Porijeklo imena "Srbin"

guslar1389

Ističe se
Poruka
2.915
Vecina ne zna niti je razmisljao o pravom porijeklu naziva "Srbin", odnosno ime srpskog naroda.

Znacenje narodnog naziva veoma bitno za kulturu, samosvijest i drustvo jedne zajednice, i govori o dubinskom karakteru i duhu tog naroda.

Rijec "Srb" potice iz staroslovenskog "sьrbъ", sto u zvanicnim rjecnicima znači: saveznik, saborac

Od "sьrbъ" potice i rijeci:

Staroslovenski: pasьrbъ (posinak)
Ruski: paserb
Belaruski: paserb
Ukrajinski: paserb
Poljski: pasierb
Ukrajinski: priserbitisja (prikljuciti se/pridruziti se)

Ovo nam moze govoriti o odnosu koji izvorni Srbi su imali sa proto-Slovenima, da su im bili saveznici, saborci.

Ako gledamo dalje porijeklo rijec "Srb" prije staroslovenskog, vecina lingvista i istoricara se slaze da to bi se nalazilo u iranskim jezicima.

Kao iranski jezik smatran za potomka sarmatijskih jezika, u Osetijskom, nalazimo rijec Srb, kao særibar (slobodan, slobodar, junak) iz staro osetijskog særъbъ, od korijena sær glava, korijen, izvor, pocetak.

Osetijski: сæрибар - særibar (slobodni, slobodar, junak)


Dakle po ovoj teoriji mozemo pretpostaviti da prvi Srbi su sebe nazvali slobodarima/junacima, i kad su dosli medju proto-Slovene i postali saveznici Slovena, njihovo narodno ime je dobio znacenje saveznika. Dok kod samih Srba, znacenje Srbina do dan danas je sinonim za junaka, slobodara.
 
Poslednja izmena:

Mr.Infinity

Elita
Poruka
24.153
Vecina ne zna niti je razmisljao o pravom porijeklu naziva "Srbin", odnosno ime srpskog naroda.

Znacenje narodnog naziva veoma bitno za kulturu, samosvijest i drustvo jedne zajednice, i govori o dubinskom karakteru i duhu tog naroda.

Rijec "Srb" potice iz staroslovenskog "sьrbъ", sto u zvanicnim rjecnicima znači: saveznik, saborac

Od "sьrbъ" potice i rijeci:

Staroslovenski: pasьrbъ (posinak)
Ruski: paserb
Belaruski: paserb
Ukrajinski: paserb
Poljski: pasierb
Ukrajinski: priserbitisja (prikljuciti se/pridruziti se)

Ovo nam moze govoriti o odnosu koji izvorni Srbi su imali sa proto-Slovenima, da su im bili saveznici, saborci.

Ako gledamo dalje porijeklo rijec "Srb" prije staroslovenskog, vecina lingvista i istoricara se slaze da to bi se nalazilo u iranskim jezicima.

Kao iranski jezik smatran za potomka sarmatijskih jezika, u Osetijskom, nalazimo rijec Srb, kao særibar (slobodan, slobodar, junak) iz staro osetijskog særъbъ, od korijena sær glava, korijen, izvor, pocetak.

Osetijski: сæрибар - særibar (slobodni, slobodar, junak)


Dakle po ovoj teoriji mozemo pretpostaviti da prvi Srbi su sebe nazvali slobodarima/junacima, i kad su dosli medju proto-Slovene i postali saveznici Slovena, njihovo narodno ime je dobio znacenje saveznika. Dok kod samih Srba, znacenje Srbina do dan danas je sinonim za junaka, slobodara.
Tačno je da je sam naziv Srbi nepoznatog porekla, Ali je naučno dokazano da svi narodi bele rase što uključuje i Srbe vode poreklo sa Balkana i Anadolije.
 

Scott Isle

Poznat
Poruka
9.886
Geneza naziva su prilog Sar koji se koristio u vrijeme nastanka Srbije, kao sto su Sar Mezija, Ser Reti, Set Apili iskljucivo ovdje kod nas; i Boiika, srpski naziv za Panoniju u to vrijeme odakle dolaze vladajuce dinastije Velike Moravske -- Teodorik Veliki na primjer.

