Име Словен и Србин

*+*+*+*+*

Veoma poznat
Poruka
11.319
Posto je tema u okviru koje se vodila polemika o poreklu termina SRBIN i SRBI, zakljucana, ja ovde otvaram novu temu i dajem text Sretena Petrovica, koji inace nije istoricar nego profesor filozofije. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Nisu, a ne znam da li jos uvek predaje.

On je u ovom textu samo naveo tvrdnje razlicitih autora o poreklu imena Sloven i Srbin, ali nije dao svoje misljenje, sto i sam napominje u komentaru, na kraju teksta. Ovim autor pokazuje da zna gde mu je mesto jer nije skolovani istoricar, a isto tako ne namece svoje misljenje drugima, sto ja smatram ispravnim.

Ja licno, ne slazem sa vecim delom ovih tvrdnji, ali takodje ni ja necu reci sa kojim se slazem a sa kojim ne. Presudite sami sta mislite da ima nekog smisla, a sta ne.


_______________________________________________________________________

[Име Словен и Србин

Док се Тацит колебао да ли да Србе, односно Словене, доведе у везу са иранским номадским племенима под именом Сармати, или са Германима, дајући првенство Германима, сасвим је извесно да је Птоломеј Словене ''сместио'' источно од Висле у Венетској области, близу Карпата. На сличан начин је у 6. веку византијски историчар Јорданес идентификовао Венете са Словенима. Према чешком археологу Вани, из свега овога може се извести несумњив закључак да су антички Венети у ствари народ који је касније прозван ''Словенима''. Потешкоћа је само у томе што име ''Венети'' није словенско, већ је пре келстско: ''vidos'' = ''бео'', односно протоиндогерманско ''ven'd''. Споменућемо још једном да Вана, који иначе консултује оригинална дела Птоломеја и Плинија, Јорданеса, ниједном речи не експлицира тако очит закључак да се у овим историјско-географским делима, чији писци нису словенског порекла, директно указује на присуство имена ''Серби'' или ''Сирби''. Због те чињенице отвара се важно питање о историјском значају и присуству Срба, као и самог имена ''Срби'', у Европи.

Овде ћу само скренути пажњу на покушаје словенских филолога из 19. века, да на историјски објективнији начин проговоре о овом проблему. Тако је на пример са филолошко-митолошког становишта Колар упозорио на могућни семантички идентитет следећих термина: Slaw = Wand = Serb. Овај његов покушај не само да је по себи интересантан, већ је необично важан и са становишта словенске митологије. Његова је основна теза да је божанство Slawa идентично са индијском богињим ватре Suaha или Agnai (ohen, огањ = ватра). И Колар скреће пажњу да се поменути термин често појављује у словенском личном имену, а затим додаје како старе руске религиозно-историјске песме неретко имају рефрен: Slawa. Према Колару ''Slawa'' значи Слава, Част, Цена, чије би изворно значење било: ''Светло'', ''Ватра'', ''Сјај''. Дакле, израз Slawen изворно би могао значити уважавање светла и ватре! Оно што на санскритском значи Suaha, исти смисао има и израз Vand, тј. ''Слава'', ''Похвала'', ''Част'', ''Цена'', ''Величање'', ''Узношење'' (упор. Hanush, I.J. 1842: 38-39 и д). Из свега произлази да би име ''Спорен'', према Прокопију, односно der Soraben, према немачком језику, или die Serben - ''Сербен'', било словенско, домаће, урођено, и код самих Словена уобичајено. Према овим упоредним анализама, речи: Wandi или Wendi, односно Anti, изворно би означавале људе ''испуњене Славом''.

Према резултатима новијих истраживања древне индијске митологије, Индусима су три на први поглед различита имена означавала исти појам. Наиме, ''Брама'' је симболизовао космичко Светло уопште, дакле, апстрактни појам Ватре, док је ''Шива'' представљао светло самога Сунца, и на крају је ''Агни'', који је означавао земаљски огањ коме се на дар приносила управо ''жртвена ватра''. У сва три случаја реч је о једном и истом божанству светла у различитим формама и ступњевима космичке еманације. Индијски израз Suria, који значи Сунце, а тако мисли и Ј. Хануш, кореспондира са терминима Sura, Surab, Surbi, Serbi и Srbi. Према истраживањима Бопа и Вајзеа, израз Svar на санскриту означава светло или небески свод. Тек би таквим објашњењем Прокопијев израз ''Spori'' могао да се заменим термином ''Sorabi'' како би добио адекватније значење. Према томе, израз Srbi управо значи поштовање светла и сунца (Bopp, Gramatik. стр. 47,37). Из наведених премиса могло би се тек објаснити ''због чега се сви Словени зову Срби (Serben), будући да су били поштоваоци Сунца и Светла''.

Видимо, дакле, да се у словенској науци ни до данас није сасвим расправило питање порекла и значења имена ''Словени'' (Slawe). Одговори се, према Ханушу, крећу од тога да би реч могла кореспондирати са термином Slowianin и Slowan, до покушаја његовог извођења из Slawianin, Slaw. Поједини аутори, речено је, сматрају да је у корену речи Slowo. Али, ако ствари тако стоје, питање је шта термин ''слово'' означава: да ли је то ''реч'', ''говор''? Или би име Slawa значило slawny, као на пример slowutny: чувен, славан'' (Hanussch 1942: 36)? У раду Slawa Bohyn, како смо показали, Колар је изнео став да се овде ради о истоветном значењу трију термина: Slaw = Wand = Serb. Иако су неке од основних теза у овоме главном Коларовом делу спорне, он је, нема сумње, у једној ствари у праву: када напомиње да су у старом веку ''народ и религија на такав начин међусобно стопљени'' да су поседовали ''једно и исто име''. На основу тога је закључио како би то исто могло важити и за Словене. Наиме, да се и њихово ''име'' мора довести у везу са именом одређеног божанства. О консеквенцијама овог, иначе привхатљивог закључка, постоје бројни проблеми. Наиме, он каже следеће: као што су Брамани названи по богу Брами, Теути по Теут, Скандинавци по Сканду, ''тако су и Словени своје порекло задржали од богиње Slawa (индијска богиња ватре Suaha)'' (Kollar 1839: 58,66). У овом мишљењу Колар није нимало усамљен.

