Srbi u Gotskom Periodu

Scott Isle

Elita
Poruka
15.244
Ovo je vrlo vazan period za shvatanje DAI i kasnijih dokumenata jer se radi o padu Rima u Dalmaciji i stvaranju srpske kraljevine u Dalmaciji. Takodje je vazno i za temeljno poimanje stanja u Panoniji u kasnijem periodu, jer za Panoniju nemamo Knjizicu o Gotima koja nam govori o unutrasnjem uredjenju u kasnijem periodu kao sto imamo za Dalmaciju. Dakle za Panoniju postoje nepoznanice i informacije se moraju izvlaciti iz razbacanih recenica po raznim i rijetkim spisima.

Gotski period ovde ce obuhvatati vrijeme od pada Rima u Dalmaciji, dakle oko 375. godine i bitke kod Vrba kada je spaljen rimski Car Valens do pada Vidigoja u Raveni 540. godine. Izvori su rimski, pa se zapravo radi o gotsko-rimskom periodu a ne samo gotskom, ili periodu gata su Goti zavladali rimskim Carstvom ili tacnije zapadnim rimskim carstvom jer nisu zavladali Carigradom i bliskim istokom. Pad Vidigoja u Raveni 540. godine je prelomni dogadjaj u istoriografiji jer nestaju Goti, nestaje zavez, u dokumentima pocinju dominirati Franci i pojavljuju se Avari i Slaveni u Panoniji.
Dakle 375. do 540. godina. Ovaj period mozemo smatrati i poznom rimskom antikom na kraju koje pocinje rani srednji vijek.

Osnovni dokument je DAI koji nam daje temeljni podatak o Srbima sa prelaza iz pozne antike, gotsko-rimskog perioda u rani srednji vijek. Recenica se odnosi na period oko 600. godine, i to je polazna tacka.

SRBi SU BOJI
Prva recenica u poglavlju o Srbima u DAI, van Turske, granice sa Hrvatima i Francima.
1681839371482.png


ANTICKE BOJKE
Postoje dvije mogucnosti za Bojku iz Antike: 1. Ili su iz oblasti Ravene i Bolonje u Italiji, ili 2. su iz oblasti Panonije. Ovo su jedinje dvije mogucnosti za Bojku odakle su Srbi. Za sad su obe tacne, ali vidicemo sta kazu izvori za taj prostor, te dvije Bojke, u gotskom periodu.
1681840294688.pngTAUTOLOGIJA definicja
Bojka je zemlja Boja

Boi Festus.jpg
 
Poslednja izmena:
DA VIDIMO DOSLJEDNOST IZVORA

JORDANES, GETIKA, ili Origin and the Deeds of the Goths

1. Ko Je u Panoniji i gdje je Panonija u gotskom periodu?

"Kada su Goti vidili da Gepidi cuvaju za sebe teritorije Huna i da Huni ponovo naseljavaju svoja drevna naselja, odlucili su da je bolje tražiti zemlju sa dopustenjem Rimskog carstva nego upadati u zemlje drugih uz opasnost po sebe. Tako su dobili Panoniju, koja se prostire u dugoj ravnici, omeđena na istoku Gornjom Mezijom, na jugu Dalmacijom, na zapadu Norikom, a na severu Dunavom. Ovu zemlju krase mnogi gradovi, od kojih je prvi Sirmijum, a poslednji Vindobona."

1681842741308.png


1681844010045.png
 
KOJI SU TO GOTI VLADALI U PANONIJI i JESU LI SRBI?

JORDANES
"Vratimo se sada plemenu sa kojim smo krenuli, odnosno Ostrogotima, koji su boravili u Panoniji pod svojim kraljem Valamirom i njegovom braćom Tiudimerom i Vidimerom."
1681847159334.pngDA LI SU OVA IMENA DOSLJEDNA SRPSKIM IMENIMA?
Jesu, to znamo i bez izvora da su Hvalimi, Vidimir, Cudimir, Kresimir srpska imena. Ali, znamo i po DAI, istorijskom izvoru, da su srpska imena jer imaju formu mir kao Tihomir, Hvalimir, Cedomir, Vidimir, Strojimir, Mutimir. Ista ta imena Kraljeva nalazimo i u istorijskom izvoru Kraljeva Dalmacije i Srbije u Knjizici o Gotima. (Nisu njemacka, talijanska, turska, hrvatska, itd., nego srpska imena u izvorima.

