Sajt 25.000 €, promocija 500.000€...i_

vracaracc

Buduća legenda
Poruka
38.315
Sajt 25.000 €, promocija 500.000€
Izvor: Politika, Tanjug

Beograd -- Ne samo da je Ministarstvo životne sredine za sajt platilo 25.000 evra već je i za promociju akcije “Očistimo Srbiju” na Srbija openu platilo pola miliona evra.

(foto: Srbija open)

Promocija čišćenja Srbije na teniskom turniru Srbija open u 2009. i 2010. godini, koštala je poreske obveznike tačno 47.081.610 dinara, što je u trenutku isplate iznosilo oko 475.798 evra.

Taj iznos je plaćen preduzeću „Njus vol” za izradu i postavljanje platna sa sloganom akcije. Ono je bilo izloženo u vreme trajanja turnira od 2. do 10. maja 2009. godine i potom od 1. do 9. maja 2010. godine.

Ovaj biznismen je vlasnik preduzeća „Areks”, koje se bavi proizvodnjom marcipana, a ima i fabriku aditiva za pekarsku industriju. Koalicija za nadzor javnih finansija ukazuje da je sporni ugovor sklopljen posle pregovaračkog postupka, bez objavljivanja javnog poziva.
Đoković: Ponosno u kampanji

“Za uplaćena sredstva je upravo zbog toga, Ministarstvo životno sredine i prostornog planiranja dobilo višestruko veći oglasni prostor u odnosu na druge sponzore, tokom i posle održavanja ATP turnira „Srbija open”. Novakovo ime, i njegovo učešće u čišćenju Srbije, koje se meri ugovorima u milionskim dolarskim iznosima, došlo je kao njegov poklon i porodice Đoković. Kampanja je daleko prevazišla prostor i vreme održavanja turnira „Srbija open” i proširila se, sa Novakovim likom, na teritoriju cele zemlje. Novak Đoković je ponosan na svoje učešće u kampanji i sa zadovoljstvom će se odazvati svakom pozivu za promociju ove akcije i u budućnosti”, navodi njegov otac.
U zapisniku o pregovaranju od 29. aprila 2010. godine navodi se da je ponuda dostavljena tog istog dana, kada je sproveden i pregovarački postupak. Preduzeće „Njus vol” predstavljala je Tamara Drecun, a Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Komisija za javne nabavke koju čine državni sekretar Nemanja Komazec, Sonja Vukadinović i Ljubodrag Milovanović.

Cena ponude iznosila je 23.481.610 sa PDV-om. Ministarstvo je prihvatilo tu cenu i pristalo da uslugu plati 10 dana po izvršenoj usluzi. Ponuđač je dobio sedam dana da završi posao – jedan dan da uradi idejno rešenje, za montažnu konstrukciju dva dana, za produkciju platna dva dana i za montažu platna dva dana.

Iz dokumentacije se vidi da je i prva ponuda ovog preduzeća za isti posao takođe izabrana na isti način. Podneta je 30. aprila 2009. godine, dva dana uoči turnira. Ukupna vrednost je bila 20 miliona dinara bez PDV-a.

Srđan Đoković, direktor „Femili sporta”, u pisanoj izjavi koju je poslao Politici na predlog ministarstva, kaže da je Novak Đoković sa velikim zadovoljstvom prihvatio da učestvuje u akciji „Očistimo Srbiju”, svestan činjenice koliko je važno podići svest o zdravoj i čistoj životnoj sredini kao i o promenama koje su neophodne u navikama svih nas.

Dulić: Promocija je stavka u budžetu

Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić kaže da u budžetu Ministarstva postoji novac koji služi za promotivne kampanje i novac namenjen promociji akcije "Očistimo Srbiju" nije mogao biti potrošen za plate, penzije ili socijalna davanja.

On je naglasio da ta sredstva nisu mogla biti utrošena nizašta drugo i da mu je "žao što neko sad demagoški počinje da raspravlja o tome da li je novac mogao da se potroši za plate, penzije i socijalna davanja" i dodao da "ne zna bolju osobu" za promotivne aktivnosti zaštite životne sredine od tenisera Novaka Đokovića.

"Molim pogotovo one koji pokušavaju da napadnu sve ono što mi radimo - nemojte da dirate akciju Očistimo Srbiju, jer je vrlo značajna i ove godine će biti nastavljena istim intenzitetom", rekao je Dulić navodeći da je "svaki dinar potrošen u skladu sa Zakonom" i da su dobrodošli svi koji to žele da provere.

Potreba ili rasipanje

Koalicija za nadzor javnih finansija smatra da je u pitanju neodgovorno rasipanje novca poreskih obveznika i poziva tužilaštvo i Agenciju za borbu protiv korupcije da ispitaju ovaj slučaj.

