Šta postoji?

Ljubo2

Domaćin
Poruka
4.437
ŠTA POSTOJI?

Povod za postavljanje ove teme je dole postavljena tema "Homo yugoslavicus nije filozofičan". Prošireni naslov ovo teme može da glasi "ŠTA JE TO ŠTO POSTOJI NA SAMOM POĆETKU, KAO NAJPRVO"? Pomoću vaših odgovora na ovo pitanje lako može da se utvrdi da li je "homo yugoslavicus filozofičan". Molim da vaši odgovori, po mogućnosti, budu svedeni na samo jednu reč ili pojam. Dakle, samo imenujte ono za šta mislite da zaista POSTOJI. Uz napomenu da to ne bude apstraktan pojam, već isključivo pojam čije postojanje može na bilo koji način, iskustveno ili naučno da se proveri. Ispravan odgovor na ovo pitanje je i za nauku i filozofiju važan iz razloga što sve istine o postojanju stvarnosti se mogu izvesti isključivo iz tog pojma. Sve u skladu sa Hegelovom logikom, koja kaže: "Ako iz nešto koje postoji kao PRVO, nastaje nešto DRUGO, tada to DRUGO i ne postoji, već i dalje postoji to PRVO, koje je samo promenilo svoj oblik ili stanje, pa sada samo izgleda kao da se pojavilo i da postoji nešto DRUGO":
 
Bog

svi smo mi instance necega i zbir svih nasih iskustava svih nas i nasih predaka i nasih potomaka kompletirace celovitu jedinku koju bi nazvo Bog koji je zato sam sve i pokrenuo
Odgovor: "BOG" nije tačan. Iz razloga jer iskustvnih, čulnih, naučnih ili bilo kakvih drugih, proverljivih dokaza ili logičkih i razumljivih objašnjenja o Božijem postojanju, NEMAMO. Ali ima nešto drugo, za šta se u nauci, tj. fizici, zna da na POČETKU stvaranja Svemira, kao NAJPRVO, postoji. Koje su filozofi nazvali imenom "BITAK", ali nisu odgovorili na pitanje, KO ili ŠTA je taj BITAK. Isto kao ni vernici, KO ili ŠTA jem BBOG.

Idemo dalje sa sa pogađanjem odovora na pitanje ŠTA POSTOJI: Znanje odgovora na pitanje "šta postoji" je najvažnije znanje i za nauku i filozofiju i svetske religije, bez kojeg se ne moože objasniti apsolutno ništa - ni materija, ni život, ni Svemir, ni Bog.
 
Zanimljiva tema. Ja to nekako vidim da postoje dve večne, da kažem, pojave. Bog, koji je večan, i ništavilo, tj. nešto što Kinezi zovu Tao, iz kojeg Bog stvara. Što reče Berđajev, sloboda ima korene u ništavilu.
 
Zanimljiva tema. Ja to nekako vidim da postoje dve večne, da kažem, pojave. Bog, koji je večan, i ništavilo, tj. nešto što Kinezi zovu Tao, iz kojeg Bog stvara. Što reče Berđajev, sloboda ima korene u ništavilu.
Ovo sve što si rekao je ok. Reč je i o Bogu i Ništavilu i Taou, ali problem je što niko ne zna šta je, ni Bog, ni Tao, ni Ništavilo. Za sve ovo - i za Boga i za, Tao i za Ništavilo ima jedan drugi naziv koji su smislili fizičari kada su otkrili i odgovorili na pitanje "šta je to najprvo koje postoji", od čega je sagrađen cijeli Svemir. Dakle, da bi ispravno odgovorili na pitnje "ŠTA POSTOJI", treba navesti taj termin (ime) koje su fizičari dali tom tzv Bogu, Tau ili Ništavilu.
 
Izgleda, slabo vam ide "filozofičnost". Ne znate kako glasi odgovor fizičara na pitanje "ŠTA POSTOJI". Glasi: QVANTNI V A K U M. Kvantni vakum je PRVI kji postoji i iz njga je nastali sve što ima značenje DRUGOOG. Za kje je Hegel rekao da i NE POSTOJI, već da i dalje postoji PRVO koje je samo promenilo svoj oblik ili stanja, pa sada samo izgleda da se pojavlo i da postoji nešto drugo. To podrazumeva da ne mžemo znati istinu o postojanju materije, života i Svemira, koji su nastali putem samopreobražavanja kvantnog vakuuma, sve dok ne saznamo Istinu o postojanju kvantnog vakuuma. Sledeće pitanje za vas "filozofičare" glasi: KAKO I NA OSNOVU ČEGA MOŽEMO SAZNATI ISTINU O KVANTNOM VAKUUMU? Pogotovo što su fizičari ustanovili da nije materijalan. Da li to znači da nije materijalno ni sve ono što je nastalo iz kvantnog vakuuma? Hajte, nemojte da ja sam sa sobom diskutujem!
 
