B r i dž

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
B R I DŽ

Prvi koreni „Bridža“,vezuju se za rusku igru „Birič“,koja je 70-ih godina XX-og Veka bila veoma popularna,naročito na Francuskoj Rivijeri.U to vreme,bila je prisutna čak i kod nas. Iz Francuske stiže u London pod nazivom „Birich or Russian Whist“,a 1887-e godine je opisana pod nazivom „Bridž-Vist“.Već početkom 90-ih godina XIX-og Veka,ona se uveliko igrala u Parizu i Njujorku.
U prvobitnom obliku Bridža,delitelj ili njegov partner su određevali aduta.U sledećoj fazi razvoja,uvodi se “Balvan”,kao pasivni igrač ,koji otkriva svoje karte I igra ono,što mu kaže partner.Poseban napredak je nastao sa pojavom “Bezadutske Igre”.
Godine 1903,Osvald Kravford opisuje Aukcijski Bridž.To je i prva zvanična verzija ove igre,a već 1910-e godine,igrala se na svim Kontinentima.Ova varijanta predstavlja revoluciju dotadašnjeg Bridža,jer se po prvi put uvodi Licitacija,a aduta može objaviti bilo ko,od 4 učesnika.
Vodeći teoretičari tog vremena,intenzivno se bave daljim usavršavanjem ove igre.Uvodi se pojam „Optimalnog Dogovora“ među igračima,pri zakazivanju igre.Znači,sa istim kartama,najbolji rezultat ostvaruje onaj,ko izlicitira i ostvari maksimum.Tako se u Francuskoj pojavljuje „Plafon-Bridž“,a u Americi „Kontrakt-Bridž“.Ova dva oblika,20-ih godina XX-og Veka nemaju neku osobitu popularnost.Međutim,Harold Vanderbild je 1926-e godine,na svom putu iz San Franciska u Njujork,kroz Panamski kanal,sve vreme igrao „Plafon-Bridž“ i na taj način ga jako promovisao.
Godine 1934-e,„Kontrakt Bridž“ izbija u prvi plan i potiskuje sve ostale varijante ove igre.I danas se Američka Bridž Federacija zvanično naziva: „Američka Liga Kontrakt Bridža“, mada se sam Kontrakt-Bridž smatra kućnom i porodičnom varijantom.On danas ima jako veliku popularnost,ali samo u Americi i Engleskoj.
Posebnu reklamu „Kontrakt Bridžu“,donosi meč između bračnog para Kolbertson i poznatog teoretičara „Aukcijskog Bridža“,Sindi Lenca.Ta partija je 1931-e godine,držala celu Ameriku u pravoj groznici,čitavih mesec dana.Pobedili su Kolbertsonovi,a zatim su 1933-e godine doputovali u Evropu i sve mečeve,vrlo lako rešili u svoju korist.
Godine 1932-e,formirana je Međunarodna Federacija Bridža.U periodu od 1932-e,do 1939-e godine,organizovano je osam Evropskih Šampionata.Godine 1935,održan je prvi meč između SAD-a i šampiona Evrope,Francuske.Godine 1937-e,četvorostruki prvaci Evrope Austrijanci,pokazali su svojim američkim kolegama,svu silinu Bridža,koji se igra u Evropi.
Godine 1948-e,formirana je Evropska Federacija (EBL),a iste godine se ponovo obnavlja Šampionat Evrope.Godine 1950-e,organizuje se prvi Ekipni Šampionat Sveta,pod nazivom „Bermudski Kup“,koji su osvojili Amerikanci.Šampioni Sveta 1956-e godine,postaju Francuzi,a od 1957-e,do 1975-e,nastupa era Italijanskih „Azura“.
Godine 1960-e,formira se Svetska Bridž Federacija (WBF),a započinje se i sa održavanjem Bridž Olimpijade.Prvi pobednici su bili Francuzi,zatim,tri puta za redom Italijani; 1976-e godine Brazil;1980-e godine,ponovo Francuska; 1984-e Poljska,a tek 1988-e godine, SAD i to,po prvi put.
Od 1962-e godine,sprovodi se Parsko Prvenstvo Sveta,a od 1978-e,i Ekipno Prvenstvo za žene, „Kup Venecije“.Danas,Svetska Asocijacija (WBF) broji 86 članova,a prema proceni Bridž-novinara,trenutno u Svetu ima oko 20 miliona igrača.
Pored „Takmičarskog Bridža“ i „Kontrakt Bridža“(još se naziva i „Reberni Bridž“), u Svetu se igraju još neke varijante ove igre.Takođe,postoje i mnogobrojne igre,za koje se ne može tvrditi da su vrste Bridža,ali imaju njegovu osnovu.Očigledno je,da se sa njima bave igrači Bridža (u slobodnom vremenu),a neke su opisane i ovde.
 
Poslednja izmena:
KONTRAKT BRIDŽ
Bridž je najpopularnija igra sa kartama,a pošto je uticaj sreće sveden na minimum (kod Turnirskog Bridža je potpuno isključen), pravu konkurenciju može tražiti jedino u Šahu.Postoje jako mnogo njegovnih oblika,ali je „Kontrakt-Bridž“ preovladao nad ostalima i upravo njegovim malim izmenama,uglavnom tehničke prirode,nastaje današnji međunarodni „Turnirski Bridž“.
„Kontrakt-Bridž“ je kao igra sa kartama,jako popularan u SAD-u i Velikoj Britaniji,dok se u ostalim delovima Sveta sreće nešto ređe.U Evropi se Bridž uglavnom uči u Klubovima,pa se igrači direktno susreću sa njegovom takmičarskom varijantom,dok se „kućne“ partije preskaču. Ipak,da li možete zamisliti Fudbal,bez „Fudbala na male goliće“ u parku,na ulici,u dvorištu. Upravo je to „Kontrakt Bridž“,u odnosu na „Turnirski“.I dok se u Engleskoj i Americi u njemu otkrivaju talenti za sportska nadmetanja,kod nas odsustvo „kućnih“ partija,Bridž čini otuđenim i nekako, stranim.Kontrakt-Bridž je jedini prirodan put za ovladavanje tajni ove igre,dok je sve ostalo nametnuto i prisiljeno.
Literatura o Bridžu je u svetu razvijenija i mnogobrojnija od Šahovske,ali je kod nas situacija obrnuta.Verovatno je za to kriv bivši društveni poredak,koji je kartanje uopšte,pa čak i Bridž,smatrao porokom,dok je Šah čak i nametnut,kao jedina intelektualna i misaona igra. Pravila, koja su ovde opisana,u potpunosti mogu zadovoljiti „kućne“ potrebe,a za nešto više od toga,morate se obratiti nekom kompetentnijem,ili se učlaniti u neki od Bridž-Klubova.