.
 
Да и сами понешто приметимо о спорном питању порекла. Јужни Словени, значи и Срби, према устаљеном мишљењу официјене српске ''историјске науке'', дошли су на Балкан у 6. веку1, у доба већ подељеног Римског царства на Западно и Источно (395), када је Јустинијан (527-565) стабилизовао мприлике, али и водио сталне борбе са Аварима и Словенима који су прелазећи Дунав упадали на Балкан, пустошећи и пљачкајући на простору Источног царства од Цариграда до Далмације. У тој словенској најезди били су и Срби. Према византијском цару и хроничару Константину 7. Порфирогениту (10. век н.е.), византијски цар Ираклије (610-641) дозволио је Словенима, који су долазили из закарпатских предела, да се - после 626. године - настане око Солуна. По Србима се ова област и данас још назива Сервија. Потом су се Срби повлачили на север - према свом данашњем станишту. Намера је Византинаца била да их Срби штите од ечстих упада Авара. Први српски архонти, кнежеви, за које се зна, звали су се Вишеслав, Радослав, Властимир и Просигој. Сматра се да су Срби на Балкану затекли Илире - западно, и Трачане - источно од Велике Мораве. У доба Римског царства (које је пропало 476. године) простор данашње Србије и Македоније назван је провинцијом Горња Мезија.

Када су Авари нестали са историјске сцене, после пораза код Цариграда 626, Срби су једини остали на овим просторима, које византијски извори именују као Склавиније. За историјско-политичку судбину Срба од значаја је податак да су Протобугари - преци Бугара, номади и коњаници, прешли Дунав 680, настанивши се између Дунава и планине Балкан, водећи сталне борбе са Византинцима и Србима. О ратничким својствима Јужних Словена, односно Срба, према византијском писцу Прокопију Цезарецу остало је записано да су ''једноставног изгледа'', ''веома високи и врло снажни'', због чега ће ''бити убрзо веома цењени, на широком простору''. И Константин Јиречек указује на ова ратничка својства Словена, дакле и Срба. ''Јужни Словени волели су више ратовање него трговину'', због чега су ''у очима суседа важили Срби као ратоборан и храбар народ'' (Јиречек 1978: 85, 304). ''У тешким војним походима на њих су рачунали стратези кад је требало удружити лукавство и физичку снагу'' (Конт 1989: 108-109).

Име и порекло. Овде ћу се осврнути на неке већ поменуте резултате истраживања до 1842. године, од када се, углавном, није много одмакло у дешифровању порекла имена Словен, као ни имена ''српског'' народа. До скора је била одомаћена мисао преузета из западне науке, према којој се етимологија речи ''Словен'' изводи према средњовековној латинској рече sclavus = ''роб'', и која настаје од термина: sclavus - sklavus = Славен, Словен. Надаље, облик sklavus потиче из византијско-грчког, из кога настаје израз Склавени, којим су Византинци називали Словене од 6. века. Једном речи, у средњем веку се мислило да су Словени ''робови''. Номинално, први пут се појам ''Срби'' јавља у писаном документу 822. године у франачким аналима које приписују Ајнхарду. ''Сораби, народ за који се приповеда да заузима велики део Далмације.''2

Име Срби. Видели смо да се у западној историјској науци одомаћила предрасуда, да термин ''Словен'' значи ''роб''. Када је реч о термину ''Срби'', и данас се још могу срести бројни топоними на просторима које су настањивали Срби пре доласка на Балкан, пре свега у данашњој Пољској, Чешкој и Немачкој и, нешто касније, у Грчкој. На слици 10 виде се, поред осталог, и топоними са основом ''срб'' на простору између Лабе и Одре од 6. до 15. века (Sarbice, Sarbin, Serbino, Serpov, Sorbici, Sorby, Srpčeviti, Sarmoty, Spornica, Zerbiste). Занимљиво је да је име ''Срб'' у Лици постојало пре званичног досељавања садашњег српског становништва. Претпоставља се да су Срби на путу према садашњем станишту кренули из Пољске , тзв. ''Беле Србије'', запосевши најпре подручје северно од Карпата. И на овом простору постоји знатан број термина који садрже ''српско'' присуство: Serbow, Serbia, Szarbia, Sarbice, Sarby, Sarbiewo, Sarbinowo, Sarbsko.