Izgleda, slabo vam ide "filozofičnost". Ne znate kako glasi odgovor fizičara na pitanje "ŠTA POSTOJI". Glasi: QVANTNI V A K U M. Kvantni vakum je PRVI kji postoji i iz njga je nastali sve što ima značenje DRUGOOG. Za kje je Hegel rekao da i NE POSTOJI, već da i dalje postoji PRVO koje je samo promenilo svoj oblik ili stanja, pa sada samo izgleda da se pojavlo i da postoji nešto drugo. To podrazumeva da ne mžemo znati istinu o postojanju materije, života i Svemira, koji su nastali putem samopreobražavanja kvantnog vakuuma, sve dok ne saznamo Istinu o postojanju kvantnog vakuuma. Sledeće pitanje za vas "filozofičare" glasi: KAKO I NA OSNOVU ČEGA MOŽEMO SAZNATI ISTINU O KVANTNOM VAKUUMU? Pogotovo što su fizičari ustanovili da nije materijalan. Da li to znači da nije materijalno ni sve ono što je nastalo iz kvantnog vakuuma? Hajte, nemojte da ja sam sa sobom diskutujem!
To su već malo stručniji termini, moramo poznavati pomalo i fiziku da bi došli do nekih odgovora. Pa sad ko šta izgugla...
 
To su već malo stručniji termini, moramo poznavati pomalo i fiziku da bi došli do nekih odgovora. Pa sad ko šta izgugla...
Filozofija bez nauke nije filozofija. Premise iz kojih se izvode zaključci, moraju da imaju svoj temelj u iskustvu i nauci. U protivnom nećemo imati filozofiju, već veru. Kao što je, na primer, vera da postoji Bog koji je stvorio svet iz ništa. Koja prestaje da bude vera, s obzirom da postoji naučni dokaz da su materija, život i Svemir nastali iz nematerijalnog kvantnog vakuuma koji je sa stanovišta fizike gotovo isto što i ništa. Informacija da je Bog stvorio svet iz ništa, stoji u starim spisima koja su pisale starije i naprednije civilizacije od naše, koje su živele pre naše, koje su znale o čemu govore. A naša civilizacija koja je otkrila da su materija život i Svemir nastali iz nematerijalnog kvantnog vakuuma koji je gotovo isto što i ništa, još uvek nije napravila vezu između tog otkriča i verovanja da je Bog sttvorio svet iz ništa. Da bi se ta veza napravila i da bi se razumelo da je kvantni vakuum, zapravo, taj famozni Bog koji je stvorio svet iz ništa, nedostaje još samo jedna mala karika, a to je da naši naučnici i filozifi shvate, jer u vezi toga već bezbrojni dokazi postoje, a to je da čestice i delovi kvantnog vakuuma ne raspolažu samo fizičkih sposobnostima naprezanja i kretanja, več i psihičkim sposobnostima opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog svog naprezanja i kretanja, bez koih evolucije života i Svemira ne bi moglo da bude. Iz čega sledi logički (filozofdki) zaključak da je kvantni vakuum živ i svestan i da je u pravom smislu reči - Bog. Koji je stvorio svet iz samoga sebe, a to znači iz NIŠTA. Jer nematerijalna Svest, koju nikada niko nije uspeo da opazi, a za koju se svi naučnici i filozofi slažu da postoji, koja raspočaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, zahvaljujući kojima je nestvoriva, neuništova i svemoćna, je u pravom smislu Bog.

Dakle, kada se pitamo "ŠTA POSTOJI", ne možemo samo reći, "BOG" i praviti se da smo filozofi i da sve znamo, ako to ne možemo i da dokažemo i do kraja logički objasnimo i razumemo. Mada mi već raspolažemo i dolazima i logikom da Bog postoji, ali toga još uvek nismo svesni, jer još uvek ne znam ni KO je Bog, ni ŠTA je, jer smo slabi logičari, tj, filozofi. Ali nema veze, ovo o čemu sada pričamo, ipak je iznad postojećih svetskih naučnih i filozofskih spoznaja i standarda. Što podrazumeva da Srbima ne ide od ruke, bolje nego drugima, samo nauka, već i filozofija.
 
