Gde je i šta je Carstvo nebesko tj. Božije?

hm337

Elita
Poruka
16.326
vidim vernici uporno očekuju Carstvo kad umru ako su dovoljno revnosni u crkvenim ritualima i obožavanju....
međutim šta je i gde je Carstvo ako Isus kaže

Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
i
Matej 13,31Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj,
Matej 13,32Koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sjedaju na njegovijem granama.

nije li Isus sejač koji seje reč ljubavi a Carstvo je ljubav ka Bogu i bližnjima koja raste u čoveku?

Traži li Isus išta od vas osim ljubavi prema Bogu i bližnjima?
Šta radite da razvijete Carstvo Božije u sebi?
 
Isus je sejač koji seje reč ljubavi, đavo je sejač koji seje omrazu, sujetu, zavist, ljubomoru, bes, ogorčenost, strah...
carstvo nebesko u čoveku je ljubav prema Bogu i bližnjima koja raste u srcu njegovom...

Matej 13,24Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao čovjek koji posija dobro sjeme u polju svojemu,
Matej 13,25A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i posija kukolj po pšenici, pa otide.
Matej 13,26A kad niče usjev i rod donese, onda se pokaza kukolj.
Matej 13,27Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu: gospodaru! nijesi li ti dobro sjeme sijao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj?
Matej 13,28A on reče im: neprijatelj čovjek to učini. A sluge rekoše mu: hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo?
Matej 13,29A on reče: ne; da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime pšenicu.
Matej 13,30Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve; i u vrijeme žetve reći ću žeteocima: saberite najprije kukolj, i svežite ga u snoplje da ga sažežem; a pšenicu svezite u žitnicu moju.

žetva je kad čovek umre...tad nestane sve što je đavo sejao a ostane samo ono što je Bog posejao...koliko je ljubavi u čoveku za života toliko je on velik u duhovnom svetu...
 
Carstvo Božje je raj do drugog Hristovog dolaska i nove zemlje i novog Jerusalima. A gde je raj, ta duhovna sfera za svetitelje, pravednike... Gde uopšte obitava Bog? Verovatno na suncu. U Septuaginti stoji u 18. (19. psalmu kod Daničića): 4 "...U suncu je postavio stan svoj" Tako je verovatno i raj tj. Carstvo Božije na (u) suncu.
 
Verovatno na suncu. U Septuaginti stoji u 18. (19. psalmu kod Daničića): 4 "...U suncu je postavio stan svoj" Tako je verovatno i raj tj. Carstvo Božije na (u) suncu.
20231118_231224.jpg
 
Carstvo Božje je raj do drugog Hristovog dolaska i nove zemlje i novog Jerusalima. A gde je raj, ta duhovna sfera za svetitelje, pravednike... Gde uopšte obitava Bog? Verovatno na suncu. U Septuaginti stoji u 18. (19. psalmu kod Daničića): 4 "...U suncu je postavio stan svoj" Tako je verovatno i raj tj. Carstvo Božije na (u) suncu.
ti misliš da samo materjalni svet postoji pa raj mora da bude negde u materjalnom svetu naprimer na Suncu? stan Boga su svi svetovi duhovni i materjalni..on je sveprisutan a ne neko malo biće koje živi na Suncu...
 
vidim vernici uporno očekuju Carstvo kad umru ako su dovoljno revnosni u crkvenim ritualima i obožavanju....
međutim šta je i gde je Carstvo ako Isus kaže

Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
i
Matej 13,31Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj,
Matej 13,32Koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sjedaju na njegovijem granama.

nije li Isus sejač koji seje reč ljubavi a Carstvo je ljubav ka Bogu i bližnjima koja raste u čoveku?

Traži li Isus išta od vas osim ljubavi prema Bogu i bližnjima?
Šta radite da razvijete Carstvo Božije u sebi?
Bozja vladavina na nebu.
Kralj te Bozje Vladavine je Isus Hrist 1000 godina
nakon toga predaje Kraljevstvo Bogu
Ono ce vecno vladati nad celom Zemljom
Danilo 2:44
„U danima tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti.
I to kraljevstvo neće preći na neki drugi narod.
Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka,

Danilo 7
13 „Zatim sam u vizijama tokom noći video kako na nebeskim oblacima dolazi neko kao sin čovečji.

Bilo mu je dozvoljeno da pristupi Pradavnom i doveli su ga pred njega.
14 Njemu je bila predata vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i ljudi svih jezika.

Njegova vlast je večna vlast i ona nikada neće proći, a njegovo kraljevstvo nikada neće biti uništeno.
 
