Emisija Cirilica - Istina o Poreklu Srba!

intervju: Božidar Mitrović o pravom poreklu starih Slovena

Sloveni su Koloveni​

Thumb_FOTO%20BOZIDAR%20MITROVIC.JPG


Hiljadama godinama naši preci su živeli na Balkanu kao Koloveni. Jarilo, ili pravilno Arilo, njihovo božanstvo sunca je monoteističko božanstvo. Vatikan se očajnički suprotstavljao obnavljanju heliocentričnog sistema i spaljivao naučnike koji su znali za to drevno znanje Kolovena


Posle knjige koja je 1991. označila povratak na Rimsko pravo u bivšem SSSR-u, Božidar Mitrović, pisac i specijalista za Međunarodno pravo, oglasio se novom knjigom pod nazivom“RasSija (Kolovenija) najstarija civilizacija i srpski čudotvorci“, koja je objavljena na srpskom i ruskom jeziku. Mitrović već godinama živi u Rusiji, gde se bavi istraživačkim i spisateljskim radom. U svojoj knjizi koja je potkrepljena i DVD izdanjem, Mitrović nam nudi odgovore na brojna pitanja i nepoznanice, između ostalog kako je i zašto u vreme renesanse antička istorija razdrobljena i netačno predstavljena. Svojom knjigom, a koristeći Krmčiju - Zakonopravilo Svetog Save kao most razumevanja još starijih pravnih izvora napisanih na lidijskom, etrurskom i najstarijom vinčanskom azbukom starih Slovena, autor iznosi dokaze pravog naziva Slovena, kao i dokaze postojanja slovenske civilizacije kao najstarije.

Kako ste došli na ideju da počnete istraživanja na ovu temu?

- Ja sam na početku hteo da napišem jednu knjigu od pedesetak strana o fresci „Srpski čudotvorci“ gde je prikazan Sveti Sava i prepodobni Simeon. Sveti Sava je sastavljač Krmčije, knjige koja je bila prvi građanski i crkveni kodeks Srbije, Rusije i Bugarske. U knjigama o istoriji Rusije i istoriji Moskve piše da je Arhangelski sabor sagradio jedan italijanski arhitekta, a hram je podignut između 1505. i 1508. godine! Italija je ustrojena tek 1861. Tako je došlo do toga da knjigu od pedeset strana proširim na obimnu studiju od osam stotina stranica. Knjiga sadrži najznačajnije izvode i zaključke mojih istraživanja. Ono što smatram najvažnijim je etrurska grafema iz 6. veka p.n.e. koja se nalazi na jednoj zlatnoj pločici u gradiću Pirgi na obali Tirenskog mora iz koje su glosatori nepravilnom transliteracijom etrurskog teksta na latinicu iščitali naziv „Slaveni“. Tu je, međutim, veoma precizno napisano“Koloveni“. Činjenica da ovaj naziv ima potvrdu i u jednom lidijskom tekstu, nađenom u gradu Sarbu, prestonici drevne Lidije. Svetislav Bilbija je primenom azbuke otkrio da su Sloveni zapravo Koloveni, (pisalo je „vini kolo i kolo veni“), te da je prvi naziv stvar apsolutno pogrešne interpretacije.

U vašoj knjizi iznosite veoma smelu tvrdnju da su Sloveni zapravo bili - monoteisti?

- Smatrali su da je njihovo božanstvo Jarilo, ili pravilno Arilo, božanstvo sunca koje svojim kretanjem daruje život na zemlji, otud naziv „kolodar“. Tako da je to bilo jedno monoteističko božanstvo, mada mi za naše pretke govorimo da su neznabošci ili, pak, mnogobošci. Oni su imali jedan praktični pristup životu, oličen u heliocentričnom sistemu koji je predstavljao kretanje Sunca. Zbog toga se Vatikan očajnički suprotstavljao obnavljanju heliocentričnog sistema i naučnike koji su to znanje Kolovena, odnosno Slovena, spaljivao. Rimska revolucija, kad su Latini uzeli prevlast u društvu, izvršivši tzv. vojni rimski puč postavio je trgovinu kao osnovnu privrednu granu. Do tada je to bilo stočarstvo i zemljoradnja. Bilo je od velike važnosti znati kad je sunce jako, kad slabo... kad mogu da seju, a kada će žnjeti.