На територији некадашње Источне Немачке налазе се и данас још ЛУЖИЧКИ СРБИ, под именом СОРБИ или SERBSKI LUD - преци Срба. Западна историографија, и уопште хуманистичка наука, патија је од бројних предрасуда према Словенима, настојећи да деградира не само име словенског народа већ и њихова карактерна својства, одређујући Словене варварским народом. Основном тезом западне науке о ''скорашњем'' присуству Словена на европском простору имплицитно се настајала афирмисати расна и староседелачка супериорност пре свега оних народа, Германа и Романа, који су, наводно, аутентични баштиници грчке и римске цивилизације. Тако је, на пример, Виктор Иго веровао да је ''светски дух'' после Римљана скренуо према романским народима, док је Хегел, минимизирајући романски допринос, преусмерио кретање тог духа према германском народу, сматрајући при томе Словене за неисторијски народ. Фридрих Енгелс је прихватио ову Хегелову предрасуду о ''неисторичним'' Словенима и даље је развио.
 
Становишта словенских и других аутора

1. Ђура Даничић је у Коријенима (1847) показао да име ''Србин'' потиче од индијске речи ''сахрб'' у смислу ''бранити'', ''штитити'' (Даничић, Ђ. 1847:223), што је сагласно са ставом руског историчара Велтмана да се ''име Србин од старине односило на војничке ратничке сталеже у Русији, те то име означава војника, храбра човека, који се вечно бори и од кога су постали сви данашњи козаци у Русији'' (према: Луковић, П.О. 1993: 38).

2. Павел Јосиф Шафарик у своме обимном делу на чешком језику Starožitnosti slowanske (Словенске старине), тумачећи порекло термина ''Србин'' примећује како изрази ''сорбаније, збор, сабор, или север наводе извесне ауторе да у њима траже порекло српског имена, јер је отаџбина Срба била данашња Сибирија. Имена Сјурб, Сјарб, Сјарбин, Себр, Себрин, Севр, Сибрин, Серб, Сервин, Срб, Србин само су разли облици имена Србин са значењем: род, рођак, народ, уз друге синониме, управо као и латинско: gens, natio , итд.'' (Šafarik 1862-1863: 115-116, 313-316).

3. Тома Маретић се ограђује од у науци увреженога мишљења, попут онога које је у 10. веку изнео византијски цар Константин Порфирогенит ''који самовољно тумачи име Србин као латинску реч servus, што значи роб. Та његова злонамерност није имала ослонца, јер је тачно утврђено да је противно и самом причању Порфирогенитовом да су се Срби већ пре доласка на византијско тле звали Србима. Осим тога, име Лужичких Срба и Руских Срба најбоље потврђује оригиналност српског имена, јер ови не имађаху никакве везе ни са грчким, ни са римским царством'' (Maretić 1894: 72-73).

4. И у многим историјским делима са латинског запада, значење термина Словен и Србин, са ослонцем на опаску Порфирогенитову, вазда се доводило у везу са ''робом'', тј. ''робовима''. С тим у вези је Јован Луције, историчар из Трогира, још у 12. веку с правом приметио како ''сви они који се истински баве словенским идиомом знају да су Грци и, према њима, Латини трабуњали кад су назив Срба изводили из servus = роб. Оне, наиме, које сами Словени називају Србљима, Грци да би избегли за њих непремостиву тврдоћу изговора, зову Србли или сербулиани, а земљу коју обитавају, коју опет Словени називају Српска, одн. Србија, Грци су изобличили у Сервиа'' (Johannis).

5. У вези са овим покреће се питање значења једнога термина у делу De bello Gothico византијског писца Прокопија Цезареца, у коме се појављује име једног народа у језичком облику ''Спори''. Данас се већина лингвиста слаже да овај термин означава ''Србе'', а разлог због којега је грчки историчар Прокопије употребио реч ''Спори'' налази се у чињеници коју наводи Јован Луције да је Грцима тешко да изговоре три сугласника један до другога у имену ''С-р-б-ин'', или ''С-р-б-љи''. Шафарик је у Словенским старинама приметио како ''етимолошка анализа имена Спори указује на грчку реч σπορζ (од глаг. σπειρω тј. сејати, расејати, расејан. Према томе, име Србин, одн. Расијан, Рашани, Рашчани, или, како су то Грци изобличили - Трачани, значило би према њима: расејани, растурени, итд.'' Из овога би се, онда, можда могао објаснити сам термин Рашка - као средиште српске државности, односно Расцијани или Расијани - као термини које срећемо и у књижевности, а којим се означава име српског народа. Скрећемо пажњу на литерарно дело Сеобе Милоша Црњанског. Уосталом, било је покушаја да се покушаја да се подручје Трачана одреди за подручје Рашчана, тј. Срба.

6. Италијански песник, филозоф и филолог Никола Томазео, односно Далматинац Никола Томашић из Шибеника, у предговору свога дела о народним песмама каже: ''штп се тиче Срба њихово име је старије од римских градња. И Плиније их назива правилније - Срби; други, скорашњи: Сораби и Сервији; други опет, проширујући име на модеран начин - Сервијани. Никета говори Серби - Трибали'' (Tomaseo 1842). Иако може бити спорна етимологија термина ''Срби'' немачког историчара Леа Хајнриха, овај писац је указао на једну значајну претпоставку: ''Срби, заједничко име за све Словене јужно од Љутице (Вилице), долази од санскритског основа сарб, срп, што значи: ићи, трчати, клизати... Ово старо име Срби означује, дакле, Србе, Венде као лутајућа племена у сталном покрету'' (Leo 1857). дакле, ''расејане'', како је већ Шафарик предочио.