Bozja vladavina na nebu.
Kralj te Bozje Vladavine je Isus Hrist 1000 godina
nakon toga predaje Kraljevstvo Bogu
Ono ce vecno vladati nad celom Zemljom
Danilo 2:44
„U danima tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti.
I to kraljevstvo neće preći na neki drugi narod.
Ono će smrviti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati doveka,

Danilo 7
13 „Zatim sam u vizijama tokom noći video kako na nebeskim oblacima dolazi neko kao sin čovečji.

Bilo mu je dozvoljeno da pristupi Pradavnom i doveli su ga pred njega.
14 Njemu je bila predata vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i ljudi svih jezika.

Njegova vlast je večna vlast i ona nikada neće proći, a njegovo kraljevstvo nikada neće biti uništeno.
to je proročanstvo o zemaljskom fizičkom carstvu a ne o nebeskom duhovnom o kome Isus priča...
Isus priča o Carstvu koje je u svakom čoveku...Danilo o nekoj kraljevini koja će potrti druge kraljevine i vladati planetom...
može da se desi da se to Danilovo ostvari i može da se desi i da Isus dođe da vlada tim zemaljskim carstvom ali to nije Carstvo koje je u svakom čoveklu i raste iz malog semena o kome Isus priča
 
to je proročanstvo o zemaljskom fizičkom carstvu a ne o nebeskom duhovnom o kome Isus priča...
Isus priča o Carstvu koje je u svakom čoveku...Danilo o nekoj kraljevini koja će potrti druge kraljevine i vladati planetom...
može da se desi da se to Danilovo ostvari i može da se desi i da Isus dođe da vlada tim zemaljskim carstvom ali to nije Carstvo koje je u svakom čoveklu i raste iz malog semena o kome Isus priča
Toje Bozje Kraljevstvo - nebeska vladavina o kojem Isus prica...
 
žetva je kad čovek umre...tad nestane sve što je đavo sejao a ostane samo ono što je Bog posejao...koliko je ljubavi u čoveku za života toliko je on velik u duhovnom svetu...
e, pa nije, nego ti mene prozivas kada ne vidim, a neces da vidis moj sajt, pa ti kopiram sa njega konkretno sa ove stranicehttps://www.oocities.org/svetopismo/pitanja.htm :

Dakle, citati u Mateju 13, koji se odnose na žetvu ne mogu nikako biti kraj sveta, kako prevodi zapad ili reč vek (ili eon) tumači istok, jer bi se tada radilo o kraju više svetova. Reč Gospodnja o žetvi referiše o poslanju čak 70-orice, pa je i to bilo malo poslanika, jer je žetve bilo mnogo i onda (LUKA 10,1-2), jer su se već njive žutele za žetvu, a ne posle čak 4 meseca (4. Jevandjelje 4,35...). Ali ni danas ko stavi ruku na plug, pa se obazire nazad nije spreman za Carstvo Božije (Luka 9,62).

a evo i citata da se ne mucis:
Luka 9,62A Isus reče mu: nijedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag.

a jel se sa plugom zanje?
Luka 10,1A potom izabra Gospod i drugijeh sedamdesetoricu, i posla ih po dva i dva pred licem svojijem u svaki grad i u mjesto kuda šćaše sam doći.
Luka 10,2A reče im: žetva je dakle velika a poslenika malo; nego se molite gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.
Luka 10,3Idite; eto ja vas šaljem kao jaganjce među vukove.

a sta kaze lazno otkrivenje, da ce 1 andjeo da zanje? laze antihrist, ja vam vec rekoh!

Jovan 4,35Ne kažete li vi da su još četiri mjeseca pa će žetva prispjeti? Eto, velim vam: podignite oči svoje i vidite njive kako su već žute za žetvu.

dakle, zetva je prosla jos onda, zakasnili ste. vec ide sada ponovno oranje po krcevini od laznog otkrivenja sto sam ja licno raskrcio, pa redom radovi, znaju vec ratari sta sve treba, i to sam vec rekao, tj. citirao na istoj mojoj stranici, jer nece nestati ni jote dok se sve ne ispuni:

  • OSIJA 10,11-12 Jefrem je junica naučena, koja rado vrše; ali ću joj doći na lepi vrat; upregnuću Jefrema, Juda će orati (vidi AMOS 9,13), Jakov će povlačiti (vidi AMOS 7) Sejte pravdu, žećete milost; orite krčevinu, jer je vreme da tražite Gospoda, da bi došao i podaždio vam pravdom. (vidi JEREMIJA 4,3 itd)
  • AMOS 9,13 Evo idu dani, govori Gospod, kad će orač (vidi OSIJA 10,11) stizati žeteoca (vidi OSIJA 6,11) i koji gazi groždje sejača (vidi JEREMIJA 31,27), i gore će kapati slatkim vinom, a svi će se humovi rastapati (vidi JOIL 3,18)
  • OSIJA 6,11 I tebi je, Juda, pripravljena žetva, kad vratim roblje naroda svojega.
  • JEREMIJA 4,3 Jer ovako veli Gospod Judejcima i Jerusalimljanima: orite sebi krčevinu, i ne sejte u trnje. (RIMLJANIMA 2,38 Jer nije ono Judejac što je spolja...)
Ratari, nastavak, i požurite, jer sud kao otrov raste po brazdama na njivi Božijoj (OSIJA 10,4), ali pazite, jer orač ne ore svaki dan da poseje niti brazdi i povlači njivu svoju (ISAIJA 28,24), no blago će biti onima koji seju pokraj svake vode, i puštaju volove i magarce (ISAIJA 32,20)

p.s. citate iz zagrada sami potrazite i videcete sve sto vam rekoh, jer citirah samo, ne pricah napamet.

dakle, ne ocekujte od izraela da ce da ore vec od juznog kraljevstva - jude

kingdom of Judah should be superior to that of Israel. https://biblehub.com/commentaries/hosea/10-11.htm
 
Poslednja izmena:
vidim vernici uporno očekuju Carstvo kad umru ako su dovoljno revnosni u crkvenim ritualima i obožavanju....
međutim šta je i gde je Carstvo ako Isus kaže

Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
i
Matej 13,31Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj,
Matej 13,32Koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sjedaju na njegovijem granama.

nije li Isus sejač koji seje reč ljubavi a Carstvo je ljubav ka Bogu i bližnjima koja raste u čoveku?

Traži li Isus išta od vas osim ljubavi prema Bogu i bližnjima?
Šta radite da razvijete Carstvo Božije u sebi?
Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.

U buducnosti ce carstvo Bozje biti na celoj zemlji.
Sada je samo u verujucima.

Da li verrjjuci pokazuju da je carstvo Bozje u njima ili pokazuju da je carstvo ovoga sveta u njima?
Sta vidite?
 
vidim vernici uporno očekuju Carstvo kad umru ako su dovoljno revnosni u crkvenim ritualima i obožavanju....
međutim šta je i gde je Carstvo ako Isus kaže

Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
i
Matej 13,31Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj,
Matej 13,32Koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sjedaju na njegovijem granama.

nije li Isus sejač koji seje reč ljubavi a Carstvo je ljubav ka Bogu i bližnjima koja raste u čoveku?

Traži li Isus išta od vas osim ljubavi prema Bogu i bližnjima?
Šta radite da razvijete Carstvo Božije u sebi?
https://forum.krstarica.com/threads/da-li-je-carstvo-bozije-isto-sto-i-carstvo-nebesko.923170/
 
vidim vernici uporno očekuju Carstvo kad umru ako su dovoljno revnosni u crkvenim ritualima i obožavanju....
međutim šta je i gde je Carstvo ako Isus kaže

Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
i
Matej 13,31Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj,
Matej 13,32Koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sjedaju na njegovijem granama.

nije li Isus sejač koji seje reč ljubavi a Carstvo je ljubav ka Bogu i bližnjima koja raste u čoveku?

Traži li Isus išta od vas osim ljubavi prema Bogu i bližnjima?
Šta radite da razvijete Carstvo Božije u sebi?
Evo Luka 17:21

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

21 Neće se govoriti: 'Ovdje je ili ondje.' Kraljevstvo je Božje među vama."

Dimitrije Stefanović
(DS):

21 niti će se kazati: Evo ga ovde! ili: Onde je! Jer, gle, carstvo je Božje među vama!


Aleksandar Birviš (AB):

21 Niti će iko moći da kaže "Evo ga!" ili "Eno ga!" Gle, Carstvo Božije je među vama.

Bible in Basic English (BBE):

21 And men will not say, See, it is here! or, There! for the kingdom of God is among you.

To je receno jer Isus Hrist buduci Kralj tog Kraljevstva bio je medju njima...
 
Poslednja izmena:
Zaboravio si reci.na plafonu i sijalice.Biblija kaze bozine noge su tom.plafonu.Verovatno postoji i poklopac na plafonu koji kad otvori dazda pysti i ovaj sve sprzi.Sve ce se preziveti ali samo da nogu proturi kroz poklopac i byde
bolji od Ronalda.
ko o čemu ti o božijem prženju. nema pametnija posla. moš mislit.
ako bude prženja sami sebe će spržimo.
i tako u krug, neki ćemo da preživimo a neki će te biti sprženi. i mi ćemo jednog dana biti drevna visikotehnološka civilizacija.
 

Back
Top