Srbija je naziv Kraljevine koja obuhvata Boiiku zapadno od Dunava u Panoniji, i Sarmaciju juzno od Save i Dunava. Sar Boi. Odatle i naziv za Bosnu, po Boima.
 

jolemisa

Elita
Poruka
18.895
Vecina ne zna niti je razmisljao o pravom porijeklu naziva "Srbin", odnosno ime srpskog naroda.

Znacenje narodnog naziva veoma bitno za kulturu, samosvijest i drustvo jedne zajednice, i govori o dubinskom karakteru i duhu tog naroda.

Rijec "Srb" potice iz staroslovenskog "sьrbъ", sto u zvanicnim rjecnicima znači: saveznik, saborac

Od "sьrbъ" potice i rijeci:

Staroslovenski: pasьrbъ (posinak)
Ruski: paserb
Belaruski: paserb
Ukrajinski: paserb
Poljski: pasierb
Ukrajinski: priserbitisja (prikljuciti se/pridruziti se)

Ovo nam moze govoriti o odnosu koji izvorni Srbi su imali sa proto-Slovenima, da su im bili saveznici, saborci.

Ako gledamo dalje porijeklo rijec "Srb" prije staroslovenskog, vecina lingvista i istoricara se slaze da to bi se nalazilo u iranskim jezicima.

Kao iranski jezik smatran za potomka sarmatijskih jezika, u Osetijskom, nalazimo rijec Srb, kao særibar (slobodan, slobodar, junak) iz staro osetijskog særъbъ, od korijena sær glava, korijen, izvor, pocetak.

Osetijski: сæрибар - særibar (slobodni, slobodar, junak)


Dakle po ovoj teoriji mozemo pretpostaviti da prvi Srbi su sebe nazvali slobodarima/junacima, i kad su dosli medju proto-Slovene i postali saveznici Slovena, njihovo narodno ime je dobio znacenje saveznika. Dok kod samih Srba, znacenje Srbina do dan danas je sinonim za junaka, slobodara.
Interesantno.
 

cronnin

Poznat
Moderator
Poruka
9.716
Od "sьrbъ" potice i rijeci:

Staroslovenski: pasьrbъ (posinak)
Ruski: paserb
Belaruski: paserb
Ukrajinski: paserb
Poljski: pasierb
Ukrajinski: priserbitisja (prikljuciti se/pridruziti se)

Ovo nam moze govoriti o odnosu koji izvorni Srbi su imali sa proto-Slovenima, da su im bili saveznici, saborci.

Мало си проширио ти то. Ако је присербитсја - прикључити се, онда је Серб кључ.
 

ИгарЈ

Ističe se
Poruka
2.114
Rijec "Srb" potice iz staroslovenskog "sьrbъ", sto u zvanicnim rjecnicima znači: saveznik, saborac

Od "sьrbъ" potice i rijeci:

Staroslovenski: pasьrbъ (posinak)
Ruski: paserb
Belaruski: paserb
Ukrajinski: paserb
Poljski: pasierb
Ukrajinski: priserbitisja (prikljuciti se/pridruziti se)

Ovo nam moze govoriti o odnosu koji izvorni Srbi su imali sa proto-Slovenima, da su im bili saveznici, saborci.
Ниси узео у обзир могућност хомонимије, Александар Лома писао је да се речени корен *sьrb- у погледу акцента не подудара с етнонимом *Sьrb-. Узгред, погрешно користиш појам старословенски у значењу прасловенски.
 

hm337

Iskusan
Poruka
5.772
ne bih odbacio ovu mogućnost...da su Boii bili Kelti je samo pretpostavka...bio je neki nemački istoričar koji je tvrdio da su Boii i okolna navodno keltska plemena zapravo Germani ...ako su mogli da budu Germani mogli su da budu i Sarmati jer Bohemia je bila granično područje Germana, Kelta i Sarmata....
teorija da su Kelti tvrdi da Boii dolazi od reči stoka pa se tvrdi da su sebe identifikovali kao stočare...