7. Укажимо, с тим у вези, и на следеће значајно место у Прокопијевом делу које, према нашем преводу, гласи: ''Словенима и Антима је чак и име било у давнини заједничко. Јер некад су се и једни и други називали Спорима (Σπορους) и то, мислим, стога што спорадично (σπροαδηυ = расути, разбацани) размештени настањавају земљиште. Ради тога и обитавају на пространом земљишту. Јер највећи део друге (тј. леве) обале Дунава држе управо они (гр. Antoi). Тако отприлике стоји ствар са овим народом'' (Прокопије, Ц. 1955: 25-30). Идентитет између Прокопијевих ''Sporoi''и имена ''Serbi'' (Serben, Sorben), претпостављао је још Шлесер који у свом делу Нестор, каже: ''Необично је и замислити да се једно старо име нације протумачи из грчког. Можда се име Серби (Срби, Servier) налази у томе. Ако би Грк чуо овај њему неизрецив тон, како га и сада још изговарају Бохемљани и Серби, онда би се могло уобличити нешто што би се чуло као Спор.3
 
8. Провокативно је и гледиште чешког слависте и ректора богословије Јосифа Добровског, из друге половине 18. и с почетка 19. века, а изнето у делу Slovanka: ''Кад бих имао да предложим (заједничко) име за оба поретка под који сви словенски народи могу да се сврстају, то би било име Србин'' (Dobrowsky 1814-1815: 165). И у Годишњаку из 1827. г. добровски бележи како ''истоветност Лужичких Срба и балканских Срба није случајна. Она потиче из прастарих времена кад су се српским именом сви тадашњи Словени називали пре него што је настало словенско име'' (Dobrow.: XII, XIV). Бројни лингвисти несрпског, а неретко и несловенског порекла, били су склони да се сагласе са Добровским да је ''име СРБ тако старо и дубоко укорењено међу свим Словенима могло само у заједничкој прадомовини имати свој природни значај''.

9. Много је, дакле, нејасноћа остало у лингвистичкој и историјској науци око самога термина ''Србин''. На срећу, има и одважних аутора, иако сасвим другачије религијске провенијенције, какав је католички писац и теолог Рачки, који је сматрао да се под именом народа Трибала у онсови крију Срби: ''Трибали, или Срби Илирци'' су у ствари, један те исти народ. За потврду те тезе наводи став Халкокондила, изречен у књизи Историја Византије, да су ''Трибали, одн. Срби, најстарији и највећи народ на свету'' (Laonici: 14).

10. Поменућемо и став изнесен у једној немачкој хроници, Hormeyers Archiv, која се сада налази у Минхену, а која је писана пре скоро хиљаду година: ''Зеруани = Срби, чије је царство толико велико, дасу из њих произишли сви словенски народи, као што сами Словени тврде да своје порекло воде од Срба.''4 Додајмо овоме и став немачког етнолога Церниха да је ''прво опште име свих Словена било Сербли, што значи уједињени'' (Czoernig 1857).

11. Словеначки лингвист Грегор Крек, иначе професор Универзитета у Грацу, дао је значајан допринос не само расветљавању отворених проблема словенских митологија већ и тумачењу порекла имена ''Србин''. Овим поводом Крек је изрекао важну мисао, како се ''код страних писаца и као историјски народ појављују Словени најпре под два разна имена, и то под домаћим, у писменим документима мало раширеним, именом Срби, и више распрострањеним (код странаца) - Венети''. У наставку још примећује како ће ускоро ''домаћа ознака Срба као колективан назив, као назив велике народне јединице, бити потиснута, а такође и назив Венети, да би све више уступала место имену Словен, којим се пак означава само укупан словенски запад, док се за источна племена појављује име Анта (али не пре 6. века)''. Коначно, ''име Срби које је некада означавало словенски народ (уопште), све се више сужавало и данас припада само становницима двеју Лужица и јужнословенском имену Срба. За она прва два племена ми кажемо Сорби само зато да их одвојимо (разликујемо) од Јужних Срба, од којих су већ језиком оштро одвојени'' (Krek, G. 1887: 246, 192, 297).

12. Када Мауриције (Mauritti), у свом делу Strategicon, каже како Словени и Анти живе у истим земљама (ομοδιτα) и имају исти морал (ομοτροπα) (Mauritti 1664: CXI, 272), а Прокопије Цезарец да је име σποροι у старом веку било заједничко име Анта и Словена (Prokop, C.: c 14, 498), при чему термин Sporos није ништа друго него искварено име од Срб, како то доказује Шафарик (Šafarik, J. 1837: 7), онда се тиме на једној страни чува идентитет Словена и анта, при ћему се Анти битно не разликују од Wanda, Wandala, Wenda, Winda, као што се на другој успоставља исти такав идентитет између Словена и Срба (упор.: Hanusch 1842: 36-37).

Коментар. Не желећи да у овој ствари пресуђујем, овде сам навео мишљења о којима наша савремена историјска наука упорно ћути, сматрајући их, претпостављам, или којештаријама, или мањкавим аргументима на којима је и сама изградила тзв. ''званично гледиште'', не желећи да буде уздрмана у своме ''догматском дремежу''. Било како било, културолошка и антрополошка наука очекују да се културна историја укључи у процес новога вредновања историјских чињеница и докумената.

Сретен Петровић
 
Knjigu "Srpska mitologija" odakle su ovi tekstovi trazio sam svuda i konacno je pronasao na sajmu u Beogradu.Knjiga je sveobuhvatna, ne znam da li postoji nesto tako slicno kod nas sem od Cajkanovica koji nesto slicno napisao(ali u pet tomova,u ovoj knjizi Sretena Petrovica je sve sadrzano).Mislim da bi ovu teoriju prvo trebao da prihvati SANU, a kasnije bi se lakse i nasla u skolama.Umesto da ucimo ISTINU, uce se kojekakve nebuloze germansko-rimske skole nazovite je kako hocete.Ne znam kakva je situacija na fakultetima ali u gimnazijama i ostalim srednjim skolama os uvek se uce izmisljotine Vatikana,Beca i Berlina, a o Milosu S. Milojevicu,Simi Lukin Lazicu i ostalim piscima istine o srbstvu niko nece nista da zna.
 
