Nove i originalne igre sa SRPSKIM KARTAMA

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
NOVE IGRE SA KARTAMA


Društvenim igrama i igrama sa kartama se bavim već više od 30 godina i stalno se pitam,gde je kraj novim idejama.Taman kada sam pomislio da sam formirao jednu prelepu zbirku igara,dogodi mi se jedno iznenađenje.Naime,upoznao sam se sa grupom ljubitelja kartanja Damjanicus,a od skora sam i sam član tog udruženja.I to poznanstvo mi otkri nove vidike.Ovi entuzijasti se bave isključivo novim i autorskim igrama,koje zatim proveravaju i praktično dokazuju kroz igru.Kao plod toga,nastala je igra SubRosa,u kojoj već postoje i turniri i šampionati,a ima oko 30-ak registrovanih igrača.Teorijski sam ispitao njene mogućnosti i uvideo da zaista ni najmanje ne zaostaje za Bridžom.A u mnogim estetskim elementima je i daleko ispred.Možda se ovo čini pretenciozno,ali je zaista tako.
Nove igre pre svega imaju cilj da promovišu nove karte sa Srpskim sastavom boja i specijalnom hijerarhijom,koje možemo sobodno nazvati Srpske karte jer su komponovane i dizajnirane na ovim prostorima.Detaljnijom analiom,može se jednoznačno zaključiti,da su daleko preglednije i uprošćenije,a sa njima se može igrati bilo koja već poznata i tradicionalna igra.Tako igrač svu pažnju može usredsrediti na samu logiku igre i rezone poteza.Ovde je najpre dat kratak opis i pralela sa standardnim špilom.Međutim,pošto njihova masovna proizvodnja još uvek nije započela,opis samih igara je dat sa standardnim špilom,uz dodatno objašnjenje logike i suštine,koja je vezana za ovaj oblik karata.
Broj karata je 32,plus 1 Džoker.
Četiri boje i to: Ruža (odgovara Hercu), Dunja (Karo) , Zeleno (Pik) i Šišarka (Tref). Boje ovih znakova upravo predstavljaju boje,koje standardni znaci simbolišu,a i iz kojih su nastali.Podsetimo se samo,da su prvobitne karte bile raspoređene u 4 boje,bez znakova.
56718565.jpg
Da ne dođe do zabune,Četiri gornje Velik-Jedinice su praktično Žandari u standardnom špilu,jer su karte po jačini rangirane 1,2,3 i 4 Veliko,pa bi Kečevima iz standardnog špila bile adkvatne Velike-Četvorke.Međutim,na grnjoj slici su i tako pokazane samo boje u srpskom sastavu i u standardnom špilu.
Što se tiče rangova,tu stvari stoje malo drugačije.Ovde su 8 rangova podeljeni u Gornji (Veliki znakovi) i Donji (mali znakovi) Dom.To je analogno sikama i brojčanim kartama,ali za razliku od standardnog špila gde su brojevi od 7,od 10 i slike,ovde se u oba Doma nalaze po četiri karte 1,2,3,4.Upravo zbog toga su one i lakše,jer igrač barata samo sa 4 najmanja broja i umesto slovnih oznaka,vodi računa da li su oni Veliki,ili Mali.
Tako ceo niz u jednoj boji izgleda ovako:
62168138.jpg
Sa slilke se može uočiti,da je poredak po jačini obrnut.Dok srpske karte idu od najslabije ka najsačoj i to s leva u desno,standardni špil je raspoređen u opadajućem nizu. Najjača karta je velika Četvorka i ona je analogna Kecu,zatim sledi Trojka-Kralj,Dvojka-Dama i Jedinica-Žandar.Kod malih je isti slučaj.Mala četvorka je Desetka,mala Trojka-Devetka,mala Dvojka je Osmica,a mala Jedinica je najslabija karta,Sedmica.
Na svakoj maloj Jedinici sa druge strane ima još po 5,a na maloj Četvorki,10 znakova,pošto u pojedinim igrama se one tako i broje,odnosno,poprimaju takve vrednosti.
000jmk.jpg
Označavanje ovih karata je takođe prosto.Uvek stoji broj i malo ili veliko slovo boje.Tako mala Trojka-list se označava sa 3l,a velika sa 3L,mala Dvojka-ruža je 2r,a velika 2R i tako redom.tokom opisa igara,uvek će mo se najpre osvrnuti na ove karte,ali zbog poteškoća sa nabavkom istih,opis će ipak biti sa standardnim.
Trnutno ima 32 igre,od kojih je većina potpuno originalna,dok su neke varijante pozantijih igara Preferansa,Bridža,Skata.Svaku od igra simbolizuje jedna karta iz špila i ona ima posebnu ulogu u igri.Ali pre toga,dve igre,koje su preteča celog ovog poduhvata i koje su se prve igrale.Praktično,oko Ružićke i Velikog Satira je sve i započelo.
 
