nauka je glupost, dokaz sledi

Poruka
4.292
Još u osnovnoj školi su nas učili o strukturi atoma. Oko pozitivnog jezgra krecu se velikom brzinom negativno naelektrisani elektroni. Medjutim niko nezna objasniti zašto je to tako. Jednostavno se podrazumeva da je to tako i prirodno. Valjda ima nikih "prirodnih" zakona koji objašnjavaju tu jurnjavu elektrona.

Medjutim ako je išta u prirodi potpuno neprirodno, onda je to upravo ova pojava. Jednostavno je nezamislivo, da u vaseljeni postoji bilo kakva "prirodna" sila koja će naterati elektron da neverovatnom brzinom juri po kružnoj putanji oko protona. Pa čak i da postoji objašnjenje; "ko je elektronima dao prvi impuls" kako objasniti da oni to rade već 13,5 milijardi godina, a sva je prilika da će to raditi i bar još neko vreme. I jos jedna zagonetka sta su radili elektroni pre nego sto ih je neko ili nesto zavrteo oko protona?

I eto nas pred činjenicom. Ako ne postoji naucna objašnjenje šta nam ostaje...

Kvantna teorija nudi rešenje tipa kako se elektroni i ne kreću, nego je to samo mogućnost koju mi iniciramo svojim posmatranjem. He he he a takvo objašnjenje mene stvarno zasmejava jer je sama takva tvrdnja totalna nebuloza sama po sebi, a po strani sto takva tvrdnja se ne temelji cak ni na kakvoj teoriji a kamo li na cvrstom dokazu.

Iz svega ovoga me iznenađuje činjenica da se u svetu odvajaju prilična sredstva u izgradnju onih sprava koje se zovu Akceleratori, ili (gotovo isto to samo mnogo efikasnije), Kolajderi. U evropi je onaj u Cernu (Švajcarska) najpoznatiji, i mada mu je dužina cevi 27 km, nije i najveći na svetu. U Americi postoji kolajder sa prečnikom od 70 km. I da vam odmah kažem dužina cevi od prohromskog čelika je tu najmanji problem. Ako mrzite tehničke detalje, preskočite sledeći pasus, jer tu je ukratko opisan jedan kolajder. (Preuzeto iz Ledermanove knjige - Božja čestica).

"Cev od nerđajućeg čelika, prečnika nekoliko inča, ukopana je deset metara duboko pod preriju, kružnog je oblika, sa obimom od oko četiri milje. Cev je provučena kroz hiljadu superprovodnih magneta koji usmeravaju protone po predviđenoj kružnoj putanji. Akcelerator je prepun sudara i vreline. Kroz ovu akceleratorsku cev protoni jurcaju brzinama koje su bliske brzini svetlosti, samo da bi se uništili kad se čeomice sudare sa svojom braćom suprotnog predznaka, antiprotonima. U takvom sudaru ostvari se, na tren, temperatura od deset miliona milijardi stepeni iznad apsolutne nule, što je daleko prevazilazi jaru u jezgru Sunca ili u sredini razbesnele eksplozije supernove. Naučnici koji ovde rade su 'vremeplovci' u jednom mnogo legitimnijem smislu nego oni u SF filmovima. Jer, pomenuta temperatura poslednji put je prirodno postojala samo prilikom rađanja Vaseljene, u nekom malenom deliću sekunde posle Velikog praska; nikada posle toga."

Mada naučinci ovako ogromna sredstva (radi se o stotinama milijardi dolara), opravdavaju potrebom da se sazna šta se dogodilo u momentu VELIKOG PRASKA, istina je na sasvim suprotnom kraju te tvrdnje. Stvarni razlog je samo jedan: rade eto nesto kako bi opravdali svoje plate.
 
Poslednja izmena:
Još u osnovnoj školi su nas učili o strukturi atoma. Oko pozitivnog jezgra krecu se velikom brzinom negativno naelektrisani elektroni. Medjutim niko nezna objasniti zašto je to tako. Jednostavno se podrazumeva da je to tako i prirodno. Valjda ima nikih "prirodnih" zakona koji objašnjavaju tu jurnjavu elektrona.

Medjutim ako je išta u prirodi potpuno neprirodno, onda je to upravo ova pojava. Jednostavno je nezamislivo, da u vaseljeni postoji bilo kakva "prirodna" sila koja će naterati elektron da neverovatnom brzinom juri po kružnoj putanji oko protona. Pa čak i da postoji objašnjenje; "ko je elektronima dao prvi impuls" kako objasniti da oni to rade već 3,5 milijardi godina, a sva je prilika da će to raditi i bar još neko vreme. I jos jedna zagonetka sta su radili elektroni pre nego sto ih je neko ili nesto zavrteo oko protona?