Osnovna pravila Bridža
BROJ IGRAČA : U igri uvek učestvuju 4 igrača,od kojih su,po dvojica partneri i sede,jedan preko puta drugog.Međunarodne oznake igrača su,početna slova strana Sveta: N (sever), E (istok), S (jug) i W (zapad).Partneri su N i S,a igraju protiv E i W,pa tako imamo dve ekipe, „E-W“ i „N-S“.Igrači iste strane zajedno ostvaruju i upisuju bodove.
KARTE : Koristi se standardni engleski špil od 52 karte,koji se kod nas praktično koristi i za sve ostale igre (Tablić,Poker,Remi,..),a nosi ime „Bridž-Špil“.U svakoj boji postoje po 13 karata,poređane po jačini:A,K,Q,J,10,....,2.Boje imaju svoje jačine i to:najslabija je Tref, zatim slede Karo,Herc i kao najjača,Pik.Međutim,jače od svih adutskih ponuda je igra „Bez Aduta“,ili skraćeno „BA“
Tref i Karo kao slabije,nazivaju se „Minorske Boje“,a Herc i Pik su „Majorske Boje“
1_1223.jpg
DELJENJE : Deljenje,Licitacija i sama Igra,odvijaju se u levu stranu,u pravcu kretanja skazaljke na časovniku.
Delitelj,deleći jednu po jednu kartu,razdeli ceo špil,tako da svako dobija po 13 karata.
CILJ IGRE : Način igre je uobičajen.Svako odigrava po jednu kartu,a sve četiri (štih) nosi onaj,ko je odigrao najjaču u boji prve.Pri tome,svi su obavezni igrati tu boju,a ako neko nema,može „seći“ adutom,ali samo po sopstvenoj želji.
Ipak,osnovni cilj Bridža je,da se tokom licitacije,sa partnerom postigne maksimalno visoka Ponuda,koja se kasnije mora i ostvariti.Sistem bodovanje je takav,da daje ogromnu prednost strani,koja postigne Optimalan međusobni Sporazum i objavi maksimalno moguće,po čemu je igra i dobila ime „Kontrakt Vist“.

LICITACIJA : Strana,koja se prva upusti u licitaciju,pokušava da odredi adutsku boju i vodi igru,ali sa tim i preuzima obavezu,da osvoji više štihova od protivnika.U jednom deljenju je prisutno ukupno 13 štihova.Svaki igrač se, pri iznošenju Ponude mora obavezati,da će zajedno sa partnerom,odneti najmanje 7 nošenja.Pri tome,prvih 6 štihova su „Osnovni“ i oni se ne boduju,niti se uopšte spominju u izjašnjavanju.Tačnije,igrač koji se obavezuje da odnese 7 štihova,govori „Jedan“,a zatim i boju,koju želi za aduta,npr: „Jedan-Pik“.Prvi igrač može reći i „Dalje“,pa pravo da „Otvori“ licitaciju,prelazi na njegovog levog suseda.
Ako prvi igrač iznese npr: „Jedan-Pik“,to znači da predlaže Pika za aduta,pri čemu njegova strana mora odneti,najmanje 7 štihova.
Sledeći može povisiti Ponudu,reći „Dalje“,odnosno dati „Kontru“.
Ako želi povisiti Ponudu,igrač mora izneti jaču boju,a u našem slučaju,to bi bila Ponuda „Jedan-Bez Aduta“.Ako ima nameru da ponudi slabiju boju ( Tref,Karo,ili Herc),mora i svoju obavezu povisiti na „Dva“.Sa tim se obavezuje,da sa partnerom odnese bar 6+2=8 štihova.
„Kontra“ se izriče,u slučaju da je igrač uveren, da može onemogućiti ostvarenje predhodne Ponude protivnika.Sa njom se bodovi udvostručavaju,ali se dobijaju i neke dodatne nagrade.
Treći igrač može povisiti predhodno izrečenu Ponudu,reći „Dalje“,ili u slučaju izrečene „Kontre“,dati „Rekontru“.Sa njom se bodovi učetvorostručavaju.
Ponuda važi,kada posle nje,sva tri igrača kažu „Dalje“.Ako je izrečena „Kontra“,ili „Rekontra“,a posle toga neko povisi Ponudu,one više ne važe,ali se u nekom od sledećih krugova mogu ponoviti.
Primer jedne licitacije:
Igrač W je delitelj.
48422737.jpg

Konačno je izlicitirano „Tri-Pik“,data „Kontra“,a vraćena „Rekontra“.
Obaveza strane N-S je osvajanje 6+3=9 štihova,adut je Pik,a bodovi se upisuju četvorostruko.
Svaka sledeća Ponuda u Licitaciji,mora biti jača od predhodne,ali se povišenja ne moraju vršiti po redosledu.Iz taktičkih razloga,bilo ko može izneti bilo koju Ponudu,ali obavezno veću.
TOK IGRE : Igrač koji je pobedio u Licitaciji,vodi igru,ali on ovde igra za sebe,ali i za partnera.Partner spušta svoje karte otvoreno na sto,tako da ih svi vide,a u tom deljenju,on se naziva „Mrtvac“ („Balvan“).Mrtvac odigrava ono,što mu kaže partner,a on sam,ni na koji način ne sme uticati na njegovu odluku.Tako u samoj igri,praktično učestvuju samo tri igrača
Prvi je na potezu, igrač levo od delitelja.Pošto odigra jednu kartu,svi ostali obavezno igraju u istoj boji sa prvom.Ako nekome nedostaje boja,on može igrati aduta,ali na to nije obavezan.Drugim rečima.onaj ko nema odgovarajuću boju,može igrati bilo šta.
Ako je odigran adut,štih pripada njemu.U slučaju odsustva aduta,štih nosi najjača karta u boji prve odigrane.Prvi je na potezu uvek,osvajač predhodnog štiha.Ako nosi „Mrtvac“,on takođe igra prvi,ali ono,što mu sugeriše partner.Na taj način se igra 13 krugova.
 
