"PLUĆA" U SAKSIJI

L

Loga

Gost
Skoro 80 odsto svog vremena ljudi provode u prostorijama u kojima je vazduh pun dima od cigareta i u kome lebdi više od 300 organskih složenih jedinjenja, zbog čega problem zagadjenja vazduha mikro atmosfere, odnosno zatvorenih prostorija, kancelarija, domova ili raznih lokala, zaslužuje ozbiljnu pažnju.
Štetna organska jedinjenja potiču iz mnogobrojnih proizvoda koji se svakodnevno upotrebljavaju, pre svega kozmetičkih proizvoda i parfema, gradjevinskih materijala (izolacija, lepkovi, rastvarači), nameštaja (tekstil, sundjer, lepak), raznih dekorativnih predmeta i bezbroj preparata za čišćenje.
Ako se svemu tome doda najčešće loše provetravanje, zagadjenje čovekovog mikrookruženja može da bude toliko da izazove ili pogorša glavobolju, da stvara osećaj potpune fizičke iscrpljenosti, da izaziva infekcije disajnih puteva, astmu i konjuktivitis.
 

Back
Top