Četiri velike promene u školama! Roditelji će nadzirati nastavnike, a evo šta čeka đake

Straks92

Stara legenda
Moderator
Poruka
77.004

ČETIRI VELIKE PROMENE U ŠKOLAMA! Roditelji će nadzirati nastavnike, a evo šta čeka đake​


 hpurnt5y copy.jpg
IZVOR: MONDO/STEFAN STOJANOVIĆ

Ocenjivanje vladanja, postupanje u slučaju odsustvovanja sa nastave, broj pismenih provera u jednoj nedelji, postupanje škole u slučaju da polovina roditelja iznese primedbu na rad nastavnika ili stručnog saradnika, samo su neke od novina koje stoje u novom Pravilniku o ocenjivanju u osnovnim školama koji je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović potpisala prošle nedelje.

Kako ističu nadležni, "novi pravilnici su deo aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje". "Sva predložena uputstva uz potpunu autonomiju škola da sva uputstva analiziraju, i u zavisnosti od starosti učenika i tipa škola procene i primene, ocenjujem da su dobra, jer unapređenje vaspitno-obrazovnih procesa u školi ipak iziskuje izmene i novine za koje smo konsultujući stručnjake zaključili da se odnose i na donete ovim pravilnikom", rekla je Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete.

Ona smatra da se uz implementaciju pravilnika koje je donelo Ministarstvo prosvete iz oblasti obrazovanja, povećava i bezbednost u školama, što je, kako kaže, ključno. "Imamo nove pravilnike kojima se podiže uloga škole na jedan viši nivo. Suština je da se njima jača uloga škole, i značaj koji oni imaju u prevenciji nasilja. Cilj svih ovih predloženih mera je da nastavnici, roditelji i deca znaju da su rezultati obrazovanja važni, ali da je bezbednost dece u školama najbitnija od svega", istakla je Đukić Dejanović.

Pravilo 1: Roditelji pokreću kontrolu nastavnika

Kako stoji u novom pravilniku, u slučaju da roditelji više od polovine učenika iz istog odeljenja smatraju da određeni nastavnik nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika ne sprovodi u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, imaju pravo da se tim povodom školi obrate dopisom, a onda škola postupa po tačno određenoj proceduri.

Odeljenjski starešina obaveštava nastavnika na kojeg se primedbe odnose, nadležno stručno veće i direktora. Stručno veće vrši uvid u dopis roditelja, pribavlja izjašnjenje nastavnika na čiji rad je uložena primedba i ispituje navode, te daje mišljenje koje dostavlja direktoru. Ako je primedba osnovana, direktor, stručni saradnik i sekretar izrađuju plan pojačanog instruktivno-pedagoškog uvida u rad nastavnika.
"Ukoliko podnosilac nije zadovoljan odlukom direktora, može da se obrati nadležnoj školskoj upravi, u roku od sedam radnih dana od dobijanja odluke, radi preduzimanja aktivnosti iz nadležnosti školske uprave", objašnjava Milan Pašić, pomoćnik ministarke prosvete.

Pravilo 2: Učenicima i po tri provere nedeljno

Godinama unazad se na početku svake godine organizuju inicijalni testovi kako bi nastavnici stekli uvid u to koliko je i kakvo znanje učenika stečeno u prethodnoj školskoj godini. Ti testovi nisu bili za ocenu (osim ako se učenik izuzetno pokaže), ali nastavnici nisu imali obavezu ni da ih najave. Novi pravilnik to menja.
"Inicijalno procenjivanje najavljuje se tri radna dana pre planiranog održavanja i ne ubraja se u planirani broj pismenih provera. Rezultat se upisuje u pedagošku dokumentaciju, ne ocenjuje se, služi za planiranje rada nastavnika i dalje praćenje napredovanja učenika. Nastavnik pruža pravovremenu individualnu povratnu informaciju o rezultatu inicijalnog procenjivanja učeniku i roditelju",objašnjava Pašić.

