30 reči starih Srba koje padaju u zaborav

Nina

Zlatna tastatura
Supermoderator
Poruka
334.091
AŽAMIJA – Neiskusan nevešt, mlad čovek (u narodnoj poeziji – neiskusno, nerazumno, naivno, ludo dete)
BRKLJAČITI – nejasno govoriti, mumljati, brondati
VAJKATI – žaliti se, kajati se “Ne vajkaj se na život, već se vataj kakvog čestitog posla!” – narodna poslovica
GEKNUTI – umreti, ali i propasti (finansijski)
DOST – prijatelj, a odatle je DOSTLUK – prijateljstvo
ĐIDIJA – obešenjak, siledžija, nasilnik (tur.), kod Srba može da bude i junak, delija, zanesenjak koji izaziva divljenje
EGEDA – violina,“Sa svojom dvorskom muzikom (s egedama) i s nekoliko momaka … pošalje [ih] u crkvu te se venčaju” – Vuk Karadžić
ŽDREPČOVIT – konj koje je spreman za parenje, ali u prenesenom smislu i muškarac koji misli samo na “švrljanje i švalerisanje”
ZULUM – nasilje, nepravda
"Tu knezovi nisu radi kavzi, Nit su radi Turci izjelice, Al’ je rada sirotinja raja, koja globa davati ne moze, ni trpiti Turskoga zuluma” – narodna pesma “Početak bune protiv dahija”
IZVANLJUDNIK – nečovek, čovek bez ljudskosti


JARA – velika vrućina ako se odnosi na vremenske uslove, ali može da znači i povišenu temperaturu tela, groznicu
KUVET – moć, sila, snaga
LIPCAL – uginuo, obično se odnosi na životinju. Odatle je nastala reč “LIPSAO” sa istim značenjem
LJESAK – sjaj, odblesak.Od ljeska zimskog sunca … izgledalo je to pivo prozirno” – Petar Pecija Petrović
MAKANJA – malo, sićušno dete, sitno “poput makova zrna”
NEKNJA – prekjuče
NJEGOVSKI – karakterističan za njega, njemu svojstven..“Proku je obeznanila njegovska, ljuta krv” – Veljko Petrović
OKNUTI – viknuti, dozvati nekoga
POLZA – Korist, dobitak, uspeh
REZILAK – sramota, stid, a odatle “REZILITI” – brukati se, sramotiti se


SEHIRITI – uživati, gledati nešto sa uživanjem
TEFERIČ – izlet, veselje
ĆUTUK – glupak, budala
USRŽITI – učiniti da nešto skroz zahvati, da prodre u srž nečega
FUKARA – sirotinja, beskućnici
HRŠUM – povika, vikanje na nekoga, ljutnja (još i “RŠUM“)
CUBOK – iznutrica
ČAIR – polje, livada
DŽAMBASIN – trgovac, prodavac (još i “DŽAMBAS“)
ŠERETLUK – budalaština, šala

(Istorijski zabavnik)
 
Evo nekih zaboravljenih reči staroslovenskog porekla:

sutjeska - tesnac, kratak klanac između dva brda

studenac - izvor vode

rus, rujan, rujav - crven

isposnica - usamljeno mesto, obično pećina, u kojem borave monasi

prnjavor - manastirsko imanje, naselje koje pripada manastiru

ostrog - utvrda, tvrđava

lužan - pepeljast

gvozd - gusta šuma (starosrpski)

dubrava - šuma

buk - slap, vodopad, buka koju proizvodi voda

tesla - drvodjelski alat za tesanje sličan širokoj sekiri

brod - plitko mesto za prelazak reke

luka- obala uz zavoj reke

dažd - kiša (staroslovenski)

koprina - svila (staroslovenski)

kraguj - staroslovenski naziv za pticu kobac

lub - kora od drveta

luč - crni bor

sinji - plavi

tinja - blato, mulj (staroslovenski)

ugar - njiva na kojoj se ne seje kako bi se zemlja oporavila za narednu godinu

zakos - livada koja se kosi

sjenica - sklonište za stoku
 

Back
Top