DAI
1681845657616.png


Knjizica o Gotima
1681847267603.png
 
DA LI SU OVI SRBI SLAVENI U GOTSKOM PERIODU?

1. Naravno da jesu, ali po danasnjim mjerilima. Ali, u istorijskom smislu Slaveni se u izvorima tek pominju oko 580. godine, dakle nakon ovih vladara. To je problem nomenklature. Dakle jesu i Slaveni, a i Goti, zavisno s koje tacke gledista govorimo, istorijske ili danasnje. Tako da je potpuno normalno da Vlasatimira i Strojimira i one koji su srusili rimsku provinciju Dalmaciju DAI smatra Slavenima sa tacke gledista 950. godine, pa ih i mi mozemo smatrati Slavenima.

2. Ovi Srbi, Hvalimir, Cudimir i Vidimir su sinovi Vandalariusa po Jordanesu sto ukazuje na to da bi ih trebali smatrati potomcima Vandala, a i Ostrogotima jer su tako navedeni. Nikako Visigotima ili Gepidima.
Dakle istorijski, u gotskom periodu, Srbi se mogu definisati kao Ostrogoti, ili potomci Vandala, ili Goti.

JORDANES
"Ovaj Vandalarije, sin Hermanarikovog brata . . . je dobio tri sina, Valamira, Tiudimera i Vidimera."
1681848261699.png


Najraniji pomen Slavena u vrijeme Mavrikija oko 580. godine sto je nakon gotskog perioda.
Teofan
1681848463025.png

1681848423808.png


Neka imena vladara koja zavrzavaju na -mir vezana za Vandale
Jordanes
1681849885322.png

1681849947123.png

Teofan
1681850165065.png


Klasifikacija Gotskih Plemena kod Teofana: Goti, Visigoti, Gepidi, i Vandali.
1681851161610.png
 
KO SU ONDA VIZIGOTI?

1. Vizigoti je naziv za vojne skupine koji su otisle na zapad sa Balkana, u zapadno rimsko carstvo, Spaniju i Francusku, nakon sto su Vandali vec srusili i opustosili zapadno carstvo i bili tamo.
Uglavnom, ko je god otisao na zapad pa i Vandali. Pa i neki Gepidi, i neki Ostrogoti, i neki Njemci. Sve i svasta su Vizigoti citava Evropa se sjatila po Italiji, Francuskoj, i Spaniji. To je potpuna mjesavina vojnih skupina. Nesto poput navale na Ameriku. To su Vizigoti, ali originalno sa Balkana.

2. Germanska plemena koja su vec postojala blizu Rajne u prethodnom periodu, protiv kojih se i Julije Cezar borio, nisu Goti!
Dakle, Alemani, Burgundi, Suabi, Turingi, Franci, Bretoni. I nisu originalno goti nego po tome sto su mozda u savezu sa Vizigotima ili dio vojne skupine koja vlada Spanijom, Francuskom.

Jordanes, Visigoti posebni
1681857003698.png

Vizigoti u Bugarskoj 378. godine
1681857072469.png

Vizigoti sele vojno na zapad, Spanija, Francuska, Italija, nakon Vandala, Vandali su vec tamo razvalili.
1681857453995.png

Visigoti drze Spaniju i Francusku oko 490. godine
1681858135421.png

Teofan, Njemci, Vandali, i Alani u Spaniji
1681858887385.png

Jordanes, Svabe su Lusitaniji i Galiciji (Spanija)
1681859021129.png


1681860739048.png
 
GEPIDI?

"U zemlji Skitiji na zapadu obitava, pre svega, rasa Gepida, okružena velikim i slavnim rekama. Jer kroz nju protiče Tisa na severu i severozapadu, a na jugozapadu je veliki Dunav. Na istoku ga preseca Flutausis (Olt), potok koji se brzo kroz vrtloge uvire u Dunav. Unutar ovih reka leži Dakija, okružena visovima planina kao krunom."

" . . . Dakia, i sada, kako sam naveo, se zove Gepidija, . . . "


Jordanes
1681861984094.png

1681862106653.png


1681862810941.png


Longobardi i Avari su od Gepida, i oko Srema i Beograda
1681862913278.png


PUT DO ATILE VODI PREKO Tise, Tibise (vjerovatno Tamis) i Dricce (vjerovatno Draken, Turkul).
1681863168712.png
 
Sad kad znamo da Srbi Goti nisu ni Vizigoti, nisu na zapadu u Italiji, Francuskoj, Spaniji; nisu ni Gepidi ni Huni; nisu ni Franci, Alemani, Burgundi, Saxonci itd; nisu ni Slaveni u ovom periodu, ne trebamo traziti Slavene; mozemo se skoncetrisati na Boje.