Kada je reč o redovnim pisanim proverama, tu je takođe došlo do vrlo važne promene koja se, verovatno, neće dopasti učenicima. Do sada je svaki učenik mogao da ima najviše dve provere u toku jedne nedelje, a jednu proveru u danu. Novi pravilnik predviđa da rasporedom može da se planira najviše jedna pismena provera u danu (kao i do sada), ali "pored jednog pismenog zadatka koji je propisan programom nastave, mogu da se planiraju još dve pismene provere u nastavnoj nedelji". Dakle, jedan test više nedeljno.

Pravilo 3: Razredni četiri puta "skenira" đake

Kao što je već najavljeno, nove obaveze imaće razredne starešine. "Odeljenski starešina je obavezan da blagovremeno, a najmanje četiri puta u toku školske godine, na primeren način obaveštava roditelje o postignućima učenika, napredovanju, motivaciji za učenje i napredovanje, vladanju i drugim pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje", ističe Pašić.
Dalje, ako roditelj ne dolazi na roditeljske i individualne sastanke, odeljenski starešina je dužan da ga blagovremeno, u pismenoj formi obavesti o uspehu i ocenama, eventualnim teškoćama i izostancima učenika i posledicama izostajanja učenika i pozove ga na individualni razgovor. "Ako se roditelj u roku od 15 dana od dana dobijanja poziva ne odazove na poziv, škola će o tome obavestiti nadležni centar za socijalni rad i zatražiti njegovo postupanje", stoji u novom Pravilniku.

Pravilo 4: Šest stavki za ocenu iz vladanja

Prema rečima ministarke Đukić Dejanović, prilikom zaključivanja ocene iz vladanja, koja će od drugog razreda biti brojčana i ulaziće u opšti prosek, odeljenjsko veće uzimaće u obzir:

 • angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima
 • angažovanje učenika u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti
 • njegovo ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenima
 • izvršavanje školskih obaveza
 • izostanke
 • izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere
Ministarka je dodala da je objavljen i Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada. "Svrha je razvijanje empatije, solidarnosti i saradnje i aktivizma. Društveno-korisne aktivnosti u školama nisu više samo alat pojačanog vaspitnog rada, kao što je to bio slučaj do sada, nego su sastavni deo preventivnog plana zaštite od nasilja koji se planira godišnjim planom i ostvaruje se radi uključivanja svih učenika", rekla je ministarka prosvete Đukić Dejanović.

Protokol za krizne situacije

Ministarka Đukić Dejanović je najavila da će narednih dana biti objavljene procedure postupanja ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima, koje će biti deo Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.
Pored toga, pripremljen je i priručnik "Postupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima" i obuke u cilju osnaživanja zaposlenih za blagovremeno reagovanje u kriznim situacijama.

Poseban plan za odsutne učenike

U cilju ujednačavanja prakse i postupanja, uređen je i način ocenjivanja učenika duže opravdano odsutnog sa nastave, specifičnosti ocenjivanja u muzičkim i baletskim školama i precizirane su već postojeće odredbe koje se odnose na poništavanje pisanih provera znanja kada je više od 50 odsto negativnih ocena.

U novom pravilniku definiše se i obaveza škole prema učenicima koji su sa nastave bili opravdano odsutni od 11 do 15 radnih dana u kontinuitetu. Škola je za njih "dužna da napravi plan ocenjivanja i da o njemu obavesti učenika i roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, imajući uvidu najbolji interes učenika".