Imamo vrlo malo materijalnih dokaza za potvrdu ove teorije?

- Ja definitivno tvrdim da su naši preci živeli na Balkanu hiljadama godina, samo ne kao Sloveni, već kao Koloveni. To je naročito važno znati danas, kada se na ovakav način otvara pitanje Kosova i Metohije. Stara srpska prestonica bila je Kolodar, očuvana u istom obliku kao i naziv Sloveni, a to je Skadar. Londonskim sporazumom taj grad je nepravično otet od Srba. Ova rezolucija koju po sili primenjuje Zapad, ne važi! Kao specijalista za reklamacije i povrede ugovora međunarodnog prava, savetovao bih Skupštini Srbije da proglase da u tom slučaju ne važi ni Londonski sporazum i traže povraćaj Skadra.

Knjiga je objavljena i u Rusiji. Kako je tamo primljena, ima li odjeka i kakvog u tamošnjim naučnim krugovima?
.
- Knjiga je u ruskoj varijanti urađena kao minijatura. Dok sam u Davosu držao jedno predavanje, isticao sam da je Rusija najstarija civilizacija i da Rusija u prvobitnom obliku znači „Ras sija“, te da je naš mitski grad Rascija bio prvobitni naziv za Vinču. Kad sam posle predavanja prošetao gradom, video sam skoro na svakoj trećoj kući okačen neki simbol kruga, kretanja, ili čak okačen točak sa kolskih kola, kao što se to može videti u dvorištima seoskih kuća u Vojvodini. U Moskvi sam video jednu solnicu, kutijicu za so, koju crtaju na severu Rusije u Arhangelskoj oblasti, tako da ima neverovatnih sličnosti sa pesmama iz srpskih epova. Tu je i jedan predivan krst koji predstavlja kretanje sunca, kao i znak koji predstavlja kretanje zemlje. Ovde je ukazano na kolovrat, odakle potiče naš simbol četiri „S“, našeg ocila, koje predstavlja kosmogoniju drevnih Slovena. To je simbol heliocentričnog sistema, a po tom modelu se grade i ruski hramovi. Oko centralne kupole postoje još četiri kupole. Na Zapadu to potenciraju kao tajnu ruskog hrama. Ta tajna je zapravo samo još jedan dokaz o Vinčanskoj kulturi i civilizaciji .

http://www.glas-javnosti.rs/clanak/glas-javnosti-04-09-2007/sloveni-su-koloveni
 
MINISTRU KULTURE SRBIJE - Gospodinu Nebojši Bradiću, Ministru

Romeizacija Srbije

Poštovani gospodine Bradiću,

U prilogu Vam dostavljam original ruskog mesečnika „Federalna gazeta“ u kome je objavljen članak „500-godišnjica Arhangelskog sabornog hrama i zvonika Ivana Velikog“ o detaljima mog referata na naučnoj konferenciji u nacionalnom ruskom muzeju „Moskovski Kremlj“ u kome sam izneo dokaze (koji su fascinirali sve učesnike konferencije):


061-1.jpg


 • da je struktura najvišeg simbola moskovskog Kremlja „Kolokoljne/zvonika Ivana Velikog“ identična simbolima/shematskim prikazima koji su očuvani na „Grivni Juhor iz Drmna“ i označavaju Kolo kao predstavu koloDara odnosno kalendara sa četiri godišnja doba koja daruju život na Zemlji i cikličnu obnovu prirode iz čega je bila izveden i pogled na svet drevnih SloVena, „Sve je Kolo“,