VELIKI SATIR


Veliki Satir je autorska igra,koja je nastala pre 20-ak godina na ovim prostorima,a zahvaljujući uputstvu koje ide uz koplet od 52 karte,popriličo je postala rasprosranjena i van granica naše zemlje.Upravo od nje je i rođena ideja grupe Damjanikus za stvaranjem novih i originalnih igara sa kartama.
Komplet od 52 karte koji prmoviše Velikog Satira je originalan u tom smislu,što on polazi od činjenice,da su boje Herc,Karo,Tref i Pik na prvobitnim kartama zaista bile boje,pa su i ovdc u crvenoj,žutoj,plavoj i zelelnoj boji,a simbolizuju vatru,sunce,led i list.Upravo na činjenici,da led ne može da gori,a da ga sunce,ako je dovoljno jako može otopiti,odnosno da lišće gori bez problema,ali mu sunce prija,nastao je Veliki Satir.
0000w.jpg
Naravno da su u primeni mnogo češće standardne karte,jer su ove ipak još uvek retkost,a informacija o igri se razvijala i širila mnogo brže od samih karata.
BROJA IGRAČA : Veliki Satir je previđen za 4 igrača,od kojih su po dvoje partneri i sede,jedan naspram drugog.Postoje i varijante za troje i dvoje,koje su opisane nešto kasnije,a gde igra svako za sebe.
KARTE : Standardni špil od 52 karte,sa uobičajenom hijerarhijom A,K,Q,J,10,9,8 itd,do 2,kao najslabije.
Ipak,u ovoj igri treba malo prokomentarisati boje.Svaka ima neku svoju osobinu koja je nepromenljiva i ostaje tokom cele partije.Za razliku od većine igara,one nisu rangirane i nemaju svoje jačine.
-Herc (Crvena,Vatra) je stalni adut i sa njim se može „seći“ u nedostatku boje.
-Karo (Žuta,Sunce) je tzv. DŽOKER-BOJA,a to je novi pojam.U nedostatku boje i aduta,može se igrati karonom,ali samo po želji.Da bi se sa džoker-bojom odneo štih,ona mora biti bar ista ili jača od do tada najjače odigrane karte.Džokerom se može nadjačati i adut po istom principu.
-Tref (Plava,Led) je obična boja,ali se polazi od ideje da led ne može da gori,tako da mu vatra ne može ništa.Znači,ako se krene iz trefa,u slučaju seče aduta,isti mu ne može ništa.Znači,treg je otvporan na Herca,pa se još zove i ADUTELIMINATOR.Ko god je prinuđen da seče,praktično tim činom gubi aduta.Sa druge strane,Sunce može otopiti led,ako je dovoljno jako,pa se tako tref ipak može odneti Karonom,ali samo istim ili jačim.
-Pik (Zelena,List) je tako đe obična boja,koja se može seći adutom,ali je otporna na Džoker boju,odnosno karon.Naime,na list sunce deluje čak pozitivn i ne može mu ništa naškoditi.zato se još ova boajnaziva i DŽOKERISTREBITELJ.
Jasno je da su Herc i Karo jedan drugom konkurencija.Karon se može seći Hercom, ali je neophodno da ovaj bude jači,dok u protivnom adut gubi štih.Na suprot tome,ako Karon pokušava nadjačati Herc,kao i kod svih boja,dovoljno je da je isti ili jači od najvećeg odigranog.
DELJENJE : Delitelj deli po 5 karata svakome,pa zatim još po 3.Prvi igrač jedini uzima karte u ruke i donosi odluku,pri čemu može izjaviti:
-Zatvoreno,
-Aktivno,
-Pasivno.
Svi preuzimaju svoje karte u ruke,a delitelj zatim daje svakome još po 5.
-Zatvoreno znači da svi odmah uzimaju svih 13 karata i teče igra,a svako upisuje ono što ostvari.
-Aktivno je igra,gde I igrač misli da će sa svojim partnerom odneti više štihova od protivnika.Pri tome,on samo izjavljuje da strana koja odnese više,dobija dupo bodova za njih,u nadi da će to biti njegova.Ako ne ostvari taj cilj,nema klasičnog pada,već će samo učiniti uslugu protivničkoj strani koja piše duplirane bodove,dok on ostaje u istoj situacjiji kao da nije ni zahtevao pomenutu vrstu igre.
Igra se odvija na drugačiji nači,pa svako uzima samo po prvih 8 dodeljenih karata,dok se 5 na talonu ofiraju i postavljaju u lepezu,tak da se vidi koja je gornja,pa sledeća itd po redu.Pri tome,sve se vide.
-Pasivno je igra,gde je cilj odneti što manje.nači,strana koja odnese više,svoj rezultat upisuje kao minus,a protivnici pišu svoje bodove uobičajeno.Kako se igra na isti način kao i Aktivno,po 5 karata ostaju otkrivenen na talonu ispred svakog igrača.
Odmah se prelazi na igru.
TOK IGRE : Igra se na standardan način,kao i mnoge druge igre na štihove.Vrlo jednostavno.Prvi na potezu je desni igrač,koji se iizjašnjavao o vrsti igre.Svi ostali moraju:
-odigrati kartu iste boje sa prvom odigranom,
-u nedostatku karata u otvorenoj boji,sečenje adutom je obavezno,znači,igra se obavezno Herc.
-u nedostatku otvorene boje i aduta,igrač igra bilo šta.Tek sada,po želji može odigrati i Karona,koji ima ulogu Džoker-boje.
Ovo su stalna pravila i nema veze koja je boja otvorena.
Kod Aktivne i Pasivne igre,obavezno se igra jedna karta iz ruke.Po završenom krugu, svako uzima u list svou gornju kartu od onih sa stola.Tako se postupa u prvih pet krugova igre,posle čega svako ima po 8 karata i produžava se na uobičajen način.
Pošto je u igri ukupno 13 štihova,važno je ko odnese 7-i,jer sa tim obezbeđuje višak u odnosu na protinvike.U Aktivnoj igri,to samo znači da će se njihov rezultat upisati dvostruko pa se igra nastavlja uobičajeno.U Pasivnoj igri,njihov rezultat će se upisati u misnusigra se produžava,a naravno da se trude odneti što manje.
ŠTIH : Kada svako odigra po kartu,najjača u boji prve nosi štih,a zatim isti igrač igra prvi.Pre toga svi podižu po jednu kartu,ako je u pitanju jedna od dve najavljene igre i prvih 5 krugova.Ipak,najčešće nisu sve četiri karte u istoj boji pa stog atreba sve detaljno objasniti.
Herc je odigran kao prvi.Svi moraju postovati adutski polaz i igrati herčeve.Onaj ko nema ni jednog herca,može igrati bilo šta.Međutim,ako se odluči za Karona koji je Džoker boja,on čak sa njim može i odneti štih i to,ako je najjači,odnosno bar isti sa najjačim hercom.
Karo je prva karta.Svi moraju igrati karone,a u slučaju nedostatka istih,obavezno moraju igrati Herca.Pri tome,Herc seče,odnosno nosi štih,samo ako je jači od najjačeg odigranog karona.
Pik je prva karta u štihu.svi moraju igrati pikove,a u nedostatku,obavezno je sečenje hercom.Pri tome,bilo koji herc je nadjačao sve pikove i odnosi štih.U slučaju da nema ni herčeve,igrač odbacuje bilo šta.Pri tome,karon je obična boja,jer je Pik imun na Karone,kako smo već rekli na početku.
Tref je započeo krug.Svi igraju trefove,ali ko nema,mora seći Hercom.Pri tome, tref je otporan na herca,pa je adut samo kao obična odbačena karta i ne može nikako nositi štih. U slučaju da nema ni herca,tek tada igra bilo šta,a to može biti i Karon,koji sada ima funkciju Džoker boje.U slučaju da je najjači ili isti sa najjačim trefom,osvaja štih.
Ovo važi za svih 13 krugova igre.
BODOVANJE : Štihovi jedne strane se drže kod bilo kog člana te ekipe.Svaka strana na kraju igre broji odnete karte,sve ravnopravno.Zatim se broj deli sa 5,pošto ovde 5 karata vrede 1 bod,a preostale su Resto.To se upisuje kao broj bodova,pa zatim tačka i resto.
Npr,ako je jedna strana odnela 16 krata,to su 3 boda i jedna karta preostaje,pa bi se pisalo 3.1.Ovo se najboljemože videti na primeru upisa nekoliko deljenja.
000000v.jpg
I deljenje je prošlo Zatvoreno i A su osvojili 28 karata,što je 5 bodova i 3 resto,a B su uzeli 24 karte što iznosi 4 boda i 4 resto.To se i upisuje pa se podvlači rezultat.
U II deljenju,igrač koji se izjašnjavao je rekao Aktivno,a više nošenja je ostvarila ekipa A pa im se rezultat od 6.2 (32 karte) duplirao na 12.4,dok su protivnici za 20 karata upisali uobičajenih 4.0 bodova.Zatim se to sabira sa predhodnim rezultatom i dobija se ishod posle II deljenja a on je 17.7:8.4 u korist ekipe A.
U III deljenju,igrač koji je bio prvi na potezu je zahtevao igru Pasivno.Pošto su igrači ekipe A osvojili 7 nošenja,odnosno 28 karata,rezultat od 5.3 im se upisuje negativno i oduzima od prethodnog skora.Ekipa B upisuje za ostvarene 24 karte,uobičajeno 4.4.Skor posle III deljenja je 12.4:12.8.
Voditi računa pri sabiranju i oduzimanju,pa čak i pri dupliranju,da se resto ponaša kao običan decimalni broj,jer tek 10 resto donose 1 bod.
Korekcija se vrši,ako jedna ekipa ode u minus.To ovde nije dozvolejno,pa se vrednost u minusu dodaje i jednoj,i drugoj strani,tako da igrači iz minusa stižu na nulu,a protivnicima se uvećava njihov rezultat.
Partija traje do 50 i više bodova.
Ceo Meč čine 3 dobijene partije,ali to bogami može potrajati.
KAZNE : Pošto igra zna često povući,događa se da igrač ne odgovori adekvatnom bojom.U tom slučaju,kada se ustanovi da je odigrao npr, džoker-boju,a imao je aduta,igra u tom deljenju se prekida i odmah se uisuje kazna za prekršaj.
Ako se to dogodi na Zatvorenoj igri,protivnicima se upisuje 10.0 bodova.
U slučaju da se prekrša bilo koje strane dogodi na Aktivnoj igri,protivnicima se piše 20.0 bodova.
Ako je pak grešak nastala na Pasivnoj igri,protivnicima se upisuju +5.0 bodova,a strani čiji igrač je napravio grešku -10.0 bodova,koji im se oduzimaju od tekućeg rezultata.
 