"Nastavnici da koriste različite metode učenja"

Milan Pašić, pomoćnik ministarke prosvete, istakao je da će pravilnik promovisati pristup ocenjivanju koji je usmeren na učenje i razvoj učenika, umesto samo na evaluaciju rezultata. "Ovo može podstaći nastavnike da koriste različite metode i strategije učenja kako bi podržali razvoj učeničkih veština i sposobnosti. Ukratko, novi Pravilnik o ocenjivanju u osnovnoj školi verujemo da će doprineti unapređenju kvaliteta obrazovanja kroz navedene izmene", govori Pašić.
On je istakao da se očekuje da novi pravilnik unapredi interakciju između učenika, roditelja, nastavnika i školskog osoblja stvaranjem transparentnog, jasnog i komunikativnog okruženja za sve uključene strane. Pravilnik može pomoći u sprečavanju nesporazuma roditelja i nastavnika u vezi sa ocenjivanjem. Jasna pravila mogu smanjiti mogućnost subjektivnosti ili nepoštovanja u procesu ocenjivanja.

https://mondo.rs/Info/Drustvo/a1890001/Cetiri-velike-promene-u-skolama.html?utm_source=mondo

Ima svakakvih roditelja i nastavnika. Sledi haos.
 
Ovo pre izgleda kao maskiranje nečeg drugog u školama a to je da država nema ni snage ni volje da popravi stanje u njima. Discipline nema, deca su dobrim delom loše odgojena, postoji pritisak medija da su deca iznad sankcija za loše ponašanje a kad neko odluči nešto da preduzme država se okomi na njega. Ove promene neće doneti ništa dobro.
 
da se ja pitam uveo bih ovo pravilo:
učitelj, nastavnik, profesor- jedini autoritet u školi..
svaki ispad učenika se zapisuje i evidentira
šta je ispad? ometanje nastave i nasilno ponašanje
ometanje nastave - jedan negativan poen
nasilno ponašanje 3 negativna poena
svako ko skupi 10 poena - opomena pred isključenje
ukoliko ne pravi sranja sledeći mesec- skida se poen
ukoliko napravi- isključuje se iz škole i premešta se u specijalnu školu
u svakom gradu da bude škola za takve problematične učenike
 

ČETIRI VELIKE PROMENE U ŠKOLAMA! Roditelji će nadzirati nastavnike, a evo šta čeka đake​


 hpurnt5y copy.jpg
IZVOR: MONDO/STEFAN STOJANOVIĆ

Ocenjivanje vladanja, postupanje u slučaju odsustvovanja sa nastave, broj pismenih provera u jednoj nedelji, postupanje škole u slučaju da polovina roditelja iznese primedbu na rad nastavnika ili stručnog saradnika, samo su neke od novina koje stoje u novom Pravilniku o ocenjivanju u osnovnim školama koji je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović potpisala prošle nedelje.

Kako ističu nadležni, "novi pravilnici su deo aktivnosti kojima se jača vaspitna uloga škola i obrazovni sistem za prevenciju i odgovor na nasilje". "Sva predložena uputstva uz potpunu autonomiju škola da sva uputstva analiziraju, i u zavisnosti od starosti učenika i tipa škola procene i primene, ocenjujem da su dobra, jer unapređenje vaspitno-obrazovnih procesa u školi ipak iziskuje izmene i novine za koje smo konsultujući stručnjake zaključili da se odnose i na donete ovim pravilnikom", rekla je Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete.

Ona smatra da se uz implementaciju pravilnika koje je donelo Ministarstvo prosvete iz oblasti obrazovanja, povećava i bezbednost u školama, što je, kako kaže, ključno. "Imamo nove pravilnike kojima se podiže uloga škole na jedan viši nivo. Suština je da se njima jača uloga škole, i značaj koji oni imaju u prevenciji nasilja. Cilj svih ovih predloženih mera je da nastavnici, roditelji i deca znaju da su rezultati obrazovanja važni, ali da je bezbednost dece u školama najbitnija od svega", istakla je Đukić Dejanović.