I eto nas pred činjenicom. Ako ne postoji naucna objašnjenje šta nam ostaje...

Kvantna teorija nudi rešenje tipa kako se elektroni i ne kreću, nego je to samo mogućnost koju mi iniciramo svojim posmatranjem. He he he a takvo objašnjenje mene stvarno zasmejava jer je sama takva tvrdnja totalna nebuloza sama po sebi, a po strani sto takva tvrdnja se ne temelji cak ni na kakvoj teoriji a kamo li na cvrstom dokazu.

Iz svega ovoga me iznenađuje činjenica da se u svetu odvajaju prilična sredstva u izgradnju onih sprava koje se zovu Akceleratori, ili (gotovo isto to samo mnogo efikasnije), Kolajderi. U evropi je onaj u Cernu (Švajcarska) najpoznatiji, i mada mu je dužina cevi 27 km, nije i najveći na svetu. U Americi postoji kolajder sa prečnikom od 70 km. I da vam odmah kažem dužina cevi od prohromskog čelika je tu najmanji problem. Ako mrzite tehničke detalje, preskočite sledeći pasus, jer tu je ukratko opisan jedan kolajder. (Preuzeto iz Ledermanove knjige - Božja čestica).

"Cev od nerđajućeg čelika, prečnika nekoliko inča, ukopana je deset metara duboko pod preriju, kružnog je oblika, sa obimom od oko četiri milje. Cev je provučena kroz hiljadu superprovodnih magneta koji usmeravaju protone po predviđenoj kružnoj putanji. Akcelerator je prepun sudara i vreline. Kroz ovu akceleratorsku cev protoni jurcaju brzinama koje su bliske brzini svetlosti, samo da bi se uništili kad se čeomice sudare sa svojom braćom suprotnog predznaka, antiprotonima. U takvom sudaru ostvari se, na tren, temperatura od deset miliona milijardi stepeni iznad apsolutne nule, što je daleko prevazilazi jaru u jezgru Sunca ili u sredini razbesnele eksplozije supernove. Naučnici koji ovde rade su 'vremeplovci' u jednom mnogo legitimnijem smislu nego oni u SF filmovima. Jer, pomenuta temperatura poslednji put je prirodno postojala samo prilikom rađanja Vaseljene, u nekom malenom deliću sekunde posle Velikog praska; nikada posle toga."

Mada naučinci ovako ogromna sredstva (radi se o stotinama milijardi dolara), opravdavaju potrebom da se sazna šta se dogodilo u momentu VELIKOG PRASKA, istina je na sasvim suprotnom kraju te tvrdnje. Stvarni razlog je samo jedan: rade eto nesto kako bi opravdali svoje plate.


Siguran sam da je odgovor na svako pitanje ovde ..... Bog :pop2:

:roll:
 
Još u osnovnoj školi su nas učili o strukturi atoma. Oko pozitivnog jezgra krecu se velikom brzinom negativno naelektrisani elektroni. Medjutim niko nezna objasniti zašto je to tako. Jednostavno se podrazumeva da je to tako i prirodno. Valjda ima nikih "prirodnih" zakona koji objašnjavaju tu jurnjavu elektrona.

A tvoje objašnjenje prirodnih zakona je...... ?

Medjutim ako je išta u prirodi potpuno neprirodno, onda je to upravo ova pojava. Jednostavno je nezamislivo, da u vaseljeni postoji bilo kakva "prirodna" sila koja će naterati elektron da neverovatnom brzinom juri po kružnoj putanji oko protona. Pa čak i da postoji objašnjenje; "ko je elektronima dao prvi impuls" kako objasniti da oni to rade već 13,5 milijardi godina, a sva je prilika da će to raditi i bar još neko vreme. I jos jedna zagonetka sta su radili elektroni pre nego sto ih je neko ili nesto zavrteo oko protona?

Brzina je jako verovatna, tačnije tačno se zna kolika je za koju orbitalu i za određeni izotop, pogledaj Fiziku III ili radove Bora po tom pitanju, lepo je čovek još davnih godina to izračunao za atom vodonika.
Da li ti je palo na pamet da malo razmisliš o korpuskularnoj prirodi materije, malo pogledaj anihilaciju i obrnut proces od navedenog i malo kosmičko zračenje pa će neke stvari biti jasnije.

I eto nas pred činjenicom. Ako ne postoji naucna objašnjenje šta nam ostaje...

