Gde je i šta je Carstvo nebesko tj. Božije?

moras znati buducnost da bi ovo tvrdio
kako da znam nešto što ne postoji
za nas vreme teče i samo živiš u trenu jer ni prošlost ni budućnost nema i sad što imam u umu da pišem to je jedna od milion mogućih budućnosti, a kad napišem već je prošlost.
što lupate glavu šta će biti?
možeš samo da prognoziraš, a moja prognoza da ćemo se samouništiti kao kroz istoriju.
za boga verovatno nema trajanje vremena on je u večnosti i što je nama sad za njega to ništa ne znači. za njega se ti već krčkaš u paklu ili se još nisi rodila :D
e kad to budemo shvatili kako funkcioniše bićemo bogovi.
 
evo šta ChatGPT3.5 (https://chat.openai.com/) odgovara na moje pitanje iz naslova teme


U jevanđeljima Novog zaveta, Isus često koristi izraz "Carstvo nebesko" (u Mateju) ili "Carstvo Božije" (u Marku i Luki) da bi opisao Božju vlast, prisustvo i vlast nad svetom. Ovaj izraz je centralni deo Isusove propovedi i učenja, a njegovo značenje može se tumačiti na različite načine.

 1. Duševno ili unutarnje Carstvo:
  • Neki tumače Carstvo nebesko kao unutarnje iskustvo ili duhovnu stvarnost koja vlada u srcu pojedinca. To može obuhvatiti lični odnos s Bogom, duhovni rast, preobražaj karaktera i poslušnost Božjoj volji.
 2. Društveno ili eshatološko Carstvo:
  • Drugi tumače Carstvo nebesko kao društveno stanje koje će doći u budućnosti, kada će Božja pravda i ljubav potpuno prevladati u svetu. Ovo se ponekad naziva eshatološkim Carstvom, a vezano je za Isusovu najavu Božje konačne pobede nad zlom.
 3. Sadašnje Carstvo:
  • Neki teolozi naglašavaju ideju da Carstvo nebesko nije samo nešto što će doći u budućnosti, već da je prisutno i deluje sada. Ova perspektiva vidi da vernici mogu iskusiti i živeti u Carstvu nebeskom već sada kroz zajedništvo s Bogom i poslušnost njegovoj volji.
 4. Mistično Carstvo:
  • U mističkom tumačenju, Carstvo nebesko se vidi kao duboka dimenzija stvarnosti koja prevazilazi obične ljudske razumevanje. To može uključivati iskustvo jedinstva s Božjom prisutnošću.
 5. Isusova vlast i učenje:
  • U svakom slučaju, Isus je pozivao ljude na pokajanje i veru, propovedao ljubav, pravdu, milost i izazivao ih da žive prema Božjim vrednostima. U ovom kontekstu, Carstvo nebesko predstavlja sferu Božje vlasti i prisutnosti kojoj vernici treba da se podvrgnu.
U osnovi, Carstvo nebesko je složen koncept koji može imati različita tumačenja u različitim teološkim tradicijama i među pojedincima. Ono ima duboko duhovno i etičko značenje u okviru hrišćanskog učenja i poziva vernike na život u saglasnosti s Božjom voljom.
 
vidim vernici uporno očekuju Carstvo kad umru ako su dovoljno revnosni u crkvenim ritualima i obožavanju....
međutim šta je i gde je Carstvo ako Isus kaže

Luka 17,20A kad ga upitaše fariseji: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući reče im: carstvo Božije neće doći da se vidi;
Luka 17,21Niti će se kazati: evo ga ovdje ili ondje; jer gle, carstvo je Božije unutra u vama.
i
Matej 13,31Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao zrno gorušičino koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj,
Matej 13,32Koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, veće je od svega povrća, i bude drvo da ptice nebeske dolaze, i sjedaju na njegovijem granama.

nije li Isus sejač koji seje reč ljubavi a Carstvo je ljubav ka Bogu i bližnjima koja raste u čoveku?

Traži li Isus išta od vas osim ljubavi prema Bogu i bližnjima?
Šta radite da razvijete Carstvo Božije u sebi?

Carstvo Bozije je Raj na buducem svijetu.

mi kada smo pravi vjernici i kako treba da je Bog sa nama zadovoljan, dat ce da udjemo u carstvo Bozije/Raj prije nego udjemo u u pravi Raj, a to je da u svom srcu osjetimo slasta Raja, sretnog zivota vec na ovom svijetu, prije nego se udje u Pravi Raj na buducem svijetu.
 

Back
Top