Акхенатон, олд мејт, јавићу ти се за који дан! Мене такође занима наше СЛОВЕНСКО племе!

Све што ћу сада рећи је да мислим да ВЕЛИКЕ СЕОБЕ НИЈЕ НИ БИЛО!!!
 
Wilkołak:
Све што ћу сада рећи је да мислим да ВЕЛИКЕ СЕОБЕ НИЈЕ НИ БИЛО!!!

Da, i to je jedna od teorija, jer antropoloski podaci ne potvrdjuju veliku seobu. Imam clanak jednog nemackog antropologa, koji pise o tome i dolazi do zakljucka da velike seobe nije ni bilo.

Na nekom CD-u mi je, ali pojma nemam na kom. Potraga ce da potraje jer imam preko 400 CD-a sa razlicitim textovima.
 
Rujevit:
.Ne znam kakva je situacija na fakultetima ali u gimnazijama i ostalim srednjim skolama os uvek se uce izmisljotine Vatikana,Beca i Berlina, a o Milosu S. Milojevicu,Simi Lukin Lazicu i ostalim piscima istine o srbstvu niko nece nista da zna.

Ne znam kako je na drugim fakultetima, ali mi smo na vezbama iz Nacionalne istorije do 12 veka, radili cak i analizu knjige Olge-Lukovic Pjanovic, kako bi se naucili da primenjujemo istorijsku metodologiju i ne prihvatamo sve zdravo za gotovo sto je navodno potkrepljeno dokazima. Ko ne poznaje metodologiju, moze lako da se povede za autorom, da previdi jako vazne cinjenice, da bude izmanipulisan i poveruje u sve sto mu se servira.

Mislim da je moja kolegenica i sugradjanka Erzebet Batori vec pisala o njenoj metodologiji u okviru neke teme pa ne bih da ponavljam to sto je ona rekla. Ali cinjenica je da je Olgina metodologija nula i da vidi Srbe i tamo gde ih nema, a da i ono u vezi cega je u pravu ne ume da prikaze na profesionalan, naucni nacin i ponekad ispadne smesna. Cak cu se usuditi da kazem da je njena metodologija gora i od metodologije ovog srbomrsca Rufima/igracine.
 
AKHENATON:
Da, i to je jedna od teorija, jer antropoloski podaci ne potvrdjuju veliku seobu. Imam clanak jednog nemackog antropologa, koji pise o tome i dolazi do zakljucka da velike seobe nije ni bilo.

Na nekom CD-u mi je, ali pojma nemam na kom. Potraga ce da potraje jer imam preko 400 CD-a sa razlicitim textovima.

Slazem se, ali isto tako ne postoje ni jasni arheoloski dokazi da je bilo seobe.... Logicki je nemoguce da tako brojan narod (kako ga opisuju helenski istoricari) u tako kratkom periodu prevali toliku razdaljinu i ne ostavi nikakve ostatke da je tuda putovao....

Uopste, meni je sumnjiv taj deo istorije koji skoro da kaze da su stanovnici Balkanskog (Iliri, Kelti, Dacani, Tracanik, Gepidi) poluostrva bezmalo iscezli dok su se na njihovim stanistima za tili cas utvrdili Sloveni (koji su uzged bili stranci - dosljaci)....

Da li si citao "Vincansko pismo" Radivoja Pesica?
 
Vladika Rufim:
Evo moj prilog radovima dr Pasuljkovica i dr Olge Alkoholicarevic.
U stara vremena u Parizu je bilo puno studenata Srba pa se tamosnji univerzitet zvao Srbona!
Srbi su tada bili najcivilizovaniji narod u svemiru i jeli su zlatnim, platinastim, srebrnim, i aluminijskim kasikama, a samo su jeli prstima najveci srpski specijalitet - burek!
Medjutim mrskom zavjerom Vatkana, Kominterne, CIA, Jevrema Brkovica i Djilasa univerzitetu je promijenjeno ime iz Srbona - u Sorbona.
To je jos samo jedna od nepravdi koju trpe Srbi - najcivilizovaniji, najmudriji, najplemenitiji, najhrabriji, najdobrodusniji, najpametniji narod u vaskolikom svemiru sa svim galaksijama!

Prvi put da se ja slozim sa tobom. Olga Lukovic iznosi 99% kojestarija o Srbima, uostalom kao ti o Crnogorcima. Tu ste negde, na istim meridijanima.
 
Wilkołak:
Da li si citao "Vincansko pismo" Radivoja Pesica?

Nisam citao, ali verujem da je dobro obradjeno, jer sam citao Pesicevu analizu Velesove knjige, koja je u sustini veoma kvalitetno obradjena i ukazuje da bi Velesova knjiga trebala da se prizna kao original iz 7. veka, jer je prosto nemoguce da se Rodoslov poglavara Totonika bana priznaje kao istorijski izvor, a Velesova knjiga ne.
 
Slazem se sa Wilkolakom da seobe Slovena nikada nije ni bilo.Ustvari mozda je i bilo ali je onda to bila samo jedna od seoba Slovena na ove prostore, na kojima su Sloveni(Srbi) oduvek ziveli.