Poslednja izmena:
Sve je krug.
Nema ni pocetka ni kraja. Sve proizilazi jedno iz drugog i vraca se jedno u drugo.
I to je lepo.
U krugu smo svi povezani.
Svi smo svoji i svi smo celina.
Sve je krug - krug je sve.

A hriscanstvo je krug proglasilo za djavolski simbol bas zbog toga sto on simbolizuje najveceg neprijatelja njihove dogme.
 
Sve je krug.
Nema ni pocetka ni kraja. Sve proizilazi jedno iz drugog i vraca se jedno u drugo.
I to je lepo.
U krugu smo svi povezani.
Svi smo svoji i svi smo celina.
Sve je krug - krug je sve.

A hriscanstvo je krug proglasilo za djavolski simbol bas zbog toga sto on simbolizuje najveceg neprijatelja njihove dogme.
Ako su tri kruga unutar jednog kruga, onda je to simbol Božanske trojednosti. Na svakom kraku pravoslavnog krsta stoje tri kruga. Ali nećemo sada o simbolima koji simbolišu nešto što ne zmamo šta je, kao na primer "Bog" i "trojstvo". Držimo se radije kvantnog vakuuma koji je iz sebe - i od samoga sebe - iznedrio i sagradio sve - i materiju i život i Svemir. Da vidimo da li njega možemo da objasnimo i razumemo, jer on je PRVI koji postoji. Takođe i poseldnji - "alfa i omega", jer po Hegelovoj logici, kao što smo rekli : " Kad nešto DRUGO nastaje od nečega koje postoji kao PRVO, tada to DRUGO i ne postoji, već i dalje postoji to PRVO, koje je samo promenilo svoj oblik ili stanje, pa sada samo izgleda da se pojavilo i da postoji nešto DRUGO. Zato sam i dao naziv temi "ŠTA POSTOJI KAO NAJPRVO", sa namerom da pokušamo da objasnimo i razumemo ŠTA je to PRVO, KAKO ono postoji i ZAŠTO. Jer kad njega objasnimo i razumemo, objasnili smo i razumeli sve, jer ni danas, sem tog NAJPRVOD, ničega drugog nema.
 
Postoji "JA", ostalo je sve manje vise marginalno.
BRAVO, blizu si. Tačno je: postoji samo "JA". Svest je ta koja sebe zove imenom "JA". A imajući na umu da ni danas ničeg drugog nema sem tog PRVOG koje postoji, a to su čestice i delovi Kvantnog vakuuma, koje sve imaju pravo da sebe zovu imenom "JA", to bi onda značilo da je kvantni vakuum za sebe i u sebi jedno veliko živo i sveno "JA". Pa bi onda značilo da je kvantni vakuum polje mirujuće nematerijalne Svesti. Pa bi on tada mogao da bude i ono što zovemo imenom "BOG". Jer šta bi Bog mogao da bude drugo, kad ne bi bio Svest, Jer kad ne bi bio Svest, ne bi ne bi bio ni sveznajući ni svemogući. To samo može SVEST.

Najveći naučni problem koji još niko nije uspeo da reši, je upravo problem SVEST. . A najveći religijski problem je BOG. Pa, ako su reči "BOG", "SVEST" i "Kvantni vakuum" sinonimi, tj. ako se odnose na jedan i isti pojam, tada, ako želimo da objasnimo i razumemo taj pojam, ne ostaje nam drugo nego da se pozabavimo kvantnim vakuumom i razmotrimo mogućnost da li bi on mogao da bude taj famozni Bog ili Svest.

Dali je kvantni vakuum Bog ili Svest, možemo da proverimo samo ako uspemo da utvrdimo da je Svest i sve ono što je nastalo iz kvantnog vakuuma, a to su materija, život i Svemir. Jer, po Hegelu, ono koje postoji kao PRVO i ono koje iz PRVOG nastaje kao DRUGO, su jedno i isto "alfa i omega".

Pa nam zato ne ostaje drugo, nego da se pozabavimo problemom postojanja Svesti.

ŠTA JE SVEST?

Da li neko može da definiše Svest?