Ako su bili Sarmati ili mešanci onda SerBoii znači glavni Boii jer Ser je glava na iranskim jezicima..
zanimljivo je da Porfirogenit tvrdi za Srbe da dolaze iz zemlje koju na svom jeziku zovu Bojka i da su odatle i originalno... Bojka zemlja naroda Boji...zemlja u kojoj se uvek vodi rat (granična oblast u kojoj se sudaraju Kelti, Germani i Sarmati) se prirodno zove Bojka a njeni stanovnici Boji

zanimljivo je da R1a podtip koji imamo u Srbiji je dominantna R1a i u severnoj Italiji (koju su jedno vreme držali Boji) i na potezu od severne Italije do Bohemije (u Bohemiji nije jer su je naselili Česi koji imaju drugačiji podtip R1a kao dominantan)

alhig7wye8.jpg
 

Mrkalj

Buduća legenda
Poruka
28.072
Srbin m (Vuk), s individualnim -in, koji ispada u pl. Srbi i u pridjevskim izvedenicama srpski itd. prema f. na -ka + -yňi > -kínja Srpkinja.

Naziv Srpska (oko 1503) za zemlju kod nas potvrđen samo kod Šafárika, Pam. 55: vsa Srbbska idolu služaše Dagonu, otbsudb 1 Dagoni i Daky ітепщШь se; оіь Sera že Srbblje.

Po deklinaciji Ijudue pl. je glasio stsrp. Srblje, tako i ime zemlje (13. i 14. v., upor. češ. Cechy i Hrvati »kraj oko Zadra, danas Ravni kotari«) u naslovu srpskih vladara (kralj Srbljem; 1348. car Dušan kaže: spisasmo imena metohijama po Srbljah i po Romaniji, Mon. şerb. 140).

Takav naziv zemlje čita se još 1417: Dmitarb Skambša poslah iz Srbalj 70 Utar srebra, u Dubrovniku (Spom. srpski 88 — 89).

Pod Srblje razumijeva se majdan Trepča.

Od tog pl. pravi Porfirogenet gr. Σέρβλοι i naziv balkanske Srbije u Tesaliji Σέρβλια.

S lat. nenaglašenim sufiksom -ia u imenima zemalja Srbija, kreacija je iz doba srpskog ustanka. Odatle današnji nazivi Srbijanac m = Srbijanac (Kosmet) prema f Srbijanka — Srbijanka, s pridjevom srbijanski = srbijanski pored srbījskī.

Kod pisaca 17. i 18. v. (Gundulić) prema krivoj lat. etimologiji Servija, Servijanin, servijanski. Odatle naziv servijan m »latak narodni u žena oko Almaša (Slavonija)«.

Od starog pl. Srblje stvoren je analogijom novi singular Srbalj, gen. Srblja. Suglasnik lj za j poslije labijala nastao je i u izvedenicama na Srbljanin (v.) (upor. Hrvaćanin), Srbljanin m, na Srbljak (v.; upor. češ. Pražák »Prażanin« i Slovak, gen. -ako)

Sřbljak, gen. -âka »sřbulja, trebnik pisan jezikom bližim narodnom govoru negoli crkvenoslavenskom«.

Bez individualnog sufiksa -in Srb govori se u Kosmetu, pl. na -ovi Srbovi. Odatle hipo- koristik Srbo m, deminutiv na -če Srpče, gen. -eta, augmentativi na -enda Srb nda, na -ekanja (upor. momčekanja, štarčekanja, veza od -eka Radeka + -anja za -onja) Srbèkanja.

Kolektivi na složeni sufiks -adija < -od, gen. -d + -ija grčkog podrijetla Srbadija, na -čađ f Srpčad.

Sřbin 316 srce Individualno -in može ostati u pridjevu: srbinjski, odatle opet Srbinj. Ti oblici nastadoše po svoj prilici u zapadnim narječjima, gdje je pod uplivom analogije plurala nestao sufiks -in u sing., pa kad je opet došao u govor, izmijenjen je -n u -nj.

Za ime zemlje ima i poimeničen femininum pridjeva (tip Hrvatska, Mađarska) Srpska (v. gore).

