Zastava SPC, kakva je?

Hrastovnik

Poznat
Poruka
9.375
SPC je promijenila svoju zastavu sa krstom i ocilima?

csspc.gif


Sada je na zastavi samo grb SPC, krsta sa ocilima nema.
 
Poslednja izmena:
Možda nije obvezno isticanje zvanične zastave, ali 100 % sam siguran da nije promenjena. Često ističu i onu sa grbom patrijaršije. Po manastirima u Crnoj Gori sam najčešće viđao zvaničnu zastavu, i naravno na manastiru Krka, gde prekriva čitav zvonik, od vrha, pa do zemlje
 
Na brzinu sam bacio pogled, ali našao sam samo odredbu koja se tiče grba

Član 3

Srpska pravoslavna crkva ima ovakav svoj grb:

Na patrijaraškom plaštu porfirne boje, ukrašenom dvostrukim krstom s desne i arhijerejskim žezlom s leve strane, u sredini štit sa zlatnom arhijerejskom krunom nad njim; na plavoj gornjoj polovini štita s desne strane kula svetog Save u Hilandaru, s leve crkva manastira Pećske patrijaršije, oboje bele boje; na beloj donjoj polovini u sredini zlatan krst sa četiri jednaka kraka i po jednim zlatnim ognjilom u svakom uglu kraka.
 
Gdje si nasao taj dio Ustava? Odredba o zastavi (Clan 4) bila je odmah sljedeca iza odredbe o grbu (Clan 3).

Aha, evo ga, nisam obrati pažnju na kraj člana, pošto se u uvodnom delu govorilo o pismu i jeziku. pa mi je logično da se i do kraja nastavi o tome

Član 4

Službeni jezik Srpske pravoslavne crkve je srpski sa pismom ćirilicom. U izuzetnim, opravdanim slučajevima, može se otstupiti od ove odredbe u pogledu jezika za unutrašnju upotrebu, u kojim slučajevima donosi specijalnu odluku Sveti arhijerejski sinod na osnovu ove odredbe.

Zastava Srpske pravoslavne crkve je trobojka: crveno-plavo-belo, sa zlatnim krstom i ognjilima.


Izgleda da se upotreba obeležja reguliše nekim nižim propisima, a ne ustavom, kao i u slučaju države, gde se reguliše posebnim zakonom
 
Otkud se stvori zastava sa grbom na hramu na Romaniji, a Ustavom propisane zastave nema? Opsi haos i samovolja!

Pa ima propisano, naveo sam član u prethodnom postu. Kakva su pravila oko upotrebe ne znam, možda nije strogo naređeno da se mora isticati. A i istakli su našu, a ne neku tamo ustašku, pa i nije tako strašno, mada kad već postoji, trebalo bi da bude ispoštovana
 

Back
Top