Evo ja ću prvi da pokušam:

"SVEST JE ONO KOJE JE SPOSOBNO DA SEBE DOVEDE U STANJE SVESNOSTI.

Čovek je svesno biće i zna koje uslove treba da ispuni, sa kojim sposobnostima da raspolaže i koje radnje mora da čini da bi sebe doveo u stanje svesnosti. Pa ako ustanovimo da tim uslovima, i tim sposobnostima raspolaže i ceo Svemir, rešili smo problem postojanja i Kvantnog vakuuma i materije i života i Svemira i Boga,
 
Ako su tri kruga unutar jednog kruga, onda je to simbol Božanske trojednosti. Na svakom kraku pravoslavnog krsta stoje tri kruga. Ali nećemo sada o simbolima koji simbolišu nešto što ne zmamo šta je, kao na primer "Bog" i "trojstvo". Držimo se radije kvantnog vakuuma koji je iz sebe - i od samoga sebe - iznedrio i sagradio sve - i materiju i život i Svemir. Da vidimo da li njega možemo da objasnimo i razumemo, jer on je PRVI koji postoji. Takođe i poseldnji - "alfa i omega", jer po Hegelovoj logici, kao što smo rekli : " Kad nešto DRUGO nastaje od nečega koje postoji kao PRVO, tada to DRUGO i ne postoji, već i dalje postoji to PRVO, koje je samo promenilo svoj oblik ili stanje, pa sada samo izgleda da se pojavilo i da postoji nešto DRUGO. Zato sam i dao naziv temi "ŠTA POSTOJI KAO NAJPRVO", sa namerom da pokušamo da objasnimo i razumemo ŠTA je to PRVO, KAKO ono postoji i ZAŠTO. Jer kad njega objasnimo i razumemo, objasnili smo i razumeli sve, jer ni danas, sem tog NAJPRVOD, ničega drugog nema.
Hegel je valjda pominjao vezu biljke, pupoljka i cveta, gde dva poslednja ne mogu postojati skupa, potiru jedno drugo kao teza i antiteza, ali su ipak povezani i predstavljaju suštinu života jedne biljke, taj krug.
Gde su Ljubo logični naučni dokazi za tvrdnje o kvantnom vakuumu, osim tvojih kazivanja tj. da ima svojstva svijesti¿
 
ŠTA POSTOJI?

Povod za postavljanje ove teme je dole postavljena tema "Homo yugoslavicus nije filozofičan". Prošireni naslov ovo teme može da glasi "ŠTA JE TO ŠTO POSTOJI NA SAMOM POĆETKU, KAO NAJPRVO"? Pomoću vaših odgovora na ovo pitanje lako može da se utvrdi da li je "homo yugoslavicus filozofičan". Molim da vaši odgovori, po mogućnosti, budu svedeni na samo jednu reč ili pojam. Dakle, samo imenujte ono za šta mislite da zaista POSTOJI. Uz napomenu da to ne bude apstraktan pojam, već isključivo pojam čije postojanje može na bilo koji način, iskustveno ili naučno da se proveri. Ispravan odgovor na ovo pitanje je i za nauku i filozofiju važan iz razloga što sve istine o postojanju stvarnosti se mogu izvesti isključivo iz tog pojma. Sve u skladu sa Hegelovom logikom, koja kaže: "Ako iz nešto koje postoji kao PRVO, nastaje nešto DRUGO, tada to DRUGO i ne postoji, već i dalje postoji to PRVO, koje je samo promenilo svoj oblik ili stanje, pa sada samo izgleda kao da se pojavilo i da postoji nešto DRUGO":
A nulto?
 
ŠTA POSTOJI?

Povod za postavljanje ove teme je dole postavljena tema "Homo yugoslavicus nije filozofičan". Prošireni naslov ovo teme može da glasi "ŠTA JE TO ŠTO POSTOJI NA SAMOM POĆETKU, KAO NAJPRVO"? Pomoću vaših odgovora na ovo pitanje lako može da se utvrdi da li je "homo yugoslavicus filozofičan". Molim da vaši odgovori, po mogućnosti, budu svedeni na samo jednu reč ili pojam. Dakle, samo imenujte ono za šta mislite da zaista POSTOJI. Uz napomenu da to ne bude apstraktan pojam, već isključivo pojam čije postojanje može na bilo koji način, iskustveno ili naučno da se proveri. Ispravan odgovor na ovo pitanje je i za nauku i filozofiju važan iz razloga što sve istine o postojanju stvarnosti se mogu izvesti isključivo iz tog pojma. Sve u skladu sa Hegelovom logikom, koja kaže: "Ako iz nešto koje postoji kao PRVO, nastaje nešto DRUGO, tada to DRUGO i ne postoji, već i dalje postoji to PRVO, koje je samo promenilo svoj oblik ili stanje, pa sada samo izgleda kao da se pojavilo i da postoji nešto DRUGO":

