diskusija

  1. Ničeanac

    Slobodna volja

    Šta mislite, da li mi uopšte imamo slobodnu volju? Postoji li zaista nešto tako kao slobodna volja?
  2. Krivoslavna

    Zašto me privlače mračne stvari

    Ovo me prati još od kada sam bila mala, još od vremena pre nego što je moje detinjstvo postalo užasno (tema za drugo vreme). Imam neku grdnu opsesiju sa mrakom. Pod tim se podrazumeva to da volim noć i mračna mesta, volim mutne/mračne strane društva i interneta, opsednuta sam mračnim misterijama...
Back
Top