STA SE DOGADJA U ANTICKOJ BOJCI U GOTSKOM PERIODU?

Dakle, u Panoniji vladaju Ostrogoti, srpskih imena, Hvalimir, Cudimir, Vidimir. Vjerovatno vandalskog porijekla. I to ovako:

Jordanes:
"Ostrogoti, koji su zivili u Panoniji pod svojim kraljem Valamirom i njegovom braćom Tiudimerom i Vidimerom. Iako su njihove teritorije bile odvojene, ipak su njihovi planovi bili jedan. Jer Valamir je živeo između reka Skarniunga i Akva Nigra, Tiudimer blizu jezera Pelso i Vidimer između njih oboje."
1681864134417.png


1. Cudimir vlada u Panoniji, kod jezera Pelso (Balaton). Ovo je lako, to smo vec vidjeli za Panoniju.

2. Hvalimir vlada izmedju rijeka: Aqua Nigri (crna tamna rijeka) i Scarniunga.
A. Aqua Nigri je Crna ili Tamna Rijeka, sto je kod nas Morava, ili Mura ili Murava.
B. Scarniunga je vjervotna ono sto se pominje u Franckim Analima Schoningen (
1681864606139.png

Franacki Anali, Scahaningi (Scarniunga)
1681864766524.png

Franacki Anali, Istocna Saxonija granici sa Srbima
1681865074131.png


MAPA SRBA GOTA
1681865714236.png


Sto je Dosljedno i Antickoj lokaciji Boja, i lokaciji Boja u DAI, i imenima.

1681865822944.png
 
I sad mozemo citati neke stvari i imati shvatanje o cemu se radi, recimo kod Jordanesa.

1. Kako to da su sinovi Atile, dakle Huni, napali Valamira a da druga dva brata nisu znali? I kako to da ih je Valamir protjerao u kraj gdje su pritoke Dnjepra? O cemu se tu radi?

Jordanes:
"Dogodilo se da su Atilini sinovi, smatrajući Gote dezerterima od njihove vlasti, napali na njih kao da traže odbegle robove, i napali su na samog Valamira, za koga njegova braća ništa nisu znala. On je izdržao njihov napad, iako je imao samo malo potpore, i nakon dugih borbi, tako ih je potpuno savladao da je jedva imalo neprijatelja ostalo. Ostatak se okrenuo u bekstvo i trazeci mjesta po Skitiji koja se graniče sa pritokama reke Dnjepar, koju Huni na svom jeziku zovu Var."
1681868091656.png

1681868506013.png
 
Kako to da su Svabe isle u Dalmaciju a da ih je Cudimir presreo kod Jezera Balaton?

Jordanes
"Kada su pleme Huna konačno pokorili Goti, Hunimund, vodja Svaba, koji je prelazio da pljačka Dalmaciju, odneo je nešto stoke od Gota koja je lutala po ravnicama; jer je Dalmacija bila blizu Svabije i nedaleko od teritorije Panonije, posebno onog dela gde su tada boravili Goti. Tako je tada, dok se Hunimund vraćao sa Svabama u svoju zemlju, nakon što je opustošio Dalmaciju, Cudimir, brat Valamira, kralja Gota, držao stražu na svojoj liniji granice. Nije toliko tugovao zbog gubitka svoje stoke, ali se plašio da će, ako Svabe nekažnjeno prodju sa ovom pljačkom, nastaviti sa jos većom slobodom. Tako je u gluvo doba noći, dok su spavali, izvršio neočekivani napad na njih, blizu jezera Balaton. Ovde ih je tako potpuno razbio da je zarobio i poslao u ropstvo pod Gote čak i Hunimunda, njihovog kralja, i svu njegovu vojsku koja nije pala pod mač. Ipak, pošto je bio vrlo milostiv, pomilovao ih je nakon osvete i pomirio se sa Svabama."
1681869888384.pngLokacija Svaba i Savez sa Alemanima koji su na Alpama na pritokama Dunava

"Dakle, zemlja Svaba ima na istoku Bavariju, na zapadu Franke, na jugu Burgunde i na severu Turinge. Sa Svabama su bili prisutni Alemani, njihovi saveznici, koji su vladali i alpskim visovima, odakle se vise pritoka uliva u Dunav"
1681870090874.png


1681871038833.png
 
Da se vratimo malo unatrag od 450. godine u 330. godinu i vrijeme Cara Konstantina Velikog.
Nomenklature geografski:
Veneti su geografski podgrupa Vandala.
Slaveni i Anti su podgrupa Veneta.