Upisivanje Bodova

Svaka strana ima svoju kolonu,koja je podeljena horizontalnom linijom na dva dela.Ispod nje se pišu „Štih-bodovi“,a iznad, „Bonus-bodovi“.Strana,koja ostvari 100 Štih-bodova,osvojila je „Gem“.Posle toga,oba rezultata u donjem polju se podvlače,a igra se nastavlja za novi „Gem“.Strana koja osvoji dva „Gema“,ostvarila je „Reber“.Osvojeni Reber,ujedno predstavlja i kraj partije.
Obema stranama se sabiraju Štih-bodovi iz svih odigranih Gemova,a njima se zatim dodaju i Bonus-bodovi.
Pobednička je ekipa, sa većim ukupnim brojem bodova,a to ne moraju biti osvajači Rebera.Čak šta više,jedna ekipa može biti konačni pobednik,a da pri tome nije osvojila ni jedan Gem.
ŠTIH – BODOVI : Štih-bodovi se upisuju ispod crte,a samo se sa njima osvajaju „Gemovi“ i „Reberi“.Štih-bodove donose samo štihovi.koji se izlicitiraju i ostvare.Sve ostale nagrade se upisuju kao „Bonus-bodovi“.
Ako je konačna Ponuda bila „Tri-Pik“,pobednici licitacije su se obavezali na osvajanje 9 štihova.Ako ih ostvare 11,samo 3 izlicitirana se upisuju ispod linije,a deseti i jedanaesti se boduju kao „Bonus-bodovi“.
Svaki izlicitiran i ostvaren štih vredi:
-adut „Tref“,ili „Karo“...................po 20 bodova,
-adut „Herc“,ili „Pik“.....................po 30 bodova,
-igra „Bez Aduta“...........................sedmi štih donosi 40 bodova,a svaki sledeći,po 30 bodova.
Ako strana,koja npr. izlicitira „5-Herc“,ne ostvari 11 štihova,njoj se ne piše ništa,a bodove dobijaju samo protivnici i to „Bonus-bodove“, iznad crte,Ako pak,Izvođači ostvare 11 nošenja,upisuje im se 150 bodova,pa su oni ostvarili „Gem“.Rezultati ispod crte se podvlače i nastavlja se igra za sledeći Gem.U slučaju da ta strana osvoji čak 12 štihova,ponovo dobijaju bodove za izlicitiranih 5.Jedan viška ne prolazi bez nagrade,ali se ona piše u „Bonus-bodovima“ iznad crte.
BONUS – BODOVI : Za svaki ostvareni štih iznad licitiranih,Izvođačka Strana dobija bodove iznad crte.Ovakvi štihovi se nazivaju „Prekobrojni“ („Nadštihovi“),a donose uobičajenih 20,odnosno 30 bodova,u zavisnosti od aduta.
Ako je npr, izlicitirano „3-Pik“,a Izvođačka strana ostvari čak 11 nošenja,samo bi joj se 9 izliictiranih pisalo u Štih-bodove.Konkretno,to bi bilo 90 bodova ispod crte.Za 2 „Prekobrojna Štiha“,ista strana dobija i iznad crte još 60 bodova.
Da je pomenuta strana ostvarila samo 7 nošenja,ona bi „pala“,a imala bi 2 „Podštiha“(2 štiha manje od izlicitiranih).Bodovi bi se samo pisali protivnicima i to,za svaki Podštih.Međutim,njihova vrednost je nešto drugačija,što je opisano u daljem tekstu.Naravno, oni se pišu protivničkoj strani iznad crte.
Da bi se bodovanje „padova“ moglo shvatiti,pre toga se moramo upoznati sa pojmom „Ranjivost Strane“.
RANJIVA STRANA : Na početku partije,obe strane su „Neranjive“.Ekipa koja osvoji „Gem“,u sledećem je „Ranjiva“,dok su protivnici i dalje „Neranjivi“.Ako drugi „Gem“ osvoji protivnička strana,prelazi se na treći,u kojoj su obe strane „Ranjive“.
Ovaj pojam nema nikakvog uticaja na Štih-bodove,ali i te kako utiču na zapise iznad crte.
KONTRA i REKONTRA : Strana koja odigra „Kontrirani“,ili „Rekontrirani“ Kontrakt,upisuje svoje Štih-bodove dvostruko,ili četvorostruko,ispod crte.Pored njih,ona dobija i nagradu za uspešno odigrani Kontrirani,ili Rekontrirani Kontrakt,u iznosu od 50 bodova,koji joj se upisuju iznad crte.
Za svaki ostvareni štih viška,Izvođači takođe dobijaju Bonus-bodove i to: po 100 bodova, za svaki Prekobrojni štih,ako je strana bila Neranjiva,odnosno po 200 bodova za svaki,ako su Izvođači Ranjivi.
U slučaju Rekontre,nagrada od 50 bodova ostaje nepromenjena,ali svaki Prekobrojni Štih donosi po 200,odnosno 400 bodova,u zavisnoti od „Ranjivosti“ strane Izvođača.
PODŠTIH : Ako strana koja izvodi igru „padne“,ona ostaje bez bodova,a protivnici dobijaju nagrade iznad crte,za svaki „Podštih“ (štih koji fali do ostvarenja Kontrakta) i to:
Neranjiv Izvođač Ranjiv Izvođač
Normalno Kontre Rekontra Normalno Kontra Rekontra
I pdštih 50 100 200 100 200 400
svaki sledeći 50 200 400 100 300 600
HONORI : „Honori“ su: A,K,Q,J i 10 u adutu.Ako ih jedan igrač drži u rukama,bilo koja četiri,njegova strana dobija nagradu od 100 bodova.Za svih 5 kod jednog igrača,ili sva 4 Keca u „Bezadutsko Igri“,nagrada iznosi 150 bodova.
SLEMOVI : U Bridžu postoje pomovi „Mali Slem“ i „Veliki Slem“.Oni označavaju, da je izlicitiran i ostvaren Kontrakt na 6-om,odnosno 7-om nivou.Drugim rečima, „Mali Slem“ su izlicitiranih i ostvarenih 12 štihova,a „Veliki Slem“,svih 13 nošenja.
„Mali Slem“ donosi dodatnu nagradu od 500 bodova,ako je strana Izvođača bila „Neranjiva“,odnosno 750 bodova,ako je bila „Ranjiva“.Nagrade za „Veliki Slem“ su 1000 i 1500 bodova,u zavisnosti od „ranjivosti“ strane Izvođača.
Za izlicitirani „Mali Slem“,a ostvaren „Veliki“,nagrada se dobija za „Mali“,a 13-i štih se boduje kao 1 „Prekobrojni“.
U slučaju da strana izlicitira jedan od „Slemova“,ali ga ne ostvari,ne postoje nikakve kazne,niti dodatne nagrade za protivnika.
REBER : Strana koja osvoji 2 „Gema“,ostvarila je „Reber“,sa čime se partija završava i svodi rezultat.Pre toga,strana za ostvarebu Reber dobija:
-750 bodova,ako je rezultat u Gemovima bio 2:0.odnosno
-500 bodova,ako je rezltat 2:1 u Gemovima.
Primer Bodovanja: Deljenja su u tabeli označena malim slovima pored broja bodova,koja su ovde prisutna samo radi objašnjenja.U partiji ih naravno nema,već se samo pišu brojevi.
000yvr.jpg