Veliki Satir za 3 igrača

Špil se skraćuje na 40 karata,tako što se izbacuju sve Dvojke,Trojke i Četvorke.
Deli se svakome po 5+3 karte,a zatim se još po 5 postavljaju sa strane od prvih 8 dodeljenih,a poslednja se postavlja na sredinu stola zatvoreno.Ako prvi desni igrač od delitelja naznači Aktivnu,ili Pasivnu igru,on je može uzeti i zameniti za neku drugu,po slobodnom izboru, koju odbacuje sa strane.Ako se pak igra Zatvoreno,ona se odmah omera sa strane.U oba slučaja, na kraju pripada osvajaču poslednjeg štiha.
Bodovi se u Aktivnoj igri dupliraju igraču,koji prvi uzme pet štihova,a na kraju igre u tom deljenju,on čak i ne mora biti najbolji od sve trojice.Ipak,samo njemu se piše duplo.U Pasivnoj igri,igrač koji prvi odnese 5 štihova svoj rezultat je u tom deljenju gurnuo u minus, dok se ostalima piše uobičajeno.
Ovde po 4 karte donose 1 bod,a ostale su Resto.
Kada neko stigne do 50,ili više,dobija 3 Igraća Boda,drugi ima 2 Igraća Boda,a treći 1 Igraći Bod.Međutim,ako jedan ili čak dva igrača ne dostignu 25 bodova,ostaju u toj partiji bez Igraćih Bodova.
Meč traje do 10 Igraćih Bodova,ili više.Veliki Satir za 2 igrača

Igra se sa špilom od 28 karata.Izbacuju se sve karte niže od Osmice.
Deli se identično prethodnim varijantama,ali na kraju ostaju 2 karte.Obe menja Starter, u slučaju da proglasi Aktvno,ili Pasivno.U Zatvorenoj igri,odmah se odbacuju sa strane.
Na kraju pripadaju osvajaču poslednjeg štiha.
Ovde 3 karte čine 1 bod,a ostale su Resto.
Meč traje do 3 dobijene partije,a partija se igra uobičajeno,do 50 i više bodova.Veliki Satir – Velika Anarhija

Ovo je varijanta Velikog satira za 4 igrača,ali sa nešto drugačijim pavilima,koja igru čine mnogo težom,ali po malo i haotičnom.
Jedina izmena je u pravilu nošenja štihova.
Nije bitno sa kojom kartom je započeo štih.Ako se u njemu na bilo koji način oakže Tref,aduti Herčevi su obična boja.To isto važi i za Pikove,ali oni amuliraju uticaj Karona.
Tako se može dogoditi,da recimo prvi igrač krene iz Pika,drugi nema i seče sa visokim hercom.Treći nema pika takođe,ali ni herca.Ipak,.on može pomoći svom partneru tako što odbaci bilo kog trefa,pa automatski herc koji je odigran je samo obična boja.
Na ovaj način se mogućnost varijanti odigravanja uvećavaju za 100-ak puta,ali je teško sagledati igru,pa sve po malo liči na jednu običnu anarhiju.
Ostala sva pravila su identična Velikom Satiru.

Satir u duginim bojama

Ovo je takođe jedna varijacija Velikog Satira za 4 igrača,gde se dobija potpuno novi kvalitet i rezon u igri.Naime,ako iamte originalne karte,koje su opisane na početku igre,a gde su znaci u četiri različite boje,onda trebate znati da se proizvode u četiri različita dizajna na poleđini.Tako morate imati 4 špila,pa iz jednoga sa crvenom poleđinom izvadite samo 13 Herceva,iz žutog špila 13 karona,iz plavog 13 trefova,a iz zelenog,13 karata u piku.Pošto ih spojite u jednu grupu,dobijate komplet od 52 karte,gde se za svaku zna i sa druge strane koje je boje.

Tako igrači non stop prate i znaju ko šta drži u ruci,pa je mogućnost blefa i sreće znatno smanjena,a do punog izražaja dolazi kombinatorika.
000000m.jpg
Pored toga što je svakome poznat raspored boja kod protivnika,ovde se isključuje mogućnost slučajne greške,jer odmah može uslediti intervencija protivnika.
Vrlo zanimljaiva varijanta,pa ako posedujete četiri špila karata sa različitim pozadinama,nije čak ni obavezno da svaka bude odgovarajuće boje,već moge oslužiti bilo kakve, obavezno vam je preporučujem.Što se tiče kombinatorike i rezona,kao da je u pitanju potpuno nova igra.
 
MALI SATIR
0000000exz.jpg
Kao simbol Maloga Satira je uzeta 1d-mala Dunjina Jedinica,koja je u ovoj igri najjača karta i koju ni jedna druga ne može nadjačati.Pošto će većina od vas ipak koristiti standardan špil. Odgovarajuća karta je 7-karo.
Igra je predviđena za 4 igrača,od kojih su naspramni igrači partneri.
Špil se sastoji iz 32 karte.One su rangirane po jačini na standardan način,sa izuzetkom što je Sidmica u svakoj boji najjača i dolazi ispred Keca.Niz u Karonu (Dunji) bi izgledao ovako:
00000000a.jpg
Osobine boja su identične Velikom Satiru.Herc je stalni adut, ali ne može „seći“ i nositi u krugu koji je započeo sa trefo,Ipak se u nedostatku trefa mora odigrati i na taj način je igubljen.Ako se u nedostatku karona odigrava herc,on mora biti jači,da bi nosio štih.
Karon je Džoker-boja.Znači igra se tek ako igrač ne poseduje boju prve odigrane kartemniti herca.Tada može i nadjačati,ali mora biti najmanje jednak sa najjačom dotadašnjom kartom,ili veći od nje.Međitm,ako je krug krenuo sa pikom,u nedostatku boje se uobičajeno seče adutom,ali ako se herc ne poseduje,karon kao džoker-boja ne važi.Ako je krug započeo sa hercom,mora se naravno igrati herc,a ako nema,karon ga može i nadjačati,naravno ako je minuimum isti.
Tref je AUDUTELIMINATOR.Znači,u nedostatku boje,mora se seći,ali adut ne može nositi.Ako nema ni adut,karon ipak može nadjačati.
Pike je obična boja,koja se standardno seče adutom,a ne reaguej na Karone.
Ovo je sve mnogo detaljnije objašnjeno u Velikom Satiru.
DELJENJE : Delitelj deli po 5 karata,koje igrači uzimaju u ruke i još svako me daje po 3 na talon,zatvoreno.
Prvi igrač desno od delitelja govori koja vrsta igre se igra:
-Zatvoreno
-Aktivno
-Pasivno
U druga dva slučaja,po tri karte se okreću u lepezu i ostaju ležati na stolu.
Ako se igra Zatvoreno,igrači odmah i njih uzimaju u ruke.
TOK IGRE : Boja prve odigrane karte se mora poštovati.
U nedostatku boje prve odigrane karte,mora se seći adutom.
Ako ni adut ne postoji,igra se bilo šta.
Posle svakog od prva tri kruga igre,igrači uzimaju gornju kartu od one tri sa stola.
BODOVANJE : Na krau odigranog deljenja,prosto se broje karte.Po 5 donose 1 bod, a eventualne preostale su Resto.Npr, ako je odneto 24 karte,piše se 4.4 boda,odnosno,4 boda i 4 karte resto.
U Aktivnoj igri,strana oja prva osvoji svoj četvrti štih uisuje dvostruki iznos bodova, pa čak i ako na kraju odnos nošenja bude 4:4.Protivnicima se upisuje ostvareno.
U Pasivnoj igri,strani koja prva ostvari četvrto nošenje,rezultat odlazi u minus,dok protivnici išu uobičajeno.Znači,cilje je nositi što manje,a pravila nošenja ostaju ista.
U slučaju da dođe do povrede pravila,igra se prekida,a za to deljenje,protivnicima se upisuje 6.0 bodova.Ako je bila Aktivna igra,piše se 12.0,a kod Pasivne,2.0,dok protivničkoj strani koja je narušila pravila se oduzima 6.0 bodova.
Partija traje do 50.1 bod,znači,mora se bar sa jednom kartom preći 50 bodova.
 