Pravilo 1: Roditelji pokreću kontrolu nastavnika

Kako stoji u novom pravilniku, u slučaju da roditelji više od polovine učenika iz istog odeljenja smatraju da određeni nastavnik nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada, vrednovanje, praćenje, proveravanje i ocenjivanje učenika ne sprovodi u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom, imaju pravo da se tim povodom školi obrate dopisom, a onda škola postupa po tačno određenoj proceduri.

Odeljenjski starešina obaveštava nastavnika na kojeg se primedbe odnose, nadležno stručno veće i direktora. Stručno veće vrši uvid u dopis roditelja, pribavlja izjašnjenje nastavnika na čiji rad je uložena primedba i ispituje navode, te daje mišljenje koje dostavlja direktoru. Ako je primedba osnovana, direktor, stručni saradnik i sekretar izrađuju plan pojačanog instruktivno-pedagoškog uvida u rad nastavnika.
"Ukoliko podnosilac nije zadovoljan odlukom direktora, može da se obrati nadležnoj školskoj upravi, u roku od sedam radnih dana od dobijanja odluke, radi preduzimanja aktivnosti iz nadležnosti školske uprave", objašnjava Milan Pašić, pomoćnik ministarke prosvete.

Pravilo 2: Učenicima i po tri provere nedeljno

Godinama unazad se na početku svake godine organizuju inicijalni testovi kako bi nastavnici stekli uvid u to koliko je i kakvo znanje učenika stečeno u prethodnoj školskoj godini. Ti testovi nisu bili za ocenu (osim ako se učenik izuzetno pokaže), ali nastavnici nisu imali obavezu ni da ih najave. Novi pravilnik to menja.
"Inicijalno procenjivanje najavljuje se tri radna dana pre planiranog održavanja i ne ubraja se u planirani broj pismenih provera. Rezultat se upisuje u pedagošku dokumentaciju, ne ocenjuje se, služi za planiranje rada nastavnika i dalje praćenje napredovanja učenika. Nastavnik pruža pravovremenu individualnu povratnu informaciju o rezultatu inicijalnog procenjivanja učeniku i roditelju",objašnjava Pašić.

Kada je reč o redovnim pisanim proverama, tu je takođe došlo do vrlo važne promene koja se, verovatno, neće dopasti učenicima. Do sada je svaki učenik mogao da ima najviše dve provere u toku jedne nedelje, a jednu proveru u danu. Novi pravilnik predviđa da rasporedom može da se planira najviše jedna pismena provera u danu (kao i do sada), ali "pored jednog pismenog zadatka koji je propisan programom nastave, mogu da se planiraju još dve pismene provere u nastavnoj nedelji". Dakle, jedan test više nedeljno.

Pravilo 3: Razredni četiri puta "skenira" đake

Kao što je već najavljeno, nove obaveze imaće razredne starešine. "Odeljenski starešina je obavezan da blagovremeno, a najmanje četiri puta u toku školske godine, na primeren način obaveštava roditelje o postignućima učenika, napredovanju, motivaciji za učenje i napredovanje, vladanju i drugim pitanjima od značaja za obrazovanje i vaspitanje", ističe Pašić.
Dalje, ako roditelj ne dolazi na roditeljske i individualne sastanke, odeljenski starešina je dužan da ga blagovremeno, u pismenoj formi obavesti o uspehu i ocenama, eventualnim teškoćama i izostancima učenika i posledicama izostajanja učenika i pozove ga na individualni razgovor. "Ako se roditelj u roku od 15 dana od dana dobijanja poziva ne odazove na poziv, škola će o tome obavestiti nadležni centar za socijalni rad i zatražiti njegovo postupanje", stoji u novom Pravilniku.