 • da je takozvana „tajna Ruskog hrama“ petokupolni krstoobrazni hram kao predstava kosmogonije drevnih SloVena, koji su sebe nazivali KoloVeni, te da su na Arhangelskom petokupolnom krstoobraznom hramu kompozicija hrama i simboli na njemu izraz i dokaz daleko starije civilizacije i kulture koju nazivamo Vinčanska kultura (a kojoj je ime bilo RasSija) a ne izraz nekakve „romanike“ bez obzira što centi iz Italije kljukaju takvim dezinformacijam saradnike muzeja „Moskovski Kremlj“,

 • da reč kultura potiče od reči KULT ali ne od bilo kog kulta već isključivo od kulta KOLO, koji je očuvan u Lepenskom Viru, jer su zahvaljujući mirovozrenju „Sve je Kolo“ (o jedinstvu Sunca, Zemlje i čoveka) drevni KoloVeni/SloVeni shvatili da se Kolo kao godišnji ciklus kretanja Zemlje oko Sunca materijalizuje na preseku drveta u obliku godova (jednina: god) na osnovu čega su odredili vreme obnove prirode, na osnovu čega su mogli da pređu sa nomadskog na sedelački oblik života, čime je započeta KULTURA čovečanstva,

 • da su moje kolege pravnici – glosatori naziv KoloVeni (koji je očuvana na jednoj od tri „Zlatne pločice iz Pirgija“ nađene 1961. godine koju arheolozi datiraju na VI vek pre nove ere) pogrešno pročitali kao reč SloVeni,

061-2.jpg


Vi i Vaši saradnici detaljnije o tome možete pročitati u mojoj knjizi „KoloVeni (SloVeni) i kontinuitet kulture i prava“ (koju sam Vam predao u januaru ove godine sa molbom da me primite, što sam Vam ponovio i na susretu u Sava centru posle nekoliko dana) ili na mom sajtu www.bozidar.ru

U prilogu Vam Vam takođe distavljam sledeće dokaze da se u Srbiji po tehnologiji „gospe iz Medjugorja“ sprovodi „romeizacija Srbije“ kao geostrateška forma falsifikata srpske istorije i kulture, sa konačnim ciljem unijaćenja Srba a zatim i pokatoličenja srpskog naroda:

a) Miomir Korać, zamenik ministra kulture (kojeg ste Vi smenili zbog zloupotreba novčanih tokava namenjenih Viminacijumu), u intevjuu Zlatici Ivković objavljenom u mesečniku „New Review“ JAT AIRWAYS, je izneo da:

 • „U svojoj pet vekova dugoj istorij, Viminacijum, rimski grad i vojni logor“:

¨ iako je to bio pre svega grad Vina/KoloVena (pretpostavljam da će se uskoro naći dokazi da je prvobitni prevod naziva grada i logora na latinski vio ViniLacijum odnosno grad Vina odnosno KoloVena) o čemu svedoči i takozvani znak Konstantina na kome je ispisano Rod KoloVena koji je u tzv. Viminaciju nađen u I veku, iako je Konstantin navodno usnio ovaj znak u IV veku posle čega je izvršio reformu verovanja i proglasio hrišćanstvo za oficijelnu religiju Rima,

 • „Upravo sada, međutim imamo priliku da dokažemo da nismo uskih vidika ističući samo rimsko nasleđe“, što pokazuje da ima grižu savesti i da shvata da je pre rimske OKUPACIJE tu živeo drugi pokoreni u tom periodu narod, ali avaj on produžava „Borbom za očuvanje Viminacijuma želimo da postavimo, a ako treba i nametnemo model po kome će se štiti i prezentovati celokupno nasleđe pa ma kom periodu pripadalo, Miocen i pet miona godina star mamut daleko su od Rimljana, ali to je ono što je naše – jedinstveno i dragoceno“: Vaš bivši pomoćnik ministra kulture je spreman da se ujedini i sa mamutima ali nije spreman da sasluša naučno dokazane činjenice o kulturi Vinče kao prostornom i vremenskom kontinuitetu KoloVena odnosno SloVena (kada sam na ovo preko elektronske pošte iz Moskve pokušao da ukažem Arheološkom institutu, gde je on i tada radio napao me je u anonimnom pismu jedan ljubitelj franciskanskih manastira i monaha čiji je identitet utvrdio moj pokojni sin ali se taj „dežurni zaštitinik romejskih nazora“ kada sam mu saopštio da sam otkrio njegovo identitet još krvoločnije okomio na moja otkrića štiteći kako sada vidim jednu ozbiljnu geostratešku „međugorsku“ igru u kojoj su vatikanski lobisti uspeli da proguraju Koraća čak i za pomoćnika minstra Srbije),