Uvod u SubRosu :
Poslednjih 30-ak godina se bavim sakupljanjem,zapisivanjem i proučavanjem društvenih i kartaških igara,a mnogo toga sam bivao prinuđen i da menjam i prilagodim našem podneblju.Pri tome su se rodile i mnoge nove ideje,pa sam tako postao i autor nekih igara.Međutim,postoji društvo zaljubljenika kartanja i novih i originalnih autorskih igara DAMJANICUS , čiji sam od skoro postao član,pa od njih dobio i pravo da novitete objavljujem.
Neki vrhunac Domjanicusa je igra SubRosa,koja je plod višegodišnjeg igranja i nadgradnji,a po složenosti i mogućnostima kombinatorike mislim da prevazilazi i sam Bridž. Lično sam ispitivao po matematičkom modelu,pa čak mogu tvrditi da je poprilično i iznad njega.Ipak,za promociju nove igre su potrebna materijalna sredstva,pa se tako niko ne nosi mišlju da SubRosa konkuriše na svetskoj pozornici,ali po svom sadržaju to zaslužuje.U Srbiji već postoji oko 30-ak igrača,te se održavaju turniri i šampionati.
Preteča SubRose je RUŽIČKA koju ću vam opisati ovde,a koja je lansirana kao prava opuštajuća,solidno teška i izvanredno zanimljiva igra sa kartama.Ona je istovremeno i osnova već pomenute SubRose,sa samo dodatkom nekih dopunskih pravila pa se i koristi u periodu učenja iste.
Probajte,mislim da će te uz Ružičku provesti lepe i nezaboravne trenutke.


R U Ž I Č K A

Ružička je igra za 4 igrača,od kojih du po dvoje partneri i sede,jedan na protiv drugog.
KARTE : Koristi se skraćeni špil od 32 karte,koje su rangirane standardno: 7,8,9,10, J, Q, K i A.
Boduju se samo Slike i to:
Žandar, 1 bod
Dama, 2 boda
Kralj, 3 boda
Kec, 4 boda
Ukupo ima ovakvih 40 bodova.Svaki odneti krug donosi još po 1 bod,a takođe i osvojeni poslednji štih,dodatnih 5 bodova.
U jednom deljenju su prisutna 53 boda.
Delitelj deli po obrascu 3-2-3,tako da svako dobija po 8 karata.Prvi igra desni igrač od njega.U sledećem deljenju,on meša i deli.Izuzetak je kraj jedne i početak sledeće partije,gde se igrač na funkciji delitelja preskače,ako pripada pobedničkoj strani.
TOK IGRE : Prvi na potezu je desni igrač od delitelja i on odigrava bilo koju kartu.
Ostali redom igraju jaču u istoj boji „gaze“,ili istu i jaču u DŽOKER-boji.Primećujete da ovde postoji tzv, Džoker-boja koja ima sličnu ulogu adutu,ali se ipak bitno razlikuje od njega.
Pre svega,ona se igra samo po želji i ne postoji obaveza odigravanja.Da bi sa Džoker bojom nadjačala prethodno odigrana karta,ona mora biti bar ista,ili jača od nje.Znači,ne može se „seći“ sa slabijom,kao što je to slučaj sa adutom.
Na početku igre,Džoker-boja je uvek HERC,ali je u prvom krugu neko može i promeniti.
Svako je nadjačao predhodno odigranu kartu,ako igra jaču u istoj boji,ili istu i jaču u Džoker boji.
Ko nema,ili ne želi da nadjača,prosto odigrava na talon bilo šta,ali pored prethodno odigrane karte.To se naziva „Odbacivanje“.U tom štihu,on se više ne može boriti za njega.
Svaki krug se mora završiti,odnosno,svako mora igrati po isti broj karata.
Niko nema nikakvih obaveza,već može uvek svako igrati bilo šta,po sopstvenoj želji i nahođenju.
Štih se može sastojati od više krugova.Naime,kada sva četvorica odigraju po jednu kartu,ponovo dolazi na red prvi igrač.Ako mu niko nije „gazio“,odnosno,njegova ostala najjača karta,prosto nosi sve četiri i igra za sledeći štih.
Ako ga je nadjačao u prvom krugu samo njegov partner,štih je takođe završen i pripada partneru.
Međutim,ako je bilo ko od protivnika „zgazio“,prvi igrač mora nastaviti sa igrom i u sledećem krugu.Naime,svakome ko zgazi,mora se priužiti nova šansa za igru.Započeti krug se takođe uvek mora završiti do kraja.Znači,svako odigrava još po jednu kartu. Tek kada nema nadjačavanja od strane protivnika,štih pripada igraču sa poslednjom odigranom kartom.Pri tome, pod pojmom odigrane karte se računaju samo one na centralnoj gomili,koje su se mađusobno nadjačavale.Odigrane su istini za volju i odbačene karte i pripadaju štihu,ali se one igraju pored i ne učstvuju u borbi,već su unapred osuđene da budu plen osvajača.
Ko odbaci,ne može u sledećem krugu „gaziti“,pa makar i da ima jaču kartu.
Primer jednog štiha koji je trajao čak 4 kruga:
I igrač II igrač III igrač IV igrač
I krug 7-pik 8-pik 8-herc(džoker) 9-herc
II krug 10-pik 9-karo(odbacuje) A-Karo (odb.) J-pik
III krug K-pik 8-tref Q-tref A-pik
IV krug A-herc 10-tref K-karo 7-karo
I štih pripada I-om igraču.On igra zatim novu kartu za novi štih,itd.
Uvek svako može igrati bilo šta,bez ikakve obaveze.Jedino ako želi da ostane u borbi za štih,mora nadjačati predhodnu kartu i to sa odgovarajućom,ili Džoker-bojom,ponovo ne vezano,da li ima jednu od njih,ili obe.Ako je samo odbacio,on u sledećm krugu može igrati do tada najjaču kartu,ali je takođe odbacuje i ne učestvuje u borbi.
NUĐENJE : Ovo je situacija,kada I igrač dođe na red za igru,a bilo ko od protivnika je u prethodnom krugu „gazio“.Štih nije odlučen i mora se krenuti u sledeći krug.Ako I girač nema,ili ne želi da „gazi“,on odbacuje,ali za sada zatvoreno jednu kartu.Tek ako je jasno da se štih odigrava do kraja kruga,on je otvara i ista se smatra odbačenom.U protivnom,vraća je u ruke.
Primer: I-9 pik; II-10 pik; III-10 herc(džoker boja) i IV-9 karo(samo odbacuje)
Sada su u igri I,II i III igrač,pošto je IV odbacio i ako dođe na red ponovo,samo će opet odbaciti.Ako I igrač ne želi da nadjača,spušta jednu kartu zatvoreno.On odbacuje,ali je moguće da se II krug neće ni igrati.Ako II igrač ne želi,ili nema da „gazi“,on može samo kucnuti i u konkurenciji ostaje samo III kome praktično i pripada štih.U tom slučaju,I igrač zatvorenu kartu vraća u ruke.
Ako II zgazi,zatvorena karta I igrača se odmah otvara i tretira kao odbačena.
Po istom principu,mogu nuditi i I i II,ako su u igri još uvek III i IV,pa se čeka njihovo rešenje.U slučaju da zgazi III,obe prethodne se otvaraju i tretiraju odbačenim.
Na kraju II kruga,princip je isti.Posmatra se da li je štih odlučen,ili se ide dalje.
Ako prvi dođe na red,a pri tome su gazili samo protivnički igrači,jedan ili oba,on u slučaju da ne želi da nadjačava,prosto kucne o sto i štih pripada onome,ko je poslednji gazio.
ŠTIGLJENJE : Ako jedna strana odnese svih 8 krugova,kaže se da je „oštigljila“ protivnike. Njima se ne sabiraju bodovi za krugove i zadnji štih,već im se pišu samo 40 bodova za vrednost karata,a protivnicima kaznenih -30 bodova.
BREJK : Brejk je pravilo,koje znatno ulepšava i daje draž igri.Kada igrači,koji u tom štihu sede na II i IV mestu,jedan drugog direktno nadjačaju,a da igrač između odbaci,oni ga odmah osvajaju,bez daljeg produžetka.Znači,to je uvek protivnička strana od onoga,ko kreće prvi u štihu.
Brejk preko III igrača je jasan.Znači II igrač gazi,III odbacuje,IV gazi svog partnera i I sada ne može nastaviti igru u sledećem krugu.Štih nosi IV igrač u tom potezu.
Brejk preko I-og igrača je u sledećoj situaciji.Ako poslednji igra IV,pa I zatim nudi,II može nadjačati svog partnera(IV-og) pa je opet u pitanju Brejk.Sada ipak III i IV moraju odbaciti još po jednu kartu,da bi se započeti krug završio.Partner prvog ne može nadjačati,pošto je II igrač Brejkom već odneo tekući štih.
PROMENA DŽOKER-BOJE : Samo u I-om krugu igre,svako može na svom potezu pokazati Žandara i njegova boja je za to deljenje Džoker-boja.Promena se može izvršiti samo jednom u deljenju i čim to pravo neko iskoristi,njegova boja postaje konačna.Igrač ne mora biti prvi,već se promena može izvršiti i u toku poteza.Pri tome,od tog trenutka novi Džoker stupa na snagu.Onaj ko je pre toga odigrao Herca,tretira se da je gazio,ali je nadjačan,a može ponovo gaziti,ako štih pođe i sledeći krug.Ipak,ovoga uta to čini sa novom Džoker-bojom.
Ako u prvom krugu neko pokaže Žandara-herc,to deljenje protiče bez Džoker boje,tzv, EGALITI.
Igrač koji promeni Džoker-boju,preuzima obavezu da sa svojim partnerom odnese bar za 1 bod više od protivnika u tom deljenju.Znači,u standardnoj igri,to bi bio minimum 27:26,ali može biti i neki drugi broj,što će te videti u daljem toku.
Strana koja proglasi boju dobija dodatnu nagradu od:
+8 bodova, a upisuje se i prvo slovo boje koja je aktuelna u tom deljenju
+20 bodova, ako je u pitanju igra bez Džoker-boje.
U slučaju pada,strani se piše -30 bodova,a protivnicima ponovo samo njihovo ostvareno.
OTVORENO : U bilo kom trenutku igre,igrač može spustiti svoje preostale karte,a najmanje ih mora biti 3.Od tog trenutka,njegov partner samo odigrava pasivno,a on sam mora odneti sve do kraja.Posle toga,protivnici takođe otvaraju svoje i nastavlja se otvorena igra.
U slučaju uspeha,pobedničkoj strani se upisuje dodatnih:
3 karte......................6 bodova
4 karte.....................10 bodova
5 karata...................15 bodova
6 karata...................20 bodova
7 karata...................25 bodova
8 karata...................30 bodova
Tokom dalje igre,takođe važi Brejk,pa sa ovim Otvaranjem treba biti jako oprezan. Praktično, partner ne igra,pa je mogućnost Brejka uvek otvorena.
U slučaju pada,strana čiji je igrač otvorio karte ne dobija nikakvu kaznu,ali zato protivnicima pripadaju sve karte od trenutka otvaranja.
Ako je otvorio neko u već započetom potezu,sve karte iz tog poteza takođe odlaze u plen protivnika.
BODOVANJE ; Partija traje do 301 i više,a meč se igra na tri dobijene partije.
Ako je tekući rezultat niži od -200 bodova,vrši se korekcija.Obema stranama se dodaje po onoliko,kako bi pomenuta ekipa imala tačno -200.
 