330. GODINA
OPIS VANDALA


Po Jordanesu, Vandali su:
1. Na ogromnoj teritoriji, treba godina dana od okana da se stigne do granice Rima.
2. Zive tamo gdje su Gepidi (na rijeci Mures, Cris (Koros) danasnja Rumunija)
3. Ogromna teritorija granici sa Markomanima, Dunavom, Gotima, i Herman Dulima.
4. Jedan dio Vandala iz danasnje Rumunije ide u Panoniji, rimsku, kako je oznazena iznad, i tamo su oko narednih 60. godina. A onda iz Panonije idu u Francusku.

" . . . rase Vandala i Visimara, njihovog kralja. . . . kako kaže istoričar Deksip. On dalje navodi da su zbog velikog obima svoje zemlje jedva mogli da dođu od Okeana do naše granice za godinu dana. U to vreme živeli su u zemlji gde sada žive Gepidi, u blizini reka Marisije (Mures, ili Marica), Milijare, Gilpil i Grisije (Koros, Cris) . . . Tada su imali na istoku Gote, na zapadu Markomane, na severu Hermundule i na jugu Hister, koji se naziva i Dunav. U vreme kada su Vandali boravili na ovim prostorima, protiv njih je započeo rat od Geberiha, kralja Gota, na obali reke Marisije koju sam pomenuo. Ovde je bitka besnela neko vreme pod jednakim uslovima. Ali ubrzo je zbačen i sam Visimar, kralj Vandala, zajedno sa većim delom svog naroda. Kada je Geberih, 115 poznati vođa Gota, pokorio i razmazio Vandale, vratio se u svoje mesto odakle je došao. Tada je ostatak Vandala koji je pobegao, sakupivši četu svog neratobornog naroda, napustio svoju nesrećnu zemlju i zatražio od cara Konstantina Panoniju. Ovde su se nastanili oko šezdeset godina i kao podanici slušali zapovesti careva. Mnogo vremena potom ih je odatle pozvao Stilihon, vojni majstor, bivši konzul i patricij, i zauzeli su Galiju."

1682031840853.png1682030725381.pngUPOREDI VANDALE SA OPISOM VENETA
Jodanes vuce crtu: Jezero Moriz, izvor Visle, greben Karpata, i Noviodunum. Prakticno u zakarpatju su Slaveni, i nema Vandala. Fale Vandali.
1. Veneti se dalje UGLAVNOM dijele na Slavene i Ante.
2. Veneti od lijevog grebena koji naginje na sjever i od izvora Visle.
2. Slaveni: od Noviodunuma i od Mursijskog Jezera (Jezero Miric) do Dnjestra, a i sjeverno do Visle.
3. Anti su izmedju Dnjestra i Dnjepra pri moru.

"Unutar ovih reka leži Dakija, okružena uzvišena Alpa kao krunom. Blizu njihovog lijevog spica, koji se naginje ka sjeveru, a počevši od izvora Visle, obitava mnogoljudna rasa Veneta, koja zauzima veliko prostranstvo. Iako su njihova imena sada raštrkana po raznim klanovima i mestima, ipak se uglavnom zovu Sklaveni i Ante. Prebivalište Sklavena prostire se od grada Noviodunuma i jezera zvanog Mursianus do Danastera, pa na sever do Visle. Za svoje gradove imaju močvare i šume. Ante, koji su najhrabriji od ovih naroda koji žive u krivini Pontskog mora, širili su se od Danastera do Danapera, reka koje su udaljene mnogo dana puta. Ali na obali Okeana, gde poplave reke Visle prazne iz tri ušća, žive Vidivari, narod okupljen iz raznih plemena. Iza njih, Esti, potčinjena rasa, takođe drže obalu Okeana."

1682041258778.png


1682042604280.png


Granica Skitije i Germanije: Izvor Dunava i Miricko blato.