Deljenje „a“: Strana S-N je izlicitirala „4-Tref“,a ostvarila 11 štihova;znači, 1 „Preobrojni“.Za izlicitirana 4 štiha,pišu se 80 bodova ispod crte,a za neizlicitirani 5-i,20 bodova iznad.Pre početka igre,kod igrača „N“ su se našla 4 Honora,pa ta strana dobija i za njih,još 100 bodova.
Deljenje „b“: Strana S-N je izlicitirala „3-herc“,a protivnici su dali „Kontru“.Izvođači su ostvarili samo 8 nošenja,što znači, 1 manje.Strana S-N ostaje u ovom deljenju bez bodova,dok se protivnicima upisuje 100 bodova za 1 Podštih,pošto su Izvođači bili „Neranjivi“.
Konačan Rezultat:
Deljenje „c“: Strana E-W je izlicitirala „4-Bez Aduta“ i ostvarila 11štihova;znači, 1 više.Za 7-i štih dobijaju 40 bodova,a za sledeća 3 izlicitirana,po 30;ukupno 130 bodova.Kako su ovo šth-bodovi,koji se upisuju ispod crte,sa njima je osvojen „Gem“.Za 1 Prekobrojni Štih,ista strana dobija 30 bodova iznad crte.Takođe,kod jednog igrača te strane su se našla 4 Keca,koja donose 150 bodova nagrade.
Rezultati ispod crte se podvlače i nastavlja se igra za sledeći „Gem“Strana S-N je „Neranjiva“,dok su protivnici „Ranjivi“.
Deljenje „d“:Strana E-W je izlicitirala i ostvarila Ponudu „1-Tref“,za što dobija nagradu od 20 bodova ispod crte.
Deljenje „e“:Strana S-N je izlicitirala „2-Pik“,a osvojila je 10 štihova.Za 2 izlicitirana štiha,strana dobija 60 bodova ispod,a za 2 „Prekobrojna“,isto toliko iznad crte.
Deljenje „f“:Strana S-N je izlicitirala „6-Tref“,što predstavlja „Mali Slem“.Ona je pri tome,i ostvarila 12 štihova,pa za njih dobija 120 bodova ispod crte.Sa time,ona osvaja Gem.Ista strana dobija još 150 bodova,za 5 Honora,koji su se našli u rukama njenog jednog člana,kao i nagradu za „Mali Slem“,od 500 bodova.
Rezultati se opet podvlače,a igra se nastavlja.U daljem toku partije,obe strane su „Ranjeve“.
Deljenje „g“:Strana S-N je izliictirala „2-Bez Aduta“,a protivnici su dali „Kontru“.Izvođači su „prošli“ i pri tome osvojili čak i 1 štih više (ukupno 9).U igri „Bez Aduta“ ,prvi štih donosi 40 bodova,a drugi 30,što ukupno iznosi 70,uz „Kontru“,to je 140 bodova.Sa time je strana S-N osvojila „Gem“.Za prolaz pod Kontorom,strana dobija 50 bodova,a za jedan „Prekobrojni Štih“,pošto su Izvođači bili „Ranjivi“,200 bodova.Takođe,ista strana dobija i za osvojen „Reber“ 500 bodova.
Svakoj strani se sabiraju svi bodovi,a konačan rezultat je 1850,prema 550 bodova,u korist strane S-N.
Za „kućne partije“ Bridža,znanje teorije nije obaavezno,pa se iskustva mogu sticati tokom igre.Najvažnije je,da svako dobro prouči svoje karte,pri čenu je pored njihovih jačina,vrlo važan i raspored po bojama.Ako igrač nema jednu boju,ili u njoj poseduje samo jednu kartu, licitiraće adutsku ponudu.Pri tome,za početnike je vrlo važno,da se ponudi 5-o karatna boja. Ako je list uravnotežen,znači,sa sve četiri boje i prisustvo 2,ili više Kečeva,igrač će licitirati „Bezadutsku Ponudu“.
Igrač,koji se prvi izjašjava, „Otvara“ Licitaciju i nastoji sa partnerom da izlicitira najvišu moguću Ponudu.Oni se na prvom mestu trude,da štih bodovi budu preko 100,kako bi bio osvojen i „“Gem“.Protivnička strana vrši „Odbrambenu Licitaciju“,odnosno,nastoji da omete „napadače“,kako se ne bi najbolje razumeli i ostvarili svoj optimalni Kontrakt.Oni licitiraju i sa slabijim kartama,ali pri tome paze,da im protivnici ne prepuste igru i pri tome ih još i „Kontriraju“.Ako prvi igrač kaže „Dalje“,on prepušta protivnicima napadačku licitaciju,a on će sa svojim partnerom u tom deljenju licitirati samo odbrambeno.Početnici na ovo i ne moraju obraćati posebnu pažnju,već je usmeriti samo na svoje karte,kao i tok licitacije.
Ako u prvom krugu sva četvorica pauziraju,karte se mešaju i dele ponovo.
 