SubRosa
000000000wap.jpg
SubRosa na latinskom jeziku znači „Ispod Ruže“,a to je naziv za neku veliku tajnu koja se izriče samo najboljem prijatelju.Ovde se naravno misli na slanje poruke partneru i to isključivo odigravanjem karata,pošto je bilo kakav usmeni dogovor strogo zabranjen.Karta iz srpskog kompleta koja je simboliše je 4R,ili 4 Velika Ruža,kao najjača Džoker-karta,a njoj iz standardnog špila odgovara Kec-herc.Ako vam se igra svidi i počenete je intenzivnije igrati,bilo bi zaista poželjno nabaviti i originalni komplet,jer je sam osećaj potpuno drugačiji.
SubRosa je nastavak Ružičke.Znači,potpuno identična igra Ružički,sa sledećom dopunom:
ZVANJA : Dodatak koji Ružičku prevodi u SubRosu je vezan za objavljivanje Zvanja. Tokom igre u jednom deljenju,svaki igrač ima pravo na samo jedno Zvanje.Međutim,u slučaju da se ono sastoji od više karata,onda mu se priznaju i „Unutrašnja Zvanja“,manja,koja su u sastavu tog velikog.Njih u ovoj igri ima tri vrste,ali sve jedno,svako ima pravo na samo jedno, bilo koje:
-Mala Zvanja,do 30 bodova,
-Velika Zvanja,preko 30 bodova,
-Krnja Velika Zvanja.
Za Mala i Velika zvanja postoji zajednički naziv „Čista Zvanja“.
ZVANJA DO 30 BODOVA : Ova Zvanja se mogu objavljivati tokom cele igre,ali je uslov da igrač to učini pri odigravanju prve karte u tom štihu.Da vas podsetim,da štih ovde može trajati i nekoliko krugova,a Zvanje se može objaviti samo u prvom.Posle toga,igrač mora da sačeka da se štih završi,pa ga eventualno objaviti u sledećem i to,opet u prvom krugu.
1.Nizovi-najmanje 3 karte u nizu i istoj boji.Nizovi mogu biti i prelazni,znači K-A-7.
-niz od 3 karte......................................6 bodova
-niz od 4 karte.....................................10 bodova
-niz od 5 karata...................................15 bodova
-6 karata u boji a ne mora u nizu........20 bodova
Na ove bodove se dodaju i vrenosti Velikih karata koje su u njegovom sastavu i to je stvarna vrednost Zvanja.
2.Pokeri-4 karte iste vrednosti.
-20 bo-poker Donjeg Doma...........20 bodova (izuzev Sedmica)
-poker Gornjeg Doma....................30 bodova (izuzev Kečeva)
3.8 Velikih-svih 8 karata su slike i Kečevi,bez ikakvog posebnog rasporeda rangova i boja.Vrednost ovoga zvanja je 25 bodova,plus Unutrašnjih Zvanja koja se nalaze u okviru tih 8 karata.Znači,mogu biti čak i 2 Niza u boji,ili Poker neke Slike.
Svako Zvanje se mora potvrditi odnetim štihom.Ako dođe do Štigljenja,i vrednost Zvanja propada.
ZVANJA PREKO 30 BODOVA : Karakteristika ovih Zvanja je,da menjaju način igre.Pri tome,ako se objave više njih preko 30 bodova,sva važe u slučaju da se od najavljivača overe,ali se poštuju pravila igre najjačeg Zvanja.Takođe se ne moraju najavljivati odmah,već u bilo kom štihu,naravno u njegovom prvom krugu.Ipak,ona koja sadrže 8 karata,moraju se objaviti odmah.U protivnom se neka karta odigra i zvanje se ne može pokazati.Krećemo po jačini,od najslabijeg:
35 bodova-8 Malih Karata (brojčane karte).Način igre se potpuno menja.Jačina karata više ne važi,a poštuje se samo ista boja,odnosno Džoker-boja se može odigrati umesto nje.Gazi se samo sa kartom u istoj boji bez obzira na njenu vrednost.Naravno,ako se kasnije objavi neko jače zvanje,menja se i igra i to od tog trenutka objavljivanja.
40 bodova-4 Keca (Mali Prevrat).Sve sedmice u svojim bojama dolaze iznad Kečeva po jačini,a boduju se sa po 5 bodova.Tako vrednost igre sada više nije osnovna 53 boda,već 73 boda.
45 bodova-Šareni Niz (8 karata bez obzira na boju).U ovoj igri se ne gleda jačina krata,već ide ista vrednost preko iste.Jedino se uvek može odigrati bilo koja karta Džoker boje.
50 bodova-4 Sedmice (Veliki Prevrat).Ovde je Donji Dom isred Gornjeg,odnosno, najjača je Desetka,pa sledi 9,8,7,A,K,Q i J.Pri tome,Desetke se još i boduju sa po 10 bodova,pa je osnovna vrednost igre 93 boda.
Ako se bilo koje od ovih Zvanja proglasi pod Egaliteom (pre toga je neko pokazao Žandara-herc,pa se igra bez aduta),njegova vrednost se povećava za 20 bodova,pa tako ona postaju 55,60,65,ili 70 bodova.
75 bodova-7 u boji.Svako pokazuje svaoja Zvanja,karte se mešaju i dele ponovo i to čini isti igrač.Nova Zvanja se ne pokazuju,niti može uslediti promena boje u prvom krugu već je Džoker boaj uvek Herc.Karta kooja je falila kao osma je sada najjača u svakoj boji i od nje apočinje hijerarhija.Npr,ako je falio Žandar,sada je jačina karata J,10,9,8,7,A,K i kao najslabija Q.Takođe,ta boja je u ponovljenom deljenju Specijalna Boja.U toku svakog štiha,može se zgaziti sa njom,pa se do kraja tiha igra samo ona.
8 u Boji je Zvanje,koje se pokazuje i odmah dobija cela partija.Međutim,igrač može birati,da li želi pobedu u tekućoj partiji,ili da mu se registruje dobitak jedne nove partije,a postojeće produžava.U slučaju da se produži,ovo zvanje mu se računa 45 bodova.
U slučaju da igrač najavi Veliko Zvanje,a zatim njegova strana bude oštigljena,odnosno,ostane bez i jednog nošenja,ne iše im se -30,već vrednost tog uvećanog Zvanja, -45,-50 itd.
KRNJA VELIKA ZVANJA : Zvanja od preko 30 bodova se mogu pokazati i ako u njima fali jedna,dve,ili čak tri karte.Ona se pokazuju tako,što umesto karte koja fali,postavlja se bilo koja druga iz list,okrenuta na dole,zatvoreno.Ovo se može objaviti samo u prvom krugu igre, a objavljivaču nije dovoljno da odnese samo jedan štih kao u predhodnim slučajevima,već sada mora:
-biti jači od protivnika na kraju deljenja,ako fali 1 karta,
-biti duplo jači od protivnika,za 2 karte koje nedostaju,
-oštigljiti protivnike,odnosno,njegova strana mora odneti sva nošenja,ako se zvanje okaže bez čak 3 karte.
Posle pokazanog Krnjeg Zvanja,promene boje više nema,već je važeća Džoker-boja aktuelna u tom trenutku.Jače Zvanje koje bi menjalo način igre se u daljem toku deljenja može pokazati,ali samo ako je čisto.Ostala koja ne utiču na igru već smao donose bodove se i dalje mogu slobodno prijavljivati.
BODOVNJE : Na kraju deljenja se upisuje:
-40 bodova za vrednost karata,
-8 bodova za štihove,
-5 bodova za zadnji štih,
-bodovi za promenu boje,ili eventualni Egalite (bez Džoker boje)
-bodovi za eventualno otvaranje karata,
-bodovi za zvanja