1682042535319.png
 
GOTI PO JORDANESU ORIGINALNA LOKACIJA U ODNOSU NA VANDALE I GEPIDE

Izmedlju Dnjepra i Dona.
Ovi pri moru su Istocni Goti (Ostrogoti), oni zapadno prema Baltiku su Zapadni Goti (Vizigoti)

"A istoričar Ablabije pripoveda da su se u Skitiji, gde smo rekli da su živeli iznad jednog kraka Pontskog mora, deo onih koji su držali istočnu oblast i čiji je kralj bio Ostrogota, zvali Ostrogoti, odnosno istočni Goti, ili od njegovog imena ili od mesta. Ali ostali su se zvali Vizigoti, odnosno Goti zapadne zemlje."
1682047936345.png


"Goti . . . . U to vreme živeli su duž okuke Meotskog jezera, od reke Boristen, koju domoroci zovu Danaper, do potoka Tanaisa [Don]."
1682048321143.png


1682049468745.png
 
Tacit oko 120. Godine
Germanija i njeni narodi Tac. Ger. 41

Ervacki knez Mutimir? Srpsko ime, a Ervacki knez?
U vrijeme Flavijana? oko 100. godine nove ere? Flavijana koji su vladali u vrijeme pisanja Biblije, Flavija Jozefa? Vespasijana koji je vladao Ilirikom?
Jesu li Slavjani dobili ime po Flavjanu?
Knez Boja Kupljanin i Ervacki knez Mutimir imaju rimsko drzavljanstvo, Gospoda rimska iknezevi?
Vec postojeca aristokratija u Srba i Hrvata koju je Rim prihvatio? Idu u Rim kao Rimljani, idu u Senat valjda kao drzavljani i aristokratija.
Rimske opstine i pravo kod nas, prava na imovinu, slobodno kretanje po citavom carstvu?
Ajme meni, ajme meni!

1682143032116.png


1. Tacit izgleda krece sa desna na lijevo da nabraja narode po Dunavu a onda opisuje pozadinu. Posto je ovo opis Germanije, pocinje od Dacije, sto je cosak Dunava, danasnja Budimpesta. Kasnije u opisu ce on pojasniti granicu Germanije i jezike.

2. Prvi narod su HermunDuri. Ja mislim da su ovo irski katolicki probisvjeti brljali, jer Duri na irskom keltskom i na islandskom znaci Slava. A Herman znaci Brat na nekom latinskom, spanskom. Znaci Bratislava. I na taj zakljucak je dosao i Safarik. Premda ja mislim da posto su Njemci to brljali, Hermun bi trebalo da znaci Sve ili Svih kao u imenu Hermanarik sto znaci SveVlad. Tako da bi ovaj naziv originalno trebao biti SveSlav po tom kljucu, i naknadno ime grada SveSlav umjesto Bratislava. Iako, ako su katolicke bande brljale moguce da su mjesali latinski i keltski.
Sama cinjenica da je Safarik dosao do istog zakljucka drugim putem dovoljno govori o brljanju i zatiranju.

Uglavnom, Tacit oko 100. godine nove ere ima divne stvari da kaze o Bratislavljanima. Prvo, radi se o drzavi a potom i nesto vise. Ovde je vazno primjetiti da vec oko 100. godine ovi Bratislavljani imaju odlican odnos sa rimskim carstvom. Trguju cak do Svajcarske sto je Raetia u izvorima.

"Bliže nama je država Hermundurija (Pratiću tok Dunava u opisu kao i prije na Rajni), naroda odanog Rimu. Shodno tome, oni, jedini od njemackih naroda, trguju ne samo na obalama reke, već i daleko u unutrašnjost, cak i u cvjetajucoj koloniji provincije Rætie. Svuda im je dozvoljeno da prođu bez straže; i dok drugim narodima pokazujemo samo naše oružje i naše logore, njima smo otvorili naše kuće i sela, za kojima oni ne žude. U njihovim zemljama izvire Laba, poznata reka koja nam je poznata od prije; sada samo čujemo o njoj."

1682143320453.png
1682144196228.png


3. Ovo se slaze sa nalazima za taj period kada Tacit pise, oko 100. godine. Treba se ovdje prisjetiti rada Andresa Moscija, Pannonia and Upper Moesia: A History of the middle Danube provinces of the Roman Empire, u kojoj je prostudirao hiljade poreskih dokumenata vezanih za Panoniju u rimskom carstvu. On izvjestava:

"Moguće je da je ukidanje vojne kontrole nad gradovima u južnoj i zapadnoj Panoniji na neki način povezano sa osnivanjem gradova od strane Flavijana [rimske dinastije koja je vladala izmedju 69. i 96. g.n.e.]. Kolonija Sisak je bila smještena na teritoriji "civitas" Kupe koja je pod Neronom (vladao 54. do 68. g.n.e) imala Antonija Nasa kao prefektusa. Na teritoriji "civitas" Amantinorum osnovana je Flavijska kolonija Srem, a verovatno je da je Flavijanova opstina Scarbantia odrezana od "civitasa" Boiorum kao i teritorija kolonije Savarije u ranijoj fazi. Dve južnopanonske "civitate" su izdignute na status opstine pod Flavijanima i bile su prvi pokazatelj nove politike urbanizacije koja je posle Trajana u potpunosti prevazišla stari sistem zasnovan na kolonizaciji ili doseljenju spolja."