Moderni apstraktum na -stvo srpstvo.

Denominali na -ovati srbovati, -ujem, na -irait srbizírati, -ām.

Naziv balkanske (tesalske) Serblia postade u novogrčkom toponimu Servia (11. st. : επίσκοπος των Σερβίων καΐ της Κοζάνης). Turci su ga zvali našim deminutivnim sufiksom -ica Srbica, po njihovoj fonetici Serfice.

Srbica kao toponim dolazi još kod Skoplja, a bez deminutivnog sufiksa u Lici Srb.

Postoji još isti toponim sa rum. deminutivnim sufiksom -sor u pl. kao ime selišta (i сгьК ь svetago Georgija, što jestb zidah Berislavb na sdisti Snbbšori, 1293-1302), zacijelo naziv srednjovjekovnih srpskih Vlaha, Mon. şerb. 24.

Riječ srb u Loškom Potoku (Slovenija) znači banknotu od 1000 dinara, izdanje stare Srbije.

Na Labi kao ostatak polapskih Slavena postoje još gornji i donji Srbi, jezični rođaci Čeha i Poljaka. I njihovo se ime mijenja po deklinaciji na i: Srbja, Srbjo. Spominju se u starofrancuskom epu La Chanson de Roland prema srednjovjekovnom lat. Sorabi, njem. Surben, Sorben.

Ime je ušlo i u etnike okolnih naroda.

Arbanasko serp, serbi m (s članom) prema f sërpkë »Srpkinja«, Serbi »Srbija« su zacijelo noviji nazivi naprama starijem shqã, pl. shqe < sclavus iz balkanskog latiniteta, shqinikë < sclavinica »Makedonija«.

Kod Dakorumunja Sîrb m pre- ma f na -oaică < složenica od lat. -oneus + -ka Sîrboaică »Srpkinja«. Sírba je ples.

Madžarsko szerb itd. je novija riječ za starije Racz (također prezime kod Hrvata), od stsrp. Ras, naziva grada, odatle ime rijeke Raška i grada na njoj. Taj naziv preuzeše i Bunjevci.

Turci pre- uzeše Sîrf, u Bosni sîrfmilleti »pravoslavni« prema latinmilleti »katolici«.

* * *

Što se tiče etimologije, nema suglasnosti u nauci.

Bruckner dovodi ovaj etnonim u vezu s polį. pasierb m »pastorak« prema f pasierbica, ukr. i rus. paserb m prema paserbica »isto«. Taj naziv iz terminologije srodstva sadrži prefiks pa- »nepraví« i ie. i baltoslav. korijen onomatopejskog podrijetla *serbh-, *srebh-, *surbh-, *srubh- očuvan kod nas samo u narječjima i u slov. srbati (v.) »srkati«. Ako je tumačenje ispravno, pastorak je ovako nazvan zbog toga »što se ne služi majčinim mlijekom«. Ne vidi se kako je takav naziv mogao postati etnik.

Po drugom tumačenju praslav. *SгъЬъ u prasrodstvu je sa sebrt (v.) »slobodan seljak«. To je nazalirani oblik *sebrt. Ali je gola pretpostavka metateze odatle u *SгъЬъ.

Masing dovodi Srbin i servus u vezu sa starim nazivom Serbi kod Plinija St. iz 1. v. naše ere i sa Σέρβοι, Σίρβοι kod Ptolomeja iz 2. vijeka naše ere, koji su dovođeni i prodavani kao sluge i robovi. Odatle kasnije značenje Srbin = servus »rob«.

Iljinskome znači Srbin »član zadružnog i plemenskog saveza«.


Lit.: ARj'll, 14. 14, 868-69. 16, 185-93. 319-22. Elezović 2, 261. 263. Filipović, SKGl 1937, 612-625. (cf. Vaillant, RES 17, 288). Radojčić, PPP 9, 199. Bune, NJ 2, 213. Miklošič 292. Bruckner 485. Slávia 3, 193. sl. (cf. IJb 11, 471). WP 2, 456. Boisacq3 844. GM 382. Zupanič, Novi život 9, 60-61. (cf. IJb 10, 359). Sutnar, ZbJ 612-617. (cf. RSl 2, 254). Niederle \, 34. 94. 97. 211. Iljinski, IzvORJAS 24, 1, 113. si. (cf. IJb 10, 341). JF 12, 204-208. Slávia 5, 657. Masing, Prace Baud. 1921, 84-92. (cf. JF 3, 209). Respond, LP 10 (1965), 15-28.
 

guslar1389

Ističe se
Poruka
2.915
Инетересантна теорија. Чак и допадљива. А може ли да се потврди?