Da, stvarno šta nam ostaje, religija, plesanje oko totema možda :think:

Kvantna teorija nudi rešenje tipa kako se elektroni i ne kreću, nego je to samo mogućnost koju mi iniciramo svojim posmatranjem. He he he a takvo objašnjenje mene stvarno zasmejava jer je sama takva tvrdnja totalna nebuloza sama po sebi, a po strani sto takva tvrdnja se ne temelji cak ni na kakvoj teoriji a kamo li na cvrstom dokazu.

Misliš na to da se kreću, ali da se verovatnoća njihovog nalaženja na određenom mestu u određenom vremenskom intervalu menja u zavisnosti od drugih faktora.

Iz svega ovoga me iznenađuje činjenica da se u svetu odvajaju prilična sredstva u izgradnju onih sprava koje se zovu Akceleratori, ili (gotovo isto to samo mnogo efikasnije), Kolajderi. U evropi je onaj u Cernu (Švajcarska) najpoznatiji, i mada mu je dužina cevi 27 km, nije i najveći na svetu. U Americi postoji kolajder sa prečnikom od 70 km. I da vam odmah kažem dužina cevi od prohromskog čelika je tu najmanji problem. Ako mrzite tehničke detalje, preskočite sledeći pasus, jer tu je ukratko opisan jedan kolajder. (Preuzeto iz Ledermanove knjige - Božja čestica).

"Cev od nerđajućeg čelika, prečnika nekoliko inča, ukopana je deset metara duboko pod preriju, kružnog je oblika, sa obimom od oko četiri milje. Cev je provučena kroz hiljadu superprovodnih magneta koji usmeravaju protone po predviđenoj kružnoj putanji. Akcelerator je prepun sudara i vreline. Kroz ovu akceleratorsku cev protoni jurcaju brzinama koje su bliske brzini svetlosti, samo da bi se uništili kad se čeomice sudare sa svojom braćom suprotnog predznaka, antiprotonima. U takvom sudaru ostvari se, na tren, temperatura od deset miliona milijardi stepeni iznad apsolutne nule, što je daleko prevazilazi jaru u jezgru Sunca ili u sredini razbesnele eksplozije supernove. Naučnici koji ovde rade su 'vremeplovci' u jednom mnogo legitimnijem smislu nego oni u SF filmovima. Jer, pomenuta temperatura poslednji put je prirodno postojala samo prilikom rađanja Vaseljene, u nekom malenom deliću sekunde posle Velikog praska; nikada posle toga."

Akcelerator nije prepun sudara sve do momenta direktne kolizije snopova čestica, čestice se posmatraju u okviru zakona o fluidima, tačnije zakona o gasovima kojima i podležu dobrim delom, ali sa uzimanjem u obzir da na njih deluju i elektromagnetni zakoni, tako da je omogućeno njihovo vođenje i konfiniranje.
Autor je ovim pasusom hteo da (do)kaže.....???

Mada naučinci ovako ogromna sredstva (radi se o stotinama milijardi dolara), opravdavaju potrebom da se sazna šta se dogodilo u momentu VELIKOG PRASKA, istina je na sasvim suprotnom kraju te tvrdnje. Stvarni razlog je samo jedan: rade eto nesto kako bi opravdali svoje plate.

Nisu to tako ogromna sredstva, puno više se izdvaja godišnje na potrebe Pentagona i nekih drugih organizacija u sklopu vojne strukture S.A.D.-a, a čak i da su veća od njihovih fondova, S.A.D. i još neke zemlje mogu neograničeno trošiti novac na naučne ili druge projekte u zavisnosti od vizije njihovih političkih i drugih elita.
Ovo zadnje ti je dobrim delom tačno, mada ne potpuno, papirnatih naučnika imaš koliko god hoćeš, ali to nisu svi. Razliku je jako lako uočiti, samo prati njihova istraživanja i teme kojima se bave pa ćeš lako utvrditi ko radi nešto da bi opravdao platu, a ko se ozbiljno bavi nekim istraživanjem.
 
Evo pokušaću da u kratkim crtama izložim koncept atomske strukure i dam odgovor koji se tiče toga pokretaču teme.

Ideja o kružnim orbitama postojala je još u Raderfordovom modelu, koji je imao eksperimentalnih osnova, jer se do njega došlo posmatranjem rasejanja alfa čestica na tankim metalnim folijama, koje je dalo model koji je danas poznat kao planetarni. Nedostatke u pogledu kontinualnog spektra koji bi se ovde očekivao zbog proizvoljnosti orbite po kojoj se vrši kretanje elektrona i nedostatak u domenu nemogućnosti objašnjenja stabilnosti atoma otkolnila je poluklasična teorija Bora.

