИ ПРЕШЈЕДНИК,

ИЗАБРАО БИХ ОРИГИНАЛ!
 

FataMorgen

Legenda
Poruka
64.174
И

Ценим да би неки митинг од 100.000 присутних учесника био довољан показатељ да грађани Србије желе промене. Но, опет и у случају масовног митинга, поставља се питање, да ли ДС уопште намерава да одржи изборе пре пролећа 2012-е.
Zar vise od 1.000 000 potpisanih gradjana da zele promenu vlasti,nije vise nego alarmantno?:mrgreen:
 

PAPRIKARIUS

Aktivan član
Banovan
Poruka
1.082
Zar vise od 1.000 000 potpisanih gradjana da zele promenu vlasti,nije vise nego alarmantno?:mrgreen:

ЈЕСТЕ!
И ШТА ЈЕ ГОСПОДИН ЊУЕВОРУПЕЈАЦ УРАДИО СА ТИМ ГЛАСОВИМА!?
ИЗВАДИО ЖИВАДИНА
ЦВЕТКО ЈЕ НА ОДМОРУ! :hahaha1::rotf::hahaha1::rotf::hahaha1:
И БЛАГО РЕЧЕНО
ПОПИШАО СЕ НА СВЕ ТО!
 

Top