Sto se tice staroslovenskog naziva sьrbъ imate Safarika i Dobrovskog koji potvrdjuju porijeklo.
Poruka je automatski spojena:

или сродници, рођаци

Ne bi imao smisla poserb (pastorak) - porod. Paserb/pasierb je dijete koje nije rod.
 

guslar1389

Ističe se
Poruka
2.915
ne bih odbacio ovu mogućnost...da su Boii bili Kelti je samo pretpostavka...bio je neki nemački istoričar koji je tvrdio da su Boii i okolna navodno keltska plemena zapravo Germani ...ako su mogli da budu Germani mogli su da budu i Sarmati jer Bohemia je bila granično područje Germana, Kelta i Sarmata....
teorija da su Kelti tvrdi da Boii dolazi od reči stoka pa se tvrdi da su sebe identifikovali kao stočare...

Ako su bili Sarmati ili mešanci onda SerBoii znači glavni Boii jer Ser je glava na iranskim jezicima..
zanimljivo je da Porfirogenit tvrdi za Srbe da dolaze iz zemlje koju na svom jeziku zovu Bojka i da su odatle i originalno... Bojka zemlja naroda Boji...zemlja u kojoj se uvek vodi rat (granična oblast u kojoj se sudaraju Kelti, Germani i Sarmati) se prirodno zove Bojka a njeni stanovnici Boji

zanimljivo je da R1a podtip koji imamo u Srbiji je dominantna R1a i u severnoj Italiji (koju su jedno vreme držali Boji) i na potezu od severne Italije do Bohemije (u Bohemiji nije jer su je naselili Česi koji imaju drugačiji podtip R1a kao dominantan)

alhig7wye8.jpg

R1a je samo 15% cijelokupne srpske genetike...a i2a1b je doslo sa slovenskim/srpskim seobom na Balkan.

A "ser-boi" bi onda odbacio vezu Srba sa plemenom Serboi u Sarmatiji u 1 i 2 AD.
Poruka je automatski spojena:


Sorabi,anticko ime za Srbe ,su poslati sa druge planete
Sorabi nije anticko ime, vec Serbi. (Plini, Ptolemej)
Poruka je automatski spojena:

Ниси узео у обзир могућност хомонимије, Александар Лома писао је да се речени корен *sьrb- у погледу акцента не подудара с етнонимом *Sьrb-. Узгред, погрешно користиш појам старословенски у значењу прасловенски.

Mozete li malo elaborirati?
 

hm337

Iskusan
Poruka
5.772
R1a je samo 15% cijelokupne srpske genetike...a i2a1b je doslo sa slovenskim/srpskim seobom na Balkan.

evo ti dominantni I2a Din u severnoj Italiji gde su bili Boii je isti podtip A3 koji kao dominantni imaju Srbi i Hrvati a nije kao raspodela koju imaju Slovenci naprimer.....i u Bavariji i Bohemiji je dominantan A3

Din-haplogroups-dystribution-map-v6_1.jpgA "ser-boi" bi onda odbacio vezu Srba sa plemenom Serboi u Sarmatiji u 1 i 2 AD.
Poruka je automatski spojena:


Sorabi nije anticko ime, vec Serbi. (Plini, Ptolemej)
SerBoii su mogli da budu i kod Volge i u Bohemiji istovremeno..to je bilo normalno kod Sarmata...
Vidi naprimer susedne Alane..bilo ih je i na Kavkazu i u Bavariji pa na kraju i u Španiji
 

guslar1389

Ističe se
Poruka
2.915
evo ti dominantni I2a Din u severnoj Italiji gde su bili Boii je isti podtip A3 koji kao dominantni imaju Srbi i Hrvati a nije kao raspodela koju imaju Slovenci naprimer.....i u Bavariji i Bohemiji je dominantan A3

Din-haplogroups-dystribution-map-v6_1.jpg

Ovdje % PH908 je veci i u Njemackoj, Austriji i Ceskoj nego u Italiji.