Njegov model je baziran na postulatima koji su našli svoje eksperimentalno opravdanje, kojim je uveo kružne stancionarne orbite i predvideo kvantovanje orbitalnog momenta impulsa kao načelnu ideju, koju je kasnija kvantna teorija opisala na adekvatniji način. Takođe ovde se uvode karaktereistične energije stancionarnih stanja, a prelazi između energetskih nivoa opisuju trećim Borovim postulatom, tačnije apsorpcijom i emisijom kvanta energije kojim se atom prevodi iz osnovnog u pobuđeno stanje.

Ova teorija nam omogućuje da izračunamo dimenzije atoma, brzinu kojom se elektron kreće oko jezra, objasnimo diskretan spektar atomskog zračenja i mnogo toga drugog što je jako značajno za razumevanje atomske strukture. Te brzine, poluprečnici orbita, imaju strogo određene, kvantovane vrednosti. Brzina je zaista velika u odnosu na makroskopske, ali recimo za osnovno stanje vodonikovog atoma ta brzina je daleko manjeg reda veličine od brzine svetlosti.

Ipak sve ovo važi kao jedna aproksimacija koja nam omogućuje da zamislimo atom na nekom načelnom nivou i imamo predstavu o suštini njegove strukture. Nedostatke ima i ovaj model, koji se ogledaju u činjenici da postoji protivurečnost sa klasičnom elektrodinamikom, koja je sadržana u činjenici da atomi iako se ubrzano kreću (kružno kretanje je jasno ubrzano zbog promene pravca i smera tangencijalne brzine) prema prvom Borovom postulatu ne emituju elektromagnetno zračenje, što bi trebali da čine, saglasno klasičnoj teoriji.

Zatim se javlja jedno uopštavanje Borovog koncepta, Bor-Zomerfeldov model u kojem su stancionarne orbite predstavljene kao eliptične umesto kružnih kakve se sreću u Borovom modelu.

Ipak i ovakva ideja je imala svoje nedostatke, koje je otklonila kvantna teorija. Ona govori nešto sasvim drugo od posmatračkog determinizma. Ona elektron, ili bilo koju drugu česticu posmatra kao funkciju, i umesto o strogo određenoj putanji govori o verovatnoći nalaženja čestice u datoj tački prostor-vremena, određene kvadratom amplitude talasne funkcije. Ta talasna funkcija se dobija rešavanjem jedne diferencijalne jednačine drugog reda poznate kao Šredingerova jednačina, pri čemu se uz neke dotne uslove fizičke prirode dobija se jedinstvena talasna funkcija koja sama po sebi nema fizički smisao koja odgovara datoj vrednosti svojstvene energije.

Znatno matematički zahtevna i prilično apstraktna ona se ne uči detaljno na nivou srednje i osnovne škole, a umesto nje se izlaže prilično jednostavan koncept Borove teorije.

Inače nije ni kvantna teorija potpuna, pa tako postoji nešto što nazivamo kvantnom teorijom polja, u kojoj su spregnute ideje kvantne i relativističke fizike i detaljno objašnjeni efekti poput spina koji se u običnoj kvantnoj teoriji samo postuliraju (tokom rešavanja Šredingerove jednačine dobijaju se tri kvantna broja kojim se opisuje karakteristično stanje, dok se spinski zatim pridodaje iz praktičnih razloga).

I sve ove teorije imaju nekakvog osnova, pa tako i Borov model jako dobro opisuje vodonikov atom, pa se recimo čitav jedan složen račun sa verovatnoćom na kraju kod vodonikovog atoma u pogledu rastojanja jezgra i elektrona svodi na prvi Borov radijus, a svojstvene energije stancionarnih stanja opisuju jednačinom koja se lako izvodi pomoću drugog Borovog postulata i zakona klasične mehanike.

Kvantna teorija je preciznija, ali matematički toliko zahtevna da kod složenijih atoma njeno rešavanje postaje izuzetno teško.

S druge strane sve ove teorije jako dobro opisuju svet na mikro nivou, i eksperimentalno su višestruko potvrđene brojnim eksperimentima.

I mada zaista ne podržavam ismevanje koje su ti ukazali pojedinci u nekim prethodnim porukama ne mogu se složiti da nauka, koja je sama po sebi mnogo opštiji pojam od atomistike, nije vredna poštovanja.

Koncept atoma stvaran je hiljadama godina i ideja je potekla još od atomista u staroj Grčkoji razvijala se od Demokrita pa sve do ovog nivoa koji sam ovde izložio. Takav trud zaslužuje makar poštovanje, jer to je nešto toliko vredno i veličanstveno da duboka spoznaja malog delića svega ovog predstavlja veliki uspeh.

