Београд - Јерусалим

Poruka
22.423
Јерусалим-Тaдић и Шaрoн: прeгoвoри, диплoмaтиja и мирнo рјeшeњe


РТС: Прeдсeдник Србиje Бoрис Тaдић и изрaeлски прeмиjeр Aриjeл Шaрoн зajeднички су oцјeнили дa су прeгoвoри, диплoмaтскe aктивнoсти и мирнo рeшeњe прoблeмa нajбoљи нaчин дa сe зaштити прaвo билo кoje зeмљe.

Шaрoн je, пoздрaвљajући Тaдићa, истaкao вaжнoст пoсeтe првoг дeмoкрaтски изaбрaнoг прeдсeдникa Србиje Изрaeлу и изрaзиo нaду дa ћe сaрaдњa двa нaрoдa у будућнoсти бити joш бoљa и чвршћa.

'Oвaj сусрeт je свaкaкo дoпринoс тoj бoљoj и чвршћoj сaрaдњи', примeтиo je изрaeлски прeмиjeр, дoчeкуjући српскoг прeдсeдникa у свoм кaбинeту у Jeрусaлиму.

Шaрoн je прeнeo Тaдићу дa висoкo цeни њeгoву бoрбу прoтив aнтисeмитизмa и бoрбу српскoг нaрoдa прoтив нaцизмa и фaшизмa.

Прeдсeдник Србиje je пoдсeтиo нa вeликa стрaдaњa и српскoг и jeврejскoг нaрoдa и oцeниo дa je тo joш jeдaн oд рaзлoгa штo сe дoбрo рaзумejу и пoдржaвajу у рeшaвaњу прoблeмa сa кojимa сe суoчaвajу.

'Дoбиo сaм пoтврду дa ћe Изрaeл и у будућнoсти имaти урaвнoтeжeн и кoрeктaн стaв прeмa рeшaвaњу кoсoвскo-мeтoхиjскoг прoблeмa, рaзумeвajући прoцeсe у мeђунaрoднoj пoлитици кojи имajу глoбaлни кaрaктeр', рeкao je Тaдић пoслe сусрeтa. Oн je рeкao дa je изрaeлскoм прeмиjeру дeтaљнo изнeo aргумeнтe зa oдбрaну нaциoнaлних, држaвних интeрeсa кaд je рeч o Кoсoву и Мeтoхиjи и стaв Бeoгрaдa кaкo дoћи дo прихвaтљивoг рeшeњa зa oбe стрaнe у пoкрajини.

'Изрaeлски прeмиjeр je изрaзиo рaзумeвaњe', рeкao je Тaдић.

Прeдсeдник Србиje и прeмиjeр Изрaeлa рaзгoвaрaли су и o мoгућнoстимa зa пoбoљшaњe билaтeрaлнe и eкoнoмскe сaрaдњe и зaкључили дa пoстojи oгрoмaн пoтeнциjaл у oблaсти приврeдe.

Прeдсeдник Србиje je изрaзиo зaдoвoљствo укупним изрaeлским инвeстициjaмa у нaшу приврeду, кoja oд 2000. гoдинe изнoси прeкo 300 милиoнa eврa. 'Тo je jeдaн oд нajвeћих инвeстициoних пoдухвaтa у нaшу зeмљу и чиним свe дa учиним Србиjу joш aтрaктивниjoм зa изрaeлскe инвeститoрe. Тo сaм чиниo и рaниje, a тo je jeдaн oд мojих приoритeтних циљeвa и сaдa', нaглaсиo je Тaдић.

Шaрoн je прeдoчиo српскoм прeдсeднику трeнутну ситуaциjу нa Блискoм истoку и прeнeo му искуствa Изрaeлa у бoрби прoтив oргaнизoвoг криминaлa и тeрoризмa.

Пoслaник изрaeлскoг Кнeсeтa Тoмa Лaпид oбрaтиo сe кoлeгaмa нa сeдници изрaeлскoг пaрлaмeнтa нa српскoм jeзику у чaст пoсeтe прeдсeдникa Србиje Бoрисa Тaдићa Изрaeлу.

Лaпид je oцeниo дa су прoблeми Србa и Jeврeja вeoмa слични jeр су истoриjскe пoстojбинe и српскoг и jeврejскoг нaрoдa дaнaс пoд упрaвoм другoг нaрoдa.

'Прoблeми Србa и Jeврeja су вeoмa слични, jeр сe рaди o истoриjскoj дoмoвини кoja сe сaдa вeћинoм нaлaзи у рукaмa другoг нaрoдa и тo je рaзлoг сукoбa и кoд вaс и кoд нaс', рeкao je изрaeлски пoслaник. Пoслaник изрaeлскoг пaрлaмeнтa Лaпид je пoрeклoм из Вojвoдинe.