"Počeci sistematskog davanja državljanstava kako u unutrašnjosti pokrajine tako i na Dunavu takođe sežu u kasni period Flavijana-Trajanovica. Flavijani su davali državljanstvo (Rima) domaćoj aristokratiji samo u određenim oblastima. Čak i u opstini Latobricorum većina starosedelaca su ostali peregrini (seljaci). Pominju se na brojnim natpisima sa zapadne polovine gradske teritorije [Latobrucum]. Tek sa pojavom Ulpija možemo pratiti univerzalno, mada postepeno, davanje državljanstva. Ovi Ulpii su uglavnom posvedočeni u sledećim civitatima i gradovima: Eraviski, Azali, Boii, Andizetes, Skordiski, Iazi, Breuci, Cornacates i Savaria, Srem i Poetovo [dakle kompletna Panonija]. Verovatno je prvi na ovaj korak krenuo Nerva [96. - 98. g,n,e,], koji je dao državljanstvo ne samo Kupljaninu knezu Boja, kao što je već pomenuto, već i Floru, knezu Eraviska i sinu Matumara."


1682146386603.png

1682150160338.png


3. Ovo gore je zaista previse. Ovo mora da se svari. Ajme meni. Idemo dalje sa Tacitom, sa mirnijim opisima.
Dakle Tacit nastavlja Dunavom na zapad, i nabraja Noriske za koje znamo da su na Alpima, Markomane (granicare) koji su u Bavariji gdje su izbacili Boje, i onda Kvade koji vladaju na Alpima.

Tu je za Tacita granica Njemacke.
Markomani i Kvadi imaju Kraljeve.
Interesantno je ime Tudrus, koje se vjekovima kasnije pominje kao Teodorus, Teodorik, itd.
Interesantno je da se vec u ovo vrijeme smatraju "noble stock" sto i Jordanes kaze za Gote a i Goti sami za sebe da su superiorni, da imaju plemenitu krv.

1682153940733.png


4. Iza ovih navedenih su:
a. Morsijani, sto je veliko jezero Miric, koji jezikom i manirima lice na Svabe.
b. Gotini, koji govore galski panonski i rudare zeljezo i placaju porez nesto Sarmatima nesto Kvadima.
c. Osi, koji govore galski panonski i placaju porez nesto Sarmatima nesto Kvadima. Osi su isto sto i Ervacki u Panoniji sa knezom Mutimirom.
d, i na kraju Buri iza Markomana i Kvada (dakle Bavarci) koji jezikom i manirima lice na Svabe.

Ajme meni.

1682154604044.png
1682155366076.png


5. Suevia djele planinine, i dalje od Suevije, od gore navedenih su Liggi, dakle Luzicani, i onda navodi plemena.

1682155615835.png


7. Onda opet valjda sa desna na lijevo kao i sa opisom na Dunavu, idu, Gothoni, Ruggii, i Lemmovii. Da bi dosao do mora sa opisom gdje kaze da su Suioni, sto bi bilo Swinousce u Poljskoj.
I na kraju prema Rusiji: Pucani na Karpatima, pa Veneti, i onda Finci u dalekom prostranstvu.

1682155916862.png


Dakle vec u prvom vijeku su Goti, Boii, Hrvati kod nas. I to rimska Gospoda. U vrijeme Flavijana, koji su znacajni, biblijski! Biblija je pisana u njihovo vrijeme i stvaran novi Rim.
 
DA VIDIMO DOSLJEDNOST IZVORA

JORDANES, GETIKA, ili Origin and the Deeds of the Goths

1. Ko Je u Panoniji i gdje je Panonija u gotskom periodu?

"Kada su Goti vidili da Gepidi cuvaju za sebe teritorije Huna i da Huni ponovo naseljavaju svoja drevna naselja, odlucili su da je bolje tražiti zemlju sa dopustenjem Rimskog carstva nego upadati u zemlje drugih uz opasnost po sebe. Tako su dobili Panoniju, koja se prostire u dugoj ravnici, omeđena na istoku Gornjom Mezijom, na jugu Dalmacijom, na zapadu Norikom, a na severu Dunavom. Ovu zemlju krase mnogi gradovi, od kojih je prvi Sirmijum, a poslednji Vindobona."