 • „Postojanje ovakve građevine (AmfiTeatra) stavlja vas visoko u rang gradova Rimskog carstva“ iako AmfiTeatar ima strukturu slova A (Az – pervonačalo, što mu govori i sam latinizovan naziv) te je imao je sakralnu namenu izvođenja odnosno praćenja Sunca sa scene (tzv. misterija) zbog čega se prolazi za gledaoce kreću od kruga „bine“ kao Sunčevi zraci, koji stvaraju vence (redovi za gledaoce KoloVene), te je identičan sa kultom Kolo (Az pevonačalo/KoloMer) očuvanom u Lepenskom Viru,zbog čega amfiteatar nema rimsko poreklo niti rimski smisao,

 • „početak istraživanja amfiteatra plod je dugogodišnje saradnje projekta „Viminacijum“ i Američke ambasade u Beogradu. Arheološki park je zvanično pušten u rad zajednničkom posetom njihovih ekselencija Andreasa Cobela (za neupućene ambasador Nemačke) i Majkla Polta(za neupućene ambasador SAD)“, koji „su nam pružili jasan znak da su već tada prepoznali značaj Viminacijuma i njegove prezentacije“ iako je jasno OBRNUTO, da svesno ili nesvesno Korać za velike pare sprovodi geostrateški plan:

¨ Vatikana (po istovetnoj tehnologiji kako se Međugorju, gde su ustaše pobacali pravoslavne Srbe u jame, pojavila nekakva gospa zbog koje su avionima dovozili katolike iz cele Evrope na poklonjenje i prenamenu srpskog stratišta u centar katoličkog hodoČašća kako je i sada navodno pre svega angažovanjem Koraća „Viminacijum dospeo na turističke karte Srbije i Evrope“ te jasno možemo pretpostaviti da su Rimljani pre nego što su tu postavili svoj logor počinili masovna ubijanja KoloVena koji su tu živeli, jer u protivnom ne bi gradili vojni logor) da nametnu svest srpskom narodu da je Srbija oduvek bila deo Rimske imperije a time i da stvore uslove da pounijate Srbe a zatim i pokatoliče, i

¨ SAD iako ne razmišljaju da će, kako je završila rimska imperija sa svojim vojnim logorom „Viminacijum“ tako završiti i imperija koja je postavila vojni logor „Bond Stil“ na svetim srpskim zemljama Kosovu i Metohiji,
 
Poslednja izmena:
b) dnevne novine „Politika“ (sa reklamnom porukom „Sve se menja osim Politike“) je 17. juna 2009. godine objavila na naslovnoj stranici članak „Beograd na ostacima Rimskog carstva“ sa kartom arheoloških lokaliteta i opet sa rimskim vojnim logorom, gde navodno (kao i u Viminacijumu) „ne postoji lokacija u starom delu Beograda na kojoj nema svedočanstava iz rimskog perioda“ iako se i u samom tekstu uzgred spominje da „zona užeg gradskog područja broji pet zaštićenih lokaliteta – „Usek“ na Banjici, praistorijska Karaburma“ koji su kao i Donji Grad dokaz da je i u Beogradu i u ViniLacijumu/Viminacijumu postojalo naselje KoloVena pre rimske okupacije i uspostavljanja rimskih logora koje bi neki na vlasti u Srbiji da proslavljaju kao i Bond Stil, što je mašta zapadnih ambasadora,