Padovi,odnosno negativan rezultat se može dogoditi ako:
-dođe do Štigljenja,
-promeni boja,a ne osvoji više bodova od protivnika,
-objavi Zvanje bez jedne,dve,ili tri karte,a ne uzme više,duplo više,odnosno protivnici ne oštiglje.
Kada neka ekipa bude ispod -200 bodova,vrši se korekcija.Naime,i jednima i drugima se dodaje onoliko bodova,kako bi pomenuta strana bila na tačno -200 bodova.
Partija traje do 501 bod,a meč se igra na 5 dobijenih partija.
 
DVOGLAVI LAV
32760977.jpg
Dvoglavi Lav je klasičan oblik adutske igre na štihove,a glavna karakteristika joj je, što igrač koji pobedi u licitaciji i preuzme igru,adutsku boju,ali i hijerarhiju karata objavljuje pokazivanjem KLJUČ-Karte.Bez adekvatne karte koju može pokazati,ne sme se ni upuštati u licitaciju.
BROJ IGRAČA : Igra je predviđena za 4 igrača,gde su po dvoje partneri i sede,jedan naspram drugog.Postoji i varijanta za 3 i 2 igrača,gde svako igra za sebe.
KARTE : Špil od 32 karte,poređane po jačini i sa bodonosnim vrednostima prikazanim na slici.U originalnom kompletu,Mala Četvorka i Jedinica vrede po 10,odnosno 5 bodova,koliko je i nacrtano znakova na drugoj strani karte.
81858347.jpg
Redosled karata po jačini je standardan,ali je KLJUČ-KARTA ta,koja suprotnu od sebe promoviše u najjaču.Tako,ako se recimo pokaže Mala Dvojka,Velika Dvojka je najjača po rangu,pa dalje sledi po redosledu.Upravo zbog ovoga,bilo bi poželjno nabaviti originalan komplet.Ipak,u standardnom kompletu,ko,patibilne su:
7-J 8-Q 9-K 10-A
Ukupan broj bodova u kartama je 100.
Tako,ako se kao Ključ-karta pokaže Žandar,najjača postaje Sedmica i obrnuto.Rang po jačini počev od najjače bi bio: 7-A-K-Q-J-10-9-8.U slučaju da se pokaže Sedmica,jačina karata je: J-10-9-8-7-A-K-Q.
Bodonosne vrednosti uvek ostaju iste.
Boja ključ karte je adut za to deljenje.
DELJENJE : Delitelj deli u dva navrata po 3 karte,a zatim još po 2,koje privremeno ostaju ležati zatvorene na stolu ispred igrača.Svako najpre uzima po 6 karata u ruke i sledi licitacija.
LICITACIJA : Prvi se izjašnjava desni igrač od delitelja,a dalje redom u krug.Svako iznosi broj bodove,koliko misli da može ostvariti sa svojim partnerom.Pri tome,igrač mora misliti i o Ključ-karti koju će morati da pokaže ako osvoji licitaciju.
Svako iznosi samo veće ponude od predhodne,ili pauzira.Igrač koji kaže „Dalje“,može se ponovo uključiti u tok licitacije,ako dođe red na njega.
Licitira se sa slobodnim skokom.Znači,svako iznosi veći proizvoljan broj bodova.
Pobednik je igrač,posle koga usledi tri puta za redom „Dalje“.
Ako u prvom krugu sva četvorica pauziraju,uzimaju i preostale dve karte sa stola,pa ponovo sledi izjašnjavanje.
Pobednik u licitaciji zatim iznosi svoju konačnu obavezu i to se odmah upisuje u kolonu njegove ekipe.Posle odigranog deljenja,u slučaju prolaza,ili pada se dopisuje plus,ili minus.
Posle upisa obaveze,isti igrač zatim pokazuje Ključ-kartu,koja određuje adutsku boju i najjaču kartu u hijerarhiji (odogvarajuću njoj što je predhodno opisano).
Protivnici se sada obavezno izjašnjavaju o Kontri.
Ako je data Kontra,ekipa izvođača mora reći da li ima Rekontru.
TOK IGRE : Prvi uvek polazi igrač,koji ima Malo-2(dvoglavog lava) u Šišašrki,što odgovara 8-tref.Tu kartu on samo na trenutak pokaže,a zatim igra bilo šta.Dalje je prvi,osvajač predhodnog štiha.
Na boju prve odigrane karte se mora odgovoriti,a u njenom nedostatku,obavezno je sečenje adutom.Nadjačavanje nije obavezno.
U slučaju nedostatka otvorene boji i aduta,odbacuje se nešto treće,ali se to ovde naziva PLAĆANJE.Naime,igrač je obavezan odbaciti bodovno najvredniju kartu iz svog lista i pri tome glasno izgovara njenu bodonosnu vrednost.
BODOVANJE : Tabela se sastoji od tri vertikalne kolone.Leva i desna pripadaju sukobljenim stranama,a srednja je Neutralno Polje.
Po završetku licitacije,pobednik daje zaključnu svoju ponudu i njenu vrednost upisuje u svoju kolonu.Ako je došlo do Kontre,ta vrednost se upisuje još jednom ispod predhodnog upisa. U slučaju Rekontre,ista vrednost se upisuje i treći put.Znači,možete primetiti,da je jedna od karakteristika ove igre,što se Rekontra računa trostruko,umesto četvorostruko.
Ako je licitacija izvedena sa prvih 6 karata,u Neutralnu Zonu se upisuje 25 bodova, pri Kontri 50 bodova,a u slučaju Rekontre,75 bodova.
Kada se završi igra u deljenju,broje se ostvareni bodovi.Ako je strana objavljivača prošla,odnosno uzela najmanje onoliko koliko se obavezala,ispred upisane obaveze se dodaje znak plus,a u slučaju pada,minus.Protivnicima se piše uvek samo ono,što su ostvarili.U slučaju Kontre,ili Rekontre,samo ako izvođači padnu,protivnički broj ostvarenih bodova se množi sa 2, odnosno sa 3.Ako je bio prolaz,upisuje im se uobičajeno,kao da Kontre nije ni bilo.
Zatim se bodovi iz Neutralne Zone upisuju Izvođačima ako su prošli,odnosno protivnicima,u slučaju pada Izvođača.
Pri pojavi negativnog rezultata,odmah se izvrši korekcija,odnosno,negativna vrednost se dodaje jendoj i drugoj strani,tako da slabija ekipa doalzi na nulu.
ZONSKI BODOVI : A ko je veličina obaveze i zbir ostvarenih protivničkih bodova preko 90,kaže se da su Izvođači ušli u Zonu.Za svaki bod preko 90-og,pišu se po 10 poena.Pri tome,na ove bodove ne utiču Kontra i Rekontra,već oni ostaju nepromenjeni.