Eto bas u petak 27. januara imali smo u skoli priredbu povodom dana skole, i govorio je ambasador SCG u Vatikanu, o tome kako je priznata teorija da je srpsko pismo sifra za resavanje zagonetki etrurskog pisma.Postavlja se pitanje zbog cega je rimski papa zadrzao slovenske prosvetitelje Cirila i Metodija u Vatikanu skoro dve godine.Odgovor je jasan, sluzili su im za desifrovanje etrurskog pisma ciji se kljuc nalazi u vincanici, a kojoj je najbliza sadasnja srpska cirilica.Ovako je otprilike izgledalo iznosenje stavova gospodina ambasadora, kome zbog velike buke i graje nisam ni ime uspeo da cujem.Kao sto sam rekao interesovanje za nacionalnu istoriju je u skolama malo a pogotovo kad se nesto ovako iznese na svetlost dana svi te uzimaju za sovinistu.
 
Pozdrav Rujevite, snago nasa SLOVENSKA :-D

Hehehe, tvoj post izgleda jako zanimljiv, mada moram priznati ima u sebi malo onog sto drugi zovu:"teorija zavere". Ipak, moram reci da se slazem sa tobom ali do neke granice. Recimo, ja smatram da je ljudsko pismo ne samo materijalno, vec na neku ruku i metafizicko i mozda se zbog predela u kojim se stvorilo vincansko pismo stvorila i cirilica koja je bila tako slicna etrurskom pismu. Ne bih da ulazim dublje u ove rasprave jer dalje ne vladam nekim narocitim cinjenicama koje bi mogle da me drze na zemlji.....ne bih da odem u oblake sa nekim filozofiranjem....

Elem, Etrursko pismo jeste zagonetka koju treba odgonetnuti. Ja smatram da su Etruri praocevi Slovena koje danas imamo (uz postovanje svih medjunacionalnih i medjurasnih mesanja). Zbog cega ja o ovome? Pa, moram priznati da je na mene jak utisak ostavila knjiga "Vincansko pismo", Radivoja Pesica. Eto, ja sam uz svoje skromno poznavanje lingvistike i slovenskih jezika uopste napisao ono Etrur - Etrurac - Raci ... naravno, verovatno je to pre mene neko merodavniji otkrio, ali nije zgoreg da napisem....

Ja zaista verujem u to da Sloveni NISU doseljinici i da je prica o doseljnicima u stvari misljenje Becke skole, nasuprot Kijevskoj (koja izgleda nije prezivela istoriju, tj. nalazi se u ilegali).
Moramo uzeti u obzir da su Etrurci bili jedini pismeni narod u Evropi u vreme kada je njihova civilizacija dozivljavala procvat...

Opet, ja ne mogu da poverujem da su sva plemena koja su zivela na Balkanu pre doseljavanja Slovena (Kelti, Gepidi, Iliri, Tracani, Dacani) tek tako, na brzinu izumrli, a da su te teritorije preplavili Sloveni.... Koliko je ljudi potrebno da i se na taj nacin, u to vreme, za ondasnje okvire, preplavio Balkan? 50 000? 500 000? ili 5 000 000? Meni deluje neverovatno da je moguce presili pola miliona ljudi tek tako, na brzinu a da oni pri toj seobi ne ostave tragove da su na nekom terenu boravili, pa makar i godinu dana.... I jos nesto, da li zaista mislite da je svet izmedju Slovena i Kelta bio pregradjen daskama i da se oni nikada nisu susreli???

Opet, ako uzmemo sta znaci rec Sloven - onaj koji slovi, koji govori.... i to povezemo sa pismom Etruraca koji su onda jedini bili pismeni..... hmmm....postoji veza, ali da li je ona dovoljno opravdana i jaka da u to mozemo ubediti ostale? Bez daljih arheoloskih istrazivanja - tesko, mada ja crvsto verujem u to da su Sloveni potomci Etruraca....

Smatram da su Sloveni autohtono stanovnistvo Balkana i srednjeg i donjeg toka Podunavlja!!!
 
Problem je u tome sto je povezanost Etruraca i Slovena samo naklapanje,bez dovoljno cvrstih dokaza. E sad kad bi desifrovali Vincansko i Etrursko pismo, verovatno bi se slozile sve kockice i bilo bi jasno postoji li veza ili ne.

Smesan mi je pokusaj Svetislava Bilbije koji se upinje iz petnih zila da dokaze da su Etrurci Rasani, kao sto ovaj Rufim pokusava da dokaze da Crnogorci nisu Srbi. On jednostavno toliko zeli da to bude istina da je pokusao da procita etrursko pismo nasom cirilicom i ispao smesan. Taj "prevod je cista glupost".

Sve u svemu valjda ce se naci neki novi Sampolion da na pravi nacin desifruje ova pisma. Do tada mozemo samo da naklapamo.
 
Slazem se sa tobom. U svakoj nauci ima diletanata koji svojim naivnim tumacenjem nekih stvari samo unizavaju teoriju.... Mislim, mozda to i jeste tacno, ali ne moze se tek tako na bon-jour potvrditi nesto. U najmanju ruku, izgleda naivno.....

Mene recimo nervira autor knjige "Srbi - narod i rasa (nuova errata)"....mislim...UZAS!!! Tip prica bajke i sto je najgore ubedio je sam sebe u sve to.... Lepo je njega slusati, ali nista od toga sto on prica nije dokazano, a znamo kako se stvari dokazuju....

Ja opet kazem da verujem da su Etrurci praocevi Slovena.....ne mogu to potvrditi ali verujem u to, kao sto verujem da velike seobe nije bilo....
 