Pogledajte prilog 1327928

Pogledajte prilog 1327938
Na teritoriji današnje Srbije jeste bilo Gota, ali bitno pre doseljavanja Slovena (tj Srba) na Balkan. Da su ove teorije u bilo kakvom dodiru sa stvarnošću u Srbiji bi se govorio istočnogermanski gotski jezik a ne slovenski srpski.
 
Na teritoriji današnje Srbije jeste bilo Gota, ali bitno pre doseljavanja Slovena (tj Srba) na Balkan. Da su ove teorije u bilo kakvom dodiru sa stvarnošću u Srbiji bi se govorio istočnogermanski gotski jezik a ne slovenski srpski.

Valjda si skontao da je reč o Deretićevoj školi ovde?

Po tome to su sve Srbi.

Kao i Klingonci, Dotrakiji, Modošivani i sve ostalo.
 
DA LI SU OVI SRBI SLAVENI U GOTSKOM PERIODU?

1. Naravno da jesu, ali po danasnjim mjerilima. Ali, u istorijskom smislu Slaveni se u izvorima tek pominju oko 580. godine, dakle nakon ovih vladara. To je problem nomenklature. Dakle jesu i Slaveni, a i Goti, zavisno s koje tacke gledista govorimo, istorijske ili danasnje. Tako da je potpuno normalno da Vlasatimira i Strojimira i one koji su srusili rimsku provinciju Dalmaciju DAI smatra Slavenima sa tacke gledista 950. godine, pa ih i mi mozemo smatrati Slavenima.

2. Ovi Srbi, Hvalimir, Cudimir i Vidimir su sinovi Vandalariusa po Jordanesu sto ukazuje na to da bi ih trebali smatrati potomcima Vandala, a i Ostrogotima jer su tako navedeni. Nikako Visigotima ili Gepidima.
Dakle istorijski, u gotskom periodu, Srbi se mogu definisati kao Ostrogoti, ili potomci Vandala, ili Goti.

JORDANES
"Ovaj Vandalarije, sin Hermanarikovog brata . . . je dobio tri sina, Valamira, Tiudimera i Vidimera."
Pogledajte prilog 1327983

Najraniji pomen Slavena u vrijeme Mavrikija oko 580. godine sto je nakon gotskog perioda.
Teofan
Pogledajte prilog 1327987
Pogledajte prilog 1327985

Neka imena vladara koja zavrzavaju na -mir vezana za Vandale
Jordanes
Pogledajte prilog 1328009
Pogledajte prilog 1328011
Teofan
Pogledajte prilog 1328013

Klasifikacija Gotskih Plemena kod Teofana: Goti, Visigoti, Gepidi, i Vandali.
Pogledajte prilog 1328029
Poznato je da su slovenska imena koja se završavaju na “mir” istočnogermanskog potekla, samo to uopšte ne govori baš ništa o poreklu Slivena i Srba. Isto kao što ni postojanje grčkih i biblijskih imena kod Srba uopšte ne znači da su Srbi nekakav grčki, helenistički ili semitski narod.
 
Na teritoriji današnje Srbije jeste bilo Gota, ali bitno pre doseljavanja Slovena (tj Srba) na Balkan. Da su ove teorije u bilo kakvom dodiru sa stvarnošću u Srbiji bi se govorio istočnogermanski gotski jezik a ne slovenski srpski.

Netacno. U tome i jeste poenta Tacita iz 100. godine nove ere. Slaveni su na podrucju Panonije vec u 1. vijeku po tacitu. Ne govori se germanski, to on izricito kaze. Govori se panonski i galski.
Ne samo to, nego Slaveni jesu Goti. To je poenta, jer tamo gdje Tacit stavlja Gotine i Gothone u 100. godini, tu su Slaveni u gotskom periodu po Jordanesu.
Svabija koju Tacit opisuje takodje podjeljena kao i danas, na planinskom masivu kod Beca. Zapadno su Njemci, a istocno u Ceskoj i Panoniji nisu Njemci. Nisu ni u Luzico. Isto kao i danas. To je poenta izvora, a ne BB lupetanja.

