Quantcast

Po čemu se Jehovini svedoci razlikuju od pravoslavne vere?

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Jastreb1973

Zainteresovan član
Poruka
159
Nisam previše upoznat sa učenjima JS. Pa me interesuju razlike njihovih učenja u odnosu na pravoslavna.

Možda negde grešim (molim pripadnike JS da me isprave tamo gde grešim), ali pokušao sam ovde da sakupim neke glavne razlike.

Jehovini svedoci (po mojim saznanjima) veruju sledeće:

1) veruju da Hrist nije umro na krstu nego na motki
2) ne veruju u sveto trojstvo nego da je Bog jedan, a Isus je čovek
3) veruju da Isus nije vaskrsao
4) veruju da je Isus arhanđel Mihajlo
5) veruju da je duša u krvi
6) ne veruju da je Hrist umro da otkupi naše grehe
7) tvrde da je kraj sveta blizu (naprimer neuspešno su ga predviđali za 1914-tu i 1975-tu godinu)
8) izostavljaju učenje o dolasku Antihrista već očekuju dolazak Hrista
9) veruju da će broj spasenih biti ograničen na 144000
10) ne poštuju ikone (pravoslavni ikone poštuju ali nisu idolopoklonici jer se ne poklanjanjaju slici već onome ko je na njoj prikazan)
11) smatraju da znanje i upotreba ličnog imena Božijeg predstavlja nešto što odlikuje istinske hrišćane. Za ime Boga su odabrali Jehova koje potiče od tetragamona YHWH koji znači "on je ko je". a izvedeno je od "ja sam ko sam" kao odgovra na pitanje Bogu ko je on.
12) ne veruju u besmrtnost duše
13) veruju da se biblijska zabrana na uzimanje krvi u hrani takođe odnosi i na transfuziju krvi (da li je isto pojesti ljudski organ i presaditi ga? )
14) osuđuju nošenje krsta
15) smatraju da je praznovanje Hristovog Rođenja i Vaskrsa protivrečno Bibliji zato što u njoj o ovim praznicima ništa nije rečeno
16) ponose se činjenicom da ni jedan od njih neće uzeti i nije uzimao oružje u ruke. To znači da ne odobravaju ni odbrambene ratove. A šta reći o ispravnosti ratova starih Jevreja koji su opisani u Bibliji?
17) ne prihvataju čuda kao potvrdu istinitosti vere. Njihov glavni argument se sastoji u tome da danas čuda od Boga ne postoje. Oni smatraju da je sa završetkom pisanja Svetog Pisma neophodnost za čudima prestala. Sledi da sva čuda Jehovini svedoci pripisuju obično sili satane. Šta reći o mnogim čudima koja se dešavaju u pravoslavnim manastirima? Da li su i ta čuda od đavola? Da li su čuda koja je činio Hrist i njegovi učenici takođe od đavola?

Interesuje me da saznam i druge razlike.
Ima toga još. Tako npr, smatraju da je mudrace sa istoka koji su se došli pokloniti Isusu,pomoću one zvijezde vodio Sotona.

Smatraju da prorok Ilija nije živ,već da je nakon što je vatrenim kočijama uznesen na nebo,ponovo se vratio nedugo zatim na zemlju,te čak navode i mjesto u Bibliji.

Smatraju pogrešnim nazive Stari i Novi zavjet,a umjesto toga koriste nazive hebrejski dio i grčko-aramejski dio Biblije.

Riječ bijaše Bog,pišu malim slovom Riječ bijaše bog.

Smatraju da je ovaj dio 1.Ivanove poslanice(5,19) naknadno nadodan.
1. Ivanova 5,20Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.
Itd itd
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.
Top