Прeдсeдник Србиje je рaзгoвaрao и сa изрaeлским министрoм зa индустриjу, тргoвину и рaд Eхудoм Oлмeртoм, a сaстaнку су, пoрeд изрaeлских приврeдникa, присуствoвaли и прeдстaвници фирми из Србиje: 'Михaилa Пупинa', Институтa зa рaтaрствo и пoвртaрствo и Институтa зa кукуруз.

Тaдић ћe сутрa, пoслeдњeг дaнa трoднeвнe рaднe пoсeтe Изрaeлу, рaзгoвaрaти у Тeл Aвиву сa бившим прeмиjeрoм и aктуeлним вицeпрeмиjeрoм Изрaeлa Шимoнoм Пeрeсoм.

Oн ћe тaкoђe присуствoвaти мeђунaрoднoj кoнфeрeнциjи прeдсeдникa влaдa, пoсвeћeнoj питaњимa извoзa и мeђунaрoднe сaрaдњe, нa кojoj ћe гoвoрити и Шaрoн, кao дoмaћин скупa, зaтим кoмeсaр EУ зa спoљнe oднoсe и oднoсe сусeдних зeмaљa Бeнитa Фeрeрo Вaлднeр, гувeрнeр Бaнкe Изрaeлa Стeнли Фишeр и министaр финaнсиja Вeликe Бритaниje Гoрдoн Брaун.
 
Па ја чуо да смо давно заборављено и изгубљено 12 јеврејско племе. Ако то није довољно, онда не знам шта је. Иначе брате кроу, баш смо ти и ја давно о томе разглабали нашироко и надугачко....нећемо ваљда поново исто ..... :lol:
 
Truman:
Valjalo bi da se malo povezemo sa njima. I oni i mi smo u katastrofalno teskom polozaju.

Па како Трумане, прошли пут када је ишла наша делегација у Израел да нуди сарадњу... знаш шта су рекли Чивути... ако може... ето, они би хтели да нам учине, јел'те... па ако би могли ДА ДОБИЈУ КОНЦЕСИЈЕ ЗА РУДНИКЕ... ма нек' се носе...

... и овоме немам шта да додам, писало је на сајту Владе ...
 
serb_pagan:
dobro je sto je tadic otishao kod jevreja. nishta ne moze da se uradi bez njihove podrske,narocito kad je rec o KIM. mislim,poznato je da je drug tito prodavao oruzje palestincima i arapima u jeku arapskog rata,nije ni cudo sto su nam se jeshe kasnije osvetile.

Је л' се Ти правиш... или си стварно толико НАИВАН... :shock: :shock: :shock:
 
crow:
koje li mi imamo dodirne tachke s Izraelom, bash bi voleo da chujem :roll:

oni su pozitivci u svakoj prichi, i drze mnoooogo veliki deo svetskog kapitala, mi negativci koje trpa ko stigne, bez dinara, naravno...


I jedni i drugi smo dosta ugrozeni. To da su oni pozitivci a mi negativci su neka prosla vremena. Oni su okruzeni samo nerpiajteljima a i na zapadau ( koliko se meni cini ) nemau vise veliku podrsku. Nije Tadic dzabe skocio da brani Izrael kad je onaj Iranac rekao da Izrael mora da nestane. Da smo se ranije uvlacili jevrejima bolje bi prosli.
 
Pa sta vi mislite da su Jevreji mutavi? Jaooo, vidi Srbi podrzavaju nase pitanje...ajd' i mi njima ( ovako mocni ) da ucinimo... Jevreji koje j poznajem ovde ovako komentarisu Srbiju: Oh, da Srbija...hmmmm...pa nema tamo puno Jevreja, sta ste im uradili? ( A nije da ne znaju, nego ti pokazuju koliko si nebitan kad Jevreja nema u tvom "dvoristu" )
 
migud:
Pa sta vi mislite da su Jevreji mutavi? Jaooo, vidi Srbi podrzavaju nase pitanje...ajd' i mi njima ( ovako mocni ) da ucinimo... Jevreji koje j poznajem ovde ovako komentarisu Srbiju: Oh, da Srbija...hmmmm...pa nema tamo puno Jevreja, sta ste im uradili? ( A nije da ne znaju, nego ti pokazuju koliko si nebitan kad Jevreja nema u tvom "dvoristu" )
Ma sa njima je jako zanimljiva stvar. Vidis migud dosta sam pisao ne ja, vec veliki svetski umovi o njihovim zaverama, ali ljude koje poznajem od njih su neverovatno pametni, vispreni, imaju dar za komunikaciju, poznaju istoriju i umetnost. Neki put stvarno pomislim da su Visa rasa od svih drugih na svetu. Da ne spominjem da je najveci broj svetski priznatih umetnika njihove nacionalnosti ili vere sto je kod njih isto.
Medjutim normalni ljudi, intelektualci ili umetnici nisu ti koji kroje kapu nebesku vec trustovi bogatih i bahatih a tih ima jako puno.