Valjda si skontao da je reč o Deretićevoj školi ovde?

Po tome to su sve Srbi.

Kao i Klingonci, Dotrakiji, Modošivani i sve ostalo.

Netacno. Izvori se moraju postovati. DAI kaze Srbi su Boii i to se mora postovati. A ti Dereticuj o gotskom o jeziku.Zašto je kao podloga za istorijsku kartu upotrebljena savremena politička karta Evrope?

Da neces mozda da ti stavljam neku nacrtanu mapu sa wikipedije? Nisi normalan. Citaj izvor, a ne budalastine sa wikipedije! Citaj sta kaze Tacit!


Poznato je da su slovenska imena koja se završavaju na “mir” istočnogermanskog potekla, samo to uopšte ne govori baš ništa o poreklu Slivena i Srba. Isto kao što ni postojanje grčkih i biblijskih imena kod Srba uopšte ne znači da su Srbi nekakav grčki, helenistički ili semitski narod.

Netacno. Po Tacitu izricito Njemacka granica je gdje je dana Bec, a imena -mir su istocno odatle, dakle izricito nisu u njemackoj. A to isto Andres Moscy nalazi u poreskim dokumentima za Panoniju gdje izricito nije njemacki govorn prostor.
 
Zašto je kao podloga za istorijsku kartu upotrebljena savremena politička karta Evrope?

Zato što on ne priznaje istorijske karte. Tvrdi da su lažne sve.

Po njegovoj alternativnoj hronologiji, Dalmacija je sa Salonom konačno pala navodno već 375. godine i od tada nema tu ničeg. Nema ni Justinijana; nema ništa; dakle navodno još od vremena i pre Teodosijeve podele na istočno i zapadno Rimsko carstvo, tu je ta gotosrpska država.

Kao bajagi.
 
Netacno. U tome i jeste poenta Tacita iz 100. godine nove ere. Slaveni su na podrucju Panonije vec u 1. vijeku po tacitu. Ne govori se germanski, to on izricito kaze. Govori se panonski i galski.
Ne samo to, nego Slaveni jesu Goti. To je poenta, jer tamo gdje Tacit stavlja Gotine i Gothone u 100. godini, tu su Slaveni u gotskom periodu po Jordanesu.
Svabija koju Tacit opisuje takodje podjeljena kao i danas, na planinskom masivu kod Beca. Zapadno su Njemci, a istocno u Ceskoj i Panoniji nisu Njemci. Nisu ni u Luzico. Isto kao i danas. To je poenta izvora, a ne BB lupetanja.Netacno. Izvori se moraju postovati. DAI kaze Srbi su Boii i to se mora postovati. A ti Dereticuj o gotskom o jeziku.

Da neces mozda da ti stavljam neku nacrtanu mapu sa wikipedije? Nisi normalan. Citaj izvor, a ne budalastine sa wikipedije! Citaj sta kaze Tacit!
Netacno. Po Tacitu izricito Njemacka granica je gdje je dana Bec, a imena -mir su istocno odatle, dakle izricito nisu u njemackoj. A to isto Andres Moscy nalazi u poreskim dokumentima za Panoniju gdje izricito nije njemacki govorn prostor.
Imena na “mir” su poreklom upravo istočnogermanska, a Istočni Germani (Goti, Vandali, Burgundi i još neki) uopšte nisu Nemci. Kad se gotska (istocnogermanska) grupa odvojila zapadni i severni Germani su i dalje bili u zajednici.
 
Imena na “mir” su poreklom upravo istočnogermanska, a Istočni Germani (Goti, Vandali, Burgundi i još neki) uopšte nisu Nemci. Kad se gotska (istocnogermanska) grupa odvojila zapadni i severni Germani su i dalje bili u zajednici.

Nisu sva. Okačio sam nedavno rad Aleksandra Lome. Štaviše, u najranijem periodu postoji dosledna razlika u glasu. To što je u današnjem srpskom jeziku glas zapisivan sa fonemom i, bila su u najstarija slovenska vremena dva različita samoglasnika. I samo jedan od njih je pozajmljenica iz germanskih jezika, najverovatnije iz gorskog. Ovaj drugi to nije; postoje neka tumačenja da je preuzet možda iz iranskih, ali moguće je da je izvorno slovenski.

Vremenom je došlo do konfabulacije i stapanja u jedan. Pomenuto heterogeno poreklo objašnjava vrlo kristalno i neke zabune tu, kao i različite, i to kontradiktorne, teorije.
 

Back
Top