Archē
 
Sve je krug.
Nema ni pocetka ni kraja. Sve proizilazi jedno iz drugog i vraca se jedno u drugo.
I to je lepo.
U krugu smo svi povezani.
Svi smo svoji i svi smo celina.
Sve je krug - krug je sve.

A hriscanstvo je krug proglasilo za djavolski simbol bas zbog toga sto on simbolizuje najveceg neprijatelja njihove dogme.
Donekle krug...

Vremenska nit nije. Događaji na toj niti mogu biti.

Onda, subjektivna relativnost nije. Ogledalo je...

Apsolutnost. Hm. Ne znamo. Ili barem ne znam da znamo... Filozofiramo, i verujemo.
 
Hegel je valjda pominjao vezu biljke, pupoljka i cveta, gde dva poslednja ne mogu postojati skupa, potiru jedno drugo kao teza i antiteza, ali su ipak povezani i predstavljaju suštinu života jedne biljke, taj krug.
To je drugo.
Gde su Ljubo logični naučni dokazi za tvrdnje o kvantnom vakuumu, osim tvojih kazivanja tj. da ima svojstva svijesti?
Dokaz je u tvrdnji fizičara i biologa da samo energija i informacija postoji. Energija se uvek manifestuje kao fizička radnja naprezanja i kretanja, a informacija kao psihička radnja opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tog naprezanja i kretanja. Da nije tako evolucije materije, kja se svodi na pelazak iz haosa u harmoniju, ne bi moglo da bude.

Ove fizičke i psihičke radnje su osnovni faktori Svesti, bez kojih svesnosti, a time ujedno, ni Svesti, ne bi moglo da bude. Ove radnje vrše čestice i delovi kvantnog vakuuma koje, kada se napregnu i pokrenu, fizički se manifestuju kao energija. Dakle, da bi dikazali da su čestice i delovi kvantnog vakuuma čestice Svesti, treba samo da se dokaže da energija od koje su sagrađeni život i Svemir, raspolaže i psihičkim sposobnostima opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja. To je već dokazamo. U to možmo da se uverimo čak i samo jednim pogledom kroz prozor, Da nije tako naše elektronske tehnologije, informatički sistemi i roboti ne bi bili mogući, a da i ne govorimo o telima biljaka životinja i ljudi, Koje materija, tj. energija sama od sebe gradi. Što ne bi bilo moguće, ne samo kad ne bi mogla da se kreće i radi, već i kad ne bi mogla da opaža, oseća, pamti i razume to svoje naprezanje, kretanje i rad.

Dakle, dokazi postoje da je sve Svest, nebitno da li smo mi od svojih pogšešnihubeđenja i vrovanja sposobni da to vidimo i razumemo. Uostalom, već postoji filozofdki pravac, panteizam, koji stoji na stanovištu da su Bog i Svemir, isto. Naravno, to još uvek ništa ne objašnjava, ali s obzirom da postoji obilje dokaza da materija raspolaže i sa psihičkim sposobnostima opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja, koje su faktori Svesti, to je dokaz da je energija od koje su sagrađeni život i Svemir. Svest. Kao i da je kvantni vakum SVEST, jer energija, to su napregnute i pokrenute čestice i delovi kvantnog vakuuma.
 
Brahman!

U hinduizmu se to definira kao sve što postoji i što će uvijek postojati.

Zamislite sebe duboko u šumi, okruženi biljkama i ponekim životinjama, pčelama, leptirima, mravima ili, ako ste sretni, s ponekim jelenom ili zecom. Vaš mozak može dijeliti nazive za ta bića koliko hoće, nikada te riječi, vaša uvjerenja, misli neće dočarati tu pojavu koju vidite, nikad. To je jednostavno To - Brahman. Rijeka koja protiče ne sadrži istu vodu koja je juče protekla tuda, pa kako onda može biti ista rijeka ?