TURNIRSKI BRIDŽ

Takmičarsi Bridž se razlikuje od Kontrakt Bridža u toliko,što su kod njega uvedena neka dodatna pravila,koja uticaj sreće potuno eliminišu.
Igra i Licitacija teku obavezno u levu stranu,što je stvar međunarodnih propisa. Licitaciju započinje delitelj,a dalje se ona produžava,istovetno Kontrakt Bridžu.
Turnirski Bridž se ne igra na 2 dobijena „Gema“,već se igra dogovoreni broj deljenja,npr, 4.Da bi obe strane bile potpuno ravnopravne, „ranjivost“ se menja po redosledu,a ne sa osvojenim „Gemovima“.Ovde se pojam „Ranjivost“,menja sa pojmom „Manša“. Za „Neranjivu Stranu“ se kaže da je u „I-oj Manši“,a za „Ranjivu“,da se nalazi u „II-oj Manši“ U slučaju da se partija igra 4 deljenja,svaka strana je po 2 puta u I i II Manši,a to izgleda ovako:
0000t.jpg
Prvenstveni cilj svake strane je,da ostvari Kontrakt (Ponudu) od 100 i više bodova, pošto je to ovde jedini način osvajanja „Manše“.Svako deljenje se tretira za sebe,a Štih-bodovi se iz njih, međusobno ne sabiraju.Posle svakog završenog deljenja,sređuju se kompletni bodovi za njega.
U slučaju ostvarenja Kontrakta od 100 bodova i više,kaže se da je osvojena „Manša“. Za osvojenu „I Manšu“,dodatna nagrada je 300 bodova,a za „II Manšu“,500 bodova.U slučaju.da ekipa ostvari Kontrakt ispod 100 bodova,ona takođe dobija nagradu za uspešnu igru,ali samo od 50 bodova.
Nagrade za Podštihove protivnika i Mali i Veliki Slem su istovetne Kontrakt Bridžu.
Bonus-bodovi i Štih-bodovi ovde ne postoje,već se posle svakoga deljenja,svi zajedno sabiraju i upisuju u tabelu,kao jedinstveni rezultati strana.Svako deljenje se boduje zasebno.
„Honori“ ne donose bodove,pošto se smatra,da su oni plod čiste sreće.
Na kraju partije,sabiraju se bodovi iz svih deljenja,ali do tada,oni su međusobno potpuno nezavisni jedni od drugih.
Vrlo značajna razlika, u odnosu na Kontrakt Bridž je, da se pobednikom Licitacije i Izvođačem igre smatra onaj,koji je prvi spomenuo aktuelnu adutsku boju,a ne koji je poslednji licitirao.Ovde se misli na dvojicu partnera pobedničke strane.Ako prvi igrač jedne strane licitira „1-Herc“,a na kraju izjašnjavanja,njegov partner iznese najjaču Ponudu „4-Herc“ i sa njom pobedi u licitaciji,igru vodi ipak prvi partner,a drugi je samo „Mrtvac“.
Uvek je prvi na potezu,levi igrač od Izvođača igre.Posle izvedenog prvog Hoda, Mrtvac spušta svoje karte na sto,a Izvođač mu govori,šta da igra.
Primer upisivanja bodova kod Turnirskog Bridža:
00000b.jpg
I Deljenje:Strana N-S je izlicitirala „3-Bez Aduta“,a ostvarila je 10 štihova;znači, jedan više.Za ostvareni Kontrakt,dobija 40+30+30=100 bodova,30 bodova, za jedan „Prekobrojni“ štih i 300 bodova,za ostvarenje I Manše.Ukupno,to je 430 bodova.
II Deljenje:Strana N-S je izlicitirala „2-Pik“ i osvojila 11 štihova,3 više.Njima se upisuje izlicitirani Kontrakt,2x30=60 bodova,za ostvarenu Ponudu ispod Manše,50 bodova,a još i za 3 „Prekobrojna“ štiha,90 bodova;ukupno 200 bodova.Kao što možete primetiti,za ostvarene „Prekobrojne štihove“ se dobijaju bodovi,ali ipak,najviše ih se dobija za visoku licitaciju,odnosno,za osvajanje „Manše“.
III Deljenje:Strana N-S je izlicitirala „4-Karo“,ali je odnela samo 7 štihova;znači,3 manje.Strana E-W dobija za svaki „Podštih“,po 100 bodova,pošto su izvođači bili u II-oj Manši („Ranjivi“).
IV Deljenje:Strana E-W je izlicitirala „2-Pik“,protivnici dali „Kontru“,a Izvođači vratili „Rekontru“ i osvajaju 9 nošenja,jedno „Prekobrojno“.Za ostvaren Kontrakt,strana E-W dobija 2x30x4=240 bodova,500 bodova za osvajanje II Manše,za jedan „Prekobrojni“ štih 400 bodova,a za prolaz kod „Kontre“,još 50 bodova.To ukupno iznosi 1190 bodova.
Nagradu od 50 bodova,dobijaju samo Izvođači,pri „prolazu“ kod „Kontre“,ili „Rekontre“.
Ako je dogovor,da se igraju 4 deljenja,sada se sabiraju rezultati,a u našem primeru,pobedila je strana E-W sa rezultatom 1490:630.
Na međunarodnim turnirima, „Kontra“ se naziva „Dubl“,a „Rekontra“, „Redubl“.Osnovna pravila licitacije kod Turnirskog Bridža