Da, u pravu si. Jedno je verovati u nesto, a drugo imati dokaze za to.
Ako nema dokaza, mozes samo da verujes i nista vise. Meni je stvarno muka ovih pseudoistoricara, sto izmisljaju nekakve dokaze da bi druge uverili da je ono sto veruju istina, a od svega je najgore je to sto i sebe ubede kako su ti "dokazi" validni. Primer je kao sto i sam kazes, Jovan I. Deretic autor knjige Srbi - narod i rasa. Imao sam prilike licno da ga slusam u sali niske skupstine, kad je drzao "predavanje" o Porfirogenitu, toliko bajki nisam cuo ni dok mi ih je baka pricala kad sam bio klinac.
 
Deretic je sarlatan! Kod nas je zakupio amfiteatar na poljoprivrednom fakultetu pa je tu drzao predavanja o nekakvim prasrpskim dinastijama (secam se samo jedne dinastije koja se prezivala Svevladic)..... Hteo sam da odem na ta njegova predavanja u nadi da ga posle istih javno, pred auditorijumom mogu pitati nesto, ali vremem mi nije odgovaralo pa nisam posetio nijedno predavanje. Mislim da ih je bilo 5 u nizu....

E vidis sta meni smeta! I da se ispostavi da je Deretic bio u pravu sto se tice nekih stvari (do neke granice) opet ce ta dokazana teorija da bude stvar sprednje medju vidjenijim istoricarima jer je niko nece uzimati za ozbiljno i to samo zbog toga sto se jedan sarlatan bavio njom!

Uzgred, jesi li cuo za onu piramidu u Bosni, pored mesta Visoko.... Kao neki njihov nadri arheolog-istoricar je pronasao piramidu..... ma uzas!
 
A ima i sajt ko hoce da vidi! Sad cu da ga nadjem i postavim, da se ljudi malo smeju i vesele :) Sto se tice naseg imena tacno je da sa sigurnoscu nista nemoze da se kaze,ali je tacno da postoje pretpostavke koje su najverovatnije tacne! Po meni najvise smisla ima ideja da nase ime potice od nase borbenosti i zajednistva koje smo pokazali jos pre dolaska u kontakt sa vizantijskim ili rimskim narodom! Necu ponovo da navodim argumente jer ih je akhenaton vec sasvim podrobno naveo i razvrstao! Svaka cast! Sto se tice nasih nesretnih istoricara bez trunke zdravog razuma njihovo najvece zlo je sto svojim radom dozvoljavaju da se ubuduce cak i teorije koje imaju smisla i potpore proglase apriori netacne i smesne od strane svetske naucne javnosti! A jos kad god neko od komsija hoce da nas omalovazi samo potegne nase pseudoistoricare i doda ono "eto to je Srbin napisao" i onda ispada da sve sto su Srbi ikada napisali ne vazi i nije tacno! Ali nasi pojedini istoricari o tome uopste nerazmisljaju nego teraju po svome. Ali nismo mi usamljeni u tome evo sajta bosanskog "arheologa" i sta sve jos ne:) na kome mozete da se uverite u to da su Bosanci zapravo potomci Boga Sunca i preci svih evropskih naroda;) Nas nesto ne spominju ali ce verovatno da dokazu da smo mi to sve posle porusili i unistili kad smo dosli iz lepe majcine:) Sajt je: www.piramidasunca.ba :))
 
Lepo je jednom Relja Novakovic rekao: Prava nauka je ona nauka koja se bez podsmevanja uzima u obzir razmatranje novih teorija i ideja, pa tek nakon razmatranja odbacuje ih ili uvazava.

Nazalost, mnogima ne odgovara da se razmatra o poreklu Slovena/Srba. Propaganda je nesto sto nije izmisljeno juce, nego postoji od davnina. Vodece evropske sile svesne su da su Sloveni najveca grupa naroda u Evropi i da ce ostali nagrabusiti ako se svi Sloveni ujedine. Uostalom zato je i razbijena Jugoslavija, Cehoslovacka... a sad se zavadjuju i Srbijanci i Crnogorci, kao i Srbi iz Crne Gore sa nekakvim Crnogorcima. Huskaju nas jedni protiv drugih, sve vise udaljavaju i slade se nad nasom gluposcu koja nas vodi u propast.
 
Moji unazad 250 godina nose sadasnje prezime koje se zavrsava na ic, imam i celo porodicno stablo, cak i nekoliko grana pre svog pretka po cijem imenu nosim prezime. Cak posedujem i jednu tursku tapiju iz 1793. na kojoj jasno pise da zemljiste u selu Rasnici nadomak Pirota pripada mome pretku i jasno stoji njegovo prezime na ic, odnosno ono prezime koje ja danas nosim.

Jedino kad su Bugari okupirali Pirot u II svetskom ratu, nasilno su menjali prezimena i imena, Pa su mog pradedu Jovana, prekrstili u Ivan, a prezime skratili za ono ic, ali cim se rat zavrsio vratio je svoje staro ime i prezime, tj. nikad ga nije ni menjao, tako se samo vodio u bugarskim dokumentima.

Drugo, moj cukun-deda Milutin je poginuo u prvom svetskom ratu kao dobrovoljac. Normalno ratovao je na strani Srbije a ime milutin dobio je 40 godina ranije. Milutin je slovensko, nemanjicko ime, a ne bugarsko. U Bugarskoj nigde neces naci Bugarina koji se tako zove. Koliko je u ovim krajevima, oduvek znatno dominirao srpski i slovenski element cak i preko danasnje bugarske granice svedoci ti prica o Trnskom, koji se pre Berlinskog kongresa 1878. borio zajedno sa sugradjanima grada Trna da se i taj kraj pripoji Srbiji. A kad velike sile to nisu dozvolile, on se sa najvidjenijim gradjanima Trna preselio u Pirot.