Nedavno, tokom dana se pojavila magična duga, proširila se s kraja na kraj grada. Lično sam ispratio taj prizor s divljenjem. Koliko je prolaznika učinilo isto? Nula. Ti mali crvi trče okolo da nešto postignu, uzmu ili dobiju, materijalno, jedino je bitno.
Isto tako, tokom jedne noći, pojavio se veliki čarobni mjesec . Stao sam zabezeknut, izašao iz auta da doživim taj osjećaj. Dok sam živio u Njemačkoj, jedne noći je bio onaj crveni mjesec a na ulicama grada se pojavilo desetine hiljada ljudi. Pomislio sam da su neredi, protesti kada ono ljudi izašli s kamerama da isprate taj prizor.
Balkanci , duboko u srži, su operisani od povezanosti s prirodom. Čast izuzecima. Toliko o balkancima i filozofiji.
A kakve veze ima filozofija s prirodom? Itekakve! Ona je naša veza s njom.
 
još malo hrane za vaše misli.

Učili su nas da drvo čini korijen, stablo , grane i lišće. Kada kreten odsječe s motorkom par grana , ono će i dalje biti drvo. a šta će biti ako uklonimo sunce. kišu i zemlju iz koje ono raste . koliko dugo će drvo ostati drvo ? ne dugo. Pa šta onda čini drvo, njegova grana ili sveobuhvatna okolina u kojoj raste ? Možda je sve JEDNO, ha ?

Drugi primjer. "Naučnici" tvrde da je sunce zvijezda promjera 1.4 miliona km. Zašto onda ona stara žena kaže malom "Sine idi u hlad, nemoj na sunce". Je li se djete uspjelo popeti na sunce ili se možda to sunce PROTEŽE toliko , tako da obuhvata i zemlju i sve nas ? Koliko je onda sunce ?

Primjera je milion u kojima su ljudi sa svojim izmišljenim konceptima i riječnikom uprostili svijet.
Sve je postojalo i prije riječi , pa pitam se kako su onda ljudi vjerovali u Isusa , Alaha prije milion godina kada nije postojao jezik da tim pojavama da ime . Pa i nisu, jer su znali da je sve JEDNO
 
eh sad sam se raspisao...
Ti nEučnici, koji nas drkaju sa kvantnim teorijama, neka mi objasne kako (ili još bolje Zašto) iz sjemenke šišarke naraste bor. Kako se odvija taj čitav proces ?. da li sjemenka sadži informaciju kako drvo treba da izgleda. Da li sperma vašeg oca sadrži informaciju koliko vaše uši treba da budu velike.
Ukratko oni znaju *****, to su ratni profiteri koji koriste nauku za stjecanje profita. Veliki mozgovi su živjeli prije 100-200 godina.
 
Brahman!
U hinduizmu se to definira kao sve što postoji i što će uvijek postojati. A kakve veze ima filozofija sa prirodom? Itekakve, ona je naša veza sa njom.
Svejedno je da li ćemo SVE ŠTO POSTOJI nazvati imenom "Brahman", "Bog", "Svijest", "Energija"ili "Kvantni vakuum", koji je iz sebe IZNEDRIO SVE ŠTO POSTOJI. Nas zanima ŠTA je to "Sve što postoji" i KAKO je moguće da postoji to što zovemo imenom "Sve što postoji". Zanima nas PO KOJOJ LOGICI postoji Sve što POSTOJI i to je ono što zovemo imenom "FILOZOFIJA". Jer logika je osnovna filozofska disviplina. Što je veoma nitno, imajući na umu da sve što postoji ili se dešava, MORA da ima svoju logiku po kojoj postoji ili se dešava. A na nama je da tu logiku otkrijemo. Jer ma koliko se pozivali na na "Brahmana", "Boga", "Materiju", "Kvantni vakuum" ili bilo šta drugo, bićemo vernici i neznalice, sve dok ne otkrijemo LOGIKU po kojoj postoji SVE ŠTO POSTOJI. A to je SVETA dužnost FILOZOFIJE, a NE NAUKE. Nauka samo OPAŽA, REGISTRUJE, OPISUJE i IMENUJE SVE ŠTO POSTOJI, ali nauka sa svojim čulnim metodama nam ne može objasniti apsolutno ništa. Kao takva i nauka je samo jedna vrsta religije. Ona nam kaže samo da nešto JESTE, a KAKO JE MOGUĆE to ŠTO JESTE, nauka o tome pojma nema.