Pravilo 4: Šest stavki za ocenu iz vladanja

Prema rečima ministarke Đukić Dejanović, prilikom zaključivanja ocene iz vladanja, koja će od drugog razreda biti brojčana i ulaziće u opšti prosek, odeljenjsko veće uzimaće u obzir:

 • angažovanje učenika u vannastavnim aktivnostima
 • angažovanje učenika u planiranju i realizaciji preventivnih aktivnosti
 • njegovo ponašanje prema drugim učenicima i zaposlenima
 • izvršavanje školskih obaveza
 • izostanke
 • izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere
Ministarka je dodala da je objavljen i Pravilnik o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada. "Svrha je razvijanje empatije, solidarnosti i saradnje i aktivizma. Društveno-korisne aktivnosti u školama nisu više samo alat pojačanog vaspitnog rada, kao što je to bio slučaj do sada, nego su sastavni deo preventivnog plana zaštite od nasilja koji se planira godišnjim planom i ostvaruje se radi uključivanja svih učenika", rekla je ministarka prosvete Đukić Dejanović.

Protokol za krizne situacije

Ministarka Đukić Dejanović je najavila da će narednih dana biti objavljene procedure postupanja ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima, koje će biti deo Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.
Pored toga, pripremljen je i priručnik "Postupanje ustanova obrazovanja i vaspitanja u kriznim događajima" i obuke u cilju osnaživanja zaposlenih za blagovremeno reagovanje u kriznim situacijama.

Poseban plan za odsutne učenike

U cilju ujednačavanja prakse i postupanja, uređen je i način ocenjivanja učenika duže opravdano odsutnog sa nastave, specifičnosti ocenjivanja u muzičkim i baletskim školama i precizirane su već postojeće odredbe koje se odnose na poništavanje pisanih provera znanja kada je više od 50 odsto negativnih ocena.

U novom pravilniku definiše se i obaveza škole prema učenicima koji su sa nastave bili opravdano odsutni od 11 do 15 radnih dana u kontinuitetu. Škola je za njih "dužna da napravi plan ocenjivanja i da o njemu obavesti učenika i roditelja, odnosno zakonskog zastupnika, imajući uvidu najbolji interes učenika".

"Nastavnici da koriste različite metode učenja"

Milan Pašić, pomoćnik ministarke prosvete, istakao je da će pravilnik promovisati pristup ocenjivanju koji je usmeren na učenje i razvoj učenika, umesto samo na evaluaciju rezultata. "Ovo može podstaći nastavnike da koriste različite metode i strategije učenja kako bi podržali razvoj učeničkih veština i sposobnosti. Ukratko, novi Pravilnik o ocenjivanju u osnovnoj školi verujemo da će doprineti unapređenju kvaliteta obrazovanja kroz navedene izmene", govori Pašić.
On je istakao da se očekuje da novi pravilnik unapredi interakciju između učenika, roditelja, nastavnika i školskog osoblja stvaranjem transparentnog, jasnog i komunikativnog okruženja za sve uključene strane. Pravilnik može pomoći u sprečavanju nesporazuma roditelja i nastavnika u vezi sa ocenjivanjem. Jasna pravila mogu smanjiti mogućnost subjektivnosti ili nepoštovanja u procesu ocenjivanja.

https://mondo.rs/Info/Drustvo/a1890001/Cetiri-velike-promene-u-skolama.html?utm_source=mondo

Ima svakakvih roditelja i nastavnika. Sledi haos.
Sistematsko i postupno uništavanje prosvetnog sistema.
 
da se ja pitam uveo bih ovo pravilo:
učitelj, nastavnik, profesor- jedini autoritet u školi..
svaki ispad učenika se zapisuje i evidentira
šta je ispad? ometanje nastave i nasilno ponašanje
ometanje nastave - jedan negativan poen
nasilno ponašanje 3 negativna poena
svako ko skupi 10 poena - opomena pred isključenje
ukoliko ne pravi sranja sledeći mesec- skida se poen
ukoliko napravi- isključuje se iz škole i premešta se u specijalnu školu
u svakom gradu da bude škola za takve problematične učenike
I to je mnogo labavo ako mene pitaš, za nasilje bi sledila jedna opomena pred isključenje samo
 

Back
Top