Iz poštovanja prema mnogobrojnim Bridž-teoretičarima,ne postoji namera,da se ovo izdanje bavi Sistemima Licitacije.Međutim,treba imati u vidu,da se Bridž upravo i zasniva na sporazumu dvojice partnera i postizanju njihovog optimalnog Kontrakta.U svakoj „parskoj“ igri sa kartama, neophodno je izvesno sporazumevanje i konverzacija sa partnerom,ali u Bridž to postaje osnovni smisao igre.Postoje na stotine različitih Sistema Licitacije,razrađenih od strane najuticajnijih teoretičara ove igre,a sa njih desetak se možete upoznati,u bilo kom Bridž-klubu. Ipak,ono što predstavlja osnovu za početnike je opisano i ovde.Preporuka je,da ako počinjete sa „kućnim“ partijama,bar pročitate ova osnovna pravila.U protivnom,formiraćete neke svoje navike,koje sigurno imaju velikih nedostataka.Posle nekog vremena,stečena navika se vrlo teško ispravlja.Ponovo moramo naglasiti,da je ovo samo osnova,a ne kompletan „Sistem Licitacije“.
JAČINA LISTA : Svako najpre mora dobro proučiti svoje karte i odlučiti se,kako da licitira.Pri tome,kao pomoć koristi zamišljene bodove,koji služe samo njemu,kako bi objektivno odredio jačinu svog lista.On ih računa u sebi,nikome ih ne iznosi,ali ih ima na umu i na osnovu njih licitira.
Najpre se računaju „Honorski Bodovi“,koji se u zvaničnoj literaturi nazivaju „H-bodovi“.
-Kec...................4 H-boda,
-Kralj.................3 H-boda,
-Dama............... 2 H-boda,
-Žandar..............1 H-bod.
Ukupno u špilu postoji 40 H-bodova.Ako se kod jedne strane nađe njih 26 i više,skoro je sigurno,da ona može osvojiti „Manšu“.Sa 33 H-boda,strana može licitirati na „Slem“,a ako se kod njih nalazi 37 i više H-bodova,onda bi obavezno morali ići na „Veliki Slem“.Međutim, upravo je i glavni problem obojice igrača,saznati, šta se nalazi kod partnera.
Treba imati u vidu,da raspored karata po bojama,takođe ima veliki uticaj na jačinu lista. Upravo zbog toga,svako mora izračunati i „Distributivne Bodove“ u svojim kartama,pa tek tada ima pravu sliku o jačini svog lista. „Distributivni Bodovi“ se označavaju kao „D-bodovi“,a izračunavaju se na sledeći način:
-Odsustvo karata u jednoj boji..................3 D-boda,
-„Singl“ (samo jedna karta u boji)............2 D-boda.
-„Dubl“ (2 karte u jednoj boji)..................1 D-bod.
„H“ i „D“ bodovi se zatim sabiraju i tako dobijaju „HD-bodovi“,koji su i merodavni za licitaciju.Posle sabiranja,sa HD-bodovima treba izvršiti i sledeće korekcije:
-Ako ne postoji ni jedan Kec u listu,vrednost HD-bodova se umanjuje za 1.
-Za svaki nezaštićeni Honor (solo Kralj,dupla Dama,treći Žandar),oduzima se po 1HD-bod.
Na taj način,igrač koji započinje Licitaciju,prilično pouzdano zna jačinu svojih karata, iskazanu u HD-bodovima.
Brzi Štihovi.Pored HD-bodova,postoje još neki parametri,koji pomažu tokom licitacije. Jedni od njih su i „Brzi Štihovi“,ili tačnije, „sigurni“ štihovi.To su:
-A,K u jednoj boji-2 Brza Štiha
-A i Q u istoj boji-1,5 Brza Štiha
-A sam,ili K i Q u istoj boji-1 Brz Štih
-K sa još jednom niskom kartom u istoj boji-0.5 Brza Štiha.
Pojam „Brz Štih“ se jako mnogo koristi u svim Sistemima Licitacije Bridža.
Boja,koja se može licitirati:
-Boja sa 4 karte i najmanje 4 H-boda.
-Boja od 5 karata,bilo kakvog sastava.
Ponavljanje boje u licitaciji:
Boju od 4 karte,u toku Licitacije,isti igrač nikada ne ponavlja.
Boja od 5 karata,tokom licitacije se može još jednom ponoviti,ali mora sadržati, najmanje 3 H-boda.
Boja od 6 karata,može se slobodno ponavljati,bez obzira na njen sastav.
 
I Licitacija – O T V O R
Igrač je obavezan (prema svom partneru) „Otvoriti“ licitaciju sa:
„1 u Boji“ -ako ima u kartama,najmanje 14 HD-bodova,
-ako ima 13 HD-bodova,ali jednu boju,koju ima uslova ponoviti,
-u oba predhodna slučaja,moraju postojati bar 2 „Brza Štiha“,
-može se otvoriti i sa samo 11 HD-bodova,uz 2 „Brza Štiha“,ali uz uslov,da igrač sedi na trećem mestu,a da su dva predhodnika rekla „Dalje“.

„2 u Boji“ -25 HD-bodova i drugoj jakoj boji od 5 karata.Prvi put se može . licitirati i četvorokartana boja,ako ispunjava uslov za licitaciju.
-23 HD-bodova i šestokaratnom bojom,koja se licitira u drugom krugu.U prvom krugu se mora obavezno licitirati neka druga boja,koja ispunjava ulov.
-21 HD-bod,uz postojanje 7-o karatne boje,koja se obavezno licitira u drugom krugu.

„3,4,ili 5 u Boji“ -pri vrlo dugoj boji,od 7,ili 8 karata,bilo koje jačine,
-obavezna su najmanje 2 „Brza Štiha“.

„1 Bez Aduta“ -19 do 21 HD-bod i sa uravnoteženim listom (4-3-3-3 i sl.)
-obavezna su 2 „Brza Štiha“.

„2 Bez Aduta“ -22 do 24 HD-boda i štoperi u sve 4 boje.

„3 Bez Aduta“ -25 do 27 HD-bodova i zaštita u svim bojama.

„1 – Tref“ -„Preparatorni Tref“(pripremni),po čemu je ovaj osnovni Sistem
Licitacije i dobio ime.Ova licitacija ne znači da se želi igrati Tref-boja,već
je ona priprema za visoku Licitaciju.Drugim rečima, „1-Tref“ govori,da
igrač ima vrlo jake karte i 3,do 5 „Brzih Štihova“.Odgovor partnera je ,ako
nema bar 2 „Brza Štiha“,licitiranje „KARONA“,bez obzira na sadržaj lista.
Ako ima 2 „Brza Štiha“,partner odmah licitira svoju najjaču boju.
Ako pomenuti igrač zaista šeli da licitira Trefa,mora započeti
Licitaciju od „2-Tref“,što je i manjkavost ovog Sistema Licitacije.


Redosled licitiranja boja pri „Otvoru“:
-Ako igrač ima dve 5-o karatne boje,licitira prvo jaču.
-Ako igrač ima dve,ili čak tri 4-oro karatne boje,liciitra onu,koja po jačini dolazi iza „Singla“.Npr,ako ima po 4 karte u Piku,Trefu i Hercu,licitira „1-Herc“,jer Herc dolazi iza Karona.
Na osnovu ponuđenog Herca,partner je siguran,da je to jača petokaratna boja,ili četvorokaratna,ali je tada Karon solo.Koji je slučaj od ova dva,to će saznati u daljem toku licitacije.


ODGOVOR PARTNERA :
Odgovor podrazmeva,prvu licitaciju partnera(III igrača),kada dođe na red za izjašnjavanje.Poznajući Sistem Licitacije,već posle otvora svog partnera,III igrač može izvesti određene zaključke.Da bi odgovorio,on sada mora na malo drugačiji način obračunati svoje HD-bodove.
H-Bodovi ostaju isti.
D-Bodovi: -5 D-bodova,ako odsustvuje boja,koju nije licitirao Otvarač
-3 D-bodova,za „Singl“ u boji,koju nije licitirao Otvarač
-1 D-bod,za 2 karte u boji,koja nije licitirana
H i D bodovi se najre saberu,a zatim se oduzima, po 1HD-bod za:
-list bez Kečeva,
-za svaki nezaštićeni Honor (solo Kralj,dupla Dama,treći Žandar).Za aduta se trenutno uzima licitirana boja partnera.
-za svakog „aduta“(licitirana partnerova boja) preko 4-og,dodaje se po 1 HD-bod,a za manje od 4,oduzima.
Kada na ovaj način izračuna HD jačinu svojih karata,igrač licitira prvi put u partiji, odnosno,odgovara na licitaciju svog partnera.
Osnovni principi: Licitacija nove boje,obavezuje partnera koji je Otvorio,da licitira još jednom.Otvarač mora licitirati,pošto partner svojom izjavom samo daje informacije o svom listu,ali nije spreman i odigrati licitiranu boju.Ako slučajno prvi ne licitira ponovo,moglo bi se dogoditi,da njegov partner ostane najjači sa svojom ponudom,što bi za njihovu stranu bilo fatalno.
-sa 10 HD-bodova,III igrač licitira novu boju na nivou „Jedan“,ako je to moguće,
-sa 11-12 HD-bodova,on može odgovoriti čak i dva puta,
-sa 13 HD-bodova i više,odgovara i forsira igru na „Manšu“,
-sa 19 HD-bodova,igrač odgovara i forsira sam na „Slem“.

