Matrijah?

Mrzi me da čitam ovolike postove, ali da li je IKO ali IKO pročitao šta piše u nekom udžbenik istorije?

Muškarci su i u matrijarhatu bili dominantna skupina. Problem je bio promiskuitet - svakje spavao sa svakim.

Da bi se znali "čije je", rod je određivan po majci.
 

Back
Top