Protivnici dobijaju dodatne bonus-bodove,jedino ako uzmu više od 50,pa im se za svaki preko 50-og,pišu još po 10 dodatnih bodova.
REPOM DVOGLAVOG LAVA : Ako i u drugom krugu licitacije sa po 8 karata u rukama svi kažu „Dalje“,igra se igra „Repom Dvoglavog Lava“.Aduta nema,a hijerarhija je standardna.Znači,najjači je Kec,pa dalje sledi K,Q,J,10 itd.
Obavezno je poštovanje boje prve odigrane karte,a u slučaju nedostatka,Plaćanje je obavezno.
Bodove dobija samo strana koja ih skupi preko 50 i to za svaki prekobrojni,po 10 bodova.
KRAJ IGRE : Partija traje do 1000 bodova.Kada neko pređe taj broj,dobio je partiju,a višak bodova mu se odmah prenosi u sledeću partiju.Igra se na 5 dobijenih partija.
Drugi uslov završetka je izvedeno Štigljenje(Štih-Mač) 10 puta.Znači,svaki put kada se protivnici ostave bez i jednog nošenja,upisuje se po jedna crtica.Ako se stigne do 10 crtica, dobijena je partija.
Na kraju završenog meča (bilo kako da se završio),pobednicima se dodaje još jednom 1000 bodova,sabiraju rezultati iz svih partija i pravi međusobna razlika.
 
FORTUNA
000krh.jpg

Fortuna je igra,predviđena za 3 igrača.
DELJENJE : Delitelj deli u dva navrata,po 3 karte,zatim 2 odbacuje na talon zatvoreno,a zatim još po 4 daje svakome.Igrači uzimaju svoj list od 10 karata i igra može da počne.
PREUZIMANJE IGRE : Cilj igre je,odneti sve štihove,ili ne nositi ništa.Igrači se redom u krug izjašnjavaju,dok neko ne preuzme igru,a da li ide na sve,ili na ništa,videće se posle prvog odigranog štiha.On pokazuje jednu kartu,koja postaje Džokerski-Adut.Naime,sve karte tog ranga su Džokeri,a njena boja je Adut.
Rang karata je standardan.Džoker se može igrati u bilo kom trenutku,a on je jači od aduta.Sva četiri Džokera su praktično boja za sebe.
Isti igrač zatim menja dve karte sa talona,a zatim pošto dve nepotrebne odbaci,kreće prvi.U sledećem deljenju,on meša i deli.
Ako su sva trojica igrača u prvom krugu izjašnjavanja rekli „Dalje“,odbacuju po 2 karte iz ruku,pa sledi novi krug sa po 8 karata u rukama.
Ako ni sa 8 karata niko ne želi da rizikuje,odbacuju svi još po 2 karte,pa se izjašnjavaju o preuzimanju igre sa po 6 karata.
U slučaju da igrač preuzme igru sa 8,ili 6 karata,nema pravo na zamenu Talona.
Ako je i u trećem krugu bilo tri puta „Dalje“,sledi novo deljenje.
TOK IGRE : Boja prve odigrane karte se mora poštovati.U njenom nedostatku, obavezno je sečenje adutom.Ako nema ni aduta,igrač igra bilo šta.Džoker se može odigrati uvek.
Ako je krug krenuo sa kartom adutske boje,svi su obavezni igrait adute,ali jedino Džokerski-adut se ne mora odigrati.On se u tom slučaju tretira kao Džoker.
Ako neko krene iz Džokera,svi moraju igarti Džokere.Ako se u štihu pojave dva ili tri džokera,nosi onaj,koji je priv odigran.
Štih traje jedan,ili dva kruga igre.
Ako prva odigrana karta nije nadjačana,štih je po završetku kruga završen.
Ako je prv akarta nadjačana,igrač koji ju je igrao,sada može krenuti u drugi krug, probajući da nadjača prethodnu protivničku.Pri tome:
-ako je njeogv tekući rezultat do 10 bodova,on može produžiti igru u drugom krugu sa bilo kojom kartom jačom od predhodne.
-ako je tekući rezultat 11,do 20 bodova,drugi krug se može produžiti samo sa adutom,ili džokerom.
-ako je tekući rezultat provg igrača 21,do 30 bodova,u drugom krugu može potrežiti spas samo ako ima džokera koga sada odigrava.
-ako igrač ima tekući rezultat tačno 30 bodova,mora igrati bez drugog kruga.
Identična pravila važe i ako se igra na nulu,odnosno,da se ne uzme ni jedan štih.A uvek se gleda,ko je prvi na potezu u krugu.
BODOVANJE : Bodove samo dobija solo-igrač.Za Prolaz
-sa 6 karata,1 bod
-sa 8 karata,2 boda
-sa 10 karata sa izmenom Talona,4 boda
-sa 10 karata bez izmene Talona,5 bodova
U slučaju Pada,igrač dobija -3 boda.
Ako se kao Džokerski-adut pokaže FORTUNA (K-tref,odnosno Veliko 3Š),bodovi se udvostručavaju.Tačnije,biče 2,4,8,10,ili pak u slučaju pada,-6.
Igrač može objaviti Fortunu na znanje,što znači da traži pomenutu kartu od protivnika, za uzvrat mu daje zatvoreno bilo koju,a zatim Fortunu obavezno proglašava.Posle toga odlučuje, da li će igrati bez izmene Talona (9 bodova),ili sa izmenom (7 bodova).Pad je u svakom slučaju -6 bodova.
UPISIVANJE BODOVA : Bodovi se upisuju svakoj strani u njihovu vertikalnu kolonu.Ipak,da bi se stiglo 31,koliko traje partija,moraju se osvajati tri usputne dekade,10,20 i 30 bodova.Naime,svaka strana mora doći najpre do 10,pa zatim tera dalje.Sledeće je 20 i na kraju 30.
Do 10 se bodovi upisuju normalno.Kada npr, strana ima 8 bodova,a zaradi još 4,ne piše se 12,već 10+2.Ova 2 boda su rezerva,pa se u slučaju negativng ishoda sledećih deljenja,bodovi prvo oduzimaju iz nje.
0000jah.jpg
Znači,sa slike je sve jasno.Strana A je stigla do I dekade sa 11 bodova,a to se upisalo kao 10+1,pa zaitm do druge sa 25 bodova(20+5),a na kraju do III sa 37 bodova(30+7)Prvu lsedeću partiju koju dobije,izlazi,ali dobitak mora ostvariti bez igranja II-og kruga.Ako prilikom sldećg pokušaja padne,strani A bi se pisalo 30+4,odnosno 30+1,u zavisnosti kakav je bio pad.na i dalje zahvaljujući rezervi ima šanse da u sledećm deljenju ostvari konačnu pobedu.U našem primeru nisu dati padovi tokom igre,pretpostavimo da ih nije ni bilo,a uvek se najpre oduzimaju bodovi iz rezerve,pa tek onda iz osnovice.
Meč se igra najčešće na 3 dobijene partije.
 
