Историјски квиз

412501_andric1.jpg


Čiji su bili i kako su se zvali avioni koji su bombardovali Beograd 17. aprila 1944. godine?
 
Bravo Obere.. :)

Pre Hilandara postojao je vizantijski manastir Hilandarion.
Vinantijski car Alksije III Anđeo dao je pravo Stefanu Nemanji (Simeonu) da na RUŠEVINAMA Hilandariona podigne SRPSKI manastir u rangu carske lavre.
Godina kada je Aleksije doneo povelju i izdao je Simeonu i Savi je 1198. Najpre je podignutra crkva Vavedenje Bogorodice, a kasnije i čitav manastirski kompleks.
Tipik je sastavljen 1200.
 
Opet ja?
Hajmo nešto lako: Kako se zvao prvi Ustav kneževine Srbije donet 1835.godine. Smatra se prvim ustavom moderne srpske države. Napisao ga je sekretar kneza Miloša Obrenovića Dimitrije Davidović, po uzoru na francuski i belgijski ustav. Njime je ograničena samovolja vladara, ukinut feudalizam itd.
Formalno je važio samo 2 nedelje, a stvarno nikad nije stupio na snagu
 
Ako se ne varam, 1869-te.

Turci su napustili poslednjih 4 tvrđava u Srbiji, čime je ova dobila kompletnu kontrolu nad svojom teritorijom, ali je i dalje (formalno) ostala u sastavu Turske.

(Primedba: na sličnim kvizovima po svetskim forumima, onaj ko da tačan odgovor ima pravo da postavi sledeće pitanje; naravno, onaj koji je postavio pitanje mora da potvrdi tačnost i tako da mu prepusti red)
 

Back
Top