SerBoii su mogli da budu i kod Volge i u Bohemiji istovremeno..to je bilo normalno kod Sarmata...
Vidi naprimer susedne Alane..bilo ih je i na Kavkazu i u Bavariji pa na kraju i u Španiji

Nije jer Sarmati su skitali na stepama, a ne po Ceskoj. Jeste ali u docnije vrijeme, ali Alani poticu sa stepa.
Poruka je automatski spojena:

Мало си проширио ти то. Ако је присербитсја - прикључити се, онда је Серб кључ.

присербитсја - prikljuciti se ili pridružiti se. Prije ce znaciti drug.
 

hm337

Iskusan
Poruka
5.772
Ovdje % PH908 je veci i u Njemackoj, Austriji i Ceskoj nego u Italiji.
poenta je u tome koji je dominantan podtip I2a Din...vidi se sa slike da Nemačka i Italija imaju dominantan A3 kao Srbi i Hrvati a ne šarenu raspodelu kao Slovenci i drugi Sloveni..To ti govori da od Slovena sa tim oblastima najviše veze imaju Srbi i Hrvati a ne ostali Sloveni...Sa R1a podgrupama smo videli da u Italiji i na potezu Italija' Bohemija od R1a dominira isti tip koji imaju Srbi...To ti govori ko je ostavio genetski trag R1a I I2a Din u Italiji i na potezu Italija Bohemija... kako to nisu uradili u vreme seobe Slovena..jasno je da se to desilo mnogo ranije...najracionalnije objašbnjenje je da su Boii preci Srba..
Nije jer Sarmati su skitali na stepama, a ne po Ceskoj. Jeste ali u docnije vrijeme, ali Alani poticu sa stepa.
kako su Alani sa Svebima i Vandalima išli da osvajaju Španiju ako nisu duže vreme živeli među Svebima i Vandalima...u jednom trenutku imao si Alane na Kavkazu, na potezu Bavarija Karpati i u Španiji...Ako su mogli Alani da budu pleme koje živi na 3 udaljene lokacije mogli su i Boii tako da žive..a tako su i živeli...bilo ih je i u Galiji na lokaciji daleko od Bohemije

Da su Srbi došli iz istočne Evrope imali bi sve one grane I2a Din koje imaju narodi od Slovenije do Rusije...oni i Hrvati imaju A3 varijantu koja je dominantna u Italiji i Nemačkoj..znači bili su duže vreme zapadnije od ostalih Slovena u Bavariji Bohemiji ii nekad davno u Italiji
 
Poslednja izmena:

guslar1389

Ističe se
Poruka
2.915
poenta je u tome koji je dominantan podtip I2a Din...vidi se sa slike da Nemačka i Italija imaju dominantan A3 kao Srbi i Hrvati a ne šarenu raspodelu kao Slovenci i drugi Sloveni..To ti govori da od Slovena sa tim oblastima najviše veze imaju Srbi i Hrvati a ne ostali Sloveni...Sa R1a podgrupama smo videli da u Italiji i na potezu Italija' Bohemija od R1a dominira isti tip koji imaju Srbi...To ti govori ko je ostavio genetski trag R1a I I2a Din u Italiji i na potezu Italija Bohemija... kako to nisu uradili u vreme seobe Slovena..jasno je da se to desilo mnogo ranije...najracionalnije objašbnjenje je da su Boii preci Srba..