Ne, nauka ne zna sve, nije savršena, ali je makar pokušaj spoznaje stvari vođen racionalnim pristupom.

Na kraju pomenuo bih jedan Njutnov citat:
I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

http://en.wikiquote.org/wiki/Isaac_Newton

U slobodnom prevodu:
"Ne znam kakvim izgledam svetu, ali sebe doživljavam samo kao malog dečaka koji se igra na obali mora pronalazeći sada gladkiji kamen ili lepšu školjku nego što su to drugi činili pre mene, dok veliki okean istine leži neotkriven preda mnom".

Prema tome nauka zna šta ne zna, ali ti njeni nedostaci su znatno složeniji i nauka teži da ih otkoni, a sve ono što je otkriveno jeste malo, ali veličanstveno.

Ja sam napisao sve ovo bez loših namera, vodeći se nadom da ću te ipak uveriti da nauka nije nešto vredno ismevanja, osporavanja i negiranja.
 
Koncept atoma stvaran je hiljadama godina i ideja je potekla još od atomista u staroj Grčkoji razvijala se od Demokrita pa sve do ovog nivoa koji sam ovde izložio. Takav trud zaslužuje makar poštovanje, jer to je nešto toliko vredno i veličanstveno da duboka spoznaja malog delića svega ovog predstavlja veliki uspeh.

Da se nadovežem na spomenutu atomistiku, koja je tako stara kao pojam a koja je istovremeno istinita što možemo najbolje danas potvrditi kada atome možemo "videti" skoro sa istom preciznošću kao što vidimo i ostatak sveta oko sebe a sve zahvaljujući atomskom mikroskopu.

Optički mikroskop

optickimikroskopnewspic.jpg


Iako su elektronski mikroskopi toliko napredni da mogu vidjeti unutrašnjost atoma, molekulske veze u pravilu nisu dovoljno čvrste da bi se molekula promatrala mikroskopom.

No, tim IBM-ovih istraživača je i tome doskočio pa je tako predstavljen prvi atomski mikroskop (Atomic Force Microscope) s karbon-monoksidnim vrhom kojim su po prvi put napravljene fotografije molekula.
Mogućnost da se molekule promatraju bez da se raspadnu je prvi korak na putu prema preciznom "upravljanju" molekulama.

Dok tradicionalni mikroskopi koriste svjetlost, elektronski elektrone, AFM radi poput prstiju koja čitaju pismo za slijepe.

Mikroskopskim vrhom AFM nježno prolazi površinom molekule te bilježi i mjeri kretnje. Na taj se način grade svojevrsne mape, odnosno tekstualizirani prikaz površine.

Preuzeto sa neta
 
Ja nisam reko da atomi ne postoje, takodje nisam reko da se elektroni ne okrecu oko jezgra atoma, nisam reko da ne postoje dokazi svega toga i da se saznanja o tome ne koriste u prakticne svhe. Takodje nisam reko da nije tacna kvantna fizika koja je izmerila i proracunala mnoge stvari vezano za atom VEC KONSTATUJEM da do nekih odgovora nauka nikad nece doci jer jednostavno nema "oslonac" kako bi dosla do tih saznanja, a ti odgovori su jednostavno kljucni za saznanje kad i kako je stvorena materija mnogo vise nego bajka o velikom prasku. Ja kazem velikog praska nikad nije ni bilo, da li neko moze opovrgnuti ovu moju tvrdnju? Naravno da niko ne moze kao sto ja ne mogu opovrgnuti tvrdnju da je bilo velikog praska. Jednostavno receno sve to oko trenutka postanka svega materjalnog je danas (a verujem i za sva vremena) potpuna nepoznanica. U tom smislu je izdvajanje milijarde dolara za nesto sto je bajka je nebuloza umesto da se te milijarde dolara preusmere u ishranu svih onih koji danas u ovoj "razvijenoj" civilizaciji umiru od gladi i zedji.

A ta pitanja su sledeca: " KO JE ZAVRTEO ELEKTRONE"? I sta su elektroni radili PRE NEGO SU RESILI DA SE OKRECU OKO PROTONA? I cija volja i slila, i kada, ih je "naterala" da pocnu da se okrecu oko protona? I koja je to sila koja STALNO MILIJARDAMA GODINA jedan te isti elektron nagoni da se neprestano vrti oko jezgra atoma? I naravno kako to da ne ponestane te energije u atomu koja goni elektrone da se tako dugo i bez trunke gubitaka i brzine i energije okrecu oko jezgra?