Nego da ne dužim dalje. Ja sam tu LOGIKU po kojoj sve postoji i sve se dešava, otkrio još pre više od 4o godina, ali, više je nego žalosno, niko na to ne obraća pažnju. Po toj logici može da postoji samo ONO koje je sposobno da postoji SAMO PO SEBI od uvek i zauvek. A postojati samo po sebi, od uvek i zauvek, može samo ono koje raspolaže sa SEDAM vrsta različitih fizičkih i psihičkih sposobnosti i može da vrši SEDAM različitih vrsta fizičkih i psihičkih RADNJI. Fizičke sposobnosti su NAPTEZANJE I KRETANJE. A psihičke sposobnosti su: OPAŽANJE; OSEĆANJE; PAMĆENJE; MIŠLJENJE I RAZUMEVANJE fizičkih radnji naprezanja i kretanja. A pravo ime onoga koje rasplaže sa tih sedam sposobnosti, nije ni Brahman, bi Bog, ni materija, ni kvantni vakuum, već SVEST. I ta Svest i njenih sedam sposobnosti i radnji je to SVE ŠTO POSTOJI. Sem kojih nikada ničeg drugog, niti je bilo, niti će da bude. I pomoću Svesti i tih njenih sedam sposobnosti se može i objasniti i razumeti apsolutno sve. Jer Sve što postoji i što se dešava, postoji i dešava se PO LOGICI Svesti i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji. I to je KRAJ FILOZOFIJE. Kao i svih svetskih religija. Kao i svih ideologija i politika. I nepravednih društvenih i ekonomskih poredaka.

Filozofija i filozofi će spasiti svet. A političari, i vernici svih vrsta, uz pomoć NAUKE će ga uništiti. Već neko vreme uveliko rade na tome. I to na sav glas objavljuju i toga se ne stide.
 
Poslednja izmena:
Ova filozofija vam, baš i ne ide od ruke. Sve moram sam. Idemo ispočetka: ŠTA POSTOJI?
Odgvor hlasi: S V E S T .

ŠTA JE SVEST - definicija.

Svest je ono koje je sposobno da sebe dovede u stanje svesnosti. Svest se manifestuje kao nematerijalno svemirsko poje u fizici poznato pod imenom "kvantni vakuum", a u svetskim religijama kao "Ništavilo" ili "Bog"

Kojim sposobnostima kvantno polje, "Ništavilo" "Bog" ili "Svest" mora da raspolaže to , da bi sebe dovelo u stanje svesnosti?

Mora da raspolaže sa psihičkim sposobnostima opažanja sebe, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja. Ali problem je što je to polje nematerijalno, pa mora da raspolaže i fizičkim sposobnostima naprezanja i kretanja, pomoću kojih poprima fizička svojstva sile i mase i tako postaje materijalno, jer bez toga ne bi moglo da dovede sebe u stanje svesnosti, jer ne bi imalo šta da opaža, oseća, pamti misli i razume.

I šta posle bude kad se to kvantno polje, Ništavilo, Svest ili pak Bog, napregne i pokrene, pa postane materijalno i kad počne sebe da opaža oseća, pamti misli i razume? To polje tada, uz pomoć svojih psihičkih i fizičkih sposobnosti počinje da evoluira, tj. da prelazi iz stanja haosa i zla u stanje harmonije i dobra. Tada počinje od sebe samoga da gradi organizacije svog kretanja i rada: atome, nebeska tela, galaksije i na kraju tela ćelija, biljaka, životinja i ljudi.

Kako može da se dokaže da kvantni vakum raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i da pomoću njih može da se materijalizuje i počne da evoluira.

Da bi odgovorili na ovo pitanje prvo moramo u pmoć pozvati logiku, po kojoj , ako od nešto koje postoji kao PRVO, a to je kvantni vakuum, nastaje nešto DRUGO, a to su materija, život i Svemir, tada je logično da to DRUGO i ne postoji, već da i dalje postoji to PRVO, a to je kvantni vakuum, koji je samo promenio svoj oblik ili stanje, pa sada samo izgleda da se pojavilo i da postoji nešto DRUGO. Dakle, po ovoj logici, kvantni vakuum i Svemir su samo dva različita stanja jedne i iste prirodne sile i pojave, neaktivno i aktivno. Pa, prema tome, logički zaključak glasi; Ako materija, život i Svemir rasolažu sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, tada i kvantni vakuum raspolaže sa tih istih sedam sposobnosti, jer uprotivnom ne bi mogao da se napregne pokrene i evoluira.