Poslednja izmena:
posalji ovo mensi. mozes da pristupis njihovom forumu na forum.mensa.rs, postoji deo "informacije" ili tak onesto na koji mozes da postavljas poruke, ili ako si iz beograda mozemo da odemo nekog cetvrtka uvece da navatamo ljude iz sigre (grupa interesanata za razne igrice u okviru mense) pa da se sa njima ispricas, ne bi me cudilo da je od tih registrovanih igraca neko vec clan

ako si drustven moguce je da nadjes zainteresovane saigrace, ili tako vec nesto
 
LIBERA
95844534.jpg
Libera je pre svega predviđena za 3 igrača,ali je ipak na kraju opisana i varijanta za četvoro.
DELJENJE : Delitelj deli svakome po 4 karte,zatim još po 4 i na kraju po 2,s tim,što sebi uzima poslednje 4.Svi najpre preuzimaju samo prvih 8,da tek posle izjašnjavanja i ostale.
IZJAŠNJAVANJE : Igrači se ovde izjašnjavaju o tri stvari.
-Adutska boja
-Gornji,ili Donji Dom (slike,ili brojčane)
-Nominal od 1,do 4,nije bitno da li su male ili velike.E ovde je jedini problem ako se ne igra sa originalnim špilom.Ali se ipak za toliko može zapamtiti.Jedinice su Sedmice ili Žandari, Dvojke su Osmice,ili Dame,Trojke,Devetke ili Kraljevi i Četvorke,Desetke,ili Kečevi.
Prvi igrač bira jednu od pomenutih mogućnosti,drugi,jednu od preostale dve,a treći mora birati onu poslednju alternativu koja preostane.
Tako se sa ova tri pojma definiše ključna karta,Libera.Naime,ako prvi izabere Herc,drugi Brojčane karte,a treći Torjke,u pitanju je Devetka-herc.
Libera se boduje sa 8 bodova,a preostale tri njenog nominala sa po 4 boda.Ostalih 7 karata u adutu se boduju sa po 2 boda,a sve ostale karte iz izabranog Doma,znači njih 9,sa po 1 bod.Ukupno je 43 ovakva boda.
PRIMARNI UPIS : Posle završenog izjašnjavanja,svako uzima i preostale 2 svoje karte,a delitelj 4.Svako sabira koliko drži bodova i to upisuje.Zir mora biti 43.Ako enko slučajno najavi pogrešno,karte se spuštaju i proveravaju.Dalja igra se prekida,Igrač koji je pogrešio ostaje bez bodova.Ostaloj dvojici se upisuje njihova vrednost,a još i po 16 dodatnih bodova svakom.
TOK IGRE : Ako su svi pravilno prijavili bodove,igrač koji poseduje 3r,odnonso, Devetku-herc je pokazuje,a zatim igra prvi bilo šta.Naravno,pred odigravanje prve karte,deitelj spušta 2 karte na sto zatvoreno,kako bi i on imao 10 u ruci.
Rang karata je sledeći:
Najpre idu karte izabranog doma,a zatim i one druge.Najjača je Libera,odnosno karte njenog ranga,a zatim sve ide uobičajeno.
Ovo se najbolje vidi na primeru.Pošto je izabrana Devet-herc,rang karata je počev od najjače: 9,10,8,7,A,K,Q i J.Znači,rang je
10,9,8,7,A,K,Q,J, ili
A,K,Q,J,10,9,8,7 u zavisnosti koji Dom je odabran u izjašnjavanju.E sad još samo se karte Libere prebacuju na prvo mesto.
Na boju prve odigrane karte,mora se odgovoriti istom.U njenom nedostatku,obavezno je sečenje adutom.Poslednji štih donosi i 2 zatvorene karte sa talona.
BODOVANJE : Na kraju se samo sabira prost broj karata,koliko je ko odneo.Ukupno ih je 32,što znači 32 boda.Svakome se upisuju ostvareni bodovi i sabiraju sa onim već upisanim pre početka igre.
Ukupno bodova u deljenju je 43+32=75
Znači,prosečan broj bodova po igraču je 25.
Konačno,u Tabelu se upisuje samo razlika do 25,sa znakom plus ili minus,u zavisnosti da li igrač ima više ili manje od proseka.
Npr,ako je I igrač ostvario 21 bod,II igrač 27 bodova,a III takođe 27,Prvom bi se upisalo -4,a drugoj dvojici po +2 boda.
Partija traje 12 deljenja,a pobednik je igrač sa najvećim rezultatom.
59951799.jpg

Libera za 4 igrača

Deli se u dva navrata po 3 karte,pa zatim još po 2.Igači najpre uzimaju prvih 6 i sledi izjašnjavanje,a posle toga preuzimaju i poslednje dve.
Prva trojica se izjašnjavaju za jednu od tri alternative,a četvrti imenuje jednog od predhodnika za svog partnera u tom deljenju.
Primarni bodovi se upisuju svakom zasebno,a odneti tokom igre,obojici članova privremene ekipa ukupno odneto.Tako u drugom delu postoje 64 boda,pošto se praktično svaka karta upisuje i ejdnom, i drugom igraču te strane.
Broj bodova je 108,pošto se odneta 9-herc,koja je davala i pravo prvog hoda boduje sa 2 poena.Prosečan broj bodova je 27,pa se svakom igraču zasebno upisuje razlika do tog proseka,sa znakom plus,ili minus.
 

Back
Top