I JEDNO KLJUCNO PITANJE KO JE SMISLIO DA UOPSTE ATOM I SVE U NJEMU TAKO IZGLEDA I IMA TU STRUKTURU? ZNACI KO JE TAJ UM KOJI JE BIO PRE NASTANKA SVIH ATOMA KOJI JE OSMISLIO TOLIKO SLOZENU I MUDRU STRUKTURU ATOMA? ILI VI VERUJETE DA JE TAKO SLOZENA STRUKTURA ATOMA I CESTICA U NJEMU NASTALA ETO VOLSEBNO NA SLUCAJAN NACIN????

I dajte guknite nesto o konkretnim postavljenim pitanjima a ne da pisete tu o svim onim stvarima o kojima ovde nije rec. Znaci sto se tice atoma postoje knjige i knjige cinjenica ali ja sam pitao konkretno par pitanja a ne o svemu.
 
Poslednja izmena:
Ja nisam reko da atomi ne postoje, takodje nisam reko da se elektroni ne okrecu oko jezgra atoma, nisam reko da ne postoje dokazi svega toga i da se saznanja o tome ne koriste u prakticne svhe. Takodje nisam reko da nije tacna kvantna fizika koja je izmerila i proracunala mnoge stvari vezano za atom VEC KONSTATUJEM da do nekih odgovora nauka nikad nece doci jer jednostavno nema "oslonac" kako bi dosla do tih saznanja.

A ta pitanja su sledeca: " KO JE ZAVRTEO ELEKTRONE"? I sta su elektroni radili PRE NEGO SU RESILI DA SE OKRECU OKO PROTONA? I cija volja i slila, i kada, ih je "naterala" da pocnu da se okrecu oko protona? I koja je to sila koja STALNO MILIJARDAMA GODINA jedan te isti elektron nagoni da se neprestano vrti oko jezgra atoma? I naravno kako to da ne ponestane te energije u atomu koja goni elektrone da se tako dugo i bez trunke gubitaka i brzine i energije okrecu oko jezgra?

I dajte guknite nesto o konkretnim postavljenim pitanjima a ne da pisete tu o svim onim stvarima o kojima ovde nije rec. Znaci sto se tice atoma postoje knjige i knjige cinjenica ali ja sam pitao konkretno par pitanja a ne o svemu.

A da ih prvo pročitaš? Bar jednu?
 
Ja lepo rekoh da je cela priča sa Borovom teorijom obična aproksimacija koja služi za to da bi se mogla objasniti i razumeti struktura atoma na nekom načelnom nivou dok bi za sve pored toga bilo potrebno prilično matematike pa se prava suština stvari nalazi u nečem dubljem od elektrona koji se vrte oko jezgra. Ali čak i klasičnom ili poluklasičnom fizikom možemo neke stvari lako da objasnimo.

Evo, odgovoriću redom na pitanja.

KO JE ZAVRTEO ELEKTRONE

Rotacija elektrona mora da postoji kako bi centrifugalna sila zajedno sa privlačnom elektrostatičkom mogla da obezbedi stabilnu putanju elektrona.

I sta su elektroni radili PRE NEGO SU RESILI DA SE OKRECU OKO PROTONA?

Elektroni se ne okreću oko protona nego oko jezgra.Ako ćemo precizno, rotacija vrši oko centra mase atoma.

I koja je to sila koja STALNO MILIJARDAMA GODINA jedan te isti elektron nagoni da se neprestano vrti oko jezgra atoma?

Pre svega jedan te isti elektron se ne vrti oko jezra atoma. Postoje slobodni elektroni, atomi se mogu jonizovati, čime elektroni izlaze iz atoma, a postoji i nešto što se naziva anhilacija. Ovo je odgovor i na prethodno pitanje.

I naravno kako to da ne ponestane te energije u atomu koja goni elektrone da se tako dugo i bez trunke gubitaka i brzine i energije okrecu oko jezgra?

Energija koja se troši pri ovom kretanju jednaka je elementarnom radu, odnosno ovde skalarnom proizvodu vektora sile i vektora pomeraja. S obzirom da ta dva vektora stalno stoje normalno jedan na drugi sledi da je A=vec(F)*vec(r) = Fr cos 90 = 0. Pri ovakvom kretanju se ne vrši rad.