(foto: Srbija open)

Na pitanje šta opravdava izdatak od 475.798 evra i koja je društvena potreba ovom promocijom zadovoljena, Milan Kinđić, direktor akcije „Očistimo Srbiju” u pisanom odgovoru Politici navodi da je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja prepoznalo interes da kroz reklamne panoe sa likom najuspešnijeg srpskog sportiste Novaka Đokovića bude prisutno na ATP teniskom turniru „Srbija open”.

Podseća takođe da je turnir „Srbija open”, kao sportski događaj od prvorazrednog značaja za zemlju, organizovan uz pomoć vlade i grada Beograda (Skupština grada i Ministarstvo sporta svake godine turnir podržavaju sa po 15 do 20 miliona dinara) i da je na isti način akcija „Očistimo Srbiju” bila prisutna i na ostalim velikim javnim manifestacijama u Srbiji (poput Egzita i Sabora u Guči).

Kao direktan rezultat svega, Kinđić navodi činjenicu da je po istraživanjima javnog mnjenja stepen zainteresovanosti građana Srbije za pitanja zaštite životne sredine višestruko povećan. On tvrdi da su budžetska sredstva trošena za ovu svrhu predviđena u prethodnim godinama i da su mogla da budu iskorišćena isključivo za tu vrstu usluga.
Ko su članice Koalicije?

Koaliciju za nadzor javnih finansija čine Centar za razvoj neprofitnog sektora iz Beograda, Toplički centar za demokratiju i ljudska prava iz Prokuplja, pirotska Građanska čitaonica „Pirgos”, Užički centar za ljudska prava i demokratiju, beogradski Centar za civilno-vojne odnose, Resurs centar iz Majdanpeka, Fond za otvoreno društvo, Timočki klub iz Knjaževca, lozničko Udruženje građana „Svetionik”, Forum juris iz Novog Sada i Beogradski centar za ljudska prava.
“Javna nabavka usluge promocije akcije „Očistimo Srbiju” u vreme održavanja ATP turnira „Srbija open” sprovedena je u pregovaračkom postupku, a u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama koji naručiocu javne nabavke pruža mogućnost da primeni predmetni postupak, ukoliko zbog tehničkih, odnosno umetničkih razloga predmeta javne nabavke ili iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, nabavku može ispuniti samo određeni ponuđač”, navodi se u odgovoru.

Osnov za primenu pregovaračkog postupka, kako objašnjava Kinđić, bio je taj što preduzeće „Nju vol” ima isključivo pravo zakupa oglasnog prostora neophodnog za realizaciju ove usluge i ekskluzivno pravo prodaje oglasnog prostora u vreme održavanja ATP turnira. Ovo pravo navedeno preduzeće steklo je zaključivanjem ugovora sa preduzećem „Family sport” koje je i organizator turnira.

“Napominjem da je u postupku poštovano načelo otvorenosti javne nabavke, što predviđa zakon, te da su obaveštenja o izboru ponude i zaključenom ugovoru objavljeni u „Službenom glasniku” Republike Srbije i na portalu javnih nabavki i da postupak nije osporen podnošenjem zahteva za zaštitu prava, a koji je protiv odluke ministarstva mogla da podnese svaka osoba koja je imala interes, kao i državni organ ili organizacija koja je ovlašćena da vrši nadzor nad poslovanjem naručioca”, ističe Kinđić.

Ugovor o pružanju usluga promocije potpisan je 27. maja 2010. godine nakon sprovedenog postupka, kako tvrdi, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Nakon potpisivanja istog i dostavljanja odgovarajuće dokumentacije, izvršeno je plaćanje u skladu sa odredbama ugovora. On navodi da je postupak izbora pružaoca usluge započet pre održavanja turnira, a odluka o izboru ponude doneta je 29. aprila 2010. godine, takođe, pre održavanja turnira.

“S obzirom na činjenicu da je turnir održan početkom maja 2010. godine, odnosno pre potpisivanja ugovora, usluga promocije akcije „Očistimo Srbiju” pružena je isključivo na osnovu volje pružaoca usluge i bez naknade u tom trenutku. U tom momentu preduzeće koje je pružilo uslugu nije bilo u obavezi da to učini, ali je to učinilo zbog toga što se termin turnira ne može pomeriti”, tvrdi direktor akcije „Očistimo Srbiju” i dodaje da je na istovetan način postupak sproveden i 2009. godine.

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja je pozvalo članice Koalicije za nadzor javnih finansija da učestvuju u svim procesima javnih nabavki koje vrši ministarstvo tako što će prisustvovati radu komisija. „U suprotnom smatraćemo da su napadi kojima smo danima unazad izloženi isključivo političke ili neke druge prirode”.


http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2011&mm=02&dd=02&nav_id=490005
 

Back
Top