Danas se otvara dzamija u Somboru, a pre 337 godina su sve dzamije porusene u tom gradu

Nikita Kulganov

Buduća legenda
Poruka
33.203

Otvorena džamija u Somboru​

Ljudi su prema nama bili srdačni, spremni na saradnju i to smo shvatili kao signal dobrodošlice, kaže predsednik Islamske zajednice u Subotici, koji je pomogao u otvaranju somborskog molitvenog doma
dzamija u somboru.jpg

Sombor – Muslimani u Somboru nakon dugog vremena dobili su svoj molitveni dom. Prva molitva u njemu održana je 28. januara, a prisustvovali su dr Mevlud Dudić, muftija Islamske zajednice u Srbiji, Rešad Plojović, muftija beogradski, hafiz Nedžad Hasanović, muftija novosadski. Domaćini su bili Dino Džinović, predsednik Džemajskog odbora džamije u Somboru, i imam Abudlkadir Džadhar, ali i Ibazer Uzairi, predsednik Islamske zajednice u Subotici.

Upravo je subotička Islamska zajednica zajedno sa muslimanima iz Sombora, i vernicima iz Novog Sada pomogla u otvaranju prve džamije, odnosno mesdžida u Somboru
https://www.politika.rs/sr/clanak/597854/Otvorena-dzamija-u-Somboru
Kada je turska vojska osvojila 1541. g. nekadašnje srednjovekovno naselje Coborsentmihalj (koje će turski izvori dve godine kasnije prvi put zabeležiti sa imenom Sombor), zauzela je njegovu tvrđavu i ovde postavila svoju posadu, ali naselje oko tvrđave nije postojalo još nekoliko narednih godina. Kasaba Sombor nastala je tek pedesetih godina 16. veka, a njeno stanovništvo je u to vreme još bilo malobrojno, pa su somborski muslimani 1560/61. g. imali svega jedan mesdžid, odnosno malu bogomolјu bez minareta. Već na popisu iz 1570. g. u Somboru je zabeležena Mahala Časne džamije, pa je, do tog vremena, u gradu očito već postojala i prva džamija. Na popisu Sombora iz 1578. g. u kasabi je bilo šest islamskih sveštenika (dva imama, hatib i tri mujezina), kao i tri derviša.
Prema zapisu turskog putopisca Evlije Čelebija, u Somboru je 1665. g. bilo 15 turskih bogomolja. Jedna od njih, mala džamija Sulejman-hana, nalazila se pred kapijom somborske tvrđave i bila je pokrivena ćeramidom. U spoljašnjoj varoši nalazilo se još 14 islamskih bogomolјa – pet džamija i devet mahalskih mesdžida, a veličinom su se isticale džamije Išri-paše i njegovog oca Mutedein-paše. Osim džamija i mesdžida, u Somboru su 1665. g. postojale i dve derviške tekije. Somborske džamije ucrtane su i na austrijskom planu zauzeća Osijeka iz juna 1687. godine, gde je na horizontu označen i Sombor, sa crtežom na kome se vide minareti četiri gradske džamije.
15-Sombor-na-planu-opsade-Osijeka-iz-1687.-godine-detalj-768x458.jpg

Sombor na mapi iz 1687. god. sa minaretima četiri gradske džamije
Evlija Čelebi u svom putopisu i fra Bona Mihalјević u svojoj hronici navode šest, a u dnevničkom zapisu generala Trautmansdorfa, iz leta 1688. godine, u Somboru je zabeleženo sedam džamija.

1700-2-1024x676.jpg

Nekadašnje somborske džamije (zaokružene) na crtežima (vedutama) Sombora iz 1697, 1698. i 1700. god.
Kao i od većine drugih turskih građevina u Somboru, ni od šest somborskih džamija danas nije ostalo ni najmanjeg materijalnog traga (moguće je da je tzv. “turski umivaonik”, za koji se smatralo da potiče iz somborskog turskog kupatila, a koji je sačuvan u današnjem Župnom dvoru, a nekadašnjem franjevačkom manastiru, zapravo jedini trag džamije koja je postojala na tom mestu, odnosno da je reč o “čaši šadrvana” – česme koja se nalazila u ograđenom dvorištu džamije).
01a-1-600x780.jpg

Nekadašnja čaša šadrvana (česme) jedne od somborskih džamija
https://www.ravnoplov.rs/somborske-dzamije/
1687 Austrijanci oslobadjaju Sombor i tuse sve dzamije, tako da od njih nije ostao kamen na kamenu
Danas posle 337 godina ponovo postoji dzamija u Somboru i ponovo ce sa ''minareta'' cuti poziv na molitvu - Allah je najveći....
 

Back
Top