I JEDNO KLJUCNO PITANJE KO JE SMISLIO DA UOPSTE ATOM I SVE U NJEMU TAKO IZGLEDA I IMA TU STRUKTURU? ZNACI KO JE TAJ UM KOJI JE BIO PRE NASTANKA SVIH ATOMA KOJI JE OSMISLIO TOLIKO SLOZENU I MUDRU STRUKTURU ATOMA? ILI VI VERUJETE DA JE TAKO SLOZENA STRUKTURA ATOMA I CESTICA U NJEMU NASTALA ETO VOLSEBNO NA SLUCAJAN NACIN????

Priroda.
 
Poslednja izmena:
...VEC KONSTATUJEM da do nekih odgovora nauka nikad nece doci jer jednostavno nema "oslonac" kako bi dosla do tih saznanja, a ti odgovori su jednostavno kljucni za saznanje kad i kako je stvorena materija mnogo vise nego bajka o velikom prasku. Ja kazem velikog praska nikad nije ni bilo, da li neko moze opovrgnuti ovu moju tvrdnju? Naravno da niko ne moze kao sto ja ne mogu opovrgnuti tvrdnju da je bilo velikog praska. Jednostavno receno sve to oko trenutka postanka svega materjalnog je danas (a verujem i za sva vremena) potpuna nepoznanica. U tom smislu je izdvajanje milijarde dolara za nesto sto je bajka je nebuloza umesto da se te milijarde dolara preusmere u ishranu svih onih koji danas u ovoj "razvijenoj" civilizaciji umiru od gladi i zedji.

Prvo konstatacija ti je potpuno pogrešna, ponovljena je već toliko puta da ne treba ni brojati jer bi to bilo jako teško, samo je nisi ponavljao ti, već drugi ljudi koji su živeli pre tebe u nekim drugim vremenima, recimo na primer ovako: čovek ne može da leti nikada, to je nemoguće, da je trebao da leti rodio bi se sa krilima, pa čovek poleti zahvaljujući braći Wright, pa onda ne može parna mašina da bude brža od konja, u vezi čuvene Stivensonove Rakete, pa je bila brža od konja, pa ne može da se lansira raketa u svemir jer bi zbog vakuuma koji tamo vlada raketa bila automatski uništena i to je nemoguće, pa su lansirali prvu raketu u svemir i tako redom vekovima, ne može ovo, ne može ono, dok se ne dokaže nešto kao moguće, a kada se dokaže onda se nađe nešto novo što je "nemoguće" pa se sa njim gnjavi i "dokazuje" postojanje Boga ili nečega petoga.
U vezi velikog praska za koji kažeš da se nije desio i da niko nikada neće moći da opovrgne tu tvoju tvrdnju, evo malo informacija o Ekstremno Velikom Teleskopu I zašto će on dati odgovore na tu tvoju tvrdnju i eliminisati je u potpunosti.

http://www.guardian.co.uk/science/2006/aug/05/spaceexploration.universe

A što se tiče gladnih, zar ne misliš da je dovoljno novca potrošeno u zadnjih 50 godina preko UN-a, donacija i humanitarnih akcija koje su pokretane za zemlje Afrike i ostatak planete, pa se u zadnjih 50 godina ništa nije bitnije promenilo, gladni su i dalje gladni, a postavlja se pitanje zašto?
Ukratko ću ti dati jedan kratki ali istinit odgovor, radilo se o Tanzaniji gde se uzgaja muškatni orah koji Indijci od njih otkupljuju i dalje prerađuju i tako neko od stranih investitora je pitao lokalno stanovništvo zašto prodaju to Indijcima, zašto to sami ne prerađuju i na taj način više zarađuju, odgovor je bio da nemaju mašine za preradu.
Kupe njima donatori mašine za preradu, tako da se svaka porodica mogla pomalo baviti sa tim poslom i pristojno živeti, nakon toga usledi žalba od stanovništva da ne mogu da prodaju prerađen muškatni orah jer im kupljene mašine ne omogućavaju zadovoljavanje standarda EU. Trebala bi im moderna fabrika da bi mogli da konkurišu na slobodnom tržištu sa kvalitetom koju bi tada imali. Ponovo donatori izdvoje novac, nekoliko miliona dolara, izgrade im novu najmoderniju fabriku sa kompletnom najmodernijom opremom za preradu muškatnog oraha. Ponovo nakon toga žalba stanovništva, radili bi oni, nije da ne bi, ali nemaju nikoga stručno osposobljenog da upravlja tim modernim mašinama, trebalo bi ih školovati godinu dve u Evropi ili negde drugde u inostranstvu, ponovo donatori daju novac, sačekaju godinu dana da se završi školovanje mladog kadra i da krene proizvodnja.
Nakon povratka novopečenih stručnjaka, ponovo fabrika ne radi već stoji, na pitanje zašto fabrika ne radi, šta sada nije u redu dobijaju i odgovor koji glasi da ne postoje kvalitetni putevi kojima bi oni mogli prebaciti muškatni orah od plantaže do fabrike.
Nakon toga se donatori onako lepo izmajmunisani pokupe i odu, a oni i danas prodaju muškatni orah kao i u prošlosti Indijskim nakupcima koji dođu jednom godišnje da preuzmu robu. Kompletna fabrika sa opremom naravno stoji i hvata paučinu, a zaključak da li je bolje njima davati novac ili ga izdvajati za "bajku" koja se zove nauka, sam izvedi. Naravno, ne trebaš meni verovati za ovo što sam naveo, raspitaj se kod ljudi koji rade na brodovima, na prekookeanskoj plovidbi, zašto se doslovno za pretovar robe na brodovima plaćaju Rusi, Ukrajinci i svi drugi, kada imaš lokalno stanovništvo koje je siromašno i nema novca i koje je tamo prisutno ?
 