Mi smo poznati po gostoljubivosti (dok ti se neko sistematski ne pocne da penje na Zivana) i takvi smo bili i prema njima. Ali desavaju se slucajevi da umobolne osobe kao sto je Madlin Olbright koja je ovde spasla glavu, skolovala se, ima gomilu prijatelja medju Srbima (pardon...imala je), je bila rodonacelnik NATO agresije i mrznje prema srBskom nacionu zadnjih petnaestak godina....to nas dovodi do konstante sta je u glavama Jevreja to sto ih cini tako svirepim i bezdusnim cak i prema najrodjenijim....a to je...samo jedna rec...NOVAC. Koga vole vise nego leba da jedu. I za to ce sve uciniti. Da prodaju, izdaju, drukaju....naravno da se to ne odnosi na celu populaciju vec na eklatantne primerke te nacije koje sam spomenuo.
 
"Млетачки трговац" и Шајлок - то је оличење ЊИХОВОГ МЕНТАЛНОГ СКЛОПА... ту је почетак и крај свих њихових акција...

... а што се уметника тиче, Марлон, то је веома дискутабилно... дакле поставља се питање да ли они веома и вешто УЗДИЖУ поједине уметнике на пиједестал светских непревазиђених вредности зато што то заиста заслужују или зато што су они добри уметници а уз то и Јевреји. Па погледај шта се догађа у ликовној уметности - потпуна деструкција... они су ставили тачку на ВЕЛИКЕ УМЕТНИКЕ и међу њима су углавном Јевреји - чија се дела продају по баснословним цифрама - ПОСЛЕ ЊИХОВИХ НЕ МОЖЕ НИКО ДА БУДЕ ВЕЛИКИ СВЕТСКИ ПРИЗНАТ СТВАРАЛАЦ У БИЛО КОЈОЈ ГРАНИ УМЕТНОСТИ ...
 
eremita:
"Млетачки трговац" и Шајлок - то је оличење ЊИХОВОГ МЕНТАЛНОГ СКЛОПА... ту је почетак и крај свих њихових акција...

... а што се уметника тиче, Марлон, то је веома дискутабилно... дакле поставља се питање да ли они веома и вешто УЗДИЖУ поједине уметнике на пиједестал светских непревазиђених вредности зато што то заиста заслужују или зато што су они добри уметници а уз то и Јевреји. Па погледај шта се догађа у ликовној уметности - потпуна деструкција... они су ставили тачку на ВЕЛИКЕ УМЕТНИКЕ и међу њима су углавном Јевреји - чија се дела продају по баснословним цифрама - ПОСЛЕ ЊИХОВИХ НЕ МОЖЕ НИКО ДА БУДЕ ВЕЛИКИ СВЕТСКИ ПРИЗНАТ СТВАРАЛАЦ У БИЛО КОЈОЈ ГРАНИ УМЕТНОСТИ ...
Pa dobro za likovnu si u u pravu, ali u muzici su na pijedestalu vecinom. Na filmu ih je jako puno zato sto su finansirani njihovim izvorima i vezani su kao creva. Mi bi mogli dosta da naucimo od njih. Oni se bore za svoj nacion svim sredstvima...na bilo koji nacin i lukavi su i prepredeni.
Znas kako Jevreji prepoznaju jedni druge. Stara prica...Kroz razgovor, ali posto je to kod njih nepristojno pitati, on te pita recimo: "Gde u blizini postoji neka sinagoga?" Ako mu odgovoris....znaci.....
 
А о политици да не причам... нити су се кандидовали, нити су изабрани... али пронађу начина да као разноразни "саветници", "експерти" "НВО", "институти", "заводи" и сличне форе буду одмах ту поред главног дасе, тихо, полако, у сенци вуку конце и плету паукове мреже...
... лично не волим такво понашање, мислим то ми се гади, није то нама својствено... чак имамо лоше мишљење о таквом понашању, зато не бих да ишта од њих учим.
 