Tamo dje ima vise varijacija u podtipima, odatle potice haplogrupa.

kako su Alani sa Svebima i Vandalima išli da osvajaju Španiju ako nisu duže vreme živeli među Svebima i Vandalima...u jednom trenutku imao si Alane na Kavkazu, na potezu Bavarija Karpati i u Španiji...Ako su mogli Alani da budu pleme koje živi na 3 udaljene lokacije mogli su i Boii tako da žive..a tako su i živeli...bilo ih je i u Galiji na lokaciji daleko od Bohemije

Da su Srbi došli iz istočne Evrope imali bi sve one grane I2a Din koje imaju narodi od Slovenije do Rusije...oni i Hrvati imaju A3 varijantu koja je dominantna u Italiji i Nemačkoj..znači bili su duže vreme zapadnije od ostalih Slovena u Bavariji Bohemiji ii nekad davno u Italiji

Ne bi morali da imaju, jer I2a Din je mladji podtip. Da li Alani jos zive danas u Spaniji? Da li Alani poticu iz Spanije? :roll:
 

hm337

Iskusan
Poruka
5.772
Tamo dje ima vise varijacija u podtipima, odatle potice haplogrupa.
a tamo gde nema široke lepeze podtipova kao u oblasti porekla imaš populaciju koja je duže vreme bila odvojena od matice..a to je za I2a Din A3 slučaj sa Srbima, Hrvatima, Nemačkom i Italijom...da su Srbi i Hrvati došli iz istočne Evrope imali bi široku lepezu I2a Din podtipova kao ostali Sloveni a ne isključivo A3
Ne bi morali da imaju, jer I2a Din je mladji podtip. Da li Alani jos zive danas u Spaniji? Da li Alani poticu iz Spanije? :roll:
Alani su ti primer plemena koje je istovremeno živelo na više međusobno udaljenih lokacija. Ako su to mogli oni, to su mogli i Boii što i jeste slučaj jer imaš Boje i u dubini Galije na obali Atlantika..znači Boji su bili skloni tome da kao i Alani žive na međusobno udaljenim geografskim lokacijama...
 

guslar1389

Ističe se
Poruka
2.915
a tamo gde nema široke lepeze podtipova kao u oblasti porekla imaš populaciju koja je duže vreme bila odvojena od matice..a to je za I2a Din A3 slučaj sa Srbima, Hrvatima, Nemačkom i Italijom...da su Srbi i Hrvati došli iz istočne Evrope imali bi široku lepezu I2a Din podtipova kao ostali Sloveni a ne isključivo A3

Ne, da nijesu dosli iz istocne evrope onda bi imali manji procenat te haplogrupe.


Alani su ti primer plemena koje je istovremeno živelo na više međusobno udaljenih lokacija. Ako su to mogli oni, to su mogli i Boii što i jeste slučaj jer imaš Boje i u dubini Galije na obali Atlantika..znači Boji su bili skloni tome da kao i Alani žive na međusobno udaljenim geografskim lokacijama...

Alani su svi bili sa stepa, i veoma kasno neka od plemena migrirala van postojbine, i brzo nestala.

Bojki, odnosno Bohemija, je bila usputna stranica Srba, iz Sarmatije do Balkana.
 

hm337

Iskusan
Poruka
5.772
Ne, da nijesu dosli iz istocne evrope onda bi imali manji procenat te haplogrupe.
odvojili su se od ostatka Slovena Sarmata dovoljno rano da nemaju ostale tipove osim A3. A ne možeš tvrditi da pre pisane istorije Sloveno Sarmati nisu dopirali mnogo dalje na zapad nego što bečko berlinska škola tvrdi..
Alani su svi bili sa stepa, i veoma kasno neka od plemena migrirala van postojbine, i brzo nestala.

Bojki, odnosno Bohemija, je bila usputna stranica Srba, iz Sarmatije do Balkana.
Da li su Srbi tokom seobe naroda naselili potez Italija Bohemija?
 

guslar1389

Ističe se
Poruka
2.915
odvojili su se od ostatka Slovena Sarmata dovoljno rano da nemaju ostale tipove osim A3. A ne možeš tvrditi da pre pisane istorije Sloveno Sarmati nisu dopirali mnogo dalje na zapad nego što bečko berlinska škola tvrdi..

Da li su Srbi tokom seobe naroda naselili potez Italija Bohemija?

Naselili su Bohemiju/Saksoniju. Dakle Luzica i zapadna Ceska. Sto se tice 0.1% PH908 u italiji, to moze da bude nekoliko pojedinaca.
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.