Da smo se mi zaista pre 1913. osecali kao Bugari obe rucke bi prihvatili Bugare koji su nas okupirali u Prvom i Drugom svetskom ratu, a ne bi im se suprotstavljali, ginuli i prezivljavali njihova zlodela.


A takodje nemoj da smetnes s uma da su ovim krajevima nakon raspada Nemanjicke Srbije, gospodariji Dejanovici, a ne Dejanovi, koji su na malom protoru pirotskog okruga podigli brojne manastire i crkve, pa je ovaj kraj poznat i kao "Mali Jerusalim."


Za nekoliko sati cu ti otkucati samo deo Memoara pirotskih gimnazijalaca, za vreme bugarske okupacije, da vidis koliko su nam Bugari "dragi".

A to sto se pozivas na to da sebara nije bilo u Zeti i Bosni, mozes da okacis macki o rep, jer slojevi stanovnstva iako u sustini isti, nose razlicita imena od drzave do drzave, pa cak iako u njima zive srodni ili isti narodi.
 
Evo nasao sam:

Evo nekoliko odlomaka iz memoara pirotskih djaka iz I i II svetskog rata:

Mihailo Vuckovic (okupacija Pirota od strane Bugara u I svetskom ratu):

........U skoli na Pazaru, Bugari dovedose novu uciteljicu, Donku Zlatevu. Na priredbi koju smo pripremali, Donka Zlateva izabrala je da ja recitujem pesmu vrlo poznatog bugarskog pesnika Ivana Vazova. Pesma se zvala: Nasa je Makedonija. Moja majka je bez kolebanja porucila uciteljici da njen sin ne moze recitovati ovu pesmu. nase prijatelje uhvatio je panican strah za nas troje, savetovali su joj da promeni odluku koja nas je lako mogla odvesti u koncentracione logore u Bugarskoj, ali ona je ostala cvrsta. Umesto bugarske sovinisticke pesme recitovao sam jednu pastoralnu pesmicu..............


.........Vec na jednom od prvih casova, uciteljica je pocela sa prozivkom i sugestivnim pitanjem sta si ti po nacionalnosti?

- Ja sam Srbin- odgovorio sam.

Dohvatila me je za ramena i izbacila u hodnik.
- Nama Srbi ovde nisu potrebni - vikala je za mnom i zalupila vrata.II sv rat:

.........Od svih ucenika trazeno je da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Takav je slucaj bio i u pirotskoj gimnaziji.

Razredni staresina, inace Bugarin, podelio je prijave ucenicima, kasnije ih je pokupio po jedan ucenik iz svakog reda.

Razredni staresina bacio je pogled na prija ve i uzviknuo na bugarskom jeziku: Da stane prav vseko koj to e napisal ce je Srbin!!

Ustali smo svi osim njih sestoro. Bila su to deca bigarskih okupatorskih sluzbenika...

Izjasniti se u to vreme da si Srbin znacilo je rizikovati licni mir i bezbednost. No i pored strasnih mera represalije, bugarizacija nije dala ocekivane rezultate, cak ni priblizne........


..........Uvodjenje bugarskog jezika u skole i administraciju, insistiranje na unosenju bugarskog imena u licne isprave, duboko je razdiralo nacionalni ponos stanovnistva ovih krajeva, budilo zelju za osvetom i sto skorijim isterivanjem okupatora.........
 
A evo ti i o pirotskom govoru.

.....Nakon sto je u dva navrata boravio na podrucju Ponisavlja i Luznice, Aleksandar Belic, objavljuje studiju pod naslovom "Dijalekti istocne i juzne Srbije" (Beograd, SANU, 1905.) Za proucavanje ovih dijalekata se odlicio kako sam kaze, zbog toga sto se dugo vremena nepravilno sudilo o njima.

On je sve dijalekte istocne i juzne srbije podelio u tri grupe:

timocko-luzicki
svrljisko-zaplanjski
juznomoravski

Ocenio je da je po karakteristikama najarhaicniji timocko luznicki, kome pripada i pirotski dijalekat.

Belic naglasava: " .....Za njega se moze tvrditi da se uglavnom samostalno razvijao bez velikih unutrasnjih poremecaja. Rano se odvojio, mozda vec pre XII veka od ostalih dijalekata srpskih. Na ovaj govor ni u docnije vreme, niti je uticao koji drugi srpski dijalekat, niti govor susedne Bugarske. Zato je timocko-luznicki vrlo lepo sacuvao svoj stari i fonetski i morfoloski sklop......."
 
Ako te dublje zanima istorija pirotskog kraja, pre nego sto ista glupo odvalis, prozitaj knjigu Tomislava G. Panajotovica - Pirot kroz vekove. Izdata je cini mi se 1982. godine. Znam da je ima u narodnoj biblioteci Srbije.

Ta knjiga opisuje istorijske dogadjaje, predanja, secanja ovog kraja pocevsi jos od prvog pominjanja Pirota u III veku nove ere do kraja II sv. rata. Sve je potkrepljeno slikama, dokazima, navodima iz starih knjiga i dokumenata.

Kad to budes procitao videces da u ovom kraju nema, niti je ikada bilo mesta za Bugare.
 

Back
Top