ЛОПОВИ НАЈПРЕ ИЗГЛАСАЈУ ЗАКОН, А ОНДА ЗАКОНИТО КРАДУ

Zoroastar

Domaćin
Poruka
3.783
ЛОПОВИ НАЈПРЕ ИЗГЛАСАЈУ ЗАКОН, А ОНДА ЗАКОНИТО КРАДУ:think:

Из Нацрта закона о општој имовини, који ће бити донет када већина грађана на изборима или на неки други легитиман начин да подршку антиполитичарској опцији:

7. Опозив и поништење Закона о приватизацији

Члан 14.
На основу Члана 11. и Члана 12. овог Закона, као и на основу Устава Републике Србије којим се начелно регулише поступање у случају опште имовине, чини се поништење Члана 1. Закона о приватизацији, као и опозив и поништење тог закона у целини, а сви поступци спровођени на основу тог закона, као и последице тих поступака, односно промена поседника опште имовине на основу извршених продаја, се имају сматрати нелегалним све док се спровођењем Закона о легализацији приватизованог друштвеног капитала не легализују.

Члан 15.
Неуставним и социјално неодговорним Законом о приватизацији се није, као што је њиме и у њему тврђено, вршила промена карактера власништва, односно поседништва, него се путем продаје вршила промена поседника, односно замена једних поседника, (конкретно: држављана Републике Србије) другим поседницима, односно домаћим и страним физичким и правним лицима.
Зато би Закон о приватизацији могао да буде оквалификован као Закон о продаји друштвене, односно државне имовине, јер је то оно што је Закон о приватизацији фактички омогућио, иако за такав поступак није имао ни потпору у тада важећем Уставу, нити је донесен на основу овлашћења поседника друштвеног капитала, односно држављана Републике Србије.
 

Back
Top