Pa sada, da bi dokazali da kvantni vakuum raspolaže sa sedam sposobnosti, ostaje nam samo da dokaažemo da materija, život i Svemir raspolažu sa sedam sposobnosti.


Šta vi mislite, da li materija. život i Svemir raspolažu sa tih sedam sposobnosti. Kako to moće da se dokaže?
Pokušajmo ovako: Uzmimo za primer nekoliko ljudi različitih zanimanja. Jedan je fudbaler, drugi, violinista, treći slikar, peti građevinac, šesti zemljoradnik, sedmi hirurg itd. Ma koliko da su rezultati njihovog rada različiti, ipak svi oni rade isto: naprežu se i kreću, opažaju, osećaju, pamte, misle i razumeju svoje naprezanje i kretanje. Različite su smo informacije, tj znanja o tome kako svaki od njih treba da se napreže kreće i radi.

A šta je sa ostatkom prirode?

Isto je, ma o čemu da je reč, nebitno da li je reć o atomima, nebeskim telima, jednoćelijskim organizmima ili telima biljaka i životinja. Dakle, Svemir se ne sastoji ni od čega drugog do samo od sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji i njihovog vršioca, Boga, odnosno, SVESTI. Ovih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji imaju značenje osnovnog prirodnog ZAKONA po kojem sve postoji i sve se dešava. Uz pomoć ovih sedam sposobmnosti i radnji moguće je SVE, a bez njih ne bi bilo moguće ništa.

Kao ilustraciju svega ovoga napred rečenog, citiraču o tome zapažanja indijskog fizičara i jogija Maharišija, tvorca svetskog pokreta za transcendentalnu meditaciju, koji se kroz meditaciju prosvetlio, a to je ono što zovemo imenom "METAFIZIKA", kao mogućnost opažanja osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja sveukupne stvarnosti IZNUTRA. Na koji način se saznaje šta sveukupna stvarnost za sebe u sebi jeste. A ne, kao što fizičari rade, opažaju materijalnu stvarnost čulno, iz vana i tako saznaju samo šta materijalna szvarnost za njih, kao posmatrače iz vana jeste. Bez mogućnosti da će ikada moći da spoznaju samu živu i svesnu NUTRINU, a time ujedno i SUŠTINU sveukuone stvarnosti, sa značenjem Večite i Konačne Istine o postojanju sveukupne stvarnosti. Koja se ne sastoji ni od čega drugog, do samo od BOGA ili SVESTI i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji. I to je kraj filozofije, kao i svih svetskih religija, koje do danas nisu objasnile apsolutno ništa. Kao i kraj onog dela nauke, a to je psihologija i neurologija koje se još uvek neuspešno bave problemom i pitanjem postojanja Svesti.

Evo šta je o tome rekao Mahariši:

„U osnovi sveta stoji ujedinjeno polje svih prirodnih zakona. To je nešto nematerijalno, vanvremensko, nemanifestovano, neaktivno. To je veliko ništa, koje je početak i uzrok svega. U njemu postoji sve, sve velike i male stvari, svi svetovi, svi oblici, svi odnosi, ali samo kao princip, kao ideja, kao latentna mogućnost. To je čista svest. I kad se deo te čiste svesti, makar i najsitnija njena čestica, izdvoji i stupi u aktivno stanje, kad postane dinamična, pretvara se u konkretnu stvar, u materiju, u biće, u svemir. To ništa ima potpunu svest o sebi, jer je čista svest. Ima ogromnu, beskonačnu moć samoorganizovanja, jer je kreativno, jer je ujedinjeno polje svih sposobnosti, svih mogućnosti. Njegova priroda je savršenstvo, sklad, harmonija, blaženstvo, i sve što nastaje iz toga zadržava tu osobinu, ostaje blaženstvo“.

Uz napomenu da ovo što je Mahariši rekao, ima značenje samo vere, jer Mahariši ne objašnjava kako je sve to moguće. NI Mahariši, niti i jedan drugi naučnik, filozof ili teolog u svetu, još uvek ne zapažaju da se sveukupna stvarnost ne sastoji ni od čega drugog do samo od sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji i Svesti kao njihovog vršioca. Pomoću kojih se može objasniti i razumeti apsolutno SVE, a bez njih, APSOLUTNO NIŠTA.
 

Back
Top