Poslednja izmena:
I dajte guknite nesto o konkretnim postavljenim pitanjima a ne da pisete tu o svim onim stvarima o kojima ovde nije rec. Znaci sto se tice atoma postoje knjige i knjige cinjenica ali ja sam pitao konkretno par pitanja a ne o svemu.

Skoro da si u pravu. U odnosu na ono sto nauka nezna, vrlo malo je napredovala od antike do danas. Ali mi smo skloni da merimo napredak u odnosu na ono sto znamo i zato imamo krivu sliku. Skoro je otkriveno da oko 90% svemira cini neka crna energija i crna materija. Dakle materija u obliku u kojem je vidimo je izuzetak. Tako je i nauka bazirana na izucavanju izuzetaka, sta je sa sustinom materije, njenog stvaranja i takodje sta je sa energijom. Nekada je filozofija bila vodilja nauci, danas nje nema i nauka se uplela u sopstvene "kucine".

Jezik nauke je matematika, ona se kroz nju izrazava. Tako, kao u svakom jeziku, izmisljaju se nove reci da bi se nauka izrazila i samozadovoljila. Izmisljena je kvantna teorija bez ulaska u sustinu, ali je zato jako mistifikovana. Medjutim radi se o jednostavnim stvarima, materija = energija, tako kazu, a zapravo materija ne postoji vec samo energija koja moze biti energija talasa. Elektron je jedan stojeci talas oko jezgra atoma. Iz elektromagnetike je poznato da stojeci talasi ne zrace energiju. Putanja elektrona mora da ima obim koji je celobrojan umnozak talasne duzine, otuda i postoje jasno razgranicene elektronske ljuske.Vecu energoju ima duzi stojeci talas, pa zato kada elektron sidje na nizu orbitu on zracenjem oslobodi deo svoje energije.

Dakle, naka se sve vise bavi sobom.
 
Da li bi oscilovanje elektrona moglo logicnije da se objasni ako smo mi u stvari u crnoj rupi? To sam negde procitao (verovatno na netu,pa zato i pitam,ako je dezinformacija :) ) , ali nisam bas najbolje razumeo. Ako bi neko mogao da objasni,bio bih zahvalan ^^ :)
 
Da li bi oscilovanje elektrona moglo logicnije da se objasni ako smo mi u stvari u crnoj rupi? To sam negde procitao (verovatno na netu,pa zato i pitam,ako je dezinformacija :) ) , ali nisam bas najbolje razumeo. Ako bi neko mogao da objasni,bio bih zahvalan ^^ :)

Da li bi mogao da budeš malo precizniji? Da li misliš na kretanje elektrona oko jezgra po kružnoj orbiti u Borovom modelu? Tu postoji mala terminološka razlika oscilatornog i periodičnog kretanja. Ovo što pominješ trenutno baš i ne mogu da povežem.Kvantna teorija koristi pojmove potencijalne jame i kvantnog harmonijskog oscilatora, da li se možda pitanje odnosi na to?
 
Ne bih odmah da isključujem, ali ja ne mogu baš da uvidim da je to tako, a direktno za tako nešto nigde nisam čitao. Borov model je dobro objasnio kružno kretanje elektrona, kao što sam i izložio gore, tako da mi nije jasna potreba za njegovo "logičnije objašnjenje". S druge strane on je poluklasičan i ne uzima u obzir sve kvantne efekte, pa se realna struktura atoma prilično razlikuje od idealizovanog Borovog modela, koji se sa većom tačnošću može primeniti samo na vodonikov atom i neke njemu slične jone.
 

Back
Top