 • Već sledećeg dana 18. juna 2009 godine isti list „Politika“ takođe na naslovnoj stranici objavljuje članak pod nazivom „Biljana Nedeljković: Ne daju mi posao jer sam Romkinja“ iako:

¨ pre može da se svrsta u sferu raspirivanja rasne i verske netrpeljivosti nego u objektivan prikaz činjenica,

¨ ne objavljuju činjenice da se sistemski u Beograd i Srbiju dovode cigani iz Makedonije, sa Kosova i Metohije (izbeglice), iz Bugarske, Rumunije koji ne znaju čak ni srpski jezik pod lažnim obećanjima da će Evropska zajednica dati Srbiji kredit za podizanje romskih naselja, gde bi ti cigani trebali da dobiju stalne stanove, što je forma kulturološkog genocida cigana (sa velikim poštovanjem koristim ovaj izraz jer je izraz rom netačan i sredstvo prevare i genocida samih cigana i uništenja njihove kulture koja je očuvala tradicije Vinče), kao društvenog i istorijskog roda i staleža koji ima svoju nomadsku kulturu življenja i pravo da je neguje, što treba shvatiti kao ljudski poriv koji dobija novi polet u obliku sve šire razmene stanovanja i „tajm šeringa“ kao „vremenski ograničene svojine u toku godine“,

 • list „Politika“ nije htela da 2004. godine objavi čak ni kao oglas (koji sam ja platio 2000 USD) moja naučna otkrića o istinskom nazivu SloVena (KoloVeni) o istoriji SloVena do VI veka pa i na prostoru Beograda i Vinče, zbog čega sam protiv lista „Politika“ podneo tužbu i dve godine vodio taj spor posle čega su bili primorani da objave oglas na dve stranice u boji za koji su saradnici oglasnog odelenja rekli da je najlepši oglas ikada objavljen u ovom listu,

v) neki prognanici iz srpske Patrijaršije pokušavaju da svojim knjigama nametnu ideju da su bogumili u Srbiji bili latinska jeres iako su bogumili prehrišćanski krstjani (koji su se očuvali i u Rusiji iz prehrišćanskog perioda kao koloni-krestjani-zavisni od poseda seljaci), koji nisu hteli da prihvate ni jednu formu hrišćanstva jer su nebo delili na četiri dela i opredelili time dva solsticija i dve ravnodevnice odakle je i nastao srpski znak koji danas objašnjavamo Samo Sloga Srbina Spašava,

g) tajna organizacija i firma „Trans Romana“ otvoreno finansira Turističku organizaciju Srbije da bi ova predstavljala pravoslavne jednobrodne crkve po Srbiji kao izraz nekakve romanike, što TOS i čini u okviru turističke ponude TRANS ROMANA, iako:

 • su pravoslavne jednobrodne crkve u Srbiji zidane, pre svega, od majstora iz Dalmacije, gde se očuvalo mnoštvo bogumilskih stećaka, te su i pravoslavne jednobrodne crkve građene po modelu stećka, kako je uostalom i Meštrović sačinio mauzolej velikom Njegošu (koji je hteo da iskuje zlatnik posvećen Perunu, ali je zbog toga zatrovan, te mlad preminuo), što se vidi i na krstu u porti jednobrodne manastirske crkve u Dečanima,

 • je u Turističkoj organizaciji Srbije formiran savet za primenu mojih naučnih otkrića u oblasti turizma u Srbiji (u koji su ušla četiri zamenika ministra prethodne Vlade Srbije) čak pre nego što sam ih izložio u celosti u knjizi „KoloVeni (SloVeni) i kontinuitet kulture i prava“ i pre nego što je moja minijaturna knjiga-suvenir o Vinči i Lepenskom Viru „RasSija (KoloVenija) najstarija civilizacija i freska Srpski čudotvorci“ razmeštena u Muzeju knjige Ruske nacionalne biblioteke u Moskvi: rad ovog Saveta je prekinut jer nova direktorka Turističke organizacije više voli da TOS prima pare od TransRomane nego da širi istinu o kontinuitetu srpske i slovenske kulture i prava.

