Koeljo I žene

žene su malo više sklone posrtanju
Da, to je tačno jer žene preuzimaju mnoge uloge

one su žene
majke
kćeri
snahe
sestre
oni su zaposleni

i nose mnogo više tereta u svakodnevnom životu od muškaraca

Žene se mnogo više brinu, stalno se preispituju i njihova lična ambicija im često ne dozvoljava da se opuste

žene imaju tendenciju da budu savršene

Muškarac teži da se oseća udobno

spoticanje je gotovo neizbežno
 

Back
Top