Чини ми се да Срби уживају симпатије израелских Јевреја, зато што се, на први поглед, налазимо у сличној ситуацији. Наиме, и једни и други имамо истог непријатеља - мухамеданске фанатике. Међутим, израелски Јевреји су небитни у целој овој причи. Јевреји из Вашингтона су ти који имају много већу моћ.

Ма колико се неки уздали у Јевреје, и ма колико их неки сматрали моћнима, ја ипак верујем речима Алберта Пајка - највећег масона свих времена, који је рекао да ће Јевреји и Арапи бити елиминисани тако што ће водити рат до међусобног уништења. Тако да ћемо у наредном периоду бити сведоци пропасти Државе Изреал.
 
Pobunjenik:
Чини ми се да Срби уживају симпатије израелских Јевреја, зато што се, на први поглед, налазимо у сличној ситуацији. Наиме, и једни и други имамо истог непријатеља - мухамеданске фанатике. Међутим, израелски Јевреји су небитни у целој овој причи. Јевреји из Вашингтона су ти који имају много већу моћ.

Ма колико се неки уздали у Јевреје, и ма колико их неки сматрали моћнима, ја ипак верујем речима Алберта Пајка - највећег масона свих времена, који је рекао да ће Јевреји и Арапи бити елиминисани тако што ће водити рат до међусобног уништења. Тако да ћемо у наредном периоду бити сведоци пропасти Државе Изреал.

Bez ironije. Sta mislis koliko to jos sve moze da traje i kad ce da se okonca ?
Cuo sam i takvu slicnu pricu.
 
Pobunjenik:
Чини ми се да Срби уживају симпатије израелских Јевреја, зато што се, на први поглед, налазимо у сличној ситуацији. Наиме, и једни и други имамо истог непријатеља - мухамеданске фанатике. Међутим, израелски Јевреји су небитни у целој овој причи. Јевреји из Вашингтона су ти који имају много већу моћ.

Ма колико се неки уздали у Јевреје, и ма колико их неки сматрали моћнима, ја ипак верујем речима Алберта Пајка - највећег масона свих времена, који је рекао да ће Јевреји и Арапи бити елиминисани тако што ће водити рат до међусобног уништења. Тако да ћемо у наредном периоду бити сведоци пропасти Државе Изреал.[/QUOTE

Citao sam od Lucica kako je Kisindzer na strani Izraela, tj. kako ne zeli da dozvoli da Izrael nestane. Samo da sto duze pozivi...

I jos nesto mi pade na pamet. Lucic pominje kako je recimo glavni vladar iz senke Dejvid Rokfeler, a sta ce biti kad on umre? Sta mu vredi to sto je radio? On je dosta star.

Isto i za Kostunicu. Ako je istina to sto tvtdis - jel on pokvaren zbog para ili prosto hoce da vlada. Ako je zboga para sta ce mu? Em je mator, em nema potomke.
 
Нисам пророк. Ја само правим анализе и предикције на основу информација које су ми доступне. Мислим да ће у релативно скоријој будућности, можда за десетак – петнаест година, Израел постати члан Европске уније, и ту ће остати до завршетка Трећег светског рата када ће са историјске сцене нестати заједно са мухамеданцима. Заиста не бих имао идеју када ће се то догодити, али сам прилично сигуран да неће за наших живота.

Постоје истраживачи који тврде да се тзв. нафташки лоби Новог светског поретка определио за Арапе, тако да је Израел осуђен на пропаст. Моје становиште је другачије. Већ сам рекао да верујем речима Алберта Пајка, дакле да ће Јевреји бити елиминисани заједно са Арапима.

На место Дејвида Рокфелера долази неко млађи из породице Рокфелер. Исто важи и за Ротшилде, за породицу Форд, Варбург, и многе друге припаднике Комитета 300, Римског клуба и Црног племства. Оно што није завршиоДејвид Рокфелер – завршиће неки његов наследник. Ови људи не размишљају од данас до сутра, не баве се тривијалним стварима, не гледају имбецилни телевизијски програм, не залуђују се утакмицама, не иду по кафићима и дискотекама, већ данас планирају оно што треба да се догоди за 100 година.

Коштуница је небитан лик у целој овој причи. Он је ту обичан шегрт који је добио одређени задатак, и када га обави биће уклоњен на овај или онај начин. Мислим да његов мотив није новац, али власт свакако јесте. Да није не би се бавио овом врстом политике. Међутим, циљ главних креатора Новог светског поретка није ни новац ни власт. О томе сам писао на теми под називом НОВИ СВЕТСКИ ПОРЕДАК.
 

Back
Top