http://www.srpskapolitika.com/Tekstovi/Komentari/2009/latinica/061.html
 
Poslednja izmena:
Како вас, бре, више не мрзи да смарате с том квазиисторијом? :roll:
А како тебе не мрзи да искоментаришеш сваку овакву тему а да притом не даш ни један аргумент? то се каже : Није тачно зато што....и онда покопаш све чврстим доказима, рецимо рекао Порфирогенит или слично:per:
 
Epizoda 1, 3:42 min:

Trn u oku svima su novoromantičari koji otkrivaju najstrožije zabranjene svete tajne da su Srbi narod najstariji, koji je planetu naseljavao i prě Adama i Eve, a pogotovu prě Isusa Hrista i samog Gospoda Boga.​

:hahaha: Majku mu, je l' ova emisija isměva svoje goste ili šta?

Marić M. ex glodur Rainbowa maestralno je vodio emisiju koja je na kraju ogolila teške sujete prisutnih učesnika Bože, Jarca i Miroslawe.Božo i Jarac apsolutno pojma nemaju o stvarima koje govore, Božo ima višak novca (čovo zastupa pred ruskim sudovima američke multinacionalne kompanije) i to ulaže u svoju ultimate fight misiji. Inače, za srpsku istoriju pogotovo "novoromantičare" su oni čista propast pa ih ni dr bob nemre spasti mada stalno pomenuti dvojac visi na koper(tone)nikusu. Uuužasss!:dash:
 
Epizoda 1, 3:42 min:

Trn u oku svima su novoromantičari koji otkrivaju najstrožije zabranjene svete tajne da su Srbi narod najstariji, koji je planetu naseljavao i prě Adama i Eve, a pogotovu prě Isusa Hrista i samog Gospoda Boga.​

:hahaha: Majku mu, je l' ova emisija isměva svoje goste ili šta?

Pa naravno....Marić sve takve podjebava na finjaka....Podsmeva im se sve vreme...:lol: Pogldeaj mu samo facu kad im postavi pitanje...Samo što ne počne da se valja od smeha...:D
 
Poslednja izmena:
U ovoj Ćirilici i mnogim drugim Marić fura sistem- Milomir i njegovi pacijenti.:hahaha:

Hmmm, da li bi ti gostovao u Ćirilici? :mrgreen:

Ja, recimo, bih. Marić je prefinjeni cinik i veliki profesionalac. Pitanja koja postavlja i vođenje emisije uvek su na oštroj liniji preispitivanja kursa u ostvarenju srpskog državno-nacionalnog interesa. Jedan među retkim ljudima širokih otvorenih shvatanja.

Ovo troje nije doveo u emisiju s predumišljajem, da bi im se narugao, već da im najpoštenije pruži njihovih pet minuta da upoznaju širu javnost o toj alternativnoj istoriografskoj "školi", i uopšte, o njenom postojanju. Da li su u tome uspeli? Svako od njih se u emisiji po nekoliko puta našao na klizavom terenu, gde je gledao da preskoči "nezgodne delove", a to je za intelektualca koji pokušava da afirmiše nova shvatanja u istoriografiji nedopustivo.

Dakle, pali su kod Marića sa solidnom peticom (od mogućih 10).
 
Poslednja izmena:
Hmmm, da li bi ti gostovao u Ćirilici? :mrgreen:

Ja, recimo, bih. Marić je prěfinjeni cinik i veliki profesionalac. Pitanja koja postavlja i vođenje emisije uvěk su na oštroj liniji prěispitivanja kursa u ostvarenju srpskog državno-nacionalnog interesa. Jedan među rětkim ljudima širokih otvorenih shvatanja.