Odgovor na Otvor „1 u boji“,može biti:
-Povišenje ( u istoj boji),
-Nova Boja,
-„Bez Aduta“

Povišenje :Za „Povišenje“,igrač mora imati podršku u adutu(licitiranoj boji) i to minimum J-x-x,ili x-x-x-x,gde x simbolizuje proste karte.U tom slučaju,pri:
7-12 HD bodova,povišava na nivo 2,
13-16 HD bodova,povišava na nivo 3,
9 H-bodova i 5 karata u adutu,povišava licitaciju na nivo 4

Nova Boja: -pri minimum 6 HD-bodova,bez podrške u adutu.On sme licitirati
samo na prvom nivou,ako je to moguće.
-pri minimum 10 HD-bodova,nova boja se može licitirati i na nivou 2
-pri minimum 18 HD-bodova,nova boja se licitira sa skokom.
Pojam „Licitacija sa skokom“ treba malo pojasniti.Ako je otvarač npr,licitirao „1-Herc“,a partner želi licitirati Pik sa skokom,,on iznosi „2-Pik“(pošto bi bez skoka bilo 1-pik). Međutim,ako u istom primeru,partner želi licitirati Tref,ili Karo sa skokom,on iznosi „3-Tref“, odnosno „3-Karo“,pošto bi u ovim bojama,normalna licitacija bila na nivou 2.

„Bez Aduta“: -6 do 9 HD-bodova,ali je boja niža od već licitirane.Usled nedostatka
10 HD-bodova,partner ne sme povisiti na nivo 2.Otvarač sada zna,da
je licitiranje „Bez Aduta“,u stvari licitiranje niže boje,bez 10 HD-
bodova.
-13 do 15 HD-bodova,rasporedom 4-3-3-3 i slično i zaštitom u svim
Bojama,partner licitira „2 - Bez Aduta“.

Odgovor na „2 u boji“ :
Na otvor „2 u Boji“,partner mora licitirati,jer Otvarač ide na osvajanje „Manše“Ako bi partner pauzirao,postoji mogućnost, da se licitacija i zaustavi već na prvoj Ponudi Otvarača,što ovaj nikako ne želi.
-manje od 6 HD- bodova,odgovor bi bio „2-Bez Aduta“,bez obzira na raspored karata po bojama i prisustvo „Brzih Štihova“ u njima,
-7 HD-bodova i 1 „Brzi Štih“,povišava se boja partnera,ili se licitira nova,ako za to postoje uslovi,
-8 do 9 HD-bodova i uravnoteženim listom,licitira se „3-Bez Aduta“.

Odgovor na „1-Bez Aduta“:
„2-Bez Aduta“- pri 8 do 9 HD-bodova i boji od 5 karata.
„3-Bez Aduta“- pri 10 do 14 HD-bodova.
„4-Bez Aduta“- pri 15 do 16 HD-bodova.
„6-Bez Aduta“- pri 17 do 18 HD-bodova.
„7-Bez Aduta“- pri 21 HD-bod.
„2 u Boji“- pri manje od 8 HD-bodova,ali petokaratnom bojom.
„3 u Boji“- pri više od 10 HD-bodova i šestokaratnom bojom.
Ako ne ispunjava ni jedan od ovih uslova,partner „Pasira“.

Odgovor na „2-Bez Aduta“:
„3-Bez Aduta“- pri 4 do 8 HD-bodova.
„4-Bez Aduta“- pri 9 do 10 HD-bodova.
„6-Bez Aduta“- pri 11 do 12 HD-bodova.
„7-Bez Aduta“- pri 15 HD-bodova.
„3 u Boji“- pri minimum 4 HD-boda i peto-,ili šesto-karatnoj boji.
Ako ne ispunjava ni jedan pomenuti uslov,partner Otvarača „Pasira“.

Odgovor na „3-Bez Aduta“:
„4 u Boji“- pri 6 HD-bodova i petokaratnom bojom.
„4-Bez Aduta“- pri 7 HD-bodova.
„6-Bez Aduta“- pri 8 do 9 HD-bodova.
„7-Bez Aduta“- pri 12 HD-bodova.
U ostalim slučajevima , „Pasira“.


II LICITACIJA OTVARAČA

Kada Otvarač dođe ponovo na red za izjašnjavanje,to često biva i konačna Ponuda.Međtim,sada već postoji i ogroman broj mogućnosti,a naglasili smo,da je ovo samo osnova,a ne i ceo Sistem Licitacije.U ovoj fazi već dolazi do izražaja i intelekt igrača,kao i njegovo znanje o Bridžu.
Ako je I igrač Otvorio sa 14- 16 HD-bodova,on je na povišenje svoje licitacije, dužan reći „Dalje“.U slučaju licitiranja druge boje,on iznosi najvišu moguću Ponudu,koju želi igrati.
Ako je Otvorio sa 17-19 HD-bodova,ponovo licitira svoju boju,ili novu boju sa skokom.
Ako je Otvorio sa 19-21 HD-bodova,posle odgovora,on povišava do „Manše“.
Pri Otvoru „Bez Aduta“ i odgovoru partnera,uglavnom je sve jasno,a on sada iznosi svoju konačnu Ponudu.