Ovo troje nije doveo u emisiju s prědumišljajem, da bi im se narugao, već da im najpoštenije pruži njihovih pet minuta da upoznaju širu javnost o toj alternativnoj istoriografskoj "školi", i uopšte, o njenom postojanju. Da li su u tome uspěli? Svako od njih se u emisiji po několiko puta našao na klizavom terenu, gdě je gledao da prěskoči "nezgodne dělove", a to je za intelektualca koji pokušava da afirmiše nova shvatanja u istoriografiji nedopustivo.

Dakle, pali su kod Marića sa solidnom peticom (od mogućih 10).

Delim tvoje mišljenje, gostovao bih, naravno, Marić nije elitista i dopušta da se čuje i druga strana često dovodeći u emisiju interesantne goste.Fakat je da se kod Marića ne može "palamuditi", prodavati rog za sveću itd--- ko pokuša Marić ga prekida u stilu, braco ajmo konkretan odgovor na konkretno pitanje. Jarac se obrukao pričom o njegovom prezimenu urezanom na kamenu pre 5 hiljada godina, a Boža je ksenofob i ne zna puno o istoriji- sledeće on je rusofil, potpuno nekritičan i drži da su Srbi rusko pleme itd.Što se tiče izdavača on se obrukao štampanjem Srpskih obrednih pesama koje je Jarac pisao falsifikujući stihove drevne egipatske poezije. Ovo je krajnje bešćašće!Mislim da su se definitivno izofirali jer taj njihov istorijski patriotizam je uzrokovan načinom da zarade neku kintu i budu u centru pažnje.Za njih ima dobar izraz-intelektualni hohštapleri.Voleo bih da Marić pozove Vukčevića,R.Petrovića,Đ.Jankovića,I.Todorovića...imali bi šta da kažu-
 
U ovoj Ćirilici i mnogim drugim Marić fura sistem- Milomir i njegovi pacijenti.:hahaha:


Trebalo bi reci da je Bozidar Mitrovic ( inace Срб-IN ) profesor , doktor ,predavac ,pisac , istrazivac koji moze da radi gde god pozeli u bilo kojoj zemlji i na bilo kom fakultetu ili institutu.

Postoje razna zanimanja kao apotekar, mehanicar, mesar ,poljoprivrednik ,doktor, kv radnik, stolar , piljar.........
 
Trebalo bi reci da je Bozidar Mitrovic ( inace Срб-IN ) profesor , doktor ,predavac ,pisac , istrazivac koji moze da radi gde god pozeli u bilo kojoj zemlji i na bilo kom fakultetu ili institutu.
Šta da predaje?

Postoje razna zanimanja kao apotekar, mehanicar, mesar ,poljoprivrednik ,doktor, kv radnik, stolar , piljar.........

I šta s njima?
 
Marić M. ex glodur Rainbowa maestralno je vodio emisiju koja je na kraju ogolila teške sujete prisutnih učesnika Bože, Jarca i Miroslawe.Božo i Jarac apsolutno pojma nemaju o stvarima koje govore, Božo ima višak novca (čovo zastupa pred ruskim sudovima američke multinacionalne kompanije) i to ulaže u svoju ultimate fight misiji. Inače, za srpsku istoriju pogotovo "novoromantičare" su oni čista propast pa ih ni dr bob nemre spasti mada stalno pomenuti dvojac visi na koper(tone)nikusu. Uuužasss!:dash:

Miodraže,ne dižeš sebe ako podcenjuješ druge.
Veći su od tebe i Boža i Sloba.
Ti mrziš Miroslavu i u sudskom si sporu,koji ćeš sigurno da izgubiš,te zato napadaš i eksperte za istoriju.
Boža je napravio jedno kapitalno delo,svaka mu čast na trudu.
To bi bilo isto kao kada bi ja negirao tvoj rad i trud na tvojoj knjizi???
Svi se vi trudite,ali ste daleko od prave istine,jer morate da poznajete i druge naučne grane ,a ne samo istoriju.
U svakom slučaju imate od mene čistu 10 za trud,ali nemojte više da negirate jedni druge.
 

Back
Top