BLACKWOOD KONVENCIJA

Ovo je najčešća Konvencija,koja je sastavni deo,skoro svakog Sistema Licitacije,a služi za proveru broja Kečeva i Kraljeva,u slučaju da igrači žele objaviti „Mali“,ili „Veliki Slem“. Postoje i druge Konvencije,koje ovde neće biti opisane,a one uvek predstavljaju direktan dogovor između partnera.U njima,svaka boja ima neko značenje i predstavlja pitanje,ili odgovor, a koji nemaju nikakve veze sa iznetim Ponudama.
Kada jednom od partnera postane jasno,da može ići na „Slem“,on licitira „4-Bez Aduta“.Ova licitacija ne označava jačinu karata,već se sa njom postavlja pitanje: „Koliko imaš Kečeva?“ Pri tome,odgovor partnera može biti:
„5-Tref“-ni jedan,ili sva 4.
„5-Karo“-jedan Kec,
„5-Herc“-dva Keca,
„5-Pik“-tri Keca.
Posle ovoga,mogu uslediti i pitanja za Kraljeve,a to se čini sa licitacijom „5-Bez Aduta“. Odgovori mogu biti:
„6-Tref“- nema Kraljeva,
„6.Karo“- jedan Kralj,
„6-Herc“-dva Kralja,
„6-Pik“-tri Kralja,
„6-Bez Aduta“- četiri Kralja.
Sada Otvarač licitira „Mali“,ili „Veliki Slem“.
 
ODBRAMBENA LICITACIJA

Sve do sada izneto bi važilo za slučaj,ako bi jedna strana licitirala sama.Međutim,ne treba zaboraviti,da između partnera,sede još i protivnici,koji takođe iznose svoje ponude.Zbog toga,sam tok licitacije nije baš tako jednostavan,kako vam se možda učinilo na prvi pogled.Igrači se dovijaju na razne načine,kako bi se držali osnovnih pravila,a da partner ipak shvati poruku,odnosno nužna odstupanja,prouzrokovana međulicitacijom protivnika.
Posle prvog igrača koji „Otvara“,izjašnjava se njegov levi protivnik,čija lcitacija se naziva „Odbrambenom“.Njen cilj je,pre svega omesti protivnike u iznalaženju njihovog optimalnog dogovora,ali se po nekada događa i preotimanje Pnude i objavljivanje svoje.Pri ometanju treba biti obazriv,jer se svaka izrečena Ponuda možda mora i odigrati.Strana,koja se izjašnjava prva je u ogromnoj prednosti,pa se na preotimanje igre, ne ide baš često.Prednost prve licitacije u Bridžu se može meriti npr,sa servom u Tenisu,ili belim figurama u Šahu. Pokušaj preotimanja Ponude se vrši,jedino sa ekstremno jakim kartama.
„Odbramena Licitacija“ se izvodi na sledeći način:
-„Povišenje Licitacije“: Licitira se jača boja,i to ne radi preuzimanja igre,već da bi se sprečio dogovor između protivnika.Partner „Otvarača“ se posle ove licitacije,više ne može držati strogih pravila,već mora sam improvizovati.Sa druge strane,igrač Odbrane mora voditi računa,da mu iznetu Ponudu mogu i prepustiti,pa licitira samo u slučaju peto-,ili šesto-karatne boje i 2 Brza Štiha.On sam,pri tome i ne računa svoje HD-bodova.
-„Povišenje na 1-Bez Aduta“: Sa ovom licitacijom,on pokazuje 16-18 HD-bodova,uravnoteženi list i štopere u sve četiri boje.Njegov partner ovo može smatrati i kao pravu licitaciju,a to u stvari i jeste pokušaj,da se Igra preotme.
-„Povišenje Licitacije sa Skokom“: Ova ponuda govori o jačini lista tj,slabost sa Honorima,a izrazitu jačinu,u rasporedu karata po bojama,npr, 6-6-1-0.Njegov partner mora licitirati,a ako može,i preoteti igru.
-„Informativna Kontra“: Ako igrač Odbrane da „Kontru“,to je znak njegovom partneru,da ima podršku u svim bojama i da može slobodno licitirati.Partner mora licitirati,odnosno,ne sme dozvoliti,da „Kontra“ ostane važeća.On može reći „Dalje“,jedino ako je sam želi dati,ili ako je pre njega, već licitirao drugi napadač,pa Kontra nije važeća.
-„Povišenje u boji,u kojoj je već licitirao Otvarač“: Ovo je najjača Odbrambena Licitacija i govori,da igrač Odbrane ima sve jače boje od one,sa kojom je otvorena Licitacija. On prepušta partneru da izabere i licitira na „Manšu“.Npr,ako je otvoreno sa „1-Karo“,odbrambeni igrač sa Ponudom „2-Karo“ daje na znanje svom partneru,da ima izrazito jak Herc i Pik,pa da ovaj licitira jednu,od pomenute dve boje.
Treba imati u vidu,da se Odbrambena Licitacija uglavnom izvodi sa veoma jakim kartama,pa podrška partnera može biti i malo slabija.
 
ČIKAŠKI BRIDŽ

Ovaj Bridž je nastao u klubu „Standard“ u Čikagu,država Ilinois,po čenu je i dobio ime. Cela partija se sastoji iz 4 deljenja,u kojima je svako po jednom delitelj.
I deljenje – obe strane „Neranjive“,
II i III deljenje – strana delitelja „Ranjiva“,a protivnici „Neranjivi“
IV deljenje – obe strane „Ranjive“
Nagrada za osvojen „Gem“ je 300 bodova,ako je strana „Neranjiva“,odnosno 500 bodova,ako je „Ranjiva“.
Bodovanje je slično Turnirskom Bridžu,ali ako u jednom deljenju, Izvođači ne osvoje „Gem“,štih-bodovi im se prenose u sledeće deljenje.
Npr,ako strana S-N izlicitira „2-Karo“ i „prođe“,bodovi joj se upisuju normalno,ali im je u sledećem deljenju, dovoljno samo 60 Štih-bodova za ostvarenje „Gema“.
Posle svakog ostvarenog „Gema“,bodovi obeju strana se podvlače,a više nikome ne važe Štih-bodovi iz predhodnih deljenja.
Npr,ako u II deljenju pobedi strana E-W sa nižim Kontraktom od „Manše“,u III-em se obema ekipa računaju i bodovi iz predhodnih,za ostvarenje „Gema“.
Posle četiri odigrana deljenja,sabiraju se svi bodovi,a razlika se upisuje strani sa većim zbirom,kao njihov završni pobednički rezultat.
Ovde su rezultati uglavnom nešto veći,nego u Turnirskom Bridžu,jer su obe strane „Ranjive“ ,čak po 3 puta.
Ako u jednom deljenju, sva 4 igrača pauziraju,isti igrač ga ponavlja,sve dok se ono ne odigra.
 

Back
Top